Документ z0212-10, перша редакція — Прийняття від 15.02.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
15.02.2010 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2010 р.
за N 212/17507

Про затвердження Інструкції з організації роботи
із соціального забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
(зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 13 лютого
2008 року N 45 ( 45-2008-п ) "Про затвердження Порядку проведення
перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" (зі змінами), від
28 травня 2008 року N 499 ( 499-2008-п ) "Про затвердження Порядку
та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи
інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і
резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби
(зборів) осіб" та від 26 вересня 2001 року N 1235 ( 1235-2001-п )
"Про затвердження Положення про військові комісаріати"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації роботи із соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей у Міністерстві оборони України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони
України від 27 червня 1995 року N 161 ( z0325-95 ) "Про
затвердження Інструкції по організації роботи по пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей і соціальному
обслуговуванню пенсіонерів в Міністерстві оборони України" (зі
змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 вересня
1995 року за N 325/861.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України В.В.Іващенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова правління
Пенсійного фонду України О.Б.Зарудний
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України П.Розенко
Керівник Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення переговорів, укладення
Генеральної угоди на новий строк,
здійснення контролю і забезпечення
її виконання,
Голова Федерації профспілок України В.Г.Хара
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Віце-президент Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України Ю.М.Лозовський
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.І.Надрага
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
15.02.2010 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2010 р.
за N 212/17507

