Документ z0212-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.09.2003, підстава - z0794-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ
ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ "УКРАВТОДОР"
Н А К А З
N 33 від 10.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 квітня 2000 р.
vd20000310 vn33 за N 212/4433

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби автомобільних доріг
N 314 ( z0794-03 ) від 08.07.2003 )
Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального
користування
Відповідно до Положення про Українську державну корпорацію по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (постанова
Кабінету Міністрів України від 05.01.95 N 6 ( 6-95-п ), із змінами
і доповненнями від 22.02.96 N 235 ( 235-96-п ), від 24.09.99
N 1758 ( 1758-99-п ), Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони (постанова Кабінету Міністрів України
від 30.03.94 N 198 ( 198-94-п ) із змінами і доповненнями від
09.03.95 N 168 ( 168-95-п ), від 15.02.99 N 193 ( 193-99-п ) та з
метою створення умов для надійного і безпечного руху на
автомобільних дорогах загального користування, проведення єдиної
технічної і економічної політики в дорожньому комплексі,
задоволення потреб суспільного виробництва і населення
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі дозволів та погоджень на
розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних
дорогах загального користування (додається). 2. Затвердити Рекомендації щодо обчислення вартості послуг та
платежів з відшкодування додаткових витрат на ремонт і утримання
ділянки дороги, у межах смуги відчуження якої розташовано об'єкт
сервісу (додаток відсутній). 3. Науково-технічному управлінню (Гончаренко Ф.П.) у
десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування. 4. Управлінню автомобільних доріг (Климчук М.О.) у тижневий
термін після тиражування довести цей наказ керівникам Кримавтодору
та обласних управлінь по будівництву, ремонту і експлуатації
автомобільних доріг, управлінь магістральних автомобільних доріг,
шляхово-експлуатаційної дільниці N 639. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови корпорації Сизоненка В.В.
Голова корпорації В.О.Герасимчук
Затверджено
Наказ Української державної корпорації
по будівництву, ремонту та утриманню
автомобільних доріг "Укравтодор"
10.03.2000 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2000 р.
за N 212/4433
Порядок
видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного
призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
1. Загальні положення
1.1 Порядок видачі дозволів та погоджень на розміщення і
будівництво об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного
призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального
користування (надалі - Порядок) розроблений відповідно до вимог
Законів України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), постанов Кабінету
Міністрів України від 30.03.94 N 198 ( 198-94-п ) (із змінами і
доповненнями від 09.03.95 N 168 ( 168-95-п ), від 15.02.99 N 193
( 193-99-п ) "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони", від 18.08.94 N 567 ( 567-94-п )
"Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і
міжнародних перевезень автомобільним транспортом" (із змінами і
доповненнями від 09.03.95 N 168), від 23.09.98 N 1511
( 1511-98-п )"Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами", ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху.
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану". 1.2. Вимоги цього Порядку поширються на смугу відчуження
автомобільних (позаміських) доріг загального користування у разі
розміщення на них повністю чи частково споруди
побутово-торговельного призначення, у тому числі об'єкта сервісу,
або рекламоносіїв, інших об'єктів, а також установлюють правила
отримання дозволів на розміщення цих споруд. 1.3. Порядок установлює засади взаємовідносин між дорожніми
підприємствами, у віданні яких перебувають автомобільні дороги,
та юридичними особами й фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, які користуються ділянками доріг, у
тому числі відшкодування додаткових витрат дорожніх підприємств
на роботи з обстеження ділянок доріг на предмет визначення
можливості розташування об'єктів, підготовки матеріалів для
видачі дозволів, ордерів, технічних умов, відшкодування
додаткових витрат на ремонт і утримання ділянки дороги та
здійснення контролю за використанням ділянок у смузі відчуження
дороги сторонніми підприємствами, організаціями та фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Конкретні вимоги
та деталізація відносин визначаються в договорі або безпосередньо
в самому дозволі. 1.4. Надання земельних ділянок у користування, у тому числі
на умовах оренди, у межах смуги відчуження автомобільних доріг
загального користування здійснюється відповідно до чинного
законодавства. 1.5. Місце розташування об'єкта може бути попередньо
визначене рішенням органів виконавчої влади згідно з відповідною
регіональною програмою, генеральним планом розвитку, проектом
організації дорожнього руху, програмою забезпечення безпеки
дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів тощо. 1.6. При проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів
сервісу, споруд побутово-торговельного призначення повинні бути
розроблені та виконані заходи, передбачені цим нормативно-правовим
актом, вимогами Державної автоінспекції (надалі - ДАІ), технічними
умовами, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього природного середовища. 1.7. Розробка проектно-кошторисної документації на
будівництво та облаштування об'єктів у межах смуги відчуження
автомобільної дороги повинна бути доручена проектній організації,
яка має відповідну ліцензію. 1.8. На стоянках при об'єктах сервісу з метою охорони
транспортних засобів відвідувачів цих об'єктів повинні
здійснюватися заходи, передбачені постановою Кабінету Міністрів
України від 22.01.96 N 115 ( 115-96-п ) "Про затвердження Правил
зберігання транспортних засобів на автостоянках". 1.9. При розробці проектів і схем організації дорожнього руху
на ділянках доріг, де розміщені об'єкти, слід передбачати весь
комплекс заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
транспорту, пішоходів, інших користувачів. 1.10. Власник об'єкта, розміщеного в межах смуги відчуження
дороги, не має права змінювати напрям своєї діяльності, зазначеної
у дозволі. Він несе відповідальність за технічний стан частини
автомобільної дороги (якщо це передбачено договором з дорожнім
підприємством), з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті.
