Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 06.02.2015114
Документ z0211-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.03.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2015  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2015 р.
за № 211/26656

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, що додається.

2. Юридичному департаменту (Туліна О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра Шевченко В.В.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Начальник
Управління державної охорони України

Голова Адміністрації
Державної спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

Голова
Державної прикордонної служби України

Голова
Служби зовнішньої розвідки України

Заступник Голови
Служби безпеки України

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України

Міністр оборони України
генерал-полковник

Міністр внутрішніх справ України

Командир військової частини А0515
В.П. Звєрєв


С.С. Бочковський


В. ГелетейМ. Мальков


В.О. Назаренко


В. Гвоздь


В. Ягун


О.В. Кривенко


С.Т. Полторак

А.Б. Аваков

Ю.А. ПавловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
06.02.2015  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2015 р.
за № 211/26656

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

2. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

3. Держателем Реєстру є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - держатель Реєстру).

4. Держатель Реєстру забезпечує функціонування та ведення Реєстру, збір відомостей та внесення їх до Реєстру, систематизацію, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі, а також внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію".

5. Реєстр ведеться державною мовою.

6. До Реєстру вносяться такі відомості про учасників антитерористичної операції: прізвище, ім’я та по батькові, стать, дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), категорія учасника антитерористичної операції (особи, визначені у пункті 2 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира), контактний телефон, військове (спеціальне) звання, наявність чи відсутність статусу учасника бойових дій, район антитерористичної операції та період перебування в ньому, необхідність у забезпеченні житлом, санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією, технічними та іншими засобами реабілітації.

7. Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі наданої держателю Реєстру інформації в паперовій та електронній формах згідно з додатком, наведеним у цьому Порядку:

комісіями, утвореними в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;

керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, працівники яких залучались і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

8. Внесення інформації до Реєстру та надання витягів з нього здійснюються відповідальною особою, призначеною наказом держателя Реєстру.

9. Інформація, що міститься в Реєстрі, є конфіденційною.

10. До Реєстру не вноситься інформація, що становить державну таємницю.

11. Надання відомостей з Реєстру на письмові запити осіб про себе, а також уповноважених органів державної влади для виконання покладених на них завдань здійснюється держателем Реєстру з урахуванням вимог Законів України “Про захист персональних даних” та “Про боротьбу з тероризмом”.

Заступник начальника
Управління
інформаційних технологій -
начальник відділу розвитку
нормативного забезпечення
діяльності
інформаційної системиА. Рахманов


Додаток
до Порядку ведення Єдиного реєстру
учасників антитерористичної операції
(пункт 7)

ІНФОРМАЦІЯ,
що надається для внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції

№ з/п

П. І. Б.

Стать

Дата народження

Серія та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

Категорія учасника АТО

1

2

3

4

5

6

7

Місце проживання

Контактний телефон

Військове (спеціальне) звання

Район АТО

Період участі в АТО

Документи, що підтверджують участь в АТО

Примітки*

8

9

10

11

12

13

14

___________________________
(голова та секретар комісії чи керівник підприємства, установи, організації)

_______________
(підписи/підпис)

________________________
(ініціали та прізвища/ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)__________
* У графі ,,Примітки” зазначаються відомості про наявність в особи статусу учасника бойових дій та необхідність у забезпеченні житлом, санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією, технічними та іншими засобами реабілітації.

Заступник начальника
Управління
інформаційних технологій -
начальник відділу розвитку
нормативного забезпечення
діяльності
інформаційної системиА. Рахмановвгору