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи із соціального забезпечення
осіб, звільнених з військової служби,
та членів їх сімей у Міністерстві оборони України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (далі - Закон), статті 41 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей" (зі змінами),
від 26 вересня 2001 року N 1235 ( 1235-2001-п ) "Про затвердження
Положення про військові комісаріати" та відповідно до завдань,
покладених на Міністерство оборони України Положенням про
Міністерство оборони України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 1080 ( 1080-2006-п ).
1.2. Соціальне забезпечення звільнених з військової служби
осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців
військової служби за контрактом, осіб командного (офіцерського)
складу партизанських загонів і з'єднань, підпільних організацій і
груп, визнаних такими законодавством України (далі - особи,
звільнені з військової служби), та членів їх сімей здійснюється на
підставі Закону ( 2262-12 ) та Положення про організацію в
Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для
призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 19 серпня
2008 року N 407 ( z1079-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 6 листопада 2008 року за N 1079/15770 (далі -
Положення).
1.3. Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів сімей військовослужбовців, які
померли, загинули або пропали безвісти чи безвісно відсутні
(далі - члени сімей померлих військовослужбовців), здійснюється з
метою своєчасного та повного оформлення документів для призначення
їм пенсій і грошових допомог, а також надання пенсіонерам з числа
військовослужбовців - ветеранам війни та військової служби та
членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника,
всебічного сприяння в отриманні ними пільг і задоволенні
невідкладних потреб, забезпеченні належного рівня їх соціальної
захищеності.
1.4. З метою якісного вирішення питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей органи Міністерства оборони України, зазначені у главі 2
цієї Інструкції, на які покладено виконання цієї роботи, повинні
підтримувати з цих питань постійний зв'язок з органами виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, обласних, міських і районних
державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування (далі -
органи виконавчої влади), громадськими організаціями,
підприємствами, установами та організаціями, військовими
частинами.
1.5. Службове листування та діловодство із соціального
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей ведуться
відповідно до чинного законодавства України. Листування з
установами та особами, які знаходяться у державах - членах
Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), ведеться у
встановленому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони
України (далі - Департамент фінансів), фінансово-економічним
управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України,
відділами соціального забезпечення територіальних управлінь
оперативних командувань, а також військовими комісаріатами
Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським
військовими комісаріатами (далі - обласні військові комісаріати). Службове листування з установами та громадянами, які
перебувають за межами країн СНД, здійснюється Департаментом
фінансів. На військову частину А0515 покладається листування з питань
визначення кола осіб, які відповідно до законодавства України
належать до співробітників розвідувального органу Міністерства
оборони України, обчислення вислуги років для нарахування пенсії,
визначення грошового забезпечення військовослужбовців цієї та
підпорядкованих їй військових частин, з якого підлягає обчисленню
пенсія, забезпечення участі представників цієї військової частини
в судових засіданнях під час розгляду питань, що належать до її
компетенції, а також вирішення інших питань у межах наданих їй
повноважень.
1.6. У цій Інструкції вживаються терміни, які мають таке
значення: особова справа - справа, яка містить облікові та інші
документи військовослужбовця стосовно проходження ним усієї
військової служби з дня призову до дня звільнення в запас, у
відставку чи до дня смерті. Особова справа ведеться управлінням
(відділом) особового складу установи чи військовою частиною і
містить такі документи: послужний список із зазначенням усіх
періодів військової служби (у тому числі у її пільговому
обчисленні), які підтверджені наказами відповідних посадових осіб
і були підставою для підрахунку вислуги років на пенсію;
автобіографію; виписки з наказів про призов та звільнення з
військової служби; атестації; копії документів про освіту;
документи, що підтверджують страховий (трудовий) стаж, та інші
документи, що визначають право військовослужбовця на пільги,
встановлені чинним законодавством; особово-пенсійна справа - справа, яка містить особову справу,
розрахунок вислуги років (страховий стаж) військовослужбовця на
пенсію, копії документів, що були підставою для призначення
пенсії, надісланих до органів, що призначають пенсії, копії
довідок, які були підставою для здійснення перерахунків пенсій,
копії посвідчень, що дають право на пільги, а також листування з
пенсіонером та іншими органами з питань соціального забезпечення
особи, на яку заведено цю справу. Особово-пенсійні справи
зберігаються в обласному військовому комісаріаті; скорочена особова справа - справа, яка оформлюється на
військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України; пенсійна справа - справа, яка оформлюється органом, що
призначає пенсію, і за якою здійснюються виплата та перерахунки
пенсії; припинена особово-пенсійна справа - справа, за якою виплата
пенсії органом, що призначає пенсію, припинена у зв'язку зі смертю
одержувача пенсії чи визнанням його працездатним, переходом на
інший вид пенсії, не передбачений Законом ( 2262-12 ), досягненням
відповідного віку (для дітей померлих військовослужбовців) тощо.
2. Органи, які здійснюють роботу із соціального забезпечення
військовослужбовців та членів їх сімей
2.1. Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони
України здійснюється: районними (міськими) військовими комісаріатами (далі -
районні військові комісаріати); обласними військовими комісаріатами; відділами соціального забезпечення територіальних управлінь
оперативних командувань; фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних
військ Збройних Сил України; військовою частиною А0515 у межах наданих їй Департаментом
фінансів повноважень. Загальне керівництво роботою із соціального забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей
здійснюється Департаментом фінансів.
2.2. На районні військові комісаріати покладаються: 2.2.1. Прийняття від осіб, звільнених з військової служби, та
членів їх сімей (крім військовослужбовців строкової служби)
документів для призначення органами Пенсійного фонду України
(далі - органи, що призначають пенсії) пенсій відповідно до Закону
( 2262-12 ) та надсилання їх в обласний військовий комісаріат.
Рішення про надання такого права районному військовому комісаріату
приймається обласним військовим комісаром. 2.2.2. Сприяння звільненим з військової служби
військовослужбовцям і членам сімей померлих військовослужбовців у
своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях (далі -
МСЕК). 2.2.3. Ведення персонального обліку пенсіонерів з числа
військовослужбовців (крім пенсіонерів з числа військовослужбовців
строкової служби), які проживають на території, що обслуговується
військовим комісаріатом. 2.2.4. Підтримання постійного зв'язку з пенсіонерами з числа
військовослужбовців та членами їх сімей, які перебувають на обліку
у військовому комісаріаті і які є інвалідами та самотніми
пенсіонерами літнього віку, для ознайомлення з умовами їх життя та
побуту з метою надання їм необхідної допомоги. 2.2.5. Роз'яснення законодавства з питань соціального
забезпечення і пільг, що встановлені особам, звільненим з
військової служби, та членам їх сімей. 2.2.6. Розгляд звернень, які надходять до військового
комісаріату, з питань соціального забезпечення військовослужбовців
та членів їх сімей, а також прийом громадян, які звертаються з цих
питань, видача пенсіонерам необхідних довідок та інших документів. 2.2.7. Сприяння звільненим з військової служби
військовослужбовцям, яким встановлена інвалідність, і членам сімей
померлих військовослужбовців в оформленні документів, необхідних
для виплати в належних випадках одноразової грошової допомоги в
разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців. 2.2.8. Видача в установленому порядку особам, звільненим з
військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців
(пункт 4.17 цієї Інструкції) посвідчень на встановлені для них
чинним законодавством пільги.
2.3. У разі звернення пенсіонерів з числа військовослужбовців
та членів їх сімей на підставі даних ознайомлення з умовами їх
життя та побуту районні військові комісаріати з урахуванням пільг,
установлених законодавством для відповідних категорій пенсіонерів,
уживають заходів щодо задоволення їх потреб: 2.3.1. Самотнім хворим пенсіонерам літнього віку, які
потребують сторонньої допомоги, залежно від конкретних обставин і
наявних можливостей районні військові комісаріати сприяють у
вирішенні питань влаштування їх у будинки-інтернати (пансіонати)
для пенсіонерів літнього віку та інвалідів, стаціонари
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів або
зарахування їх на денне обслуговування в ці центри чи на
обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома самотнім,
непрацездатним громадянам похилого віку. 2.3.2. Визначають пенсіонерів, які потребують санаторного
лікування, вирішують питання виділення їм санаторних путівок через
обласний військовий комісаріат, за місцем роботи чи за місцем
лікування. 2.3.3. Визначають пенсіонерів, які потребують матеріальної
допомоги, та вирішують питання про надання їм одноразової грошової
допомоги за рахунок коштів за статтею 1823 кошторису Міністерства
оборони України. 2.3.4. Визначають дітей померлих військовослужбовців і дітей
пенсіонерів, на яких виплачується пенсія в разі втрати
годувальника, які потребують проведення дитячих оздоровчих заходів
за рахунок асигнувань, що виділяються на ці потреби за
статтею 1823 кошторису Міністерства оборони України.
2.4. Районні військові комісаріати сприяють пенсіонерам у
протезуванні, виділенні в установлених випадках через органи
соціального захисту населення автомобілів з ручним керуванням,
забезпеченні паливом, виділенні земельних ділянок та задоволенні
інших потреб.
2.5. Районні військові комісаріати разом з органами
соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, радами
ветеранів війни та праці, іншими громадськими організаціями
аналізують стан справ щодо надання відповідним категоріям
пенсіонерів пільг, установлених Законами України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та
"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ), а також виконання заходів із соціального
забезпечення пенсіонерів, інформують з цих питань місцеві органи
виконавчої влади і вносять на їх розгляд пропозиції, спрямовані на
поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів з числа
військовослужбовців та членів їх сімей.
2.6. За роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей у районі відповідає районний
військовий комісар. Для безпосереднього виконання цієї роботи
наказом районного військового комісара призначається відповідна
посадова особа.
2.7. До роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей районні військові
комісаріати можуть залучати громадські організації.
2.8. На обласні військові комісаріати покладаються: 2.8.1. Керівництво та контроль за роботою районних військових
комісаріатів із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей, а також здійснення
перевірок цієї роботи. 2.8.2. Оформлення та подання до органів, що призначають
пенсії, документів для призначення пенсій особам, звільненим з
військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців і
осіб, звільнених з військової служби. 2.8.3. Визначення розміру грошового забезпечення для
обчислення і перерахунку пенсій органами, що призначають пенсії,
відповідно до Закону ( 2262-12 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їх сімей" (зі змінами) та від 13 лютого
2008 року N 45 ( 45-2008-п ) "Про затвердження Порядку проведення
перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1993 р. N 393" і Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб",
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
30 січня 2007 року N 3-1 ( z0135-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402
(далі - Порядок подання документів для призначення пенсій). 2.8.4. Складання та подання до органів, що призначають
пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення пенсіонерів із
числа осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей під
час масових перерахунків пенсій. 2.8.5. У разі якщо розмір грошового забезпечення на день
призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та
членам їх сімей змінився, обласний військовий комісаріат складає
довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій
згідно з нормами, що діють на день призначення пенсії. 2.8.6. Оформлення та подання до Департаменту фінансів
документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які
визнані інвалідами в межах одного року з дня поранення, контузії,
травми або каліцтва, отриманих під час виконання обов'язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, та членам сімей
військовослужбовців, які загинули в період виконання обов'язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, а також
одноразової грошової допомоги особам, звільненим з військової
служби і визнаним інвалідами, та членам сімей військовослужбовців,
які загинули (померли) під час виконання обов'язків військової
служби. 2.8.7. Проведення звірок з Головними управліннями Пенсійного
фонду України стосовно військових пенсіонерів, яким призначено
(припинено) виплату пенсії за Законом ( 2262-12 ). 2.8.8. Забезпечення правильного та цільового використання
коштів, які виділяються за статтею 1823 кошторису Міністерства
оборони України для надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим пенсіонерам, санаторно-курортного лікування
пенсіонерів з числа військовослужбовців. 2.8.9. Ведення обліку та розподіл путівок на безоплатне
санаторно-курортне лікування ветеранів війни, інвалідів, членів
сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, які
отримують пенсії відповідно до Закону ( 2262-12 ), сприяння
