Документ z0208-00, попередня редакція — Редакція від 28.05.2006, підстава - z0565-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 79 від 01.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 квітня 2000 р.
за N 208/4429

Про затвердження Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 170 ( z0257-00 ) від 14.04.2000
N 117 ( z0327-01 ) від 20.03.2001
N 72 ( z0210-02 ) від 14.02.2002
N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004
N 185 ( z0641-05 ) від 24.05.2005
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006
N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

{ У заголовку та тексті Наказу слова "Положення про Реєстр"
замінено на слова "Положення про реєстрацію" згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 }

З метою приведення нормативно-правових актів Державної
податкової адміністрації України у відповідність до вимог Указу
Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення
змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва" і пункту 2 розділу 6 Закону України від
14 вересня 1999 року N 1039-XIV ( 1039-14 ) "Про угоди про
розподіл продукції" та керуючись статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість, що додається. 2. Наказ Державної податкової адміністрації України від
27 травня 1997 року N 149 ( z0216-97 ), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 11 червня 1997 року за N 216/2020 (в
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
25.01.99 N 43 ( z0164-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 15.03.99 за N 164/3457), вважати таким, що втратив
чинність. 3. Начальнику Головного управління Державного реєстру
фізичних осіб Сердюк Н.П. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції цього наказу. 4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу "Про
затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану
вартість" забезпечити публікацію його в засобах масової
інформації. 5. Начальнику Головного управління Державного реєстру
фізичних осіб Сердюк Н.П. в 5-денний термін визначити потрібну для
виготовлення кількість бланків Свідоцтва про реєстрацію платників
податку на додану вартість та подати заявку за областями на їх
виготовлення до Управління справами. 6. Начальнику Управління справами Коваленку В.В. після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Положення про
реєстрацію платників податку на додану вартість" забезпечити: 6.1. У 10-денний термін його тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. 6.2. У місячний термін - виготовлення потрібної кількості
бланків Свідоцтва про реєстрацію платників податку на додану
вартість і доставку їх державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 7. Начальнику Управління фінансування державних податкових
адміністрацій Карачовій А.І. вирішити питання фінансування
виготовлення бланків Свідоцтва про реєстрацію платників податку на
додану вартість. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
01.03.2000 N 79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2000 р.
за N 208/4429
Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість
( У тексті Положення та в усіх додатках до нього слова
"податковий орган" замінено словами "орган державної
податкової служби" у відповідних відмінках згідно
Наказом ДПА N 117 ( z0327-01 ) від 20.03.2001 )
( У заголовку Положення та у відмітках до додатків до нього
слова "Положення про Реєстр" замінено на слова "Положення
про реєстрацію" згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
( У тексті Положення та додатках до нього слово та цифру
"Указ 2" у всіх відмінках замінено на слово "Указ" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 )
Загальна частина
1. Реєстр платників податку на додану вартість (далі -
Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки
даних про осіб, які згідно із Законом України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон) зареєстровані як
платники податку на додану вартість. Особа - будь-яка з осіб, наведених у пункті 1.2 статті 1
Закону ( 168/97-ВР ), незалежно від того, чи є така особа
резидентом, чи ні: суб'єкт підприємницької діяльності, у тому числі підприємство
з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення
цих інвестицій; інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької
діяльності; фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без
громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до
підприємницької згідно із законодавством, або імпортує товари на
митну територію України; представництво нерезидента, що не має статусу юридичної
особи. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють
спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи,
уважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться
платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами, згідно з
умовами договору, окремо від обліку господарських результатів
такого платника податку. Як платник податку на додану вартість може бути
зареєстрований інвестор, який на період дії угоди про розподіл
продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ). Фізичні особи, які не є суб'єктами господарювання та ввозять
товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що
підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством, сплачують
податок на додану вартість під час перетину такими товарами
(предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платники
цього податку. ( Пункт 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
2. Реєстр створюється відповідно до статті 9 Закону з метою: забезпечення єдиних принципів ідентифікації платників податку
на додану вартість та їх реєстрації в органах державної податкової
служби; забезпечення органів державної податкової служби інформацією
з Реєстру для здійснення контролю за справлянням податку на додану
вартість; організації суцільного й вибіркового аналізу; надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним
органам відповідно до чинного законодавства України. 3. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на
додану вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер,
який використовується для справляння цього податку. ( Абзац перший
пункту 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього
інформаційного простору України і зберігається за платником
податку на додану вартість до моменту анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість. ( Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Індивідуальний податковий номер становить: для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код, структура
якого така: 7 знаків включають перші 7 знаків ідентифікаційного
коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(далі - ЄДРПОУ) без контрольного числа, 8-й та 9-й знаки - код
області за системою кодування, прийнятою в органах державної
податкової служби, 10-й та 11-й знаки - код адміністративного
району за системою кодування, прийнятою в органах державної
податкової служби, 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм
формування якого встановлює центральний орган державної податкової
служби України; для фізичних осіб - 10-значний індивідуальний
ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків; для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку до
бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без
створення юридичної особи та осіб, які виступають інвесторами
відповідно до угоди про розподіл продукції, - 9-значний
реєстраційний (обліковий) номер із Тимчасового реєстру Державної
податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ), який надають
органи державної податкової служби згідно з Порядком присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників податків ( z0540-98 ),
затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України
від 3 серпня 1998 року N 380 та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 1 вересня 1998 року за N 540/2980. Такі особи в
реєстраційній заяві проставляють зазначений реєстраційний
(обліковий) номер, і він повинен збігатися з індивідуальним
податковим номером. ( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 707
( z1621-04 ) від 15.12.2004, N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку до
бюджету під час виконання декількох договорів про спільну
діяльність, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану
вартість за формою N 2-ПДВ (додаток 2 до Положення) (далі -
Свідоцтво) видається на кожний із зазначених договорів. ( Абзац
сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Для включених до ЄДРПОУ представництв нерезидентів в Україні
індивідуальний податковий номер формується у такому самому
порядку, як і для юридичних осіб. Для представництв нерезидентів в
Україні, які не мають ідентифікаційного коду ЄДРПОУ,
індивідуальним податковим номером є 9-значний реєстраційний
(обліковий) номер із ТРДПАУ. ( Пункт 3 доповнено абзацом восьмим
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) 4. Використання індивідуального податкового номера, наданого
при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма
видами документів, які пов'язані з розрахунками при придбанні
товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість,
оформленні податкового кредиту. 5. Створення й ведення Реєстру здійснюється центральним
орган державної податкової служби України. 6. Використання даних Реєстру органами, які мають на те
право, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Реєстрація платників податку на додану вартість
7. До Реєстру заносяться: а) юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного
законодавства зобов'язані зареєструватися як платника податку на
додану вартість, а також - особи, що виявили бажання
зареєструватися як платники податку на додану вартість; б) особи, які згідно з Указом Президента України від
28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу
Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва" (далі - Указ), сплачуючи єдиний податок за ставкою
єдиного податку у розмірі 10 відсотків суми виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), порушили вимоги, установлені
статтею 1 Указу (середньооблікова чисельність працюючих перевищила
50 осіб або обсяг виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік перевищив 1 млн. гривень), зобов'язані
подати органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як
платника податку на додану вартість починаючи з наступного
звітного періоду (кварталу); в) юридичні та фізичні особи, які провадять підприємницьку
діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства,
рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої ними
продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених
статтею 8-1 Закону ( 168/97-ВР ), та обрали спеціальний режим
оподаткування податком на додану вартість. ( Пункт 7 доповнено
підпунктом "в" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004 ) 8. Для реєстрації особи як платника податку на додану
вартість потрібно, щоб вона була взята на облік в органі
державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем
проживання "відповідно до Інструкції про порядок обліку платників
податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 19 лютого 1998 року N 80 ( z0172-98 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року
за N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 17 листопада 1998 року N 552
( z0791-98 ) (далі - Інструкція). ( Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004 ) Юридичні особи реєструються в органі державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням, а фізичні особи - за своїм
місцем проживання. 9. При реєстрації платника податку на додану вартість
обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з
Єдиного банку даних про платників податку - юридичних осіб або
Реєстру фізичних осіб - платників податків (засновники,
місцезнаходження, види діяльності, підпорядкованість, форма
власності, організаційно-правова форма). 10. Особи, які підпадають під визначення пункту 2.3 статті 2
Закону ( 168/97-ВР ), зобов'язані зареєструватися як платники
податку в податковому органі в порядку, визначеному статтею 9
Закону та цим Положенням. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку в
разі: коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів
(послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної
комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом
( 168/97-ВР ), нарахована (сплачена, надана) такій особі або в
рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти
календарних місяців сукупно перевищує суму, визначену
підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону; особа, що вповноважена вносити консолідований податок з
об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг
підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та
підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника
податку, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України; особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території
України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних
мереж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяльність
тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на
території України; особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна
незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій з
поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3
статті 2 Закону ( 168/97-ВР ), чи ні, а також незалежно від того,
який режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 117
( z0327-01 ) від 20.03.2001, в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
11. Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2
Закону ( 168/97-ВР ), як платник податку, вважає за доцільне
добровільно зареєструватися платником податку і відповідає вимогам
підпункту 2.2 статті 2 Закону, така реєстрація провадиться за її
заявою. Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітного
податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1
пункту 2.3 статті 2 Закону ( 168/97-ВР ), не більше ніж у два
рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву
про реєстрацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за
таким звітним податковим періодом. Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод
(договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення
оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом
звітного податкового періоду у два чи більше разів суму, визначену
підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону ( 168/97-ВР ), то така
особа зобов'язана зареєструватися як платник цього податку до
кінця такого звітного податкового періоду. Особа, що не надсилає таку заяву в таких випадках та в такі
строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього
податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування
податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 117
( z0327-01 ) від 20.03.2001, N 72 ( z0210-02 ) від 14.02.2002, в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
12. У разі відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності чи інших спрощених систем
оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи
сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що
встановлені Законом ( 168/97-ВР ), особа реєструється платником
податку на додану вартість у порядку, визначеному Законом та цим
Положенням. Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців
мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує суму,
визначену в підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону
( 168/97-ВР ), може вибрати касовий метод податкового обліку. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) податку до бюджету при наданні послуг
нерезидентом, є його постійне представництво, а при відсутності
такого - особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких
послуг знаходиться на митній території України. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 117
( z0327-01 ) від 20.03.2001, в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
13. Реєстрація платником податку на додану вартість
здійснюється за заявою особи, яка відповідає вимогам статті 2
Закону ( 168/97-ВР ). Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за
формою N 1-ПДВ (додаток 1) направляється особою на адресу
податкового органу з повідомленням про вручення або вручається
особисто представником такої особи службовій особі податкового
органу: а) особами, що підлягають реєстрації згідно з
підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону ( 168/97-ВР ), - не
пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми
оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним підпунктом Закону; б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із
здійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.3.2-2.3.4
пункту 2.3 та пункті 2.4 статті 2 Закону ( 168/97-ВР ), - не
пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення
таких операцій; в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію
платниками податку, - не пізніше двадцяти календарних днів до
початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться
платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і
виписку податкових накладних. До заяви додається оригінал платіжного документа про сплату
встановленої суми за Свідоцтво. Якщо такий додаток відсутній, то
податковий орган не приймає до розгляду заяви про реєстрацію та
повертає її заявникові з відповідними відмітками в розділі 11
реєстраційної заяви не пізніш як через десять календарних днів від
дня її надходження. У заяві про реєстрацію зазначається причина (причини)
реєстрації платником податку, а також указується один із способів
отримання свідоцтва про податкову реєстрацію - поштою або
безпосередньо в податковому органі. Реєстраційну заяву обов'язково
має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі
розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню. Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та
відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр). З метою підтвердження достовірності відомостей про особу,
указаних у реєстраційній заяві, до реєстраційної заяви можуть бути
додані копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, виданого
державним реєстратором, або оригінал чи копія виписки із Єдиного
державного реєстру. Починаючи з 1 червня 2006 року, реєстрація та перереєстрація
представництв нерезидентів як платників податку на додану
вартість, а також заміна їм Свідоцтв здійснюються після включення
таких відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ. З метою підтвердження
включення представництва нерезидента до ЄДРПОУ до реєстраційної
заяви може бути додана копія довідки з ЄДРПОУ. { Пункт 13
доповнено абазцом десятим згідно з Наказом ДПА N 216
( z0565-06 ) від 25.04.2006 } ( Пункт 13 в редакції Наказів ДПА N 117 ( z0327-01 ) від
20.03.2001, N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
14. Протягом десяти календарних днів від дня отримання заяви
про реєстрацію за відсутності підстав, визначених підпунктом 14.1
