Документ z0207-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.03.2010, підстава - z0226-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 269 від 31.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 серпня 1994 р.
за N 207/417
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 67 ( z0226-10 ) від 09.02.2010 }
Про перевезення радіоактивних речовин
медичного призначення

Для забезпечення перевезення Українським державним виробничим
підприємством "Ізотоп" (УДВП "Ізотоп") короткоживучих
радіоактивних речовин медичного призначення (КРРМП) від місць іх
виробництва, із-за меж України, до медичних закладів України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про перевезення радіоактивних речовин
медичного призначення на цивільних повітряних суднах України
(тимчасове), що додається.
2. Затвердити Інструкцію по перевезенню радіоактивних речовин
медичного призначення залізницями України у багажних вагонах
(тимчасова) ( z0208-94 ), що додається.
3. Департаменту авіаційного транспорту та Укрзалізниці: 3.1. Довести на місця Положення про перевезення радіоактивних
речовин медичного призначення на цивільних повітряних суднах
України та Інструкцію по перевезенню радіоактивних речовин
медичного призначення залізницями України у багажних вагонах. 3.2. Видати накази про організацію перевезень КРРМП, в яких
передбачити проведення інструктажу по радіаційній, пожежній та
загальній техніці безпеки працівникам, пов'язаним з перевезенням
КРРМП, та зобов'язати начальників аеропортів і станцій забезпечити
своєчасне оповіщення вантажоотримувачів про надходження зазначених
речовин на їх адресу для термінового вивезення.
4. Керівникам підприємств, що беруть участь у здійсненні
перевезень КРРМП, залізничним пасажирським станціям та аеропортам
забезпечити: 4.1. Прийняття та відправлення КРРМП медичним закладам
України з урахуванням наявності видів транспорту у день
відправлення. У разі відміни авіарейсів через метеорологічні
умови, відсутність пального та з інших причин залізничним станціям
приймати від УДВП "Ізотоп" КРРМП для транспортування. 4.2. Прийняття від медичних закладів України зворотної тари
з-під КРРМП і генераторів для відправлення їх УДВП "Ізотоп" та
виробникам продукції.
5. Департаменту авіаційного транспорту (Марченко М.О.) в
місячний термін у встановленому порядку зареєструвати у
Міністерстві юстиції України Положення про перевезення
радіоактивних речовин медичного призначення на цивільних
повітряних суднах України.
6. Департаменту залізничного транспорту (Абдуллаєв Е.Ф.) в
місячний термін у встановленому порядку зареєструвати у
Міністерстві юстиції України Інструкцію по перевезенню
радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у
багажних вагонах.
7. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України Положення
та Інструкцію ввести в дію.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Артеменка О.М.

Міністр О.Д.Климпуш
Затверджено
наказом Міністерства
транспорту України
від 31 травня 1994 р. N 269
Положення
про перевезення радіоактивних речовин
медичного призначення на цивільних
повітряних судах України (тимчасове)
1. Галузь використання
Положення встановлює порядок безпечного перевезення
радіоактивних речовин на цивільних повітряних суднах України та
збереження цих речовин у складських приміщеннях аеропортів. Дія Положення поширюється на перевезення радіоактивних
речовин (радіофармацевтичні препарати (РФП), радіоімунні (РІА) і
імунорадіометричні (ІРМА) набори, мічені радіонуклідами сполуки,
вироби (голки, аплікатори і т.ін.), джерела іонізуючого
випромінювання і прилади на їх основі), що використовуються в
медичній і медично-біологічній практиці для лікування, діагностики
захворювань та наукових досліджень. Вищезгадані радіоактивні речовини медичного призначення мають
активність до 1 кюрі і розміщуються в упаковці. При виконанні вимог цього Положення упаковка забезпечує
радіаційну безпеку людей, які беруть участь у її завантаженні,
розвантаженні, зберіганні та транспортуванні.