органам, що призначають пенсії, у визначенні кола осіб, які мають
право на отримання грошової компенсації замість
санаторно-курортного лікування. 2.8.10. Видача копій документів для органів, що призначають
пенсії, про нагородження орденами і медалями осіб, звільнених з
військової служби, та членам їх сімей для оформлення пенсій
відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" ( 1767-14 ). 2.8.11. Розгляд заяв і скарг з питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей, що надходять до військового комісаріату, а також прийом
громадян, які звернулися з цих питань. 2.8.12. Організація роботи щодо вивчення особовим складом
обласного та районних військових комісаріатів вимог законів
України, указів Президента України, постанов Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони
України з питань соціального забезпечення військовослужбовців,
осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. 2.8.13. Організація та проведення роботи з роз'яснення
особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей
законодавства з питань соціального забезпечення та пільг,
установлених для них чинним законодавством, проведення зборів
пенсіонерів, консультацій, оформлення наочних посібників, виступи
в періодичній пресі тощо. 2.8.14. Забезпечення обліку та схоронності у спеціально
обладнаних сховищах особово-пенсійних справ осіб, звільнених з
військової служби, бланків суворого обліку (посвідчень учасника
бойових дій, ветерана військової служби та листів талонів на право
одержання проїзних квитків), здійснення щоквартальної перевірки
наявності та законності списання бланків суворого обліку. 2.8.15. Подання звітів до Департаменту фінансів.
2.9. Обласні військові комісаріати за результатами проведених
у районних військових комісаріатах перевірок, а також на підставі
звітних даних і повідомлень районних військових комісаріатів
аналізують стан справ з надання встановлених пільг особам,
звільненим з військової служби, та членам їх сімей і їх
соціального забезпечення, інформують з цих питань органи
виконавчої влади та за потреби за участю відповідних органів
соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, рад
ветеранів війни та праці, інших громадських організацій вносять на
їх розгляд пропозиції, спрямовані на поліпшення соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей.
2.10. За роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та членів їх сімей в області відповідає
обласний військовий комісар. Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей здійснюється відділом
соціального забезпечення обласного військового комісаріату.
2.11. Начальник відділу соціального забезпечення обласного
військового комісаріату відповідає за стан роботи із соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей в області. Він підпорядковується безпосередньо обласному
військовому комісару, а зі спеціальних питань - начальнику
фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України та начальнику відділу соціального
забезпечення територіального управління оперативного командування. Начальник відділу соціального забезпечення обласного
військового комісаріату зобов'язаний: організувати роботу відділу соціального забезпечення та
районних військових комісаріатів із соціального забезпечення
згідно з чинним законодавством України, Положенням ( z1079-08 ) та
цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням; здійснювати контроль за своєчасним і правильним оформленням
документів для призначення пенсій та надсиланням їх до органів, що
призначають пенсії; організувати роботу стосовно правильного визначення грошового
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, для призначення
та перерахунку їх пенсій; забезпечити своєчасне оформлення та надсилання в Департамент
фінансів документів, необхідних для виплати компенсаційних сум
військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, а також
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва
або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб,
звільнених з військової служби; особисто здійснювати керівництво і контроль за виконанням
посадовими особами відділу покладених на них функціональних
обов'язків, організовувати їх спеціальну підготовку; здійснювати контроль за правильним обчисленням вислуги років
(загального трудового стажу) для призначення пенсій за вислугу
років особам, звільненим з військової служби; своєчасно вносити зміни до документів з питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей, вести облік наказів, директив і роз'яснень з цих питань; забезпечувати облік, схоронність та видачу бланків суворої
звітності відповідно до чинного законодавства; здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням
коштів, що виділяються за статтею 1823 кошторису Міністерства
оборони України, за розподілом, видачею та використанням пільгових
путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів; організувати та здійснювати роботу з доведення до особового
складу обласного і районних військових комісаріатів вимог чинного
законодавства з питань соціального забезпечення
військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та
членів їх сімей; підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, чітко
знати та правильно використовувати в практичній роботі вимоги
чинного законодавства з питань соціального забезпечення; розглядати звернення з питань соціального забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що надходять в
обласний військовий комісаріат, а також здійснювати особистий
прийом відвідувачів із цих питань; забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності за
підпорядкованістю; у кінці кожного місяця складати і подавати на затвердження
обласному військовому комісару план роботи відділу на наступний
місяць. Про стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та членів їх сімей начальник відділу
соціального забезпечення щомісяця письмово доповідає обласному
військовому комісару з відповідними пропозиціями.
2.12. На фінансово-економічне управління Командування
Сухопутних військ Збройних Сил України та відділи соціального
забезпечення територіальних управлінь оперативних командувань
покладаються: 2.12.1. Організація, керівництво та контроль за роботою
відділів соціального забезпечення територіальних управлінь
оперативних командувань та обласних військових комісаріатів із
соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
членів їх сімей, здійснення перевірок цієї роботи. 2.12.2. Надання допомоги військовим комісаріатам в
організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей, узагальнення та поширення
позитивного досвіду цієї роботи, всебічне сприяння розвитку
громадських засад та ініціативи військових комісаріатів у цій
роботі. 2.12.3. Проведення тарифікації посадових окладів для
перерахунку раніше призначених пенсій органами, що призначають
пенсії. 2.12.4. Узагальнення та аналіз стану справ в обласних
військових комісаріатах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних
військ Збройних Сил України та оперативним командуванням, із
соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
членів їх сімей та підготовка письмової доповіді командувачу
Сухопутних військ Збройних Сил України та командувачу військ
оперативного командування з пропозиціями з даного питання для
внесення їх на розгляд місцевих органів виконавчої влади. 2.12.5. Обчислення вислуги років (загального страхового
стажу) для призначення пенсії військовослужбовцям, які підлягають
звільненню з військової служби, забезпечення тісної взаємодії в
цій роботі з кадровими органами Міністерства оборони. 2.12.6. Забезпечення належного обліку та розподілу між
обласними військовими комісаріатами санаторно-курортних путівок на
безкоштовне санаторно-курортне лікування і контролю за їх
використанням. 2.12.7. Забезпечення обласних військових комісаріатів
документами з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей, своєчасне внесення змін до
цих документів, ведення обліку наказів, директив і роз'яснень з
цих питань. 2.12.8. Розгляд звернень з питань соціального забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також
прийом громадян, які звертаються з цих питань, вжиття заходів до
усунення причин, що викликають обґрунтовані скарги. 2.12.9. Здійснення заходів з підбору та розстановки офіцерів
військових комісаріатів, зайнятих на роботі із соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей, і підвищення їх службової кваліфікації. 2.12.10. Організація роботи з роз'яснення законодавства з
питань соціального забезпечення та пільг, які надаються
пенсіонерам з числа військовослужбовців і членам їх сімей. Начальник фінансово-економічного управління Командування
Сухопутних військ Збройних Сил України за потреби, але не менш як
один раз на квартал, письмово доповідає командувачу Сухопутних
військ Збройних Сил України, а начальник відділу соціального
забезпечення територіального управління оперативного
командування - командувачу військ оперативного командування про
стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей, а також розробляє проекти
наказів, директив, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення
цієї роботи.
2.13. На військову частину А0515 покладаються: 2.13.1. Обчислення вислуги років (загального страхового
стажу) на пенсію військовослужбовцям цієї та підпорядкованих їй
військових частин, які підлягають звільненню з військової служби. 2.13.2. Оформлення скорочених особових справ для призначення
пенсій звільненим із військової служби військовослужбовцям та
членам сімей померлих під час проходження військової служби
військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України та відправка їх до обласних
військових комісаріатів за обраним місцем проживання. 2.13.3. Правильне і своєчасне визначення розміру грошового
забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій особам,
звільненим з військової служби з військової частини А0515 та
підпорядкованих їй військових частин, та членам їх сімей, а також
у разі прибуття на постійне проживання в Україну осіб з числа
співробітників розвідувальних органів, звільнених з військової
служби, та членів їх сімей з урахуванням положень статті 21 Закону
України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ). Оформлення та подання через обласні військові комісаріати до
органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового
забезпечення осіб з числа співробітників розвідувальних органів,
звільнених з військової служби, та членів їх сімей. 2.13.4. Виплата одноразової грошової допомоги особам,
звільненим з військової служби з військової частини А0515 та
підпорядкованих їй військових частин, та визнаним інвалідами, а
також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) під
час виконання ними обов'язків військової служби. 2.13.5. Ведення централізованого обліку пенсіонерів з числа
військовослужбовців - співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України та членів їх сімей. 2.13.6. Підтримання постійного зв'язку з пенсіонерами з числа
співробітників розвідувальних органів Міністерства оборони України
з метою надання їм необхідної допомоги і сприяння в наданні пільг
відповідно до чинного законодавства та задоволення їх невідкладних
потреб. 2.13.7. Надання роз'яснень пенсіонерам з числа співробітників
розвідувальних органів Міністерства оборони України законодавства
з питань пенсійного забезпечення в межах наданої компетенції. 2.13.8. Розгляд звернень, участь у судових засіданнях з
розгляду позовів громадян, які проходили військову службу в цій та
підпорядкованих їй військових частинах, та членів їх сімей з
питань обчислення вислуги років та пенсії.
3. Соціальне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та членів їх сімей у районних військових комісаріатах
3.1. Районні військові комісаріати сприяють особам,
звільненим з військової служби, а також членам їх сімей у
своєчасному оформленні документів для призначення пенсій.
3.2. Для визначення органами, що призначають пенсії, права на
пенсію по інвалідності, в разі втрати годувальника чи на виплату
одноразової грошової допомоги районний військовий комісаріат
направляє на огляд у МСЕК через відповідні медичні установи для
вирішення питання про можливість встановлення інвалідності осіб,
звільнених з військової служби за станом здоров'я, для
встановлення їм групи інвалідності, а осіб, звільнених з
військової служби на інших підставах, - на їх бажання.
3.3. Під час направлення на огляд у МСЕК осіб, зазначених у
пункті 3.2 Інструкції, їм видаються на руки засвідчена районним
або обласним військовим комісаріатом копія свідоцтва про хворобу,
виданого військово-лікарською комісією (далі - ВЛК), або копії
довідок про обставини отриманих поранень (контузій, каліцтв,
захворювань) та перебування на лікуванні у військово-лікувальних
закладах, наявні в їх особових справах, а якщо цих документів
немає, - довідка із зазначенням періодів проходження військової
служби (без найменування військових частин), періодів перебування
у складі діючої армії, у складі миротворчого контингенту та
миротворчого персоналу, дати та причини звільнення з військової
служби. З метою збереження медичної таємниці медичні документи можуть
передаватися або пересилатися у МСЕК безпосередньо військовим
комісаріатом.
3.4. Документи про призначення пенсії за вислугу років і по
інвалідності особам, звільненим з військової служби, які мають
право на пенсію відповідно до Закону ( 2262-12 ), та особам, які
мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних
договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та
членів їх сімей, подаються до органів, що призначають пенсії,
через відділи соціального забезпечення обласних військових
комісаріатів. У разі якщо особи, які подають документи для призначення
пенсії, мешкають у віддалених районах або не мають можливості за
станом здоров'я прибути для подання документів в обласний
військовий комісаріат, підготовка документів для призначення їм
пенсій здійснюється в районних військових комісаріатах.
3.5. Документи про призначення пенсій в разі втрати
годувальника подаються членами сім'ї померлого годувальника, якому
на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що
призначають пенсії, через відділи соціального забезпечення
обласних військових комісаріатів. У такому самому порядку
подаються заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника
членами сім'ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне
забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі
пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а
також у разі якщо в органах, що призначають пенсії, немає