цього пункту, податковий орган зобов'язаний видати заявнику
(відправити поштою з повідомленням про вручення) Свідоцтво, бланк
якого виготовлений на спеціальному папері, що забезпечує захист
від підробки. При цьому перебіг десятиденного строку,
установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого
календарного дня, наступного за днем отримання податковим органом
заяви про реєстрацію платника податку. Якщо останній день
десятиденного строку припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день у податковому органі, днем закінчення строку є
перший за ним робочий день. Датою податкової реєстрації платником податку на додану
вартість є дата включення особи до Реєстру. При визначенні дати
реєстрації особи, яка повторно реєструється платником податку на
додану вартість, не враховуються періоди попередніх податкових
реєстрацій, які були анульовані, та датою податкової реєстрації
такого платника податку на додану вартість є дата його нової
реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання
попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви
про її повторну податкову реєстрацію. Під час реєстрації датою видачі Свідоцтва, яка зазначається у
Свідоцтві, є дата податкової реєстрації. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника податку вказуються
повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом машинодруку або
комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними
літерами.
14.1. Податковий орган відмовляє в реєстрації платником
податку на додану вартість та видачі Свідоцтва, якщо заявник не
підпадає під означення платника податку згідно з пунктом 1 цього
Положення або за наявності обставин, які є підставою для
анулювання реєстрації та визначені пунктом 25 цього Положення. З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий
орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням
витягу з Єдиного державного реєстру. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові
реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено
печаткою заявника, не підписано самим платником податку (для
фізичних осіб), відповідальною особою платника податку (для
юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене
повноваження від платника податку щодо підпису реєстраційної
заяви, то в десятиденний строк від дня отримання заяви податковий
орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову
заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття
попередньої).
14.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою,
воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання)
платника податку, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про
вручення за рахунок одержувача. Оплату вартості поштових послуг
щодо відправлення Свідоцтва платник податку має здійснити до
отримання Свідоцтва шляхом подання до податкового органу поштових
марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з
пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва безпосередньо в
податковому органі та протягом десяти календарних днів від дня
отримання податковим органом заяви про реєстрацію не отримала
Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій половині
останнього календарного дня десятиденного строку направляє за
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на додану
вартість Свідоцтво поштою з повідомленням про вручення за рахунок
одержувача. Якщо орган державної податкової служби або пошта не може
вручити платнику податку Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням
посадових осіб, їх відмовою прийняти таке Свідоцтво,
незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника
податку, то працівник того структурного підрозділу, яким
надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного
підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє
відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до
неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом
зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника
податків. У цьому разі платник податку чи його представник може
отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати
анулювання реєстрації згідно з цим Положенням.
14.3. У податковому органі Свідоцтво може одержати сам
платник податку на додану вартість - фізична особа або
відповідальна особа платника податку - юридичної особи, указана в
його реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним
чином оформленої довіреності від платника податку (далі -
Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво, має
пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Відомості про отримання Свідоцтва платником чи Представником
платника указуються у корінці Свідоцтва. До корінця Свідоцтва
долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва особою за
довіреністю або повідомлення про вручення - у разі направлення
Свідоцтва платнику податку поштою.
14.4. Копії Свідоцтва, засвідчені податковим органом, мають
бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника
податку та в усіх його відокремлених підрозділах. Для засвідчення копій Свідоцтва платник податку на додану
вартість подає до податкового органу заяву про засвідчення копій
Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за
формою N 2-РК (додаток 10), додає відповідну кількість копій
Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва. Податковий орган може відмовити в засвідченні копій
Свідоцтва, якщо дані про платника податку на додану вартість, що
вказуються у Свідоцтві, змінилися, не відповідають даним Реєстру
або якщо Свідоцтво підлягає заміні згідно з цим Положенням. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику податку або
Представнику платника податковим органом протягом трьох робочих
днів від дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення
оригіналу Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва
у лівій верхній частині робиться спеціальний запис "Копія
(підлягає поверненню до податкового органу)". У нижній частині
копії Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу,
дата засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва,
підпис цієї особи, скріплений печаткою податкового органу. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню до
податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни Свідоцтва
чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва або поданням
відповідної заяви платником податку на додану вартість. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або
перестали використовуватись платником податку на додану вартість,
можуть бути повернені до податкового органу платником податку на
додану вартість у будь-який час разом із супровідним листом. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник податку на
додану вартість письмово повідомляє податковий орган про втрату
таких копій та надає пояснювальну записку за підписом платника
податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для
юридичних осіб). Інформація щодо кількості засвідчених та виданих податковим
органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених засвідчених копій
Свідоцтва вноситься до районного рівня Реєстру.
14.5. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про
результати їх розгляду (зареєстровано, відмовлено в реєстрації,
запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до
журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою
N 2-РЖ (додаток 11). Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про видачу
засвідчених копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість, документи, що додані до таких заяв, корінець
Свідоцтва, повідомлення і пояснювальні записки щодо Свідоцтва чи
його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації платника
податку на додану вартість зберігаються в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 72
( z0210-02 ) від 14.02.2002, в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
15. Якщо установчими документами особи, Свідоцтвом про
державну реєстрацію особи, договором про спільну діяльність чи
угодою про розподіл продукції визначається строк, на який створено
особу, укладено договір чи угоду, Свідоцтво видається тільки на
такий строк. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та на
корінці Свідоцтва робляться однакові спеціальні записи "Свідоцтво
дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на який створено
особу, укладено договір про спільну діяльність чи угоду про
розподіл продукції. Якщо до/після закінчення означеного строку у порядку,
визначеному законодавством, такий строк продовжується, Свідоцтво
із зазначеним терміном його дії підлягає заміні в такому самому
порядку, як і при перереєстрації. ( Пункт 15 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
16. У Реєстр включаються такі види даних: ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер платника
податку на додану вартість, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а
також назва - для юридичної особи; ідентифікаційний номер з
Державного реєстру фізичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові -
для фізичних осіб; довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання),
телефон юридичної особи - платника податку на додану вартість,
прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податку) керівника, головного бухгалтера; ( Абзац
третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) реєстраційні - дані про реєстрацію та зняття з реєстрації як
платників податку на додану вартість в органах державної
податкової служби; класифікаційні - дані про види його діяльності; дата закінчення дії договору про спільну діяльність; дата закінчення угоди про розподіл продукції. 17. Розпорядником Реєстру на територіальному рівні є державні
податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях і
мм. Києві та Севастополі. 18. З числа обов'язків з ведення Реєстру Державна податкова
адміністрація України виконує: розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру, забезпечення організації обліку платників, що підлягають
оподаткуванню; присвоєння платникам податку індивідуального податкового
номера; розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру платників податку; виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з регіональних органів державної
податкової служби, контроль за достовірністю та актуалізацією
даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо); автоматизоване ведення бази Реєстру; розробку інструктивних, нормативних документів на створення,
ведення та користування даними Реєстру. 19. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють: виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з місцевих органів державної податкової
служби, контроль за достовірністю та актуалізацією даних,
зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо); облік осіб, що підлягають оподаткуванню податком на додану
вартість та перебувають на їх території; передавання змін і доповнень до Реєстру в центральний
орган державної податкової служби України. 20. Державні податкові інспекції в районах, містах і районах
міста, а також міжрайонні та об'єднані здійснюють: приймання реєстраційних заяв, контроль за повнотою даних щодо
відповідності нормативним документам; обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для
передання до регіональних органів податкової служби; приймання файлів з регіональних баз Реєстру з присвоєними
індивідуальними податковими номерами; видачу Свідоцтв та засвідчення копій; формування бази даних платників податку на додану вартість.
Перереєстрація
21. Перереєстрація платника податку на додану вартість
проводиться та Свідоцтво підлягає заміні в разі виникнення змін у
даних платника податку на додану вартість, які стосуються
ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, реєстраційного (облікового) номера
із ТРДПАУ та/або найменування (прізвища, імені, по батькові),
та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, та
якщо відповідно до Інструкції ( z0172-98 ) такі зміни не
передбачають зняття з обліку платника податку на додану вартість в
одному податковому органі і взяття на облік в іншому. Для заміни Свідоцтва платник податку на додану вартість
зобов'язаний у десятиденний строк після виникнення змін подати до
податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову
реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви
мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.
Податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим
номером) замість старого в такому самому порядку, як і при
реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану
вартість не змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва та датою
анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідних змін до
Реєстру. ( Пункт 21 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
21.1. Перереєстрація платника податку не є обов'язковою у
зв'язку із зміною найменування чи статусу органу державної
податкової служби, який видав Свідоцтво, а також у випадках
ліквідації чи реорганізації такого органу (злиття, приєднання,
виділу, поділу, перетворення), при яких здійснюється зняття з
обліку платника податку в одному органі державної податкової
служби та взяття на облік в іншому. Якщо дані платника податку не змінилися, видане таким органом
державної податкової служби Свідоцтво залишається чинним та не
підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника
податку. На бажання та за заявою платника податку Свідоцтво може
бути замінене в такому самому порядку, як і при перереєстрації. ( Пункт 21 доповнено підпунктом 21.1 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
21.2. Перереєстрація платника податку та заміна Свідоцтва не
є обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва. Якщо ідентифікаційний код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий)
номер із ТРДПАУ, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника податку не змінилися,
видане податковим органом свідоцтво про реєстрацію платником
податку на додану вартість за старою формою залишається чинним та
не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних
платника податку, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою
реєстрації платником податку вважається дата видачі, зазначена у
Свідоцтві за старою формою. На бажання та згідно із заявою платника податку Свідоцтво за
старою формою може бути замінене на Свідоцтво за новою формою у
такому самому порядку, як і при перереєстрації. ( Пункт 21 доповнено підпунктом 21.2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
22. У разі псування чи зношення Свідоцтва для отримання
нового Свідоцтва платник податку на додану вартість подає до
податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову
реєстраційну заяву з позначкою "перереєстрація у зв'язку із
псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва,
оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за
Свідоцтво. При втраті Свідоцтва для отримання нового Свідоцтва платник
податку на додану вартість подає до податкового органу, у якому
він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою
"перереєстрація у зв'язку з утратою Свідоцтва", усі засвідчені
копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату
встановленої суми за Свідоцтво, пояснювальну записку за підписом
платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника
податку (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва. При отриманні документів, визначених абзацом першим або
другим цього пункту, податковий орган уносить відповідний запис до
Реєстру, видає нове Свідоцтво (за новим номером) у такому самому
порядку, як і при реєстрації. При цьому не змінюється дата
реєстрації платником податку. Датою видачі нового Свідоцтва (за
новим номером) є дата внесення відповідного запису до Реєстру. Якщо про втрату Свідоцтва платник податку повідомляє
податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання
реєстрації згідно з пунктом 25 цього Положення, то в разі
задоволення заяви про анулювання реєстрації не видається нове
Свідоцтво, у разі відмови в анулюванні реєстрації видається нове
Свідоцтво замість утраченого. ( Пункт 22 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
Зміна платником податку на додану вартість місцезнаходження
або переведення на обслуговування до державної податкової
інспекції в місті (структурного підрозділу в складі
державного орган державної податкової служби), на яку
(який) покладено функці ї обслуговування та контролю за
великими платниками податків
( Назва розділу в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від 14.04.2000 )
23. Зняття з обліку платника податку на додану вартість в
одному органі державної податкової служби і взяття на облік в
іншому здійснюється в такому порядку: 23.1. У разі проведення державної реєстрації зміни
місцезнаходження (місця проживання) платника податку на додану
вартість, яка відповідно до Інструкції ( z0172-98 ) передбачає
зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному
податковому органі і взяття на облік в іншому, відомості про таку
зміну надходять до податкового органу за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання) у порядку, визначеному
розділом 8 Інструкції. ( Абзац перший підпункту 23.1 пункту 23 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004, в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) Платник податку на додану вартість у 20-денний термін від
дня отримання від органу державної податкової служби, в якому
платник перебував на обліку (далі - орган державної податкової
служби), повідомлення про зарахування до категорії великих (форма
N 15-ОПП) та переведення у зв'язку з цим на обслуговування до
державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу у
складі державного органу державної податкової служби), на яку
(який) покладено функції обслуговування та контролю за великими
платниками податків (далі - інспекція (підрозділ), (зобов'язаний
подати (надіслати) до інспекції (підрозділу) попереднє свідоцтво
платника податку на додану вартість та всі його копії. ( Пункт
23.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від 14.04.2000 ) У разі виключення платника податку на додану вартість з
категорії великих такий платник податків у 20-денний термін від
дня отримання від інспекції (підрозділу) повідомлення про
виключення платника податків з категорії великих (форма N 15-ОПП)
та переведення його у зв'язку з цим на обслуговування до
органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку
зобов'язаний подати (надіслати) до органу державної податкової
служби попереднє свідоцтво платника податку на додану вартість та
всі його копії. ( Пункт 23.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від
14.04.2000 ) 23.2. У разі проведення державної реєстрації зміни
місцезнаходження (місця проживання) платника податку на додану
вартість, яка відповідно до Інструкції ( z0172-98 ) передбачає
зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному
податковому органі і взяття на облік в іншому, відомості про таку
зміну надходять до податкового органу за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) у порядку, визначеному розділом 8 Інструкції.
