Документ z0213-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2018  № 435/5/298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 213/31665

Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 476-р «Питання надання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть, що додається.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Міністерству фінансів України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом двох місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Бернацьку Н.І. та Міністра фінансів України Данилюка О.О.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства фінансів
України
20.02.2018  № 435/5/298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 213/31665

ПОРЯДОК
передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть

1. Цей Порядок визначає процедуру передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації про народження фізичної особи та смерть (далі - інформаційна взаємодія).

Інформація щодо державної реєстрації смерті невпізнаної особи не подається. У разі встановлення особи померлого та внесення змін до актового запису про смерть така інформація передається Міністерству фінансів України у наступному запитуваному періоді.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр), який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу, на центральному рівні в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене адміністратором Реєстру, та Міністерство фінансів України.

4. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист конфіденційної інформації.

5. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно шляхом надання на запит Міністерства фінансів України інформації про народження фізичної особи та смерть, перелік та обсяг якої визначаються в окремому протоколі, затвердженому на підставі цього Порядку.

6. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

7. Електронні дані повинні містити інформацію з Реєстру, актуальну на дату передання відповіді на запит.

8. Інформація, що передається з Реєстру у порядку інформаційної взаємодії, використовується з додержанням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» під час здійснення Міністерством фінансів України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції УкраїниО.М. Ференс

Директор
Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат
Міністерства фінансів України
Д.М. Серебрянськийвгору