2. Визначення та терміни
2.1. Транспортний упаковочний комплект - сукупність різних
пристроїв, які забезпечують безпечну доставку, збереження
радіоактивних речовин, що запобігає їх попаданню в навколишнє
природне середовище. 2.2. Радіаційні упаковки - транспортні та промислові
упаковочні комплекти, в які вміщуються радіоактивні речовини. 2.3. Радіаційний вантаж або вантаж радіоактивних речовин -
вантаж, який складається з одної або декількох радіаційних
упаковок. 2.4. Транспортний індекс - максимальний рівень випромінювання
на відстані 1 м від зовнішньої поверхні упаковки чи вантажного
контейнера. 2.5. Звільнена упаковка - упаковочний комплект, в якому
знаходяться радіоактивні речовини з активністю, що не перевищує
меж для звільнення, і конструкція його задовольняє загальні вимоги
для всіх упаковочних комплектів і упаковок.
3. Загальні положення
3.1. Положення розроблено на підставі "Технических инструкций
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" ІКАО (DOC
9284-AN/905) 1993-1994 рр. та "Правил безопасности при
транспотрировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)", затверджених
Головою Державного комітету по використанню атомної енергії СРСР
14.12.73, Заступником Міністра внутрішніх справ СРСР 18.12.73,
Головним Державним санітарним лікарем СРСР 27.12.73. 3.2. Перевезення радіоактивних речовин виконується в
транспортних упаковочних комплектах, які забезпечують безпеку
доставки, збереження радіоактивних речовин і недопущення попадання
їх в навколишнє природне середовище. Маса упаковочного комплекту не повинна перевищувати 80 кг при
ручному навантаженні, а при механізованому - обмежується
вантажопідйомністю повітряного судна та п.5.2 цього Положення.
Один із мінімальних розмірів упаковочного комплекту повинен бути
не менше 100 мм. 3.3. Залежно від величини потужності еквівалентної дози
випромінювання на поверхні чи на відстані 1 м від поверхні,
радіаційні упаковки поділяються на транспортні категорії згідно з
таблицею 1. 3.4. Максимальний рівень випромінювання залежно від
транспортного індексу та категорії подається у таблиці 1.
Таблиця 1 —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Транспортний | Максимальний рівень випромінювання | Категорія | | індекс |в будь-якій точці зовнішньої поверхні| | |——————————————+—————————————————————————————————————+———————————| | 0 | Не більше 5 мкЗв/г (0,5 мбер/г) | I - БІЛА | | | | | |Більше 0, але | Більше 5 мкЗв/г (0,5 мбер/г), але | | |не більше 1 | не більше 0,5 мЗв/г (50 мбер/г) | II - ЖОВТА| | | | | |Більше 1, але | Більше 0,5 мЗв/г (50 мбер/г), але | | |не більше 10 | не більше 2 мЗв/г (200 мбер/г) |III - ЖОВТА| | | | | |Більше 10 | Більше 2 мЗв/г (200 мбер/г), але | | | | не більше 10 мЗв/г (1000 мбер/г) |III - ЖОВТА| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
3.5. Кожна радіаційна упаковка повинна мати на обох
протилежних бокових поверхнях етикетки транспортних категорій з
зазначенням радіонукліда, активності і транспортного індексу та
маркірування з зазначенням адрес вантажовідправника і
вантажоодержувача. 3.6. На кожну відправку вантажовідправник оформляє
авіанакладну та заяву на перевезення радіоактивних речовин, де
вказує назву вантажу, транспортну категорію (транспортний індекс),
відсутність радіоактивного забруднення і т.п. При відправленні короткоживучих радіоактивних речовин
вантажовідправник у верхній частині авіанакладної проставляє штамп
"Короткоживучі ізотопи. Термін доставки _________ годин". 3.7. Радіоактивні речовини (медрадіопрепарати, прилади,
вироби), активність яких не перевищує відповідних меж для
звільнення, вказаних в колонці "Речовини - межі для упаковок" в
таблиці 2-11 "Технических инструкций" ІКАО, дозволяється