( Абзац підпункту 23.2 пункту 23 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Для заміни Свідоцтва у двадцятиденний строк після взяття на
облік у податковому органі за новим місцезнаходження (місцем
проживання) платник податку на додану вартість зобов'язаний подати
до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з
позначкою "Зміна місцезнаходження". До такої заяви мають бути
додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Податковий
орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером)
замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При
цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не
змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва та датою анулювання
старого Свідоцтва є дата внесення відповідних змін до Реєстру.
( Підпункт 23.2 пункту 23 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) У разі зарахування платника податку на додану вартість до
категорії великих платників податків на зазначену дату орган
державної податкової служби подає до інспекції (підрозділу)
документи, перелік яких визначено Інструкцією ( z0208-00 ).
( Пункт 23.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від 14.04.2000 ) У разі виключення платника податку на додану вартість з
категорії великих платників податків на зазначену дату інспекція
(підрозділ) подає до органу державної податкової служби за
попереднім місцем обліку платника податків документи, перелік яких
визначено Інструкцією ( z0208-00 ). ( Пункт 23.2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170
( z0257-00 ) від 14.04.2000 ) ( Пункт 23.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 72
( z0210-02 ) від 14.02.2002 )
23.3. Органами державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням проводиться процедура зняття з обліку платника
податку, а орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням здійснює процедуру взяття його на облік. При
цьому в пакеті документів, які надсилаються органом державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням до органу
державної податкової служби за новим місцезнаходженням,
обов'язково подається інформація про кількість завірених копій
Свідоцтва. У разі зарахування платника податку на додану вартість до
категорії великих платників податків органом державної податкової
служби за попереднім місцем обліку здійснюється процедура зняття з
обліку платника податків, а інспекція (підрозділ) здійснює
процедуру взяття його на облік. При цьому орган державної
податкової служби надає інформацію інспекції (підрозділу) про
кількість завірених копій свідоцтва платника ПДВ. ( Пункт 23.3
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від 14.04.2000 ) У разі виключення платника податку на додану вартість з
категорії великих інспекцією (підрозділом) здійснюється процедура
зняття його з обліку. Орган державної податкової служби за
попереднім місцем обліку здійснюється процедура взяття його на
облік. При цьому інспекція (підрозділ) надає інформацію органу
державної податкової служби про кількість завірених копій
свідоцтва платника ПДВ. ( Пункт 23.3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 170 ( z0257-00 ) від
14.04.2000 ) Процедури взяття на облік/зняття з обліку визначені
відповідними пунктами розділів 4 та 8 Інструкції. ( Пункт 23.3
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 72 ( z0210-02 ) від
14.02.2002 ) ( Пункт 23.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 72
( z0210-02 ) від 14.02.2002 )
23.4. Орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням видає нове Свідоцтво лише в обмін на оригінал
Свідоцтва, яке було видане за попереднім місцем реєстрації в
якості платника податку на додану вартість, та всі копії такого
Свідоцтва. Термін дії старого Свідоцтва закінчується на дату
видачі нового Свідоцтва, але не може перевищувати 30-денний термін
від дати взяття платника податків на податковий облік в органі
державної податкової служби за новим місцезнаходженням. { Абзац
підпункту 23.4 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006, N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 } У новому Свідоцтві зазначається дата реєстрації платника
податку на додану вартість, що відповідає такій даті, зазначеній у
Свідоцтві, яке було видане за попереднім місцем реєстрації. Датою
видачі нового свідоцтва та датою анулювання Старого свідоцтва є
дата внесення відповідних змін до Реєстру. ( Підпункт 23.4 пункту
23 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) 23.5. Якщо відповідно до законодавства, у тому числі
Інструкції ( z0172-98 ), стосовно платника податку на додану
вартість, який змінив місцезнаходження (місце проживання), що
пов'язане із зміною податкового органу - місця перебування на
обліку, продовжено термін його перебування на обліку в органі
державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) більше ніж на місяць або до кінця року, то
заміна Свідоцтва здійснюється з урахуванням таких особливостей. Органом державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання), у якому продовжено термін
перебування на обліку платника податку на додану вартість, на
бажання платника, Свідоцтво може бути замінене в порядку,
визначеному пунктом 21 цього Положення. При цьому Свідоцтво
видається із зазначенням терміну його дії, який відповідає даті
закінчення двадцяти днів, наступних за днем, до якого продовжено
термін перебування на обліку платника податку. Заміна Свідоцтва в органі державної податкової служби за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на
додану вартість здійснюється у порядку, визначеному пунктами 23 та
24 цього Положення. При цьому платник податку на додану вартість
зобов'язаний подати до органу державної податкової служби за новим
місцезнаходженням (місцем проживання) додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "Зміна місцезнаходження" у двадцятиденний строк після
завершення строку перебування на обліку платника податку в органі
державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання). ( Пункт 23 доповнено підпунктом 23.5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
24. Орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на додану
вартість надсилає органу державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням Повідомлення про видачу Свідоцтва про реєстрацію
платника податку на додану вартість у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) згідно з додатком 4 Положення
(форма N 4-P). Органи державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням платника податку на додану вартість, отримавши
зазначене повідомлення, включають інформацію про зміну
місцезнаходження (місця проживання) у бази даних платників податку
на додану вартість.
Анулювання реєстрації платників податку
на додану вартість
( Назва розділу в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
25. Реєстрація діє до дати її анулювання, яке відбувається у
випадках, визначених пунктом 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ),
якщо: ( Абзац перший пункту 25 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) а) платник податку, який до місяця, у якому подається заява
про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями
підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону ( 168/97-ВР ) більше
двадцяти чотирьох календарних місяців, уключаючи місяць
реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних
місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені
зазначеним підпунктом Закону; ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного
банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за
власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається
статусу суб'єкта господарювання); ( Пункт 25 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як
платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем
оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи
сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що
встановлені Законом ( 168/97-ВР ), чи звільняють таку особу від
сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших
причин; ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно
до Закону ( 168/97-ВР ) спеціальний режим оподаткування за
ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6 та статті 8-1 Закону;
( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає
податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти
послідовних податкових місяців або подає таку декларацію
(податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність
оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у
випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації
суб'єктів господарювання. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) Анулювання реєстрації здійснюється шляхом анулювання
Свідоцтва та виключення платника податку на додану вартість з
Реєстру. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) 25.1. Анулювання реєстрації за ініціативою платника податку
на додану вартість може бути здійснене на підставах, визначених у
підпунктах "а"-"ґ" пункту 25 цього Положення. Для цього платник
податку на додану вартість подає до податкового органу за місцем
перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість за формою N 3-ПДВ (додаток 3). ( Абзац
перший підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Разом із поданням такої заяви платник податку зобов'язаний
повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії
Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не
приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації. ( Абзац
підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку
приймається податковим органом протягом десяти календарних днів.
Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку
на додану вартість вказуються у відповідній графі заяви за формою
N 3-ПДВ. ( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) За наявності підстав для анулювання реєстрації податковий
орган анулює реєстрацію платника податку на додану вартість. Дата
анулювання реєстрації визначається згідно з підпунктом 25.3 цього
пункту. ( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) У разі відсутності підстав для анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість або якщо особа відповідає критеріям,
згідно з якими реєстрація її платником податку на додану вартість
є обов'язковою, надається письмове пояснення (відмова в анулюванні
реєстрації) та повертається Свідоцтво разом із засвідченими
копіями Свідоцтва під розписку платника податку на додану вартість
(Представника платника) або направляється поштою з повідомленням
про вручення за рахунок такого платника податку на додану
вартість. ( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у
разі існування підстав, визначених у підпунктах "а", "б" цього
пункту. ( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 ) Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви
суб'єкта малого підприємництва, що зареєстрований платником
податку на додану вартість, прийнято рішення, що особа з певного
звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності і при цьому не буде платником податку на
додану вартість відповідно до абзацу другого статті 6 Указу
( 727/98 ), але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві
та всіх його завірених копіях у лівій верхній частині робиться
спеціальний запис: "Свідоцтво дійсне до "дата останнього дня звітного періоду,
що передує переходу платника на сплату єдиного податку", запис зроблено "дата". Запис завіряється підписом керівника органу державної
податкової служби та печаткою. Свідоцтво та копії з такою
відміткою повертаються платнику при видачі документів, що
підтверджують право платника на застосування спрощеної системи
оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. По закінченні
терміну дії Свідоцтва з такою відміткою воно та його копії
здаються суб'єктом малого підприємництва до органу державної
податкової служби разом із заявою про скасування реєстрації
платника податку на додану вартість. Після цього орган державної
податкової служби виключає особу з Реєстру останнім днем звітного
періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови
сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності. 25.2. Анулювання реєстрації на підставах, визначених у
підпунктах "б"-"ґ" цього пункту, здійснюється за ініціативою
відповідного податкового органу. Податковий орган зобов'язаний
прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на
підставах, визначених у підпунктах "в"-"г" цього пункту. 25.2.1. Органи державної податкової служби здійснюють
постійний моніторинг платників податку на додану вартість, які
включені до Реєстру, та приймають рішення про анулювання
реєстрації відповідних платників податку на додану вартість у разі
існування підстав, визначених у підпунктах "б"-"ґ" пункту 25 цього
Положення. Такі рішення можуть бути прийняті за наявності
відповідних підтвердних документів (відомостей): інформації ліквідатора чи ліквідаційної комісії про
закінчення роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника
податку, оголошеного банкрутом, судового рішення про ліквідацію
юридичної особи - банкрута або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її
банкрутом, повідомлення державного реєстратора або відомостей з
Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного
реєстру запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "б"
пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); заяви про зняття з обліку платника податків за формою N 8-ОПП
(додаток 8 до Інструкції ( z0172-98 ), будь-якого іншого
повідомлення платника податку, уповноваженого ним органу чи особи
щодо прийняття рішення про припинення платника податку за власним
бажанням, відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення
запису про: рішення засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною
особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності,
перебування юридичної особи в процесі припинення чи фізичної
особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності
(підстава - підпункт "б" пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); судового рішення щодо припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не
пов'язане з банкрутством, або повідомлення державного реєстратора
чи відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису
щодо такого рішення (підстава - підпункт "б" пункту 9.8 статті 9
Закону ( 168/97-ВР ); Свідоцтва або корінця Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за
ставкою єдиного податку 10 відсотків чи документа про застосування
інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий
порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість,
відмінний від тих, що встановлені Законом ( 168/97-ВР )
(підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону; судового рішення про анулювання податкової реєстрації чи
Свідоцтва, про звільнення від сплати податку на додану вартість
(підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); документа, який свідчить, що згідно з відповідним
законодавчим актом особа, яка зареєстрована як платник податку на
додану вартість, звільняється від сплати цього податку, не є
платником податку або не має права на збереження статусу платника
податку (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону
( 168/97-ВР ); інформації органів реєстрації актів цивільного стану,
повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного
державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця
(підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця
померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно
відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною
або обмеження її цивільної дієздатності, або інформації щодо
такого рішення органів реєстрації актів цивільного стану,
повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного
державного реєстру (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9
Закону ( 168/97-ВР ); Свідоцтва або корінця Свідоцтва, яким підтверджується
закінчення терміну дії Свідоцтва (підстава - підпункт "в"
пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); документа, який підтверджує закінчення строку, на який було
створено платника податку, укладено договір про спільну
діяльність, угоду про розподіл продукції (підстава - підпункт "в"
пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); Свідоцтва або іншого документа про реєстрацію або обрання
платником податку відповідно до Закону ( 168/97-ВР ) спеціального
режиму оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6
та статті 8-1 Закону (підстава - підпункт "г" пункту 9.8 статті 9
Закону); акта підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про
неподання платником податку податковому органу декларації з
податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних
податкових місяців (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9
Закону ( 168/97-ВР ); довідки про результати документальної невиїзної перевірки на
підставі поданих податкових декларацій з податку на додану
вартість, складеної підрозділом оподаткування юридичних або
фізичних осіб, яка свідчить про відсутність у платника податку
оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних
податкових місяців (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9
Закону ( 168/97-ВР ); повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного
державного реєстру, відомостей з ЄДРПОУ чи інших державних
реєстрів, якими підтверджується припинення (ліквідація) юридичної
особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, представництва нерезидента (підстава - підпункт "ґ"
пункту 9.8 статті 9 Закону ( 168/97-ВР ); судового рішення, повідомлення державного реєстратора,
відомостей з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної
реєстрації платника податку або визнання недійсними змін до
установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9
Закону ( 168/97-ВР ). 25.2.2. Рішення про анулювання реєстрації платника податку на
додану вартість за ініціативою податкового органу оформляється
актом про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість за формою N 6-ПДВ (додаток 5). Такий акт складається у
двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження
керівника податкового органу, та затверджується керівником
податкового органу. В акті про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість обов'язково вказується підстава для
такого анулювання з посиланням на відповідні норми Закону
( 168/97-ВР ). Дата затвердження акта про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість уважається днем прийняття такого
рішення. Акти про анулювання реєстрації платників податку на
додану вартість у день їх затвердження реєструються у журналі
обліку актів про анулювання реєстрації платників податку на додану
вартість за формою N 6-РЖ (додаток 12). Номер акта відповідає
порядковому номеру запису в цьому журналі. Один примірник акта зберігається в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії
документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про
анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника акта. Не пізніше наступного робочого дня після затвердження один
примірник акта про анулювання реєстрації платника податку на
додану вартість надсилається податковим органом особі, реєстрацію
якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої
особи, указаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо)
такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник акта про
анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
уважається надісланим (урученим) платнику податку на додану
вартість, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення
або передано під розписку самому платнику податку чи Представнику
платника. Якщо орган державної податкової служби або пошта не може
вручити платнику податку примірник акта про анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість у зв'язку з незнаходженням
посадових осіб, їх відмовою прийняти такий акт, незнаходженням за
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то
працівник того структурного підрозділу, яким надсилався такий акт,
на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій
якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або
на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій
вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника
акта про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість. Зазначена довідка разом з примірником акта про
анулювання реєстрації, що не був вручений, долучається до
облікової справи (реєстраційної частини) цього платника. Надалі
примірник акта, що не був вручений, може бути переданий під
розписку самому платнику податку чи Представнику платника в разі
письмового або усного звернення їх до податкового органу, де
зберігається облікова справа платника податків. У разі анулювання реєстрації платника податку, реєстрацію
якого та видачу Свідоцтва якому здійснено податковим органом за
попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) чи місцем обліку
як платника податку, для проведення процедур виключення платника з
Реєстру засвідчена копія акта про анулювання реєстрації
надсилається до такого податкового органу замість повідомлення за
формою N 4-Р. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою
податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути
податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва
разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від
дня прийняття рішення про анулювання. У цьому разі затримка в
поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні
податкової звітності з цього податку. Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість за ініціативою податкового органу може бути оскаржене
особою, реєстрацію якої анульовано, відповідно до законодавства.
( Підпункт 25.2 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) 25.3. За наявності підстав для анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість орган державної податкової
служби здійснює таке анулювання: на дату подання заяви або затвердження акта про анулювання
реєстрації, якщо не визначений граничний термін дії Свідоцтва або
дата втрати особою статусу платника податку на додану вартість,
або коли є підстави для анулювання до закінчення терміну дії
Свідоцтва; на дату закінчення терміну дії Свідоцтва, за день до втрати
особою статусу платника податку на додану вартість, на дату
прийняття рішення чи події в інших випадках. При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом
уважається період, який розпочинається від дня, наступного за
останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується
днем такого анулювання. Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації
знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був
нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових
періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за
звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових
зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого
відбувається таке анулювання. У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється
права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним
погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього
податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності,
незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою
як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні. У разі, якщо за наслідками останнього податкового періоду
особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке
відшкодування надається протягом строків, визначених Законом
( 168/97-ВР ), незалежно від того, чи буде така особа залишатися
зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого
бюджетного відшкодування, чи ні. Це правило не поширюється на
осіб, зазначених у підпункті "в" цього пункту. ( Пункт 25 доповнено підпунктом 25.3 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
( Пункт 25 в редакції Наказу ДПА N 117 ( z0327-01 ) від
20.03.2001 )
Реєстрація платників податку на додану вартість
як суб'єктів спеціального режиму оподаткування
( Заголовок розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 )
26. Будь-яка юридична або фізична особа, яка провадить
підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства,
лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої
виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг,
визначених статтею 8-1 Закону ( 168/97-ВР ) (далі -
сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим
оподаткування податком на додану вартість. Закон ( 168/97-ВР ) не передбачає застосування спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість до договорів про
спільну діяльність та угод про розподіл продукції.
27. Для отримання Свідоцтва про реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість
сільськогосподарське підприємство за самостійним рішенням
реєструється у відповідному органі державної податкової служби.
Реєстрація сільськогосподарського підприємства як платника податку
із спеціальним режимом оподаткування здійснюється з дотриманням
вимог пунктів 7-9, 16-20 цього Положення.
27.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість має бути подана (надіслана)
сільськогосподарським підприємством до органу державної податкової
служби згідно з додатком 6 (форма N 1-РС ( za621-04 ). До заяви
додається платіжний документ про сплату встановленої суми за
свідоцтво про реєстрацію. Заява має містити виключний перелік видів діяльності
сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію
статті 8-1 Закону ( 168/97-ВР ) та входять до повного переліку
таких видів діяльності, визначеного та оприлюдненого Кабінетом
Міністрів України. У заяві вказуються види діяльності за групами та розділами
класифікації видів економічної діяльності на основі Державного
класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної
діяльності" (КВЕД), затвердженого і введеного в дію наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології і
сертифікації від 22.10.96 N 441 ( v0441217-96 ). Види діяльності, указані в заяві юридичної особи, повинні
відповідати меті та предмету діяльності, визначеним установчими
документами такої особи. Достовірність відомостей про види діяльності підтверджується
витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, який сільськогосподарське підприємство додає
до заяви.
27.2. Платник податків, який зареєстрований платником податку
на додану вартість на загальних умовах та виявив бажання перейти
на застосування спеціального режиму оподаткування цього податку,
одночасно з поданням документів, визначених у підпункті 27.1 цього
пункту, подає до органу державної податкової служби заяву про
анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за
формою N 3-ПДВ ( z0208-00 ). При цьому заява про анулювання реєстрації платника податку на
додану вартість за формою N 3-ПДВ ( z0208-00 ) органом державної
податкової служби може бути задоволена лише за умови задоволення
заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість за формою N 1-РС ( za621-04 ). ( Підпункт 27.2 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 )
27.3. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою
N 1-РС ( za621-04 ) орган державної податкової служби протягом
10 робочих днів видає (надсилає поштою з повідомленням про
вручення за рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 2-РС
(додаток 7) (далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у
видачі такого свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або
у випадках, визначених у пункті 28 цього Положення. Якщо особа була зареєстрована як платник податку на додану
вартість за загальним режимом оподаткування, то: орган державної податкової служби видає Спеціальне свідоцтво
лише в обмін на оригінал Свідоцтва та всі його завірені копії; датою анулювання Свідоцтва є день, що передує даті видачі
Спеціального свідоцтва.
28. Податковий орган відмовляє сільськогосподарському
підприємству в реєстрації його як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування, якщо такий платник податків: не підпадає під визначення сільськогосподарського
підприємства або вказує у заяві про реєстрацію видів діяльності,
які не входять до визначеного Кабінетом Міністрів України повного
переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1
Закону ( 168/97-ВР ); перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та
звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків; протягом дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю,
у якому подається заява про таку реєстрацію, здійснював
оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від
сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує суму,
визначену в статті 2 Закону ( 168/97-ВР ). До складу таких оподатковуваних операцій не включаються
операції з продажу (поставки) активів, попередньо включених до
відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського
підприємства за дванадцять та більше календарних місяців, що
передували місяцю, у якому відбувається їх продаж (поставка). Якщо від місяця, у якому створене (проведено державну
реєстрацію) сільськогосподарське підприємство, до місяця, у якому
подається заява про реєстрацію його як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування, минуло менше ніж дванадцять календарних
місяців, сума оподатковуваних операцій з товарами (послугами),
відмінними від сільськогосподарської продукції, обчислюється за
фактичну кількість місяців існування сільськогосподарського
підприємства.
29. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному
папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та
корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. На підставі відомостей, указаних у заяві про реєстрацію,
поданій сільськогосподарським підприємством згідно з
підпунктом 27.1 пункту 27 цього Положення, орган державної
податкової служби у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний
перелік видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1 Закону
( 168/97-ВР ), за групами та розділами класифікації видів
економічної діяльності. Спеціальне свідоцтво підлягає заміні в порядку, визначеному
пунктом 30 цього Положення, у разі виникнення змін у даних про
види діяльності сільськогосподарського підприємства - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування. При здійсненні операцій з продажу (поставки)
сільськогосподарської продукції, яка відповідає видам діяльності,
указаним у Спеціальному свідоцтві, сільськогосподарським
підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування
здійснюються нарахування та стягнення податку на додану вартість
за ставками, визначеними статтею 8-1 Закону ( 168/97-ВР ). Сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального
режиму оподаткування при поставці товарів (послуг), одержаних від
здійснення видів діяльності, які не вказані у Спеціальному
свідоцтві, суми податку на додану вартість розраховуються за
загальними правилами Закону ( 168/97-ВР ) та за ставкою,
визначеною пунктом 6.1 статті 6 Закону. При цьому використовується
індивідуальний податковий номер, який зазначено в Спеціальному
свідоцтві.
30. Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом
оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у
разі: виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що
вказуються у Спеціальному свідоцтві, або в разі втрати
Спеціального свідоцтва; зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до
державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу в
складі державного органу державної податкової служби), на яку
(який) покладено функції обслуговування та контролю за великими
платниками податків. Порядок проведення перереєстрації у названих випадках
аналогічний викладеному відповідно у пунктах 21, 22 та 23, 24
цього Положення, з урахуванням того, що: для перереєстрації сільськогосподарського підприємства -
суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального
свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою N 1-РС
( za621-04 ) (додаток 6) із позначкою "Перереєстрація"; платнику податку із спеціальним режимом оподаткування
видається Спеціальне свідоцтво за формою N 2-РС (додаток 7); орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) такого платника надсилає органу державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням Повідомлення про
видачу Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання) за формою N 4-РС (додаток 8).
31. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб'єкт
спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції
з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської
продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений
статтею 2 Закону ( 168/97-ВР ), протягом визначеного таким пунктом
строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається
таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство
зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою,
визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 Закону. До складу
таких оподатковуваних операцій не включаються операції з продажу
(поставки) активів, попередньо включених до відповідної групи
основних фондів такого сільськогосподарського підприємства не
пізніше ніж за дванадцять календарних місяців, що передують
місяцю, у якому відбувається їх продаж (поставка). У такому випадку для переходу на загальний режим
оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати
до органу державної податкової служби, у якому воно зареєстроване
як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття
його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 3-РС (додаток 9) разом із
Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також
заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних
умовах за формою N 1-ПДВ ( z0208-00 ) разом із документом про
сплату встановленої суми за Свідоцтво. ( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
32. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального
режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом
спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати
податку на додану вартість, відмінний від загальних норм Закону
( 168/97-ВР ), чи звільнення від сплати цього податку. Для переходу юридичної особи - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності за ставкою єдиного податку 10 відсотків одночасно із
заявою про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за
ставкою 10 відсотків таке сільськогосподарське підприємство подає
заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування за формою N 3-РС разом із Спеціальним свідоцтвом та
всіма його завіреними копіями. У разі невиконання зазначених вимог орган державної
податкової служби відмовляє такій особі в переході на спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності. Якщо за результатами розгляду таких заяв органом державної
податкової служби приймається рішення, що особа з певного звітного
періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, анулювання Спеціального свідоцтва здійснюється у
порядку, визначеному підпунктом 25.1 пункту 25 цього Положення.
33. Анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та анулювання
Спеціального свідоцтва здійснюється у випадках та у порядку,
визначених пунктами 25, 31, 32 цього Положення. ( Абзац перший
пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню, якщо
сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою
N 3-РС або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на
загальних умовах за формою N 1-ПДВ ( z0208-00 ). ( Абзац другий
пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
33.1. Якщо сільськогосподарське підприємство подає заяву про
зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування за формою N 3-РС і не подає заяву про його
реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою
N 1-ПДВ ( z0208-00 ) (крім випадків, передбачених пунктами 31, 32
цього Положення) та при цьому підпадає під визначення платника
податку згідно з статтею 2 Закону ( 168/97-ВР ), орган державної
податкової служби: ( Абзац перший підпункту 33.1 пункту 33 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) анулює Спеціальне свідоцтво. У цьому разі платник податків
зобов'язаний повернути органу державної податкової служби
Спеціальне свідоцтво та всі його завірені копії; зобов'язує сільськогосподарське підприємство зареєструватись
платником податку на додану вартість на загальних умовах
відповідно до статті 9 Закону ( 168/97-ВР ), про що направляє
відповідну письмову вимогу. ( Абзац третій підпункту 33.1 пункту
33 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
33.2. На підставі заяви сільськогосподарського підприємства
про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування за формою N 3-РС орган державної податкової служби
протягом 10 робочих днів анулює Спеціальне свідоцтво та: виключає платника з Реєстру без видачі нового Свідоцтва, якщо
сільськогосподарське підприємство одночасно з такою заявою не
подає заяви про його реєстрацію як платника цього податку на
загальних умовах за формою N 1-ПДВ ( z0208-00 ) (крім випадків,
передбачених пунктами 31, 32 цього Положення) та при цьому не
підпадає під визначення платника податку згідно із статтею 2
Закону ( 168/97-ВР ). У цьому разі платник податків зобов'язаний
повернути органу державної податкової служби Спеціальне свідоцтво
та всі його завірені копії; видає Свідоцтво в обмін на оригінал Спеціального свідоцтва та
всі його завірені копії, якщо одночасно з такою заявою
сільськогосподарське підприємство подає заяву про його реєстрацію
як платника цього податку на загальних умовах (крім випадків,
передбачених пунктами 31, 32 цього Положення). У цьому разі датою
анулювання Спеціального свідоцтва є дата, яка передує даті видачі
Свідоцтва. До реєстраційної заяви за формою N 1-ПДВ ( z0208-00 )
має бути доданий документ про сплату встановленої суми за
Свідоцтво. ( Підпункт 33.2 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 )
( Положення доповнено розділом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004 )