пенсійної справи померлого годувальника. Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява
про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається
безпосередньо до органу, що призначає пенсії.
3.6. Заяви про перерахунок пенсії, припинення виплати пенсії
чи поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з
одного виду пенсії на інший, виплату недоодержаної пенсії у
зв'язку зі смертю пенсіонера та про запит пенсійної справи за
новим місцем проживання подаються до органу, що призначає пенсію.
3.7. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги,
передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей", подаються заявниками
безпосередньо до органів, що призначають пенсії.
3.8. Перелік документів, необхідних для призначення пенсій за
вислугу років та по інвалідності особам, звільненим з військової
служби, пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих
військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, а також документів
для призначення надбавок, підвищень та додаткових пенсій наведений
у пунктах 7 - 11 Порядку подання документів для призначення пенсій
( z0135-07 ).
3.9. Особова справа військовослужбовця з долученими до неї
розрахунком вислуги років, витягом з наказом про звільнення з
військової служби, свідоцтвом про хворобу (довідкою ВЛК)
надсилається в обласний військовий комісаріат безпосередньо
управлінням (відділом) особового складу або військовою частиною,
які оформлювали звільнення військовослужбовця з військової служби.
3.10. Для вирішення питання про виплату особам, звільненим з
військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без
права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби
щомісячної грошової допомоги в розмірі окладу за військовим
званням на умовах, визначених пунктом 11 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і
грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами),
районний військовий комісаріат оформлює та подає в обласний
військовий комісаріат: заяву особи, звільненої з військової служби, довільної форми; документ про грошове забезпечення (розрахункову книжку
військовослужбовця, грошовий атестат, довідку про грошове
забезпечення); копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з
військової служби, засвідчену підписом військового комісара та
гербовою печаткою.
3.11. Якщо для визначення права на пенсію в разі втрати
годувальника або на одноразову допомогу факт перебування членів
сім'ї на утриманні годувальника встановлюється в судовому порядку,
то районний військовий комісаріат порушує клопотання перед
обласним військовим комісаріатом про залучення його представника
до розгляду справи.
3.12. Одержана районним військовим комісаріатом заява про
призначення пенсії разом з доданими документами реєструється в
Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян за формою
згідно з додатком 4 до Інструкції про організацію розгляду
звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом
Міністра оборони України від 3 грудня 2005 року N 722
( z1512-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2005 року за N 1512/11792 (зі змінами). На заяві зазначається дата її надходження. Якщо в заяві про призначення пенсії і в доданих до неї
документах наявні суперечливі дані, районний військовий комісаріат
вживає заходів щодо виявлення причин таких суперечностей і
уточнення відповідних даних. Правильно оформлені документи не пізніше 5-денного строку з
дня надходження заяви подаються в обласний військовий комісаріат.
3.13. При одержанні від особи, яка звернулася за призначенням
пенсії, оригіналів документів, виданих органами реєстрації актів
цивільного стану, їх копії засвідчуються підписом районного
військового комісара, гербовою печаткою та долучаються до
пенсійних документів, які надсилаються органу, що призначає
пенсію. Оригінали документів після призначення або відмови в
призначенні пенсії повертаються заявникові. Копії документів, необхідних для призначення пенсії, які
подаються безпосередньо заявниками до органів, що призначають
пенсії, засвідчуються цими органами.
3.14. Копія супровідного листа, з яким подаються документи на
пенсію в обласний військовий комісаріат, залишається на контролі
до одержання з обласного військового комісаріату Картки
персонального обліку пенсіонера (додаток 1), яка підтверджує факт
передачі документів до органу, що призначає пенсію, про що
робиться відповідна відмітка в Журналі реєстрації пропозицій, заяв
і скарг громадян, а копія зазначеного листа долучається до справи.
3.15. Картки персонального обліку пенсіонерів зберігаються в
картотеці. Картотека поділяється за видами пенсій, місцем проживання
пенсіонерів та складається в алфавітному порядку.
3.16. У Картках персонального обліку пенсіонерів з числа
осіб, звільнених з військової служби, які потребують
санаторно-курортного лікування і мають право на пільгове
забезпечення санаторно-курортними путівками, зазначаються дані про
характер захворювання, профіль санаторію, рекомендоване лікування,
час санаторного лікування (із зазначенням назви санаторію), що
надавалося раніше, а також про виплату грошової компенсації
замість санаторної путівки. Збереження Карток персонального обліку пенсіонерів
покладається на посадову особу, яка виконує в районному
військовому комісаріаті роботу із соціального забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та членів їх сімей.
4. Оформлення документів для призначення пенсій, ведення
діловодства із соціального забезпечення в обласних військових
комісаріатах
4.1. Особові справи військовослужбовців, скорочені особові
справи (з розрахунками вислуги років та витягами з наказів про
звільнення) військовослужбовців з числа співробітників
розвідувального органу Міністерства оборони України, а також
витяги з наказів про виключення військовослужбовців зі списків
особового складу Збройних Сил України у зв'язку зі смертю, що
надійшли з управлінь (відділів) кадрів або військових частин в
обласний військовий комісаріат, управлінь (відділів) особового
складу установ чи військових частин, реєструються в Книзі обліку
пенсійних документів, наведеній у додатку 5 до Положення
( z1079-08 ). При цьому з витягів з наказів про виключення
військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил
України у зв'язку зі смертю знімаються копії у двох примірниках:
перший надсилається до районного військового комісаріату і є
підставою для вручення членам сім'ї військовослужбовця
повідомлення про його смерть та подальшого оформлення документів
на пенсію, а другий залишається в обласному військовому
комісаріаті для здійснення контролю за надходженням з районного
військового комісаріату оформлених документів чи повідомлення про
те, що членів сім'ї, які мають право на пенсію, не існує.
4.2. Надсилаючи в районний військовий комісаріат копію витягу
з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового
складу Збройних Сил України у зв'язку зі смертю, обласний
військовий комісаріат, ураховуючи конкретні обставини, встановлює
місячний термін для перевірки наявності у померлого членів сім'ї,
які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
4.3. Документи про призначення пенсій, зазначені в пунктах
3.2 - 3.7 Положення ( z1079-08 ), подані особами, звільненими з
військової служби, та членами сімей померлих військовослужбовців і
осіб, звільнених з військової служби, які надсилаються
безпосередньо до органів, що призначають пенсії, а також документи
для призначення пенсій, подані районними військовими
комісаріатами, в обласному військовому комісаріаті реєструються в
Книзі обліку пенсійних документів, а у випадках, зазначених у
пункті 4.2 Інструкції, поряд із присвоєним їм раніше номером
здійснюється відповідний запис про надходження цих документів. Якщо документи, подані районним військовим комісаріатом,
оформлені не в установленому порядку, обласний військовий
комісаріат вживає заходів щодо їх доопрацювання.
4.4. Порядок оформлення та подання до органів, що призначають
пенсії, документів для призначення та перерахунку пенсій особам,
звільненим з військової служби, та членам їх сімей викладений у
пункті 3 Положення ( z1079-08 ).
4.5. Стосовно військовослужбовців, звільнених з військової
служби в органах виконавчої влади, обласний військовий комісаріат
долучає до Подання про призначення пенсії, наведеного у додатку 2
до Порядку подання документів для призначення пенсій ( z0135-07 ),
довідку про основні та додаткові види грошового забезпечення за
останнім місцем служби в цих органах.
4.6. Право відмови у призначенні пенсії належить органам, що
призначають пенсії. Після отримання від цих органів даних про
відмову в призначенні пенсії у Книзі обліку пенсійних документів
здійснюється відповідний запис.
4.7. Усі особово-пенсійні справи та копії документів, які
надсилаються до органів, що призначають пенсії, після призначення
пенсії реєструються в Реєстрі особово-пенсійних справ (додаток 2)
з присвоєнням номера та літерного позначення, раніше встановленого
для даного обласного військового комісаріату. У такому ж порядку реєструються особово-пенсійні справи, які
надійшли з інших обласних військових комісаріатів, у тому числі й
ті, за якими виплату пенсії припинено. Якщо за припиненою
особово-пенсійною справою поновлюється виплата пенсії пенсіонеру
або призначається пенсія членам його сім'ї, реєстрація справи
провадиться в реєстрі особово-пенсійних справ. На перше число кожного місяця в Реєстрі особово-пенсійних
справ зазначається загальна кількість особово-пенсійних справ,
зареєстрованих за минулий місяць, знову заведених та відновлених,
а також особово-пенсійних справ, які надійшли з інших обласних
військових комісаріатів.
4.8. Відділ соціального забезпечення обласного військового
комісаріату у 10-денний термін з дня надходження заяви про
призначення пенсії в обласний (районний) військовий комісаріат
оформляє документи і відправляє їх до органу, що призначає пенсії,
за місцем проживання особи, якій призначається пенсія, надає
допомогу в одержанні документів для призначення пенсії, яких не
вистачає на момент подання заяви, а також здійснює всі заходи,
передбачені пунктами 3.8 - 3.14 Положення ( z1079-08 ).
4.9. Порядок приймання, оформлення і розгляду документів для
призначення пенсій органами, що призначають пенсії, викладений у
пунктах 14 - 22 Порядку подання та оформлення документів для
призначення пенсій ( z0135-07 ). Усі документи, що надійшли в обласний військовий комісаріат
після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового
забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих
питань долучаються до особово-пенсійної справи військовослужбовця,
звільненого з військової служби, а якщо її немає - до справи з
листуванням з питань соціального забезпечення.
4.10. Після призначення пенсії органом, що призначає пенсії,
в обласному військовому комісаріаті заповнюються Картка
персонального обліку пенсіонера, облікові картки (додатки 3 - 5 до
цієї Інструкції) та Алфавітна картка, наведена у додатку 6 до
Положення ( z1079-08 ).
4.11. Картка персонального обліку пенсіонера оформлюється для
районних військових комісаріатів. Вона заповнюється обласним
військовим комісаріатом на всіх осіб, звільнених з військової
служби, яким заново призначається або поновлюється пенсія, а також
на тих із них, які прибули з іншої області. Заповнені Картки
персонального обліку групуються за районними військовими
комісаріатами за місцем проживання пенсіонерів і один раз на
місяць розсилаються цим військовим комісаріатам.
4.12. Алфавітні картки заповнюються на всі особово-пенсійні
справи, які зберігаються у спеціальній картотеці в алфавітному
порядку за прізвищами військовослужбовців. Якщо члени сім'ї, які
звернулися за пенсією або одержують пенсію в разі втрати
годувальника, та померлий військовослужбовець, за якого
призначається (призначена) пенсія, мають різні прізвища, то, крім
основної алфавітної картки, заповнюється друга картка - "дублер"
на прізвище члена сім'ї, що одержує цю пенсію, в якій зазначаються
також прізвище, ім'я та по батькові померлого військовослужбовця
(глави сім'ї).
4.13. Облікові картки призначаються для обліку діючих та
припинених особово-пенсійних справ в обласному військовому
комісаріаті (у тому числі знищених після закінчення встановлених
строків зберігання). Вони заповнюються на всі особово-пенсійні
справи, що обліковуються за Реєстром особово-пенсійних справ, -
заново заведені, поновлені та які надійшли з інших обласних
військових комісаріатів, а також перереєстровані у зв'язку з
призначенням іншого виду пенсії. Картки підписуються начальником відділу соціального
забезпечення та виконавцем, засвідчуються гербовою печаткою і є
обліковим документом, що замінює особово-пенсійну справу на
особливий період.
4.14. Заповнення облікових карток проводиться з дотриманням
таких умов: у пункті 8 облікових карток на пенсіонерів, які одержують
пенсії за вислугу років і по інвалідності, в графі "Причина
звільнення" зазначаються дані відповідно до статті 26 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ); у пункті 10 облікових карток наводяться пояснення про порядок
обчислення пенсії (з урахуванням страхового стажу, з надбавками на
утриманців, підвищенням для учасників війни та інших бойових дій
або інвалідів війни та прирівняних до них інвалідів тощо), умови
її виплати та інші пояснення; у пункті 13 облікових карток відображуються всі перерахунки
грошового забезпечення та зміни основного розміру пенсії; у пункті 15 облікових карток, що заповнюються на
особово-пенсійні справи, які надійшли з інших обласних військових
комісаріатів, поряд із найменуванням військового комісаріату, з
якого надійшла пенсійна справа, зазначається також номер пенсійної
справи, під яким вона була зареєстрована в цьому військовому
комісаріаті; у пункті 16 облікових карток, що заповнюються на пенсійні
справи, за якими поновлена виплата пенсії, зазначається:
"Поновлено з припиненої особово-пенсійної справи N_____" або
"Знищено за актом N__ від______".
4.15. Облікові картки заповнюються на всі діючі
особово-пенсійні справи і зберігаються у спеціальній картотеці в
порядку номерів реєстру пенсійних справ. У разі припинення виплати пенсії пенсіонеру з числа
військовослужбовців, членам сім'ї якого призначається пенсія в
разі втрати годувальника, облікова картка на припинену
особово-пенсійну справу вилучається з картотеки та долучається до
припиненої особово-пенсійної справи. Облікові картки на припинені особово-пенсійні справи з
картотеки вилучаються та після відмітки в них про припинення
виплати пенсії зберігаються в окремій картотеці, що поділена за
роками, в які припинені особово-пенсійні справи можуть бути