2. Видача дозволів та погоджень на розміщення і будівництво
споруд побутово-торговельного призначення, у тому числі об'єктів
сервісу, рекламоносіїв у межах смуги відчуження автомобільних
доріг загального користування
2.1. Дозволи на розміщення і будівництво споруд
побутово-торговельного призначення (додатки 1, 2), погодження на
розміщення рекламоносіїв (додаток 3) видають, реєструють,
скасовують дорожні підприємства: обласні управління по
будівництву, ремонту і експлуатації автомобільних доріг (надалі -
облавтодори) і управління магістральних автомобільних доріг
(надалі - упрдори). Рішення про розташування станцій технічного
обслуговування (надалі - СТО), автозаправних станцій (надалі -
АЗС), кемпінгів, готелів, мотелів, ресторанів, їдалень на
автомобільних дорогах державного значення підлягають погодженню
дорожнім підприємством з корпорацією "Укравтодор". 2.2. Для одержання дозволу на розміщення конкретного об'єкта,
крім зовнішньої реклами (класифікацію об'єктів надано в додатках
4, 5) на ділянках у межах смуги відчуження автомобільних доріг,
особа повинна подати дорожньому підприємству письмову заяву та
пред'явити відповідні документи про право ведення підприємницької
діяльності, видані в установленому порядку. У заяві визначаються місце розташування об'єкта (км, +,
сторона, план-схема з розмірами ділянки), строки будівництва
споруди, місцезнаходження (місце проживання) заявника, відомості
про підприємство-проектувальник та інша наявна інформація. 2.3. Представник дорожнього підприємства разом з
представником відповідного підрозділу ДАІ обстежують ділянку
автомобільної дороги і визначають відповідність ділянки дороги, де
буде розміщений об'єкт, вимогам розділу 3 цього Порядку, у
результаті чого заявникові в 10-денний термін дорожнє підприємство
видає дозвіл та технічні умови на розміщення об'єкта або на адресу
заявника надсилає письмову обгрунтовану відмову. Дозвіл на розміщення об'єкта на ділянці в межах смуги
відчуження автомобільної дороги державного значення узгоджується з
Управлінням Державтоінспекції МВС України (надалі - УДАІ МВС
України). 2.4. Причинами відмови у видачі дозволу можуть бути: невідповідність смуги відчуження конкретної ділянки
автомобільної дороги нормативам розташування в її межах даної
споруди побутово-торговельного призначення (див. розд.3); попереднє визначення цієї ділянки дороги для іншого об'єкта
або споруди; віднесення ділянки дороги до аварійно небезпечної або до
місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. У разі відмови дорожнє підприємство повідомляє конкретну її
причину та можливі умови (якщо такі є) ліквідації причини. 2.5. Відмова у видачі дозволу на розміщення об'єкта може бути
оскаржена заявником у корпорації "Укравтодор" або в суді. 2.6. У технічних умовах містяться вимоги щодо облаштування
об'єктів згідно з розділом 4 цього Порядку, а також указуються всі
необхідні розміри й відстані, що визначають точне місце розміщення
споруд об'єкта, площу обслуговування ділянки дороги,
пожежонебезпечну зону тощо. У них попередньо визначаються умови
тимчасового відведення площадки для будівництва об'єкта. 2.7. Узгоджений з УДАІ МВС України дозвіл дає заявникові
право на виконання вишукувальних робіт та проектування об'єкта. У
проектно-кошторисній документації повинні бути виконані всі вимоги
технічних умов дорожнього підприємства та ДАІ. Дозвіл та технічні умови реєструються у спеціальному журналі. 2.8. Тимчасовий (на місяць, сезон) дозвіл (додаток 2) на
торгівлю (розміщення тимчасового об'єкта торгівлі, торговельної
точки) може бути виданий заявникові без технічних умов за
наявності узгодження з УДАІ МВС України. Тимчасовий дозвіл
підлягає реєстрації. 2.9. Технічні умови можуть бути анульовані або переоформлені
для іншого місця розміщення об'єкта в разі закінчення терміну їх
дії, початку на ділянці дороги робіт з реконструкції та
капітального ремонту або в інших випадках за рішенням дорожнього
підприємства, підрозділів ДАІ і місцевих органів виконавчої влади.