( Заголовок розділу "Штрафні санкції" виключено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від
16.01.2006 )

34. На час призупинення дії статті 8-1 Закону ( 168/97-ВР )
не застосовуються норми цього Положення щодо реєстрації платників
податку на додану вартість як суб'єктів спеціального режиму
оподаткування. ( Пункт 34 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )
Оприлюднення даних з Реєстру
35. Для інформування платників податку Державна податкова
адміністрація України щомісяця у термін до 12 числа місяця
оприлюднює на web-сайті Державної податкової адміністрації України
(www.sta.gov.ua): дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища,
імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації,
індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва або
Спеціального свідоцтва, дати його видачі; ( Абзац другий пункту 35
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 ) інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників
податку на додану вартість за заявою платника податку або з
ініціативи органів державної податкової служби чи рішенням суду, а
саме: про анульовані Свідоцтва та Спеціальні свідоцтва платників
податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат
анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.
( Розділ "Прикінцеві положення" в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 185 ( z0641-05 ) від 24.05.2005 )
Начальник відділу організації
обліку платників податків К.С.Савенко
Додаток 1
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 1-ПДВ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку
на додану вартість

Номер ------------------ реєстрації | || || || || || | в ДПІ (ДПА) ------------------
Дата взяття ------ ------ ------ на облік | || |/| || |/| || | у ДПІ (ДПА) ------ ------ ------