знищені відповідно до встановлених для них строків зберігання.
4.16. Під час оформлення документів для призначення пенсії
особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України,
які мають право на встановлення їм статусу ветерана військової
служби відповідно до статті 5 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), цим особам
видається посвідчення ветерана військової служби. Членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи
пропали безвісти під час проходження військової служби (у тому
числі членам сімей військовослужбовців строкової служби),
видається посвідчення члена сім'ї (батька, матері, дружини,
чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи
пропав безвісти під час проходження військової служби, у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня
1993 року N 379 ( 379-93-п ) "Про посвідчення на право
користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження
військової служби". Облік, видача та списання бланків посвідчень покладаються на
посадових осіб обласного військового комісаріату.
4.17. Для розгляду питань, пов'язаних з установленням статусу
учасника бойових дій відповідно до вимог Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) та постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня
1994 року N 302 ( 302-94-п ) "Про порядок видачі посвідчень і
нагрудних знаків ветеранів війни" (зі змінами) і від 13 січня
1995 року N 16 ( 16-95-п ) "Про застосування пункту 2 статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", в обласному військовому комісаріаті
створюється комісія, яка діє відповідно до Положення про комісії з
питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 8 квітня 2009 року N 158 ( z0428-09 ), зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за N 428/16444.
5. Зберігання, пересилання особово-пенсійних справ та їх
оформлення після припинення виплати пенсії, відбір та ліквідація
особово-пенсійних справ
5.1. Особово-пенсійні справи зберігаються в належно
обладнаних приміщеннях у порядку номерів, присвоєних їм за
Реєстром особово-пенсійних справ. При цьому припинені
особово-пенсійні справи зберігаються окремо від діючих. За
схоронність особово-пенсійних справ відповідає начальник відділу
соціального забезпечення обласного військового комісаріату та
посадова особа, яка безпосередньо відповідає за схоронність
особово-пенсійних справ, призначена наказом обласного військового
комісара. Видача особово-пенсійних справ посадовим особам обласного
військового комісаріату, що безпосередньо зайняті оформленням
документів для призначення пенсій, проводиться під їх підпис у
встановленому порядку.
5.2. У разі здавання посади начальником відділу соціального
забезпечення новопризначеним особам або заміни посадової особи,
безпосередньо відповідальної за зберігання особово-пенсійних
справ, робиться повна їх інвентаризація з одночасним звірянням
наявних особово-пенсійних справ з даними Реєстру особово-пенсійних
справ та перевіркою наявності облікових карток на діючі
особово-пенсійні справи. Інвентаризація проводиться не менш як один раз на п'ять
років. Результати інвентаризації особово-пенсійних справ і перевірки
наявності облікових карток на діючі особово-пенсійні справи
оформляються Актом (додаток 6), що затверджується обласним
військовим комісаром.
5.3. У разі переїзду пенсіонера на проживання в іншу область
його особово-пенсійна справа з документами в 5-денний строк
пересилається у відповідний обласний військовий комісаріат.
5.4. Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на
постійне місце проживання, надсилаються у відповідний обласний
військовий комісаріат за обраним пенсіонером постійним місцем
проживання. Супровідний лист до особово-пенсійної справи підписується
начальником відділу соціального забезпечення, його копія
залишається в обласному військовому комісаріаті на контролі до
надходження підтвердження про одержання цієї справи. Копії супровідних листів на особово-пенсійні справи,
переслані в інші обласні військові комісаріати, разом з
підтвердженнями про одержання цих справ підшиваються у справи з
листуванням з пересилки пенсійних справ. Пересилка особово-пенсійних справ здійснюється в порядку,
передбаченому для пересилки документів для службового
користування. Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне
проживання в інші країни (крім держав СНД), зберігаються
безстроково і знищенню не підлягають.
5.5. У разі втрати пенсіонером права на одержання пенсії на
підставі даних, отриманих від органів, що призначають пенсії, в
обласному військовому комісаріаті протягом 15 днів оформляється
припинення особово-пенсійної справи: робиться запис на обкладинці
про дату її припинення та встановлений строк зберігання, а також
відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ, обліковій
та алфавітній картках; складається Висновок про припинення виплати
пенсії за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати
годувальника (додаток 7 до цієї Інструкції), який долучається до
припиненої особово-пенсійної справи.
5.6. У разі відновлення виплати пенсії за раніше припиненою
особово-пенсійною справою або повернення особово-пенсійної справи
з іншого обласного військового комісаріату ці справи реєструються
в Реєстрі особово-пенсійних справ з присвоєнням їм нових
порядкових номерів, про що зазначається в алфавітних картках. При
цьому в реєстрі проти номера, за яким справа була зареєстрована
раніше, робиться посилання на новий номер справи. На особово-пенсійну справу, за якою поновлена виплата пенсії,
облікова картка заповнюється, як і для призначення пенсії, а
облікова картка, раніше заповнена на цю особово-пенсійну справу,
вилучається з картотеки та долучається до особово-пенсійної
справи.
5.7. Для обліку руху особово-пенсійних справ обласний
військовий комісаріат веде відомість, у якій відображується
кількість діючих справ: заново заведених і поновлених, що надійшли
з інших обласних військових комісаріатів, пересланих в інші
обласні військові комісаріати і припинених, а також зміни
чисельності пенсіонерів відповідних категорій. Записи у відомості обліку руху пенсійних справ здійснюються
щомісяця на підставі підсумкових записів у реєстрі пенсійних
справ, копій супровідних листів на діючі особово-пенсійні справи,
надіслані в інші обласні військові комісаріати, повідомлень
органів, що призначають пенсії, про перерахунки і припинення
виплат пенсій.
5.8. Припинені особово-пенсійні справи осіб, звільнених з
військової служби, зберігаються протягом 25 років після припинення
виплати пенсії. Строки зберігання особово-пенсійних справ обчислюються з
1 січня року, наступного за роком смерті пенсіонера, припинення
виплати пенсії або останнього звернення за призначенням пенсії
відповідно. Після закінчення встановлених строків зберігання
особово-пенсійні справи підлягають знищенню.
5.9. Припинені особово-пенсійні справи маршалів, генералів та
адміралів, а також військовослужбовців - Героїв України, Героїв
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, кавалерів ордена
Слави трьох ступенів, лауреатів державних премій зберігаються
постійно.
5.10. Для відбору особово-пенсійних справ і справ з
документами, що підлягають ліквідації, наказом обласного
військового комісара призначається комісія у складі не менше трьох
осіб. До складу комісії поряд з іншими посадовими особами
залучаються офіцери з числа осіб керівного складу відділу
соціального забезпечення та осіб, відповідальних за облік офіцерів
запасу в обласному військовому комісаріаті.
5.11. Комісія, використовуючи картотеку з обліковими картками
та Книгу обліку пенсійних документів, відбирає справи, строки
зберігання яких закінчилися, і переглядає їх на предмет знищення.
Залежно від конкретних обставин (причин припинення виплати пенсії,
віку осіб, які можуть претендувати на пенсію тощо) комісія приймає
рішення про продовження строків зберігання. При цьому строк
подальшого зберігання визначається комісією і зазначається на
обкладинці кожної справи. З відібраних для знищення справ вилучаються оригінали
особистих документів (свідоцтва органів реєстрації актів
громадянського стану про народження, шлюб, розірвання шлюбу,
повідомлення військових частин про долю військовослужбовців,
витяги з наказів про виключення військовослужбовців зі списків
особового складу військових частин, про звільнення з військової
служби, військово-медичні документи та витяги з актів огляду в
МСЕК), які групуються в окремі справи і зберігаються в
установленому порядку або за потреби надсилаються за належністю
власникам документів або членам їх сімей.
5.12. Справи, відібрані для ліквідації, вносяться в
алфавітному порядку в Акт, який затверджується обласним військовим
комісаром. Після цього комісія знищує справи та засвідчує це
відповідним записом в Акті. Про знищення справ робляться відповідні відмітки в Алфавітних
картках та в Реєстрі особово-пенсійних справ.
5.13. Облікові картки на знищені особово-пенсійні справи
зберігаються обласним військовим комісаріатом у спеціальній
картотеці в алфавітному порядку або в порядку номерів, присвоєних
справам за Реєстром особово-пенсійних справ.
5.14. У разі поновлення виплати пенсії після знищення
особово-пенсійної справи облікова картка вилучається з картотеки,
зазначеної в пункті 5.13 цієї Інструкції, та разом з іншими
документами, передбаченими пунктом 5.11 Інструкції, долучається до
заново оформленої особово-пенсійної справи. При цьому відомості,
наявні в картці, уточнюються, а в Реєстрі особово-пенсійних справ
та Алфавітній картці робляться відмітки, передбачені пунктом 5.6
Інструкції.
5.15. Якщо поновлення виплати пенсії після знищення
особово-пенсійної справи здійснюється в іншій області, за запитом
обласного військового комісаріату пересилається відповідна
облікова картка разом з наявними оригіналами документів,
передбаченими пунктом 5.11 Інструкції. Про надсилання облікової
картки робляться відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних
справ та алфавітній картці.
5.16. Обласний військовий комісаріат, що одержав облікову
картку, долучає її до заново оформленої особово-пенсійної справи,
а в обласний військовий комісаріат, з якого надійшла картка,
надсилає підтвердження про її одержання.
5.17. Справи з документами з пересилки особово-пенсійних
справ зберігаються в обласному військовому комісаріаті протягом
трьох років і знищуються відповідно до чинного законодавства.
6. Порядок оформлення документів для призначення та виплати
допомог. Облік путівок для санаторно-курортного лікування
6.1. Особам, звільненим з військової служби за віком, станом
здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року
після звільнення зі служби обласним військовим комісаріатом
виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за
військовим званням на умовах, визначених пунктом 11 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей". Підставою для здійснення виплати є розрахункова книжка
(грошовий атестат), а також засвідчена копія витягу з наказу про
звільнення військовослужбовця з військової служби.
6.2. Щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за
військовим званням особам, звільненим з військової служби та
прийнятим на військовий облік, виплачується обласним військовим
комісаріатом в період з 15 по 20 число кожного місяця особисто
одержувачам за роздавальною відомістю або, на їх бажання, поштою. Виплата щомісячної грошової допомоги за період до дня
звернення за одержанням цього окладу здійснюється одноразово, а за
час, який залишився до закінчення річного терміну, - щомісяця.
6.3. Під час виплати щомісячної грошової допомоги особам,
звільненим з військової служби, з них здійснюються відрахування
аліментів за виконавчими листами або записами в розрахункових
книжках (грошових атестатах) або за їх письмовою заявою про
добровільну сплату аліментів, а також інші відрахування,
передбачені чинним законодавством.
6.4. У разі переїзду в іншу область особи, яка отримує
щомісячну грошову допомогу, ця допомога до закінчення річного
строку з дня звільнення виплачується щомісяця обласним військовим
комісаріатом, що здійснював попередню її виплату.
6.5. Після закінчення виплати щомісячної грошової допомоги у
розрахунковій книжці (грошовому атестаті) військовослужбовця
здійснюється запис, за який період і в якій сумі вона йому
виплачена. Цей запис засвідчується підписом начальника відділу
соціального забезпечення обласного військового комісаріату та
гербовою печаткою. Розрахункові книжки (грошові атестати) осіб, звільнених з
військової служби, яким завершено виплату щомісячної грошової
допомоги, після остаточного розрахунку з ними та обревізування
виплат долучаються до їх особових справ і надалі зберігаються в
цих справах.
6.6. Виплата сум грошової допомоги малозабезпеченим
пенсіонерам здійснюється поштовими переказами. Облік виплачених сум цієї грошової допомоги ведеться обласним
військовим комісаріатом за довільною формою із зазначенням
прізвища, імені та по батькові пенсіонера, виду одержуваної ним
пенсії, номера пенсійної справи та назви районного військового
комісаріату, в якому він перебуває на обліку, дати та суми
виплаченої допомоги.
6.7. Облік путівок для санаторно-курортного лікування
ведеться обласним військовим комісаріатом у Книзі обліку
надходжень та видачі санаторних путівок, придбаних за статтею 1823
кошторису Міністерства оборони України, за формою, наведеною в
додатку 8 до Інструкції (далі - Книга обліку санаторних путівок). За правильність обліку, видачі та зберігання путівок для
санаторно-курортного лікування відповідає одна з посадових осіб
відділу соціального забезпечення. Відповідно до форми Книги обліку санаторних путівок в
обласному військовому комісаріаті ведеться також облік надходження
та видачі путівок у дитячі оздоровчі установи. У фінансово-економічному управлінні Командування Сухопутних
військ Збройних Сил України і відділах соціального забезпечення
територіальних управлінь оперативних командувань та обласних
військових комісаріатів облік путівок для санаторно-курортного
лікування ведеться за кількісними та вартісними показниками із
зазначенням санаторіїв.
6.8. Для належної організації забезпечення санаторним
лікуванням пенсіонерів-інвалідів з числа військовослужбовців та
дотримання суворої черговості у видачі їм путівок для
санаторно-курортного лікування обласний військовий комісаріат веде
персональний облік таких пенсіонерів, у якому відображаються дані
про характер захворювання, профіль санаторію, рекомендоване
лікування, час санаторного лікування (із зазначенням назви
санаторію), що надавалося раніше, а також дані про виплату в