перевозити в упаковці, на яку не поширюється дія Положення за
умови, що: а) ці речовини упаковані таким чином, що в ймовірних умовах
для звичайного перевезення (без інцидентів) не може виникнути
витік радіоактивної речовини із упаковки; б) упаковка має маркірування "Радіоактивно", нанесене на
внутрішню поверхню так, що попереджує наявність радіоактивної
речовини при відкритті упаковки. 3.8. Порожні упаковочні комплекти (зворотна тара), в яких
раніше були радіоактивні речовини, можна перевозити упаковки, на
які не поширюється дія Положення за умови, що а) вони знаходяться в задовільному технічно справному стані,
надійно закриті та опломбовані; б) зовнішня поверхня будь-якої деталі упаковки, виготовленої
з урану чи торію, покрита неактивною оболонкою з металу або
будь-якого іншого міцного матеріалу; в) рівень внутрішнього нефіксованого забруднення не перевищує
1 альфа - част./см хв. або 100 бета - част./см хв. Рівень
зовнішнього нефіксованого забруднення не допускається, а
фіксованого - не більше 200 бета - част./см хв. Рівень зовнішнього
фіксованого забруднення альфа - част. не регламентується; д) всі знаки радіаційної небезпеки зняті з упаковок. 3.9. Звільнені упаковки і зворотна тара перевозяться на усіх
типах повітряних суден без обмежень, а у супровідних документах на
них вказується: а) "радіоактивна речовина, звільнена упаковка, обмежена
кількість речовини"; б) "радіоактивна речовина, звільнена упаковка, - прилади"; в) "радіоактивна речовина, звільнена упаковка, - порожній
упаковочний комплект" та інше.
4. Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних речовин
4.1. Радіаційні упаковки під час перевезення повітряними
суднами та тимчасового зберігання їх у складських приміщеннях
безпечні за умови виконання вимог цього Положення. 4.2. Завезення радіаційних упаковок в аеропорт
вантажовідправником проводиться в день вильоту повітряного судна
за домовленістю з авіапідприємством. 4.3. Приймання і відправлення радіаційних упаковок з
короткоживучими ізотопами провадиться в першу чергу і
доставляється вантажоодержувачу в терміни, вказані в
авіанакладній. 4.4. Допускається приймання та тимчасове зберігання
радіоактивних речовин в отоплюваних та неотоплюваних складських
приміщеннях загального призначення за умови, що: а) радіаційні упаковки в одному складському приміщенні
знаходяться у такій кількості, при якій сумарний транспортний
індекс не перевищує 50; б) місця зберігання радіаційних упаковок повинні вибиратися з
урахуванням їх максимального віддалення від місць постійного
перебування людей та вантажів з непроявленими кіно-, фото- і
рентгенівськими плівками та пластинками згідно з таблицею 5-5
"Технических инструкций" ІКАО. 4.5. Радіаційні упаковки забороняється зберігати в одному
складському приміщенні та перевозити в одному повітряному судні
разом з небезпечними вантажами, які в аварійній ситуації спроможні
порушити цілісність радіаційних упаковок.
5. Перевезення радіаційних упаковок на повітряних суднах
5.1. На всіх типах повітряних суден дозволяється перевозити
радіаційні упаковки I транспортної категорії в необмеженій
кількості. 5.2. На пасажирських повітряних суднах дозволяється
перевозити радіаційні упаковки II і III транспортних категорій за
умови, що транспортний індекс не перевищує: а) на Л-410 без бронювання місць - 2,0,
з бронювання 4 місць - 6,0;
б) на Як-40 (36 місць) без бронювання місць - 4,0,
з бронюванням 5 місць - 8,0,
з бронюванням 9 місць - 18,0;
в) на Як-40 (32 місця) без бронювання місць - 5,0,
з бронюванням 4 місць - 18,0;
г) на Ан-24 без бронювання місць - 20,0,
з бронюванням 4 місць - 50,0;
д) на Іл-62, Іл-62М, Іл-86, Ту-134, Ту-134А,
Ту-154, Як-42 - 50,0.