--- --- | | Юридична особа | | РЕЄСТРАЦІЯ |-| --- | | Фізична особа |-| --- | | Представництво нерезидента | | ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку |-| --- | | Інвестор угоди про розподіл із _________ |-| продукції --- указати | | Учасник договору про спільну | | ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ --- діяльність ---
Необхідне відмітити знаком "V" або "+"
--- |1| Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація --- або перереєстрація платника
----------------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------------
--- |2| Ідентифікаційний код (номер) платника --- ------------------------------------ | || || || || || || || || || || || | ------------------------------------ індивідуальний податковий номер/код ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ/номер ДРФО (необхідне підкреслити)
--- |3| Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника --- (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
----------------------------------------------------------------- | | |---------------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
--- |4| Місцезнаходження (місце проживання) платника --- ------------------ ----------------------- Поштовий індекс | || || || || || | Країна | | ------------------ ----------------------- ------------------------------------------------- Область | | ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Район | | ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Місто | | ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Вулиця | | ------------------------------------------------- -------- -------- -------- --------- Будинок | |/| | Корпус | | Офіс/Квартира | | -------- -------- -------- --------- ------------------ --- Контактний телефон | || || || || || | Факс | | ------------------ ---
--- |5| Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи --- не заповнюють)
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер ------------------------------ | || || || || || || || || || | ------------------------------ ----------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | Телефони: | | службові факс додаткові факс | | --------------------- --- --------------------- --- | | | || || || || || || | | | | || || || || || || | | | | | --------------------- --- --------------------- --- | | --------------------- --- --------------------- --- | | | || || || || || || | | | | || || || || || || | | | | | --------------------- --- --------------------- --- | -----------------------------------------------------------------
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: прізвище, ім'я, по батькові та
ідентифікаційний номер ------------------------------ | || || || || || || || || || | ------------------------------ ----------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | Телефони: | | службові факс додаткові факс | | --------------------- --- --------------------- --- | | | || || || || || || | | | | || || || || || || | | | | | --------------------- --- --------------------- --- | | --------------------- --- --------------------- --- | | | || || || || || || | | | | || || || || || || | | | | | --------------------- --- --------------------- --- | -----------------------------------------------------------------
--- |6| Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено --- договір про спільну діяльність чи угоду про розподіл
продукції "____"_______________ ______ року.
--- |7| Причини реєстрації платником податку на додану вартість або --- критерії, за якими платник відповідає вимогам статті 2 Закону (всі відповідні пункти відмітити знаком "V" або "+" згідно із Законом)
------------------------------------------------------------------ |Пункти, статті| Норма Закону | | Закону | | |--------------+-------------------------------------------------| |--- |загальна сума від здійснення операцій з поставки | || | підпункт |товарів (послуг), у тому числі з використанням | || | 2.3.1 |локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що | || | пункту 2.3|підлягають оподаткуванню згідно із Законом, | || | статті 2, |нарахована (сплачена, надана) особі або в рахунок| || | пункт 9.3 |зобов'язань третім особам, протягом останніх | || | статті 9 |дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує | |--- |граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 | | |пункту 2.3 статті 2 Закону | | | | |--- |особа укладає одну чи більше цивільно-правових | || | підпункт |угод (договорів), унаслідок виконання яких | || | "а" |планується здійснення оподатковуваних операцій, | || | пункту 2.1|обсяг яких перевищуватиме протягом звітного | || | статті 2, |податкового періоду у два чи більше разів | || | пункт 9.4 |граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 | || | статті 9 |пункту 2.3 статті 2 Закону | |--- | | |--- | | || | підпункт |особа, яка вповноважена вносити консолідований | || | 2.3.2 |податок з об'єктів оподаткування, що виникають | || | пункту 2.3|унаслідок поставки послуг підприємствами | || | статті 2, |залізничного транспорту з їх основної діяльності | || | пункт 9.3 |та підприємствами зв'язку, що перебувають у | || | статті 9 |підпорядкуванні платника податку, у порядку, | |--- |установленому Кабінетом Міністрів України | |--- | | || | підпункт |особа, яка поставляє товари (послуги) на митній | || | 2.3.3 |території України з використанням глобальної або | || | пункту 2.3|локальних комп'ютерних мереж | || | статті 2, | | || | пункт 9.3 | | || | статті 9 | | |--- | | |--- | | || | підпункт |особа, що здійснює операції з реалізації | || | 2.3.4 |конфіскованого майна | || | пункту 2.3| | || | статті 2, | | || | пункт 9.3 | | || | статті 9 | | |--- | | |--- | | || | підпункт |особа, що імпортує (для фізичних осіб - увозить | || | "в" |(пересилає) товари (супутні послуги) на митну | || | пункту |територію України для їх використання або | || | 2.1, |споживання на митній території України | || | пункт 2.4 | | || | статті 2 | | |--- | | |--- | | || | пункт 2.2 |особа реєструється за своїм добровільним | || | статті 2, |рішенням | || | пункт 9.4 | | || | статті 9 | | |--- | | |--- | | || | підпункт |сільськогосподарське підприємство подає заяву | || | "а" |про зняття його з реєстрації як суб'єкта | || | пункту |спеціального режиму оподаткування та реєструється| || | 8-1.9 |як платник податку на загальних підставах | || | статті 8-1| | |--- | | |--- | | || | пункт |сільськогосподарське підприємство - суб'єкт | || | 8-1.11 |спеціального режиму оподаткування здійснює | || | статті 8-1|оподатковувані операції з товарами (послугами), | |--- |відмінними від сільськогосподарської продукції, | | |на суму, що перевищує граничний розмір, | | |установлений підпунктом 2.3.1 пункту 2.статті 2 | | |Закону | |--- | | || | підпункт |особа підлягає обов'язковій реєстрації в інших | || | "б" |випадках, передбачених законодавством (указати) | || | пункту 2.1| | || | статті 2 |_________________________________________________| |--- | | | |_________________________________________________| ------------------------------------------------------------------

--- |8| Загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів --- (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно становить
__________________ гривень.
Очікувана загальна сума від здійснення операцій з поставки
товарів (послуг) протягом звітного податкового періоду (кварталу)
____________________________ гривень.
--- |9| Спосіб отримання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на --- додану вартість
----------------------------------------------------------------- | . безпосередньо у податковому . поштою | | органі | | (непотрібне закреслити) | -----------------------------------------------------------------
---- |10| До заяви додаються: ---- 1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
___________________ __________ "____"___________ _____ року
(П.І.Б.) (підпис) (дата)
М.П.
---- |11| ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ---- ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (заповнюються службовими особами податкового органу)
------------------------------------------------------------------ |Результати обробки реєстраційної заяви | |--- --- --- --- | || |Прийнято | | Відмовлено | | Заяву не | | Запропоновано | || |рішення про | | в | | прийнято до | | подати | || |реєстрацію | | реєстрації | | розгляду | | нову заяву | |--- --- --- --- | | | |Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про реєстрацію| | | |----------------------------------------------------------------| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| ||Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), || ||відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в || ||реєстрації) платника податку на додану вартість || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| ||Підпис Дата || |----------------------------------------------------------------| | | | Дані про реєстрацію | | | | Номер свідоцтва про реєстрацію Індивідуальний податковий номер | |------------------- ------------------------- | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------- ------------------------- | | | |Дата видачі свідоцтва Дата реєстрації платником | | податку на додану вартість | | | |"___"______________ _____ року "___"_______________ ______ року| | | |----------------------------------------------------------------| ||Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), || ||відповідальної за внесення даних до електронної бази || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| ||Підпис Дата || |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 117
( z0327-01 ) від 20.03.2001; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

Додаток 2
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-ПДВ

Державний Герб України
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _________ НБ N 0000000
про реєстрацію платника податку
на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _________________________________
Найменування (для платника, відповідального за утримання та
внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та словами
"відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час
виконання договору про спільну діяльність") або прізвище, ім'я та
по батькові платника
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) платника ____________________
__________________________________________________________________
Найменування податкового органу, що видав
свідоцтво _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість
"____"_______________ ______ року
Дата видачі свідоцтва "____"_______________ ______ року
_____________________________ ___________________ (керівник податкового органу) (підпис)
М.П.
============================ лінія відрізу =======================