певних випадках грошової компенсації замість санаторної путівки. Пенсіонери, хворі на туберкульоз, а також пенсіонери, яким
періодично надаються путівки для лікування у спинальних
санаторіях, обліковуються військовим комісаріатом окремо.
Військовий комісаріат сприяє пенсіонерам в одержанні
спеціалізованого лікування через органи охорони здоров'я.
6.9. Видача санаторних путівок здійснюється
санаторно-відбірковими комісіями обласних військових комісаріатів
згідно з медичними висновками (медична довідка форми N 070/у)
( va288282-09 ) не більше одного разу на рік. При цьому пенсіонер
має подати довідку про те, що він отримує пенсію згідно із Законом
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ). Санаторно-курортні путівки вручаються зазначеним особам під
їх особистий підпис у Книзі обліку санаторних путівок (додаток 8
до Інструкції). Якщо видача путівки здійснюється через районний військовий
комісаріат, останній до поданого в обласний військовий комісаріат
підтвердження про видачу путівки долучає розписку пенсіонера, яка
після відповідної відмітки в Книзі обліку санаторних путівок
підшивається до його пенсійної справи.
6.10. Контроль за повнотою використання виданих пенсіонерам
путівок для санаторно-курортного лікування здійснюється обласним
військовим комісаріатом шляхом витребування від них через районні
військові комісаріати зворотних талонів до путівок або інших
документів, що підтверджують перебування їх у санаторіях.
6.11. Правильність обліку путівок для санаторно-курортного
лікування та їх наявність перевіряються відповідно до чинного
законодавства.
6.12. У разі виявлення фактів невикористання або неповного
використання терміну, зазначеного в санаторно-курортній путівці,
обласний військовий комісаріат у 30-денний строк із дня закінчення
лікування з'ясовує причини виникнення таких фактів, про що
доповідає за підпорядкуванням.
6.13. Виплата грошової компенсації замість путівки для
санаторно-курортного лікування та компенсація вартості
самостійного санаторно-курортного лікування здійснюються органами
соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2004 року N 785 ( 785-2004-п )
"Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості
санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян".
6.14. Документи, що є підставою для надання грошової
допомоги, видачі путівок для санаторно-курортного лікування та
путівок у дитячі оздоровчі установи, долучаються до
особово-пенсійних справ пенсіонерів або формуються в окремі
справи. Записи про надання грошової допомоги, видачу путівок для
санаторно-курортного лікування та в дитячі оздоровчі установи
здійснюються: у районному військовому комісаріаті - у Картках
персонального обліку пенсіонерів, в обласному військовому
комісаріаті - в особово-пенсійній справі. При цьому записи про
видачу санаторних путівок підтверджуються підписом посадової
особи, відповідальної за облік та збереження путівок.
7. Оформлення документів для обчислення вислуги років на
пенсію
7.1. Обчислення вислуги років (страхового стажу) на пенсію
військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової
служби, проводиться в порядку, передбаченому главою 2 Положення
( z1079-08 ).
7.2. Розрахунок вислуги років (страхового стажу)
військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України, складений військовою частиною А0515,
долучається до оформленої у військовій частині скороченої особової
справи і надсилається в обласний військовий комісаріат за обраним
місцем проживання звільненого військовослужбовця.
7.3. Додаткове зарахування у вислугу років на пенсію
військовослужбовцям у календарному обчисленні чи на пільгових
умовах періодів військової служби, зазначених у главі 2 Положення
( z1079-08 ) і за певних обставин не зарахованих до вислуги років
на пенсію, здійснюється Департаментом фінансів,
фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України або відділами соціального забезпечення
територіальних управлінь оперативних командувань спільно з
відповідними кадровими органами, а військовослужбовцям з числа
співробітників розвідувального органу Міністерства оборони
України - безпосередньо військовою частиною А0515.
8. Облік переплат пенсій (допомог)
8.1. У разі виявлення переплати пенсії (допомоги), допущеної
з вини посадових осіб військових частин, установ, організацій та
обласних військових комісаріатів під час складання документів для
призначення пенсій (допомог) шляхом зазначення завідомо
неправильних даних про розмір грошового забезпечення
військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, або
даних про вислугу років (страховий стаж), командири (начальники)
цих військових частин, установ, організацій та обласні військові
комісари призначають службове розслідування.
8.2. Посадові особи військових частин, установ, організацій
та обласних військових комісаріатів, винні в переплаті пенсії
(допомоги), притягуються до матеріальної відповідальності
відповідно до Положення про матеріальну відповідальність
військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року
N 243/95-ВР ( 243/95-ВР ).
9. Звітність про роботу із соціального забезпечення.
Зберігання і використання бланків суворого обліку
9.1. Обласний військовий комісаріат щомісяця подає за
підпорядкованістю звіт про проведену роботу щодо забезпечення
призначення та перерахунку пенсій. Для складання зазначеного звіту він використовує Реєстр
особово-пенсійних справ та дані звірок з органами, що призначають
пенсії. Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних
військ Збройних Сил України та відділи соціального забезпечення
територіальних управлінь оперативних командувань перевіряють
подані обласними військовими комісаріатами звіти стосовно
правильності обчислення грошового забезпечення для призначення та
перерахунку пенсій, дотримання чинного законодавства під час
прийняття відповідних рішень та в разі виявлення помилок вживають
заходів щодо їх виправлення. Після перевірки узагальнений звіт подається до Департаменту
фінансів.
9.2. Бланки посвідчень про право на відповідні пільги, листів
талонів на право одержання проїзного квитка безкоштовно або з
50-відсотковою знижкою є бланками суворого обліку. Їх зберігання,
використання та облік здійснюються відповідно до чинного
законодавства. Бланки Книг обліку пенсійних документів, Алфавітних карток,
Карток персонального обліку пенсіонерів, облікових карток, Книг
обліку санаторних путівок та Реєстрів особово-пенсійних справ
виготовляються обласними військовими комісаріатами.
9.3. За витрачання, зберігання та облік бланків суворої
звітності у фінансово-економічному управлінні Командування
Сухопутних військ Збройних Сил України, у територіальних
управліннях оперативних командувань і в обласних військових
комісаріатах відповідає керівник відповідного органу соціального
забезпечення. За зберігання та облік бланків суворого обліку відповідає
спеціально призначена посадова особа. Усі бланки пенсійних документів зберігаються в належно
обладнаних приміщеннях, що гарантує їх схоронність.
9.4. Видача бланків суворого обліку посадовим особам
проводиться під їх розписку за кожний вид бланків окремо. Посадові
особи звітують про витрачання бланків посвідчень про право на
відповідні пільги та листів талонів на право одержання проїзного
квитка з 50-відсотковою знижкою згідно з чинним законодавством. Списання з обліку цих бланків здійснюється за відомостями, в
яких зазначаються прізвище, ім'я та по батькові осіб, які одержали
посвідчення про право на відповідні пільги, номери цих посвідчень
та листи талонів, а також номери особово-пенсійних справ.
9.5. Правильність зберігання бланків суворого обліку та їх
наявність перевіряються начальником відділу соціального
забезпечення обласного військового комісаріату не менш як один раз
на півріччя. У разі неправильного витрачання, недостачі або масового
псування бланків складається акт і проводиться службове
розслідування. За результатами розслідування приймається рішення,
яке повідомляється органу, від якого отримано бланки суворого
обліку.
9.6. Документи, що є підставою для видачі посвідчень про
право на відповідні пільги та листів талонів на право одержання
проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою, долучаються до
особово-пенсійних справ пенсіонерів або підшиваються в окремі
справи. Записи про видачу цих документів здійснюються: у районному
військовому комісаріаті - у Картках персонального обліку
пенсіонерів, в обласному військовому комісаріаті - в
особово-пенсійних справах.
10. Розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань соціального
забезпечення
10.1. Розгляд та облік звернень з питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей, які надійшли, здійснюються відповідно до Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та наказу Міністра оборони
України від 3 грудня 2005 року N 722 ( z1512-05 ) "Про
затвердження Інструкції про організацію розгляду звернень та
проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 грудня 2005 року за N 1512/11792.
10.2. Пропозиції, заяви та скарги з питань соціального
забезпечення, які надходять в обласний військовий комісаріат, і
все листування, пов'язане з ними, зберігаються в особово-пенсійних
справах, а в разі звернення з цих питань громадян, на яких
пенсійні документи не оформлювались, - у спеціально виділеній
справі.
10.3. Пропозиції, заяви та скарги з питань соціального
забезпечення, які надійшли в Департамент фінансів,
фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України та відділи соціального забезпечення
територіальних управлінь оперативних командувань, після їх
вирішення разом з листуванням щодо них підшиваються до справ, що
оформляються окремо на кожного військовослужбовця (пенсіонера) або
члена його сім'ї, які звернулися з пропозицією, заявою або
скаргою, і зберігаються в порядку реєстраційних номерів.
10.4. На кожну особу, яка звернулася в Департамент фінансів,
фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України чи до відділів соціального забезпечення
територіальних управлінь оперативних командувань з пропозицією,
заявою або скаргою, заповнюється алфавітна картка із зазначенням
прізвища, імені та по батькові цієї особи, а якщо звертається член
сім'ї особи, звільненої з військової служби, який має інше
прізвище, то заповнюється також картка - "дублер" із зазначенням
прізвища цього члена сім'ї. Картки зберігаються в картотеці в
алфавітному порядку.
10.5. На заяви та скарги, які беруться на контроль,
заповнюються контрольні картки із зазначенням номерів справ і
строків, установлених для отримання відповіді на запити, пов'язані
з розглядом цих заяв і скарг. Для здійснення контролю за
своєчасним отриманням відповідей картки зберігаються в картотеці,
розділеній закладками за строками очікування відповідей. Обласні військові комісаріати, які мають на обліку незначну
кількість пенсіонерів, можуть встановити іншу форму контролю, яка
забезпечує своєчасне отримання відповідей і вирішення питань по
суті.
11. Організація контролю за роботою з питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей
11.1. Департамент фінансів, фінансово-економічне управління
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та відділи
соціального забезпечення територіальних управлінь оперативних
командувань під час проведення перевірок роботи обласних
військових комісаріатів з питань соціального забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та членів їх сімей керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.
11.2. Департамент фінансів, фінансово-економічне управління
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та відділи
соціального забезпечення територіальних управлінь оперативних
командувань розробляють піврічні плани роботи, якими
передбачається проведення перевірок обласних військових
комісаріатів щодо організації роботи з питань соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей: загальне керівництво і організація роботи із соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх
сімей; забезпечення законності і своєчасності оформлення документів
для призначення пенсій органами, що призначають пенсії; правильність донарахування вислуги років за період від
складання розрахунку вислуги років на пенсію до дня звільнення
військовослужбовця з військової служби (виключення
військовослужбовця зі списків особового складу військової частини,
установи, організації); законність надання відповідного статусу учасникам бойових дій
та ветеранам військової служби та реалізація встановлених для них
законодавством пільг і переваг; організація роботи з виплат одноразової грошової допомоги в
разі загибелі або інвалідності військовослужбовців та дотримання
законності в оформленні документів для визначення розмірів цієї
допомоги; визначення розміру грошового забезпечення, з якого
здійснюються призначення та перерахунок пенсій; правильність і своєчасність розгляду звернень, організація
прийому відвідувачів з питань соціального забезпечення, їх
відповідність вимогам Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ); забезпечення ветеранів війни та інвалідів путівками для
санаторно-курортного лікування; правильність оформлення документів та своєчасність їх подання
до органів соціального захисту населення для виплати грошової
компенсації за невикористані ветеранами війни санаторно-курортні
путівки; правильність обліку бланків суворого обліку; якість проведення інвентаризації особово-пенсійних справ. Під час розробки плану перевірок враховуються час проведення
і результати останньої перевірки, рівень підготовки, тривалість
перебування на посадах осіб керівного складу відділів соціального
забезпечення. У піврічних планах перевірок з питань соціального
забезпечення зазначається конкретний час їх проведення в кожному з
обласних військових комісаріатів, а також визначаються посадові
особи, на яких покладається проведення перевірок.
11.3. Про виявлені в процесі перевірки порушення та недоліки
особа, яка здійснює перевірку, інформує обласного військового
комісара і, не чекаючи завершення перевірки, вживає заходів до їх
припинення та недопущення в подальшому, а в разі виявлення фактів
зловживань, що призвели до незаконного використання коштів або
незаконного отримання відповідних пільг, доповідає безпосередньому
керівництву та інформує правоохоронні органи.
11.4. Результати перевірки використовуються відповідним
органом соціального забезпечення під час розробки заходів з
усунення недоліків, поширення позитивного досвіду і поліпшення
всієї роботи із соціального забезпечення військовослужбовців та
членів їх сімей.
Директор Адміністративного
департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор В.О.Георгієш