Про неможливість розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці
власник об'єкта має бути попереджений не менш як за 15 календарних
днів до початку будівельних робіт. 2.10. Узгоджена в УДАІ МВС України проектно-кошторисна
документація на будівництво об'єкта є підставою для видачі
власнику майбутнього об'єкта ордера на право виконання робіт у
межах смуги відчуження. 2.11. Представник дорожнього підприємства та співробітники
ДАІ повинні періодично контролювати виконання вимог ордера на
право виконання робіт. У разі порушення цих вимог дорожні
підприємства та підрозділи ДАІ мають право тимчасово припинити дію
ордера на період ліквідації порушень або анулювати його. 2.12. Рішення про припинення дії ордера та самі причини
заносяться до цього ордера. При анулюванні ордера на ньому
робиться відповідний запис за підписами уповноважених осіб.
Анульований ордер підлягає вилученню дорожнім підприємством в
отримувача. Дозвіл на розташування об'єкта може залишатися в силі. 2.13. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в межах смуги
відчуження автомобільної дороги видається власником місця
розташування рекламоносія за погодженням з дорожнім підприємством
та Державтоінспекцією МВС України. 2.14. До закінчення робіт і здавання об'єктів в експлуатацію
власник об'єкта укладає з дорожнім підприємством договір про
утримання рекламоносіїв або договір про відшкодування додаткових
витрат на ремонт і утримання ділянки дороги, у межах смуги
відчуження якої розташовано об'єкт. Істотною умовою договору є
відповідальність сторін за невиконання умов договору. Вартість
послуг за видачу технічних умов, дозволу на розміщення об'єкта та
платежів за відшкодування додаткових витрат розраховуються в
порядку, визначеному Українською Державною корпорацією по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг
"Укравтодор". 2.15. Споруди побутово-торговельного призначення, у тому
числі об'єкти сервісу та рекламоносії, повинні бути прийняті до
експлуатації у відповідності з чинними нормами та правилами. До
приймальної комісії обов'язково входять представники дорожнього
підприємства та підрозділів ДАІ. 2.16. Представники дорожнього підприємства та підрозділів
ДАІ зобов'язані періодично контролювати умови забезпечення
безпеки дорожнього руху та додержання визначеного напрямку
діяльності об'єктів, розміщених на ділянках у межах смуги
відчуження автомобільних доріг загального користування. 2.17. Якщо діяльність об'єкта стає загрозою для безпеки
дорожнього руху, то вона повинна бути негайно припинена посадовими
особами дорожнього підприємства або Державтоінспекції МВС.
3. Нормативи розміщення об'єктів у межах смуги відчуження
автомобільних доріг
3.1. Умови безпеки руху, рівень забезпечення учасників руху
послугами на ділянці дороги, де передбачається розмістити об'єкт
сервісу (споруди побутово-торговельного призначення), попередньо
визначаються за паспортом автомобільної дороги, проектом
організації дорожнього руху, адресами місць концентрації
дорожньо-транспортних пригод (надалі - ДТП) та аварійно
небезпечних ділянок тощо. 3.2. Для визначення можливості розміщення об'єкта на
конкретній ділянці автомобільної дороги необхідно її обстежити та
встановити: умови забезпечення видимості (у плані та в профілі); наявність та характеристики комунікацій; наявність аварійно небезпечних ділянок, місць концентрації
ДТП; умови водовідведення та, при потребі, очищення стічних вод; умови утилізації та транспортування виробничих відходів; умови забезпечення безпеки дорожнього руху; характеристики поперечних та поздовжніх ухилів; розташування зелених насаджень; стан покриття проїзної частини; вимоги щодо збереження довкілля; перспективу переведення ділянки дороги у вищу категорію. 3.3. На дорогах I категорії однотипні об'єкти повинні бути
розміщені із зміщенням на 150-200 м від кінців
перехідно-швидкісних смуг виїздів з територій цих об'єктів. 3.4. Споруди об'єктів сервісу повинні розміщуватись за межами
тротуарів або узбіч на відстані не ближче ніж 10 м від краю
проїзної частини дороги. 3.5. При розміщенні об'єкта на перехрещеннях автомобільних
доріг наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативні відстані
трикутника видимості, подані в таблицях 1 та 2 (табл. 8, 9 ДСТУ
3587-97).