Корінець Форма N 2-ПДВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _________ НБ N 0000000
про реєстрацію платника податку
на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _________________________________
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження
(місце проживання) платника _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість
"____"_______________ ______ року
Дата видачі свідоцтва "____"_______________ ______ року
Спосіб вручення свідоцтва* ______________________________________
(направлено поштою/видано платнику податків)
"___"______________ ______ року
Свідоцтво одержав(-ла)** ______________________________ _________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
--------------- * До цього корінця мають бути додані: у разі отримання
свідоцтва за довіреністю - така довіреність; у разі направлення
свідоцтва поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного
листа платнику податків чи Представнику платника ** У разі направлення свідоцтва поштою не заповнюється
( Додаток 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )

Додаток 3
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 3-ПДВ

ЗАЯВА
про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість

1. Найменування податкового органу, до якого подається заява
------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------
2. Інформація про платника податку на додану вартість
------------------------------------------------------------------ | Індивідуальний податковий Код ЄДРПОУ (для | | номер платника юридичних осіб, філій) | | ------------------------- ----------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------- ----------------- | | | | Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника | | ------------------------------------------------------------ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------
3. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти відмітити
знаками "V" або "+" згідно із Законом)
------------------------------------------------------------------ | --- | | | | Пп. "а" п. 9.8 ст. 9 Закону - платник податку, який до | | --- місяця, у якому подається заява про анулювання реєстрації, | | є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 | | пункту 2.3 статті 2 Закону більше двадцяти чотирьох | | календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має | | за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги | | оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним | | підпунктом, що становлять за останні 12 місяців в гривнях | | | | ___________________ | | --- | | | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідаційна комісія | | --- платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу | | | | --- | | | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідація за власним | | --- бажанням (прийняття рішення фізичною особою про | | припинення підприємницької діяльності) | | | | --- | | | | Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - ліквідація за рішенням | | --- суду (позбавлення фізичної особи статусу суб'єкта | | господарювання) | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону, частина друга ст. 6 Указу - | | --- особа реєструється як платник єдиного податку | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа стає суб'єктом інших | | --- спрощених систем оподаткування, які визначають особливий | | порядок нарахування чи сплати податку на додану | | вартість, відмінний від тих, що встановлені Законом, чи | | звільняють таку особу від сплати податку на додану | | вартість | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа звільняється від | | --- сплати податку на додану вартість за рішенням суду | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - особа звільняється від | | --- сплати податку на додану вартість згідно із законом | | | | --- | | | | П. 81.9 ст. 81 Закону - реєстрація як платника податку | | --- із спеціальним режимом оподаткування | | | | --- | | | | Пп. "г" п. 9.8 ст. 9 Закону - зареєстрована як платник | | --- податку особа обирає відповідно до Закону спеціальний | | режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в | | статті 6 та статті 81 Закону | | | | --- | | | | Пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9 Закону - відсутність | | --- оподатковуваних поставок протягом 12 послідовних місяців, | | про що свідчать подані платником податку до податкового | | органу податкові декларації | | | | --- | | | | Пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9 Закону - у випадках, визначених | | --- законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів | | господарювання: державна реєстрація припинення юридичної | | особи чи підприємницької діяльності фізичної особи; смерть | | фізичної особи - підприємця або постановлення судового | | рішення про оголошення фізичної особи - підприємця | | померлою; постановлення судового рішення про визнання | | фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про | | визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або | | обмеження її цивільної дієздатності (необхідне | | підкреслити) | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - звільнення від сплати | | --- податку у зв'язку із закінченням терміну дії договору про | | спільну діяльність, терміну дії угоди про розподіл | | продукції, терміну дії Свідоцтва | | | | --- | | | | Пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону - звільнення від сплати | | --- податку з інших причин (указати) | | | | ______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
4. До заяви додаються:
------------------------------------------------------------------ | Свідоцтво про реєстрацію платника ------------------- | | податку на додану вартість | | | | | | | | | | | | ------------------- | | Копії свідоцтва про реєстрацію ------- | | в кількості | | | | | | ------- | ------------------------------------------------------------------
__________________ _________________ "___"_____________ ____ року
(П.І.Б.) (підпис) (дата)
М.П.
5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість (заповнюються службовими особами податкового органу)
------------------------------------------------------------------ |--- Прийнято Дата анулювання | || | рішення про реєстрації платника | |--- анулювання податку на додану | | реєстрації вартість "__"________ ____ року | | | |--- --- | || | Відмовлено в | | Заяву не прийнято | |--- анулюванні --- до розгляду | | реєстрації | | | |Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про анулювання| |реєстрації | | | |----------------------------------------------------------------| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| || || |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| ||Прізвище, ім'я, по батькові відповідального за прийняття || ||рішення про анулювання податкової реєстрації платника || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| ||Підпис Дата || |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| ||Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уводив дані про || ||анулювання податкової реєстрації платника до автоматизованої || ||системи || ||--------------------------------------------------------------|| || || ||--------------------------------------------------------------|| ||Підпис Дата || |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу ДПА N 117 ( z0327-01 ) від
20.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 17
( z0078-06 ) від 16.01.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 216 ( z0565-06 ) від
25.04.2006 }

Додаток 4
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
N ______ Форма N 4-Р
"____"___________ 20____ року
______________________________ ______________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної ______________________________ ______________________________
податкової служби, якому податкової служби, який видав
видається повідомлення) повідомлення)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про видачу Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
або зарахуванням/виключенням платника податку до/з категорії
великих платників
(потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |1. Назва органу державної податкової служби, в якому платнику| |видано нове Свідоцтво: | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. Назва органу державної податкової служби, з якого вибув | |платник: | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
3. Інформація про платника податків:
Дата видачі нового Свідоцтва:
"____"_______________ 20____ року
Новий номер Свідоцтва ------------------- | | | | | | | | | | -------------------
Новий індивідуальний податковий номер ------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------
Номер старого Свідоцтва ------------------- | | | | | | | | | | -------------------
Попередній індивідуальний податковий номер ------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------
------------------------------------------------------------------ |Назва або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження (місце| |проживання): ___________________________________________________| |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------
Посадова особа органу державної податкової служби ____________ ________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник органу державної податкової служби ____________ _________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
------------------------------------------------------------------ |Одержав дане повідомлення: ______________"____"__________ ___ р.| | | |Посадова особа органу державної податкової служби ____ ________| | (підпис) (П.І.Б.)| |Керівник органу державної податкової служби ______ ____________| | (підпис) (П.І.Б.) | | | |М.П. | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 72
( z0210-02 ) від 14.02.2002, N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

Додаток 5
до Положення про реєстрацію
платників податку
на додану вартість
Форма N 6-ПДВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник __________________
"___"____________ 20__ року N _____ ____________________________
(заповнюється у разі направлення (найменування органу
платнику примірника акта поштою) державної податкової служби)
__________ _________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___"____________ 20___ року

АКТ N _______
про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість

__________________________________________________________________
(найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові для
фізичних осіб - підприємців)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження платника або місце проживання для фізичних
осіб - підприємців)
індивідуальний податковий номер _______, Свідоцтво N ____________,
видане "___"______________ _____ року на бланку ф. N ____________,
серія ___________________________ N ______________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби, що видав
свідоцтво)
Складений комісією, створеною відповідно до розпорядження _______
______________________________ від "___"__________ 20__ року N ___
(найменування органу державної податкової служби)
Комісією встановлено:
1. Платник __________________________________________________
(подія, яка є підставою для анулювання реєстрації
платника ПДВ)
______________________________________________________________, що
підтверджено
__________________________________________________________________
(документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання
реєстрації платника ПДВ)
від "___"_______________ 20___ року N _____________.
2. Платник _________________ податкові декларації з податку
(подає, не подає)
на додану вартість протягом періоду з _______________ до _________
з показниками, які свідчать про __________________________________
(наявність, відсутність)
оподатковуваних поставок, та має за останні дванадцять поточних
календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій _________ грн.
3. Розмір податкової заборгованості з ПДВ на дату складання
акта _____________ грн.
4. Факт відсутності чи неможливість установити
місцезнаходження (місця проживання для фізичних осіб):
підтверджено повідомлення N ______ від "___"___________ 20__ року,
(дані податкової міліції)
5. Ліквідатор ______________________________ про використання
(не повідомляв, повідомляв)
Свідоцтва при проведенні ліквідаційної процедури. Свідоцтво ______
___________________________ на ліквідатора (ліквідаційну комісію).
(перереєстроване, не перереєстроване)
6. На Свідоцтві визначений термін його дії до
"___"_____________ 20 ___ року.
Рішення комісії
На підставі перелічених документів комісією установлено, що є
підстави для анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість у разі __________________________________________________
_____________ та відповідно до __________________________________.
(підпункт, пункт, стаття
та назва законодавчого акта)
У зв'язку з цим комісія вирішила анулювати реєстрацію платника
податку на додану вартість, реквізити якого вказані вище.
Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата
затвердження цього акта.
Датою анулювання реєстрації є ___________________________________
(дата затвердження акта або інша
дата (указати)
Акт складений "___"_____________ 20___ року у двох примірниках:
перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом
із копіями документів, що стали підставою для анулювання
реєстрації; другий - платнику податків.
Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу
Свідоцтво та всі його засвідчені копії разом із супровідним листом
протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про
анулювання. У цьому випадку затримка в поверненні такого Свідоцтва
прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього
податку.
Голова комісії
_________________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
члени комісії:
_________________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
==================================================================
Відмітки (заповнюється тільки на примірнику акта, що залишається
в ДПІ)
Спосіб вручення примірника акта платнику ________________________
(поштою або під розписку
платника податків чи
Представника платника)
Примірник акта одержав(-ла) _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___"_______________ 20___ року. _____________________
(підпис)
Платник ПДВ виключений із Реєстру "___"______________ 20___ року.
_____________________ ____________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора,
відповідального за ведення Реєстру)
( Положення доповнено Додатком 5 згідно з Наказом ДПА N 72
( z0210-02 ) від 14.02.2002, в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )

Додаток 6
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 1-РС

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
сільськогосподарського підприємства
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість
( za621-04 )