Додаток 1
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

КАРТКА
персонального обліку пенсіонера

Пенсійна справа N _______
Вид пенсії ______________________________________________________
1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
2. Дані про військовослужбовця:
а) прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
б) військове звання _____________________________________________
в) рік народження _______________________________________________
г) дата і причина звільнення ____________________________________
ґ) участь у бойових діях ________________________________________
д) участь у ліквідації аварії на ЧАЕС ___________________________
3. Місце проживання пенсіонера ______________________________ ______________________________, тел. ____________________________
4. Місце роботи, посада, розмір заробітку ___________________ _________________________________________________________________
5. Пенсія призначена в розмірі ____________грн. на місяць з
грошового утримання військовослужбовця _____________грн.:
а) за вислугу ___ років, у тому числі календарних ___ років;
б) по інвалідності ___ групи. Причини інвалідності ______________
6. Зміни розміру пенсії і умови виплати _____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Члени сім'ї, на яких призначена пенсія, або начислена
пенсіонеру надбавка до пенсії
------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Прізвище, | Число, | Група |Відмітка про| |споріднення | ім'я, по |місяць, рік |інвалідності| припинення | | | батькові | народження | | виплати | | | | | | пенсії | | | | | | (надбавки) | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
8. Дані, одержані в результаті ознайомлення з умовами життя
та побуту пенсіонера (коли і хто відвідував пенсіонера, що
встановлено під час відвідування, в чому відчуває потребу
пенсіонер) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Дані про надання допомоги
------------------------------------------------------------------ | Дата |Характер наданої допомоги | За чиєю ініціативою надана | | | | допомога | |------+--------------------------+------------------------------| | | | | |------+--------------------------+------------------------------| | | | | |------+--------------------------+------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Відмітки про проведені перевірки правильності одержання
пенсії:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Хто перевіряв | Результати перевірки | |-------------+---------------------+----------------------------| | | | | |-------------+---------------------+----------------------------| | | | | |-------------+---------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
11. Інше ____________________________________________________
ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення до картки
персонального обліку пенсіонера
1. Картка персонального обліку пенсіонера заповнюється
безпосередньо обласним військовим комісаріатом після отримання від
органів, що призначають пенсії, даних про призначення (поновлення)
пенсії або в разі прибуття пенсіонера на проживання з іншого
району (області, країни СНД) і надсилається у відповідний районний
військовий комісаріат. Відомості про пенсіонера, яких не вистачає, вносяться
районним військовим комісаріатом за даними органів, що призначають
пенсії, або на підставі даних, одержаних представниками районного
військового комісаріату під час безпосереднього спілкування з
пенсіонером.
2. У картках персонального обліку пенсіонерів, що одержують
пенсії за вислугою років з урахуванням страхового стажу, у верхній
частині лицьового боку картки робиться напис: "З урахуванням
страхового стажу".
3. У разі зміни розміру пенсії або умов виплати, вибуття
пенсіонера на проживання за межі району або припинення виплати
пенсії обласний військовий комісаріат сповіщає про це районний
військовий комісаріат. Після одержання повідомлення про зміну
розміру пенсії або умов виплати районний військовий комісаріат
вносить до облікової картки пенсіонера відповідні зміни. Картки
пенсіонерів, що вибули на проживання за межі району, а також які
втратили право на пенсію, знищуються в установленому порядку або
пересилаються за вказівкою обласного військового комісаріату на
нове місце проживання пенсіонера.
4. Картка пенсіонера, що одержує пенсію за суміжною пенсійною
справою і проживає на території іншої області, складається
обласним військовим комісаріатом, який оформлював документи для
призначення пенсії, і надсилається в районний військовий
комісаріат за місцем проживання пенсіонера.
5. Дані про місце проживання пенсіонера, його
працевлаштування та розмір заробітку, а також група інвалідності
та розмір пенсії заповнюються олівцем, оскільки можуть
змінюватися.
6. Пункти картки, що не стосуються пенсіонера, не
заповнюються.
7. У пункті 11 картки наводяться дані про виплату компенсації
замість санаторно-курортної путівки, про пільги, якими
користується цей пенсіонер, інші необхідні дані.
8. Картки персонального обліку пенсіонера виготовляються з
цупкого паперу.

Додаток 2
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

РЕЄСТР
особово-пенсійних справ

--------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата |Прізвище, |З якого | Номер | Відмітки | Вид |Примітки| |пенсійної|реєстрації| ім'я, по |військ- | суміжних | про |пенсії| | | справи |пенсійної | батькові | комату | пенсійних |припинення| | | | | справи |військово-|надійшла| справ, | виплати | | | | | |службовця,| справа | за якими | пенсії, | | | | | | а за | |сплачується|пересилку | | | | | | справами | | пенсія | справи | | | | | | членів | | за цього | | | | | | | сім'ї - | | віськово- | | | | | | | також | | службовця | | | | | | |прізвище, | | | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | | | батькові | | | | | | | | |одержувача| | | | | | | | | пенсії | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+--------+-----------+----------+------+--------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію за вислугу років