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ Категорія| Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг дороги | даних категорій, м, не менше |-------------------------------------------------------- | I-a | I-б | II | III | IV | V ---------+---------+---------+---------+---------+---------+------ I-а | 300х300 | 300х250 | 300х250 | 300х200 | 300х150 |300х85 I-б | 250х300 | 250х250 | 250х250 | 250х200 | 250х150 |250х85 II | 250х300 | 250х250 | 250х250 | 250х200 | 250х150 |250х85 III | 200х300 | 200х250 | 200х250 | 200х200 | 200х150 |200х85 IV | 150х300 | 150х250 | 150х250 | 150х200 | 150х150 |150х85 V | 85х300 | 85х250 | 85х250 | 85х200 | 85х150 | 85х85 ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------------------- Група |Категорія| Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг | населен.|вулиць | даних категорій, м, не менше | пунктів | |---------------------------------------------------------| | | Група населених пунктів | | |---------------------------------------------------------| | | найбільш значні, | великі міста |середні| | | значні міста | |й малі | | | | |міста | | |-----------------------------+-------------------+-------| | |загально-|загально-|районного|загально-|районного|магіст-| | |міського |міського |значення |міського |значення |ральні | | |значення,|значення,| |значення | |вулиці | | |безперер-|регульо- | | | | | | |вного |ваного | | | | | | |руху |руху | | | | | --------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| |загально-| | | | | | | |міського | | | | | | | |значення,| 200х200 | 200х150 | 200х115 | 200х150 | 200х85 |200х85 | |безперер-| | | | | | | |вного | | | | | | | Найбільш|руху | | | | | | | значні, |---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| значні |загально-| | | | | | | міста |міського | | | | | | | |значення,| 150х200 | 150х150 | 150х115 | 150х150 | 150х85 |150х85 | |регульо- | | | | | | | |ваного | | | | | | | |руху | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| |районного| | | | | | | |значення | 115х200 | 115х150 | 115х115 | 115х150 | 115х85 |115х85 | --------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| |загально-| | | | | | | |міського | | | | | | | Великі |значення | 150х200 | 150х150 | 150х115 | 150х150 | 150х85 |150х85 | міста |---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| |районного| | | | | | | |значення | 85х200 | 85х150 | 85х115 | 85х150 | 85х85 | 85х85 | --------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------| Середні |магіст- | | | | | | | й малі |ральні | | | | | | | міста |вулиці | 85х200 | 85х150 | 85х115 | 85х150 | 85х85 | 85х85 | -----------------------------------------------------------------------------
3.6. У разі розміщення об'єкта на ділянці дороги з кривою в
плані наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативну відстань
видимості для зупинки автомобіля відповідно до вимог табл.3
(табл.10 ДСТУ 3587-97).
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ Найменша відстань видимості для зупинення автомобіля | залежно від категорії дороги, м | -----------------------------------------------------------------| I-а | I-б | II | III | IV | V | ----------+----------+----------+-----------+----------+---------| 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 85 | ------------------------------------------------------------------
3.7. При розміщенні об'єкта в зоні наземного пішохідного
переходу наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативні
відстані трикутника видимості, подані в табл.4 (табл.11 ДСТУ
3587-97).
Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------ Сторони трикутника видимості на пішохідному переході в разі | перехрещень доріг даних категорій, м, не менше | -----------------------------------------------------------------| I-а | I-б | II | III | IV | V |Вулиці населених пунктів| ------+------+------+------+------+-----+------------------------| 300х10|250х10|250х10|200х10|150х10|85х10| 50х10 | ------------------------------------------------------------------
3.8. Автомобільні стоянки та АЗС повинні бути розташовані не
ближче ніж за 10 м до кромки проїзної частини, відокремлені від
неї огородженням згідно з ДСТУ 2735-94 або розділювальними смугами
і обладнані перехідно-швидкісними смугами та під'їздами.