Додаток 7
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РС

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N _________ НБ N 0000000
про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _________________________________
Назва або прізвище, ім'я та по батькові платника ________________ _________________________________________________________________
Адреса платника _________________________________________________ _________________________________________________________________
Назва органу державної податкової служби, що видав Свідоцтво _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі свідоцтва "___"_______________ ____ року.
Виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського
підприємства відповідно до Державного класифікатора видів
економічної діяльності ------- ---- -------.---- ____________________________________________________ ------- ---- -------.---- ____________________________________________________ ------- ---- -------.---- ____________________________________________________ ------- ---- -------.---- ____________________________________________________ ------- ---- -------.---- ____________________________________________________ ------- ---- -------.---- ____________________________________________________
М.П. _____________________________________________ ______________
(керівник органу державної податкової служби) (підпис)
====================== лінія відрізу ============================
Корінець
Форма N 2-РС

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N _________ НБ N 0000000
про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _________________________________
Назва або прізвище, ім'я та по батькові платника ________________ _________________________________________________________________
Свідоцтво одержав(-ла) __________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________________________ ______________
(підпис)
Дата видачі Свідоцтва "___"_______________ ____ року
( Положення доповнено Додатком 7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004 )

N ______ Додаток 8
до Положення про реєстрацію
"___"______________ 20__ року платників податку на додану
вартість
Форма N 4-РС

________________________________ _______________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної податкової служби, якому податкової служби, який
________________________________ _______________________________
видається повідомлення) видав повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про видачу Свідоцтва про реєстрацію
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання)

------------------------------------------------------------------ |1. Назва органу державної податкової служби, у якому платнику | |видано нове Свідоцтво | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. Назва органу державної податкової служби, з якого вибув | |платник | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
3. Інформація про платника податків
Номер нового Свідоцтва Дата видачі нового Свідоцтва ------------------- | | | | | | | | | | ------------------- "___"______________ 20__ року
Новий індивідуальний податковий номер ------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------
Номер старого Свідоцтва ------------------- | | | | | | | | | | -------------------
Попередній індивідуальний податковий номер ------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------
------------------------------------------------------------------ |Назва або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження | |(місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4. Підписи посадових осіб органу державної податкової служби, | |який видав повідомлення | | | |Посадова особа органу державної податкової служби | | | |____________ ___________________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |Керівник органу державної податкової служби | | | |____________ ___________________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |М.П. | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5. Відмітки посадової особи органу державної податкової служби, | |який отримав повідомлення | | | |Повідомлення оброблене "___"______________ 20__ р. | | | |Посадова особа органу державної податкової служби | | | |____________ ___________________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | ------------------------------------------------------------------
{ Положення доповнено Додатком 8 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

Додаток 9
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 3-РС

ЗАЯВА
сільськогосподарського підприємства
про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість

1. Назва органу державної податкової служби
------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | | | | | | |------------------------------------------------------------| | | | | | | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------
2. Інформація про платника
------------------------------------------------------------------ |Індивідуальний податковий Код за ЄДРПОУ | |номер платника (для юридичних осіб, філій) | |------------------------- ----------------- | |------------------------- ----------------- | | | |Назва або прізвище, ім'я та по батькові платника | |-------------------------------------------------------------- | || | | ||------------------------------------------------------------| | || | | |-------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------
3. Причини зняття з реєстрації
------------------------------------------------------------------ |--- | |--- Абз. третій п. 9.6 ст. 9 Закону - припинення | |--- | |--- Абз. другий ст. 6 Указу - застосування спрощеної системи | | оподаткування, обліку та звітності | |--- | |--- Підпункт "а" п. 8-1.9 ст. 8-1 Закону - зняття з реєстрації | | як суб'єкта спеціального режиму оподаткування | |--- | |--- Підпункт "а" п. 8-1.9 ст. 8-1 Закону - заява про реєстрацію | | як платника податку на загальних підставах | |--- | |--- Підпункт "б" п. 8-1.9 ст. 8-1 Закону - обов'язкова | | реєстрація (заява) як платника податку на загальних | | підставах у випадку, визначеному в п. 8-1.11 ст. 8-1 Закону | |--- | |--- Інше | ------------------------------------------------------------------
4. До заяви додаються
------------------------------------------------------------------ | ------------------- | |Свідоцтво про реєстрацію | | | | | | | | | | | | ------------------- | | ------- | |Копії Свідоцтва про реєстрацію в кількості | | | | | | ------- | ------------------------------------------------------------------
М.П.
___________________________ _______________ ___________________
(П.І.Б.) (підпис) (дата)
5. Інформація про зняття з реєстрації
------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | | |Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), | | | |відповідальної за прийняття рішення про зняття платника | | | |з реєстрації | | | |------------------------------------------------------------| | | | | | | |------------------------------------------------------------| | | |Підпис Дата | | | -------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------- | | |Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), | | | |відповідальної за внесення даних до електронної бази | | | |------------------------------------------------------------| | | | | | | |------------------------------------------------------------| | | |Підпис Дата | | | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------
{ Положення доповнено Додатком 9 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

Додаток 10
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РК

ЗАЯВА
про засвідчення копій свідоцтва
про реєстрацію платника податку на додану вартість

1. Найменування податкового органу, до якого подається заява
------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------
2. Інформація про реєстрацію платником податку на додану
вартість
------------------------------------------------------------------ | Індивідуальний податковий Код ЄДРПОУ (для | | номер платника юридичних осіб, філій) | | ------------------------- ----------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------- ----------------- | | | | Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника | | ------------------------------------------------------------ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------ | | Свідоцтво про реєстрацію Дата реєстрації платником податку | | ------------------- | | | | | | | | | | | | "___"_________________ _____ року | | ------------------- | | | | Дата видачі Свідоцтва "___"_________________ _____ року | ------------------------------------------------------------------
3. Прошу засвідчити копії Свідоцтва у кількості _____ шт. для
розміщення їх в доступних для огляду місцях. Перелік приміщень (об'єктів, підрозділів, відділень, цехів
тощо) та відокремлених підрозділів, де будуть розміщені засвідчені
копії Свідоцтва, додається на _____ арк.
4. Засвідчені копії Свідоцтва зобов'язуюсь повернути до
податкового органу у разі відсутності потреби у їх використанні
або при поверненні Свідоцтва у випадках, передбачених Законом та
Положенням.
5. До заяви додаються
------------------------------------------------------------------ | Свідоцтво про реєстрацію Копії Свідоцтва про реєстрацію в | | кількості | | ------------------- ------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------- ------- | ------------------------------------------------------------------
_______________________________ ________________ _________________
(П.І.Б.) (підпис) (дата)
М.П.
Розписка про отримання засвідчених копій
Засвідчені копії в кількості _______________________________ штук
(указати кількість словами)
"____"_______________ ______ року
одержав(-ла) _____________________________ ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток
до заяви за ф. N 2-РК

ПЕРЕЛІК
приміщень та відокремлених підрозділів

_________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника)
------------------------------------ Ідентифікаційний код (номер) платника | || || || || || || || || || || || | ------------------------------------ індивідуальний податковий номер/код ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ/номер ДРФО (необхідне підкреслити)
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Код ЄДРПОУ (для| Найменування |Місцезнаходження|Основні види продажу| Необхідна | |з/п| відокремлених |приміщення (об'єкта,| приміщення або | (поставки) товарів | кількість | | | підрозділів) | підрозділу, | відокремленого | (робіт, послуг) |засвідчених| | | | відділення, цеху | підрозділу | | копій | | | | тощо) або | | | Свідоцтва | | | | відокремленого | | | | | | | підрозділу | | | | |---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------| | | | | | | | |---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------| | | | | | | | |---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------+-----------| Всього | | -------------
______________________ _____________ "___"_____________ ____ року
(П.І.Б.) (підпис) (дата)
М.П. Аркуш N _____
--------------- * Якщо приміщень та відокремлених підрозділів більше ніж 8,
заповнюється відповідна кількість аркушів цього додатка, весь
перелік скріплюється підписом та печаткою на останньому аркуші.
{ Положення доповнено Додатком 10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }

Додаток 11
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РЖ

ЖУРНАЛ
реєстрації платників податку на додану вартість*
________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Дата | Код |Найменування або| Результат |Індивіду-| Номер |Номер та | Дата | Дата | Спосіб |Кількість| |реєстрації|реєстрації|ЄДРПОУ/ | прізвище, ім'я | розгляду | альний |Свідоцтва| серія |реєстрації| видачі |та дата |засвідче-| | заяви | заяви |реєстра-| та по батькові | заяви | податко-| | бланка | платником|Свідоцтва|отримання|них копій| | | | ційний | платника |(зареєстро-|вий номер| |Свідоцтва| податку | |Свідоцтва|Свідоцтва| | | |(обліко-| | вано, |платника | | | | |платником| та | | | | вий) | |відмовлено | | | | | | (поштою | дата їх | | | |номер із| | в | | | | | | або під | засвід- | | | | ТРДПАУ/| |реєстрації,| | | | | |розписку | чення | | | | номер | | запропоно-| | | | | |платника | | | | | ДРФО | |вано подати| | | | | | чи | | | | | | |нову заяву)| | | | | |Представ-| | | | | | | | | | | | | ника | | | | | | | | | | | | |платника)| | |----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб.
( Положення доповнено Додатком 11 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )

Додаток 12
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 6-РЖ

ЖУРНАЛ
обліку актів про анулювання реєстрації
платників податку на додану вартість*
______________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер| Дата |Код ЄДРПОУ/| Індивіду-|Найменування |Номер | Номер | Дата |Підстава для|Дата |Спосіб та | Причина | |акта |затвер-|реєстрацій-| альний |або прізвище,| та | та |реєстра-| анулювання |анулю-| дата | неможливо-| | |дження | ний |податковий| ім'я та по | дата | серія | ції | реєстрації |вання |отримання | сті | | | акта |(обліковий)| номер | батькові |видачі|бланка | платни-| платника |реєст-|примірника| вручення | | | | номер із | платника | платника |Свідо-|Свідоц-| ком | податку на |рації | акта |примірника | | | | ТРДПАУ/ | | | цтва | тва |податку | додану | |платником | акта | | | |номер ДРФО | | | | | на | вартість | | (поштою | платнику | | | | | | | | | додану | | | або під | та дата | | | | | | | | |вартість| | | розписку | складання | | | | | | | | | | | | платника |відповідної| | | | | | | | | | | | чи | довідки | | | | | | | | | | | |Представ- | | | | | | | | | | | | | ника | | | | | | | | | | | | |платника) | | |-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб.
( Положення доповнено Додатком 12 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )вгору