Документ z0211-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
06 лютого 2019 року № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2019 р.
за № 211/33182

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) у Держспецзв’язку.

2. Підставою для видачі посвідчень учасників бойових дій і нагрудних знаків є:

1) рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Комісія) про надання статусу учасника бойових дій:

особовому складу Держспецзв’язку, особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, особам, які проходили службу (працювали) у державах, де в цей період велися бойові дії;

військовослужбовцям Держспецзв’язку, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

2) рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, стосовно яких виникли спірні питання, що потребують міжвідомчого врегулювання.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій у Держспецзв’язку.

Громадяни, що мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до Держспецзв’язку, мають право одержувати листи талонів після надання довідки з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) до Держспецзв’язку, та листа талонів, який було видано.

4. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються:

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладах, установах та організаціях Держспецзв’язку, що дислокуються у місті Києві, а також особам, звільненим зі служби (роботи) у Держспецзв’язку і зареєстрованим у місті Києві та Київській області,- в Адміністрації Держспецзв’язку;

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку,- за місцем проходження служби (роботи);

особам, звільненим зі служби (роботи) у Держспецзв’язку,- у територіальному органі Адміністрації Держспецзв’язку, територіальному підрозділі чи підрозділі урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку за місцем реєстрації їх місця проживання.

5. Посвідчення учасників бойових дій підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються металевою печаткою з написом «Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (кліше блінтового тиснення) із зображенням Державного Герба України.

Листи талонів підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються каучуковою печаткою з написом «Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 № 2» із зображенням Державного Герба України.

6. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків, листів талонів, їх видачу та розсилання до територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів чи підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку здійснює секретар Комісії.

7. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються учасникам бойових дій, які засвідчують їх отримання особистими підписами.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів реєструється у книзі обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - Книга обліку), форму якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів для видачі в територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах чи підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку надсилаються разом з відомістю видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - Відомість видачі), форму якої наведено у додатку 2 до цієї Інструкції.

Заповнені Відомості видачі надсилаються секретарю Комісії протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасників бойових дій (нагрудних знаків, листів талонів), а копії Відомостей видачі долучаються до відповідної номенклатурної справи.

8. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення або лист талонів у встановленому цією Інструкцією порядку.

Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів надсилаються секретарю Комісії для знищення в установленому порядку.

9. Якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення та новий лист талонів. До рапорту (заяви), де зазначаються пояснення щодо обставин псування посвідчення учасника бойових дій, додаються посвідчення учасника бойових дій, яке стало непридатним, та лист талонів, який було видано на підставі цього посвідчення.

10. Якщо посвідчення учасника бойових дій було втрачено, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення та новий лист талонів. До рапорту (заяви), де зазначаються пояснення щодо обставин втрати посвідчення учасника бойових дій, додаються:

документ, який підтверджує звернення особи, яка втратила посвідчення учасника бойових дій, до органів (підрозділів) Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції України;

примірник видання друкованого засобу масової інформації в Україні, в якому розміщено оголошення про втрату посвідчення учасника бойових дій із зазначенням серії та номера втраченого посвідчення, інформації про те, коли та ким його було видано, прізвища, імені та по батькові особи, яка втратила посвідчення, та визнання такого посвідчення недійсним;

лист талонів, який було видано на підставі втраченого посвідчення.

11. У разі втрати або непридатності посвідчення учасника бойових дій громадяни, прийняті на службу (роботу) до Держспецзв’язку, додають до переліку документів, визначених у пунктах 9, 10 цієї Інструкції, копію рішення Комісії відповідного органу (установи, організації), якою було надано статус учасника бойових дій.

У посвідченні учасника бойових дій, яке видається замість втраченого або непридатного, у верхньому лівому куті внутрішнього правого боку обкладинки ставиться відмітка «Дублікат».

12. Якщо в учасника бойових дій закінчився лист талонів, за рапортом (заявою) особи видається новий лист талонів. До рапорту (заяви) додається лист талонів, який було видано.

У листах талонів, які видаються учасникам бойових дій, видаляються ті талони, строк дії яких закінчився.

13. У разі втрати чи псування листа талонів або нагрудного знака новий лист талонів або нагрудний знак не видається.

14. Начальники (керівники) територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку щороку до 15 січня надсилають до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку інформацію щодо потреби у забезпеченні учасників бойових дій листами талонів на наступний календарний рік.

15. Звіт про використання бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції, складається щороку та до 15 листопада подається секретарем Комісії до Департаменту забезпечення Держспецзв’язку разом із вилученими листами талонів, зіпсованими посвідченнями учасників бойових дій і листами талонів.

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. ПеченюкДодаток 1
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни -
учасник бойових дій» і листів талонів
на право одержання ветераном війни
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній
службі спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер та дата протоколу рішення Комісії про визначення учасником бойових дій

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Примітка
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни -
учасник бойових дій» і листів талонів
на право одержання ветераном війни
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній
службі спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

ВІДОМІСТЬ
видачі посвідчень учасника бойових дій,  нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій»  і листів талонів на право одержання ветераном війни  проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у _________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку,
Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіального
підрозділу,  підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, закладу, установи
і організації Держспецзв’язку)

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

ПриміткаДодаток 3
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни -
учасник бойових дій» і листів талонів
на право одержання ветераном війни
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній
службі спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 15)

ЗВІТ
про використання бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

Вилучено

Зіпсовано

посвідчень

нагрудних знаків

листів талонів

листів талонів

посвідчень

листів талонів

1

Військовослужбовці
2

Інші особи
Усього:
Секретар Комісії з питань розгляду
матеріалів про визначення учасників
бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації
України

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)вгору