Автостоянки, розміщені біля АЗС на автомобільних дорогах
загального користування, повинні бути місткістю не менше ніж на 15
вантажних автомобілів і мати огорожу. 3.9. У населених пунктах тимчасові та пересувні елементи
торгівлі (намети, лотки, столи, ємкості з напоями та ін.) можуть
бути розміщені на ділянках доріг лише за наявності тротуару
завширшки 5 м і більше, за межами тротуару з боку, протилежному до
проїзної частини. При цьому в розміри пересувних елементів
торгівлі входять відкриті двері, столи тощо. Місце розміщення
елемента торгівлі повинне забезпечувати підвіз товарів
автотранспортом. 3.10. За межами населеного пункту тимчасові та пересувні
елементи торгівлі можуть бути розміщені на майданчиках відпочинку
(на узбіччі місць для стоянки транспорту). 3.11. Постійні споруди побутово-торговельного призначення
(крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках
громадського транспорту) і рекламоносії в населених пунктах
розміщують за межею тротуару на відстані не менше 2 м від нього,
але не ближче 10 метрів від проїзної частини доріг і вулиць. 3.12. На магістральних вулицях і дорогах, де тротуари межують
з проїзною частиною дороги і цоколями будинків або огорож, споруди
побутово-торговельного призначення і рекламоносії дозволяється
розміщувати в одну з фасадом будівлі або огорожі лінію. 3.13. Наземні рекламоносії повинні мати прозору конструкцію
висотою не менше ніж 1,5 м від поверхні землі та розміщуватися з
боку дороги паралельно до руху автотранспорту або під кутом не
більше ніж 45 град. до осі проїзної частини. Рекламоносії не
повинні перешкоджати сприйняттю водіями технічних засобів
організації дорожнього руху (дорожніх знаків, світлофорів,
вертикальної розмітки). Фундамент рекламоносія повинен бути на
одному рівні з поверхнею землі. Забороняється розміщувати рекламоносії: на відстані менш як 10 метрів від проїзної частини, на
мостах, естакадах, шляхопроводах, дорожніх знаках і світлофорах,
дорожніх огорожах, деревах тощо, а також методом фарбування,
наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель
і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками; поза населеними пунктами на відстані менш як 2500 метрів один
від одного, а в населених пунктах - 350 метрів; на аварійно небезпечних ділянках доріг, у місцях концентрації
дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них поза населеними
пунктами - на відстані не менш як 2500 метрів, а в населених
пунктах - 350 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця); у період з 1 жовтня до 31 березня - на ділянках доріг і
вулиць з поздовжнім ухилом понад 4,5 відсотка або радіусом кривої
в плані менш як 2000 метрів; на дорогах і вулицях - розміром понад 20 квадратних метрів. Рекламоносії, розміщені з порушенням цього Порядку,
підлягають демонтажу (ліквідації) власниками або уповноваженими
органами, організаціями, які проводять ремонт і здійснюють
утримання дорожніх об'єктів, або Державтоінспекцією. Світлове оформлення рекламоносія не повинне перевищувати
середньої освітленості проїзної частини протяжністю 500 метрів в
обидва боки від місця встановлення рекламоносія, яка не повинна
становити більш як 20 люксів. У разі розміщення рекламоносіїв на відстані менш як 14 метрів
від краю проїзної частини дороги I категорії та менш як 11,25
метра - доріг II - V категорій і вулиць власник або уповноважений
орган, дорожнє підприємство встановлюють біля рекламоносіїв
бар'єрне транспортне огородження довжиною не менш як 20 метрів (за
рахунок суб'єкта підприємницької діяльності). Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні або інші
рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на
них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах,
вулицях установлюються з дозволу УДАІ МВС України. Елементи рекламної конструкції, встановленої з боку від
дороги, вулиці повинні мати нанесену світловідбивними матеріалами
вертикальну дорожню розмітку заввишки до 2 метрів від поверхні
землі. Порядок розміщення зовнішньої реклами встановлюється
відповідними місцевими органами виконавчої влади в межах їх
компетенції (без втручання у форму та зміст реклами) на підставі
постанови Кабінету Міністрів від 23.09.98 N 1511 ( 1511-98-п ), з
урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних,
історико-етнокультурних чинників, типології елементів міського
архітектурного середовища тощо. 3.14. Тимчасові об'єкти сервісу (пункт технічного
обслуговування, ремонту автомобілів, пункт миття автомобілів,
телефон, туалет, буфет, їдальня, шашлична та інші) можуть бути
розміщені виключно на спеціальних площадках, розташованих не
ближче як за 10 м від краю проїзної частини дороги. 3.15. Забороняється розміщувати споруди
побутово-торговельного призначення, рекламоносії, видавати дозвіл
на розміщення тимчасових та пересувних елементів торгівлі,
торговельних точок: - на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях, на штучних
