Документ z0209-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.03.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2017  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2017 р.
за № 209/30077

Про внесення змін до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 року № 318, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 621/28751, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 3 розділу VII після слів „отримувачі соціальної послуги” доповнити словами „та/або їхні законні представники”;

2) у пункті 2 розділу X слова „обмеженими можливостями” замінити словом „інвалідністю”;

3) назву розділу XVI викласти в такій редакції:

„XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги соціального супроводу”.

2. Управлінню профілактики соціального сирітства (Пінчук І.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Виконавчий директор
Всеукраїнської громадської організації
"Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень"

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату
В. Назаренко
Р. КравченкоД. Олійник


Г.В. Осовий


Є. Капінусвгору