(Червона смуга)
-------------------------------------------------------------------------------- |Вид пенсії |01 | |За вислугу років | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Прізвище, |02 | | | |ім'я, по | | |--------------------------------------------------| |батькові | | | | | | | |--------------------------------------------------| | | | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Військове |03 | | | |звання | | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Посада |04 | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Дата і місце|05 |дата | | |народження | |----------+--------------------------------------------------| | | | | | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Пенсійна |06 | | | |справа | | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Військкомат |07 | | | |------------+---+----------+--------------------------------------------------| |Дані для |08 |Дата |Причина | Грошове забезпечення | |обчислення | |звіль- |звільнення |----------------------------------| |пенсії | |нення | |оклад|оклад за|надбавка|ін-|усього| | | | |---------------|за |війсь- |за |ше | | | | | |стаття |пункт |поса-|ковим |вислугу | | | | | | | | |дою |званням |років | | | | | |----------+-------+-------+-----+--------+--------+---+------| | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | | |------------------------------------------------------------------------------| |Розмір |09 |Пенсія | Вислуга років | Розмір пенсії | |пенсії, | |призна- |------------------------------+-------------------| |вислуга | |чена з |загальна|кален-|страховий |% |сума | | | | | |дарна |стаж |грошового | | | | | | | | |утримання | | | | |----------+--------+------+--------------+------------+------| | | | | | | | | | | | |------------+---+-------------------------------------------------------------| |Примітки |10 | | |------------+---+-------------------------------------------------------------| |Адреса |11 | | |пенсіонера | |-------------------------------------------------------------| | | | | |------------+---+-------------------------------------------------------------| |Підписи |12 |Начальник відділу соцзабезпечення | | | |Дата | --------------------------------------------------------------------------------
(Зворотний бік)
--------------------------------------------------------------------- | 13 |Перерахунок грошового забезпечення та основного розміру пенсії| | |--------------------------------------------------------------| | | Дата |Підстава |Розмір |Основний |Підпис началь-| | | | |грошового |розмір |ника відділу | | | | |забезпечення |пенсії | | | |-----------+-----------+-------------+---------+--------------- | | | | | | | | | |---+---+---+-----------+-------------+---------+--------------- | | | | | | | | | | |---+---+---+-----------+-------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+---+---+-----------+-------------+---------+--------------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- |14 | Дата | Виплата пенсії припинена | | |-----------+--------------------------------------------------| | | | | | | | |-----------+--------------------------------------------------| | | | (підстава) | ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- |15 | Дата | Пенсійна справа надійшла з (переслана до) | | |-----------+--------------------------------------------------| | | | | | | | |-----------+--------------------------------------------------| | | | (назва військкомату) | ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- |16 | Дата |Пенсійну справу здано до архіву, знищено за актом | | |-----------+--------------------------------------------------| | | | | | | | |-----------+--------------------------------------------------| | |рік, | (підстава) | | |місяць, | | | |число | | |----+--------------------------------------------------------------| |17 |Начальник відділу соцзабезпечення | | |Дата | ---------------------------------------------------------------------
Примітка. Бланк картки виготовляється із цупкого паперу
розміром 141 х 160 мм.

Додаток 4
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію по інвалідності

(Синя смуга)
----------------------------------------------------------------------------------- |Вид пенсії |01 | |По інвалідності | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Прізвище, |02 | | | |ім'я, по | |--------+----------------------------------------------------| |батькові | | | | | | |--------+----------------------------------------------------| | | | | | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Військове |03 | | | |звання | | | | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Посада |04 | | | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Дата і місце |05 |дата | | |народження | |--------+----------------------------------------------------| | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Пенсійна |06 | | | |справа | | | | |-------------+-----+--------+----------------------------------------------------| |Військкомат |07 | | | |----------------------------+----------------------------------------------------| | | | |----------------------------+----------------------------------------------------| |Дані для |08 |Дата |Причина |Грошове забезпечення | |обчислення | |звіль- |звільнення |------------------------------------| |пенсії | |нення | |оклад |оклад за|над- |інше|Усього| | | | |---------------|за |військо-|бавка | | | | | | |стаття |пункт |посадою|вим |за | | | | | | | | | |званням |вислугу| | | |-------------+-----+--------+---------------+-------+--------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------------| |Розмір пенсії|09 |Пенсія |Інвалідність |Установлена | Розмір пенсії | | | |призна- |" " групи |по |----------------------| | | |чена з | | |% грошового | сума | | | | |---------------| |утримання | | | | | |А |Б | | | | | | |--------+---------------+-------------+------------+---------| | | | | | | | | | | |-------------+-----+-------------------------------------------------------------| |Примітки |10 | | |-------------+-----+-------------------------------------------------------------| |Адреса |11 | | |пенсіонера | | | |-------------+-----+-------------------------------------------------------------| |Підписи |12 |Начальник відділу соцзабезпечення | | | |Дата | -----------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік наведено в додатку 3 до Інструкції.

Додаток 5
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію
в разі втрати годувальника

(Жовта смуга)
---------------------------------------------------------------------------------- |Вид пенсії |01 | |В разі втрати годувальника | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Прізвище, |02 | | | |ім'я, по | | |-------------------------------------------| |батькові | | | | | | | |-------------------------------------------| | | | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Військове звання |03 | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Посада |04 | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Дата і місце |05 |дата | | |народження | |---------+-------------------------------------------| | | | | | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Пенсійна справа |06 | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Військкомат |07 | | | |----------------------+---+---------+-------------------------------------------| |Дані для обчислення |08 |Дата |Причина |Грошове забезпечення | |пенсії | |смерті |смерті |---------------------------------| | | | |---------|оклад |оклад |над- |ін- |Усього| | | | |А |Б |за по-|за |бавка |ше | | | | | | | |садою |війсь- |за ви-| | | | | | | | | |ковим |слугу | | | | | | | | | |званням| | | | |----------------------+---+---------+---+-----+--------------+------+----+------| | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------------------| |Розмір пенсії |09 |Пенсія |Кількість |Розмір | | | | |призна- |членів |пенсії | | | | |чена з |сім'ї |---------------------| | | | | | |% |сума | | | | | | |грошового | | | | | | | |утримання | | | | | |---------+-------------+--------------+------+-------| | | | | | | | | | | |----------------------+---+-----------------------------------------------------| |Умови виплати пенсії |10 | | |----------------------+---+-----------------------------------------------------| |Отримувач пенсії, |11 | | |адреса пенсіонера | |------------------------------------------------------ | | | |----------------------+---+------------------------------------------------------ |Підписи |12 |Начальник відділу соцзабезпечення | | | |Дата | ----------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік наведено в додатку 3 до Інструкції.

Додаток 6
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
військовий комісар _________ ____________________________ ____________________________
(військове звання, підпис)

АКТ N _______

"____"______________ 20___ року
Комісія у складі:
голови __________________________________________________________
членів комісії __________________________________________________ ________________________________________________________________,
діючи на підставі наказу _______________________________________
військового комісара ________ від "___"_____________ 20___ року,
провела відбір для знищення особово-пенсійних справ у зв'язку із
закінченням установлених для них термінів зберігання
------------------------------------------------------------------ | N | Номер |Військове |Установлений | Дата | Кіль- | Кіль- | |з/п| особово- | звання, | строк | припи- | кість | кість | | |пенсійної | прізвище,| зберігання | нення | арку- | арку- | | | справи | ім'я, по | |виплати | шів |шів, що| | | | батькові | | пенсії |особо- | під- | | | |військово-| |(остан- | вих | ляга- | | | |службовця.| | нього | доку- | ють | | | |Вид пенсії| |звернен-|ментів,| зни- | | | | | | ня за | вилу- | щенню | | | | | |пенсією)| чених | | | | | | | | для | | | | | | | |розсил-| | | | | | | | ки за | | | | | | | |належ- | | | | | | | | ністю | | |---+----------+----------+-------------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------+----------+-------------+--------+-------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього відібрано для знищення ___________________________________ _________________________________________________________________
(словами і цифрами) особово-пенсійних справ осіб, звільнених з військової служби.
1. Усі справи, відібрані для знищення, комісією перевірені, і
нею встановлено, що документів, які мають наукову і практичну
цінність, у них немає. Із справ, відібраних для знищення, вилучені оригінали
особових документів на ___ аркушах.
2. На всі відібрані для знищення справи зроблені відмітки в
облікових картках.
Голова комісії __________________________________________________
(військове звання, підпис)
Члени комісії: __________________________________________________ _________________________________________________________________
(військові звання, підписи)
Перераховані в акті справи ______________________________________
(зазначається - перероблені на фабриці _________________________________________________________________
або знищені шляхом спалення)
Голова комісії __________________________________________________
(військове звання, підпис)
Члени комісії: __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________
(військові звання, підписи)
"___" ___________ 20___ року

Додаток 7
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України

ВИСНОВОК
про припинення виплати пенсії за вислугу ____ років,
по інвалідності, в разі втрати годувальника
(непотрібне закреслити) за пенсійною справою
N ________

Військовослужбовець (пенсіонер з числа військовослужбовців)
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ______________ По батькові _________________________________
Військове звання ________________________________________________
Одержувач пенсії:
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я _______________ По батькові ________________________________
Виплата пенсії припинена з "___"_________ 20___ року
Причина припинення: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Окремі відмітки: ________________________________________________
Начальник відділу соціального забезпечення ______________________

Додаток 8
до Інструкції з організації
роботи із соціального
забезпечення осіб,
звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
у Міністерстві оборони
України
Зразок

КНИГА
обліку надходження та видачі санаторних путівок,
придбаних за статтею 1823 кошторису
Міністерства оборони України

------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Від кого і |Строк |Вартість| Прізвище | Група | Назва |Дата видачі| |з/п| надхо- | за яким |путівки|путівки | та |інвалід-| військ- | путівки і | | | дження |документом | | (грн.) | ініціали | ності | комату, | розписка | | |путівки | надійшла | | |пенсіонера, | | в якому | про її | | | | путівка, | | | який | | стоїть | одержання | | | | назва | | | отримав | | на | | | | |санаторію | | | путівку, | | обліку | | | | | і номер | | | і номер | |пенсіонер | | | | | путівки | | | пенсійної | | | | | | | | | | справи | | | | |---+----------+-----------+-------+--------+-------------+--------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+-----------+-------+--------+-------------+--------+----------+-----------| | 1 |25.01.2009|Від Деп. | | | | | | | | | |фінансів | | | | | | | | | |МО України,| | | | | | | | | |накладна | | | | | | | | | |N 53 від | | | | | | | | | |19.01.09 | | | | | | | | | |3 путівки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Феодосія",|02.03- |3500 |Кримець Г.Д. | II |Шевченків-|Кримець | | | |N 2810, |22.03. | |(ФА-32091) | |ський |18.02.2009 | | | | |2009 | | | | | | | | |"Крим", |05.04- |3780 |Проценко І.С.| I |Дарницький|Проценко | | | |N 1424, |25.04 | |(ФА-72911) | | |03.03.2009 | | | | |2009 | | | | | | | | |"Сакський",|10.08- | |Повернута | | | | | | |N 2831 |31.08 | |в ДФ 7.09 | | | | | | | |2009 | |N ФО-210 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за 2009 рік надійшло___ путівок на ______грн.; видано ___ путівок на ______грн.; повернуто ___ путівок на ______грн.вгору