спорудах; - біля фасадів адміністративних і культових будівель,
безпосередньо біля памятників, фонтанів, клумб, оглядових і
панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення
будинків і декоративного благоустрою території; - ближче ніж за 50 м до перехресть вулиць та пішохідних
переходів; - в охоронних зонах інженерних комунікацій; - на зупинках маршрутів громадського транспорту, ближче 20
метрів в обидва боки тротуаром від установленого дорожнього знака,
що її позначає (крім кіосків для продажу проїздних квитків); - у підземних переходах (крім випадків, коли розміщення цих
споруд передбачено проектом будівництва); - ближче як за 150 м до перехресть, шляхопроводів, мостів на
автомобільних дорогах загального користування; - на перехідно-швидкісних смугах; - ближче ніж за 100 м до будівель вокзалів, залізничних
переїздів. 3.16. Забороняється розміщувати тимчасові об'єкти сервісу та
пересувні елементи торгівлі в одному перерізі з дорожніми знаками
і світлофорними об'єктами, використовувати присипні берми. 3.17. Забороняється будівництво житлових будинків,
господарських і промислових споруд у придорожній зоні
автомобільних (позаміських) доріг на такій відстані від краю
проїзної частини: на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій,
що побудовані або будуються в обхід міст і селищ міського типу, не
менш як за 200 метрів, а в обхід сільських населених пунктів - 100
метрів; на під'їздах до обласних і великих промислових центрів - 50
метрів; на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами
- 32,5 метра.
4. Вимоги щодо облаштування та експлуатації площадок для
розміщення об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного
призначення та рекламоносіїв
4.1. Об'єкти сервісу повинні мати на наданих для них
площадках обладнання згідно з додатками 4 та 5. 4.2. Під'їзди до постійних об'єктів сервісу повинні мати
перехідно-швидкісні смуги: у населених пунктах - відповідно до
вимог ДБН 360-92; поза населеними пунктами - СНиП 2.05.02-85. 4.3. Ділянка автомобільної дороги у місці розміщення
постійних об'єктів сервісу повинна бути обладнана дорожнім
підприємством (за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності)
дорожніми знаками, розміткою, огородженнями та іншими технічними
засобами згідно з проектом організації дорожнього руху, узгодженим
з УДАІ МВС України та затвердженим в установленому порядку. 4.4. Рівень освітлення на території об'єкта сервісу та на
ділянці дороги в межах перехідно-швидкісних смуг під'їздів до
нього повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587-97. 4.5. Освітлення самих об'єктів сервісу, елементів реклами не
повинне бути на такому рівні, щоб засліплювати водіїв транспортних
засобів, що рухаються по основній дорозі, та перевищувати 20
люксів. 4.6. Біля кожної споруди побутово-торговельного призначення
повинно бути влаштоване впритул до неї покриття вдосконаленого
типу завширшки (метрів): - з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і
конструкції споруди) - 2; - з боку вітрини і службового входу - 1; - з боку входу для покупців - 1,5. У разі розміщення споруди на відстані більше 2 метрів від
тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна
доріжка завширшки 1,5 метра. Біля кожної споруди торговельного призначення її власник
установлює урну для сміття. 4.7. Підключення споруд побутово-торговельного призначення і
рекламоносіїв до інженерних мереж повинне здійснюватися з
дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж
і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об'єктів. 4.8. На ділянці автомобільної дороги в місцях розміщення
тимчасових об'єктів сервісу (див. п.3.14), а також у місцях
розміщення тимчасових і пересувних елементів торгівлі (див.
п.3.10) повинна бути споруджена площадка для тимчасової стоянки
транспортних засобів площею не менше 50 кв.м у населених пунктах і
150 кв.м - поза населеними пунктами із облаштованим з'їздом
(виїздом) на дорогу. На дорогах місцевого значення допускається,
за погодженням з УДАІ МВС України, зазначені площадки споруджувати
поряд з узбіччям дороги у вигляді смуги з твердим покриттям
довжиною не менше ніж 40 м і шириною 3,75 м, відокремленої від
проїзної частини відповідними лініями розмітки. 4.9. Забороняється користуватися спорудами
побутово-торговельного призначення, а також пересувними елементами
вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не
забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні
зливостоки. 4.10. Власники тимчасових об'єктів сервісу, крім власників
телефонів, а також власники тимчасових та пересувних елементів
торгівлі повинні бути попереджені про те, що в сутінках, темний
час доби, в умовах недостатньої видимості (туман, дощ, снігопад,
пилова буря) надання послуг повинно бути припинене, а інвентар,
облаштування і товар підлягають прибранню за межі смуги відчуження
дороги.
5. Відповідальність за порушення вимог Порядку
5.1. Особи, винні в порушенні вимог, передбачених цим
Порядком, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Заступник начальника
Управління автомобільних доріг О.В.Сухоносов
Додаток 1
до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
Затверджую
Керівник ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___"_____________ 200 р.
Дозвіл N______
від "___"__________ 200_ р.
на розміщення об'єктів сервісу, торгівлі на площадці
в межах смуги відчуження автомобільної дороги __________________________________________________________________
(назва дороги)
1. Назва об'єкта, для якого видається дозвіл _____________________ __________________________________________________________________
2. Які послуги планується надавати _______________________________
3. Заявник (місцезнаходження, ідентифікаційний код) ______________ __________________________________________________________________
4. Адреса ділянки дороги (км, +) _________________________________ __________________________________________________________________
5. Назва документів, на основі яких надається дозвіл _____________ __________________________________________________________________
6. Ким і коли видано ліцензію на право надання послуг, робіт _____ __________________________________________________________________
7. Ким і коли проводився огляд ділянки __________________________ __________________________________________________________________
8. Характеристика площадки:
8.1) розмір (площа) ______________________________________________
8.2) рель'єф _____________________________________________________
8.3) вид грунту __________________________________________________
8.4) висота стояння грунтових вод ________________________________
8.5) наявність заболоченості _____________________________________
8.6) наявність зелених насаджень _________________________________
9. Використання ділянки в минулому _______________________________
10. На ділянці перебувають такі будови, комунікації ______________ _________________________________________________________________,
що підлягають ___________________________________________________.
11. Інші дані ____________________________________________________
12. Дозвіл узгоджено з: УДАІ МВС України за N___ від _____________
(додаток на __________________ аркушах).
Дозвіл та технічні умови видав відповідальний представник
дорожнього підприємства: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.) Дозвіл та технічні умови одержав: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Додаток 2
до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
Тимчасовий дозвіл N_____
від "___"__________ 200_ р.
на торгівлю в межах смуги відчуження автомобільної дороги __________________________________________________________________
(назва дороги)
Дозвіл дійсний до "___"__________ 200_ р.
1. Виданий _______________________________________________________
(дані про юридичну особу або фізичну особу - суб'єкта
підприємницької діяльності) 2. Місце торгівлі (тимчасового або пересувного елемента) _________ __________________________________________________________________
(дорога, км, +) 3. Умови торгівлі:
3.1. Забороняється надавати послуги в сутінки та темний час доби,
в дощ, пилову бурю, туман.
3.2. _____________________________________________________________
3.3. _____________________________________________________________
3.4. Місце торгівлі повинно бути прибране.
4. Дозвіл узгоджено з УДАІ МВС України за N___ від _______________
(додаток на_____ аркуш.).
Дозвіл дійсний тільки за наявності копії свідоцтва про державну
реєстрацію - для юридичних осіб, паспорта або іншого документа, що
засвідчує особу, - для фізичних осіб _____________________________ __________________________________________________________________
(назва та номер документа)
Тимчасовий дозвіл виданий __________________________________________________________________
(назва дорожнього підприємства) (посада) (підпис) (П.І.Б.)
М.п.
Схема
розміщення торговельної точки (споруди)
Додаток 3
до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
Погодження N_____
від "___"__________ 200_ р.
на розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відчуження
автомобільної дороги __________________________________________________________________

1. Заявник, розповсюджувач зовнішньої реклами (місцезнаходження,
ідентифікаційний код) ____________________________________________ __________________________________________________________________
2. Адреса ділянки дороги _________________________________________ __________________________________________________________________
3. Назва документів, на основі яких надається погодження _________ __________________________________________________________________
4. Ким і коли проводився огляд ділянки ___________________________ __________________________________________________________________
5. Характеристика площадки місця розташування зовнішньої реклами:
5.1) площа місця розташування спеціальної конструкції, що
використовується для розміщення рекламоносія ____________________ _________________________________________________________________;
5.2) рель'єф ____________________________________________________;
5.3) вид грунту _________________________________________________;
5.4) наявність зелених насаджень _________________________________
6. На ділянці перебувають такі будови, комунікації: ______________ _________________________________________________________________,
що підлягають ____________________________________________________
7. Інші дані _____________________________________________________
Погодження здійснив відповідальний представник дорожнього
підприємства: __________________________________________________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.) Погодження одержав: __________________________________________________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Додаток 4
до п.4.1 Порядку видачі дозволів та
погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
Облаштування об'єктів сервісу
------------------------------------------------------------------ N|Назва об'єкта та |Одиниця| Категорія дороги | |елементи обладнання |виміру |------------------------------| | | | Iа Iб II III IV V | --+-----------------------+-------+------------------------------| 1.|Місце для відпочинку | | | |Місткість стоянки |маш. | 20 20 10 10 5 5 | |Туалет |місць | 2 2 1 1 1 1 | |Ящик для сміття |шт. | 1 1 1 1 1 1 | |Пункт технічного огляду|пост. | 1 1 1 1 1 1 | --+-----------------------+-------+------------------------------| 2.|Кемпінг | | | |Місткість стоянки |маш. | 50 50 15 10 10 10 | |Майданчики для палаток |шт. | 60 60 20 15 15 15 | |Пункт технічного огляду|пост. | 2 2 2 1 1 1 | |Пункт торгівлі |шт. | 2 2 1 1 1 1 | |Туалет |місць | 6 6 4 4 2 2 | |Ящик для сміття |шт. | 4 4 2 2 1 1 | |Телефони |шт. | 2 2 1 1 1 1 | --+-----------------------+-------+------------------------------| 3.|Туристична база | | | |Місткість стоянки |маш. |100 100 30 20 20 20 | |Майданчики для палаток |шт. | 60 60 20 15 15 15 | |Пункт технічного огляду|пост. | 2 2 2 2 1 1 | |Магазин (пункт |шт. | 2 2 1 1 - - | |торгівлі) | | | |Туалет |місць | 10 10 8 6 4 2 | |Ящик для сміття |шт. | 8 8 3 2 2 2 | |Телефон |шт. | 4 4 2 2 1 1 | |Медпункт |шт. | 2 2 1 1 - - | --+-----------------------+-------+------------------------------| 4.|Будинки для відпочинку,|облаштування згідно проектно-кошторис-| |готелі, мотелі |ної документації | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до п.4.1 Порядку видачі дозволів та
погоджень на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу, будівель
побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв на автомобільних дорогах
загального користування
Облаштування автозаправних станцій (АЗС), пунктів та
станцій технічного обслуговування автомобілів
------------------------------------------------------------------ N| Назва об'єкта та |Одиниця| Категорія дороги | | елементи облаштування|виміру |Iа Iб II III IV V | --+----------------------+-------+-------------------------------| 1.|Малі АЗС (до 250 | | | |заправлень на добу) | | | |Туалет |місць | 2 2 2 2 1 1 | |Стоянка (не менше) |маш. |15 15 15 15 10 10 | |Ящик для сміття |шт. | 1 1 1 1 1 1 | --+----------------------+-------+-------------------------------| 2.|Середні АЗС (250-500 | | | |заправлень на добу) | | | |Туалет |місць | 2 2 2 2 1 1 | |Стоянка (не менше) |маш. |15 15 15 15 15 10 | |Ящик для сміття |шт. | 2 2 2 2 1 1 | --+----------------------+-------+-------------------------------| 3.|Великі АЗС (500-750 | | | |заправлень на добу) | | | |Туалет |місць | 4 4 4 2 2 2 | |Стоянка (не менше) |маш. |20 20 20 20 15 15 | |Ящик для сміття |шт. | 2 2 2 2 1 1 | --+----------------------+-------+-------------------------------| 4.|Дуже великі АЗС | | | |(більше 750 | | | |заправлень на добу) | | | |Туалет |місць | 6 6 6 4 2 2 | |Стоянка (не менше) |маш. |30 30 30 30 20 20 | |Ящик для сміття |шт. | 4 4 4 4 2 2 | --+----------------------+-------+-------------------------------| 5.|Станції технічного | | | |обслуговування, великі| | | |Стоянка (не менше) |маш. |30 30 30 20 20 20 | |Пункт технічного |шт. | 2 2 2 2 1 1 | |огляду | | | |Туалет |місць | 4 4 2 2 2 2 | --+----------------------+-------+-------------------------------| 6.|Станції технічного | | | |обслуговування, | | | |середні | | | |Стоянка (не менше) |маш. |20 20 20 15 15 15 | |Пункт технічного |шт. | 2 2 2 2 1 1 | |огляду | | | |Туалет |місць | 2 2 2 2 1 1 | ------------------------------------------------------------------вгору