Транспортний індекс будь-якої окремої упаковки або зв'язки
упаковок не повинен перевищувати 10. Бронювання тоннажу провадиться у відповідності з додатком А з
урахуванням обмежень по кількості упаковок, які перевозяться одним
повітряним судном згідно з "Техническими инструкциями по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху", ІКАО (DOC
9284-AN/905) 1993-1994 рр. У разі відсутності на пасажирських повітряних суднах вільного
тоннажу для забезпечення мінімальної відстані до радіаційного
вантажу (для збільшення суми транспортного індексу) бронювання
провадити за рахунок виключення з продажу частини пасажирських
місць, які безпосередньо знаходяться біля багажного відсіку. При бронюванні тоннажу за рахунок пасажирських місць
дозволяється збільшувати загальну суму транспортного індексу
партій радіаційних упаковок II і III транспортних категорій згідно
з додатком А.2. 5.3. На вантажних повітряних суднах, а також на повітряних
суднах, спеціально виділених для перевезення тільки радіаційних
упаковок, кількість упаковок і транспортних індексів не
обмежується. 5.4. Перевезення упаковок з радіоактивними речовинами, в т.ч.
і короткоживучими, здійснюється прямими рейсами до пункту
призначення. У випадках, коли до пункту призначення прямого рейсу
немає, радіаційні упаковки I, II і III транспортних категорій
дозволяється перевозити з перевантаженням у трансферних аеропортах
за умов, що з цих аеропортів передбачений виліт повітряних суден,
які можуть доставити вантаж за призначенням. 5.5. Аеропорт призначення після одержання радіаційних
упаковок зобов'язаний повідомити вантажоодержувача про прибуття
вантажу і про негайне вивезення його з аеропорту.
6. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
6.1. Працівники, які беруть участь у відправленні, одержанні
та перевезенні радіоактивних речовин, повинні проходити інструктаж
один раз на квартал з радіаційної, пожежної та загальної техніки
безпеки. 6.2. Завантаження упаковок масою 80 кг при ручному
навантаженні провадити двома вантажниками. 6.3. Місця зберігання радіаційних упаковок повинні
знаходитися під постійною охороною та мати пожежну сигналізацію
або телефонний зв'язок. 6.4. Для усунення необгрунтованого опромінення людей та
зниження доз до можливо низького рівня в складських приміщеннях і
багажних відсіках повітряних суден необхідно забезпечити: а) захист відстанню- радіаційні упаковки розташовувати на
максимально можливій відстані від місць постійного перебування
людей, пасажирів і льотного складу; б) захист екрануванням - звичайні вантажі розміщувати між
радіаційними упаковками і людьми; в) захист часом - скорочення до мінімуму часу контакту з
радіаційними упаковками і знаходження без необхідності в
безпосередній близькості від них. 6.5. У разі виникнення пожежі в складських приміщеннях чи на
борту повітряного судна під час перевезення радіоактивних речовин
необхідно застосовувати загальні протипожежні заходи згідно з
діючими інструкціями. Пожежу, наскільки це можливо, необхідно
гасити зверху з підвітряного боку. 6.6. В аварійних ситуаціях (зіткнення, падіння, вибух і
т.п.), внаслідок яких виникло повне або часткове зруйнування
радіаційної упаковки, необхідно: а) вилучити із потенційно небезпечної зони людей на відстань
не менше 50 м; б) негайно повідомити про аварію керівництво аеропорту, яке
зобов'язане терміново повідомити місцеві та відомчі органи
санітарного нагляду, місцевий штаб цивільної оборони, місцеві
органи Міністерства внутрішніх справ, вантажовідправника, а також
вищестоящі транспортні інстанції; в) огородити потенційно небезпечну зону підручними
матеріалами радіусом 10 м від місця аварії і не допускати до неї
сторонніх осіб.
Додаток 1
до Положення про перевезення
радіоактивних речовин
медичного призначення на
цивільних повітряних суднах
України (тимчасове)
Таблиця А. 1
Визначення максимальної суми транспортних індексів радіаційних упаковок II і III транспортних категорій, дозволених до перевезення літаками (без бронювання
тоннажу за рахунок пасажирських місць)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Загальна |Мінімальна| Типи літаків | |сума |відстань |—————————————————————————————————————————| |транспорт- | | Л-410| Як-40 | Ан-24 |Іл-62М, Іл-62,| |них | | |———————————| |Іл-86, Ту-134А| |індексів | | | 36 | 32 | |Ту-154, Як-42 | | | | |місць|місця| | | |———————————+—————————————————+—————+—————+———————+——————————————| | 0,1 - 1,0| 0,30 | | | |На даних типах| | 1,1 - 2,0| 0,50 | | | |літаків дозво-| |———————————+—————————————————— | | |ляється пере-| | 2,1 - 3,0| 0,70 | | |везення радіо-| | 3,1 - 4,0| 0,85 | | |активних речо-| |———————————+———————————————————————— | |вин, які доз-| | 4,1 - 5,0| 1,00 | |волені до пе-| |———————————+—————————————————————————————— |ревезень на| | 5,1 - 6,0| 1,15 |пасажирських | | 6,1 - 7,0| 1,30 |повітряних | | 7,1 - 8,0| 1,45 |суднах | | 8,1 - 9,0| 1,55 | | | 9,1 - 10,0| 1,65 | | |10,1 - 11,0| 1,75 | | |11,1 - 12,0| 1,85 | | |12,1 - 13,0| 1,95 | | |13,1 - 14,0| 2,05 | | |14,1 - 15,0| 2,15 | | |15,1 - 16,0| 2,25 | | |16,1 - 17,0| 2,35 | | |17,1 - 18,0| 2,45 | | |18,1 - 20,0| 2,60 | | |———————————+—————————————————————————————————————— | |20,1 - 25,0| 2,90 | |25,0 - 30,0| 3,20 | |30,1 - 35,0| 3,50 | |35,1 - 40,0| 3,75 | |40,1 - 45,0| 4,00 | |45,1 - 50,0| 4,25 | | | |Примітка. Таблиця складена згідно з "Техническими инструкциями| | по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху", | | ІКАО DOC 9284-AN/905 1993-1994 рр. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження додатку 1
Положення про перевезення
радіоактивних речовин
медичного призначення на
цивільних повітряних суднах
України (тимчасове)
Таблиця А.2
Визначення максимальної суми транспортних індексів радіаційних упаковок II і III транспортних категорій, дозволених до перевезення літаками (з бронюванням тоннажу за рахунок пасажирських місць)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Загальна |Мінімальна| Типи літаків | |сума |відстань |—————————————————————————————————————————| |транспорт- | | Л-410 | Як-40 |Ан-24 |Іл-62М, Іл-62,| |них | | |———————————| |Іл-86, Ту-134А| |індексів | | | 36 | 32 | |Ту-154, Як-42 | | | | |місць|місця| | | |———————————+——————————————————+—————+—————+——————+——————————————| | 0,1 - 1,0| 0,30 | | | |На даних типах| | 1,1 - 2,0| 0,50 | | | |літаків дозво-| | 2,1 - 3,0| 0,70 | | | |ляється пере-| | 3,1 - 4,0| 0,85 | | | |везення радіо-| | 4,1 - 5,0| 1,00 | | | |активних речо-| | 5,1 - 6,0| 1,15 4 місця| | | |вин, які доз-| |———————————+——————————————————— | | |волені до пе-| | 6,1 - 7,0| 1,30 | | |ревезень на| | 7,1 - 8,0| 1,45 5 місць | | |пасажирських | |———————————+————————————————————————| | |повітряних | | 8,1 - 9,0| 1,55 | | |суднах | | 9,1 - 10,0| 1,65 | | | | |10,1 - 11,0| 1,75 | | | | |11,1 - 12,0| 1,85 | | | | |12,1 - 13,0| 1,95 | | | | |13,1 - 14,0| 2,05 | | | | |14,1 - 15,0| 2,15 | | | | |15,1 - 16,0| 2,25 | | | | |16,1 - 17,0| 2,35 | | | | |17,1 - 18,0| 2,45 9 місць | | | | |———————————+————————————————————————— | | | |17,1 - 18,0| 2,45 4 місця | | | |———————————+——————————————————————————————— | | |18,1 - 20,0| 2,60 | | |20,1 - 25,0| 2,90 | | |25,0 - 30,0| 3,20 | | |30,1 - 35,0| 3,50 | | |35,1 - 40,0| 3,75 | | |40,1 - 45,0| 4,00 | | |45,1 - 50,0| 4,25 4 місця | | |—————————————————————————————————————————————————— | | | |Примітка. Таблиця складена згідно з "Техническими инструкциями| | по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху", | | ІКАО DOC 9284-AN/905 1993-1994 рр. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору