Інструкція з ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів
Мінагрополітики України; Наказ, Інструкція, Журнал [...] від 26.01.201617
Документ z0202-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.02.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2016 р.
за № 202/28332

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів

1. Ця Інструкція є обов'язковою для всіх суб'єктів рибного господарства, що здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів (далі - користувач водних біоресурсів) та ведуть облік вилучених біоресурсів.

2. Результати вилучених водних біоресурсів заносяться до журналу обліку вилучених водних біоресурсів (далі - Промисловий журнал) за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, який є основним документом з обліку вилучених водних біоресурсів.

3. Відповідальним за правильне і своєчасне ведення Промислового журналу при здійсненні промислу є рибалка, який відповідає за добування (вилов) водних біоресурсів у виробничому підрозділі користувача водних біоресурсів, а при здійсненні дослідного, контрольного та інших видів спеціального використання Промисловий журнал зобов'язана вести особа, яка відповідає за добування (вилов) водних біоресурсів при проведенні дослідного, контрольного та інших видів спеціального використання, уповноважена наказом наукової установи, підприємства або організації, що здійснює добування (вилов) водних біоресурсів.

4. Сторінки Промислового журналу повинні бути з’єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення їх цілісності, із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих), пронумерованих і скріплених аркушів та проставлянням підпису керівника і печатки (за її наявності) користувача водних біоресурсів та органу рибоохорони.

5. Записи в Промисловому журналі виконуються акуратно, кульковою ручкою або перовою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів. У разі неточності в записах весь горизонтальний рядок закреслюється двома прямими лініями і записи поновлюються в наступному рядку.

6. На титульній сторінці Промислового журналу зазначаються його повна назва, порядковий номер, дата початку та закінчення ведення журналу, найменування користувача водних біоресурсів, назва або номер виробничого підрозділу користувача водних біоресурсів, тип, назва, бортовий номер, порт приписки або місце базування суден (плавзасобів). Порядковий номер Промисловому журналу присвоює користувач водних біоресурсів.

7. Промисловий журнал ведеться тільки в період здійснення операцій, пов'язаних з добуванням (виловом) водних біоресурсів. Записи в Промисловому журналі здійснюються:

для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, - щодня на місці добування (вилову) на кожному судні безпосередньо;

для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - на місці базування після здавання водних біоресурсів.

8. У графі 1 Промислового журналу записуються число, місяць, рік, час (година) виходу на добування (вилов):

для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, - щодня на місці добування (вилову) з початку кожної промислової операції;

для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на місце добування (вилову) на рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

9. У графі 2 Промислового журналу записуються найменування рибогосподарського водного об'єкта (його частини), місце здійснення добування (вилову) (номер квадрата, координати):

для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, - щодня на місці добування (вилову) з початку кожної промислової операції;

для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на місце добування (вилову).

10. У графі 3 Промислового журналу записується вид добування (вилову) водних біоресурсів відповідно до статті 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

11. У графі 4 Промислового журналу записується вид промислової операції (тралення, закидання, притонення кошільних, кільцевих та закидних неводів, дифонів, постановка пасток, зябрових сіток, ставних неводів, ятерів, наживних гачків та інших знарядь лову). Для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, вказуються дата, час початку та час закінчення промислової операції.

12. У графах 5-7 Промислового журналу записуються назва та параметри знарядь лову, які знаходяться на лові (довжина, висота, розмір вічка), їх кількість.

13. У графі 8 Промислового журналу записуються назви видів вилучених водних біоресурсів:

для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, - щодня на місці добування (вилову) після закінчення технологічної операції із сортування риби за видами;

для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - на рибоприймальному пункті після закінчення технологічної операції із сортування риби за видами.

14. У графі 9 Промислового журналу записується словами вага в кілограмах водних біоресурсів, зданих на рибоприймальний пункт.

15. У графі 10 Промислового журналу записуються дата, час та місце здавання улову на рибоприймальний пункт.

16. У графі 11 Промислового журналу записується номер квитанції або номер акта на знищення та списання водних біоресурсів.

17. У графі 12 Промислового журналу після відповідного оформлення Промислового журналу вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, визначеної пунктом 3 цієї Інструкції.

18. Одночасно з оформленням титульної сторінки Промислового журналу відповідальною особою користувача водних біоресурсів заповнюється додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурів за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

19. Після закінчення Промислового журналу користувач водних біоресурсів зобов'язаний у двотижневий строк пред’явити Промисловий журнал для перевірки до органу рибоохорони.

20. Промисловий журнал після закінчення повинен зберігатися у користувача водних біоресурсів протягом трьох років.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


Додаток 1
до Інструкції з ведення журналу обліку
вилучених водних біоресурсів
(пункт 2)

ЖУРНАЛ
обліку вилучених водних біоресурсів №______
(промисловий журнал)

Розпочато «_____» _________________________ 20___ р.

Закінчено «_____» _________________________ 20___ р.

Найменування/П.І.Б. користувача водних біоресурсів ______________________________

Назва або номер виробничого підрозділу користувача водних біоресурсів
___________________________________________________________________________

Тип, назва, бортовий номер, порт приписки або місце базування суден (плавзасобів) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Число, місяць, рік, час (година) виходу на добування (вилов)

Назва рибогосподарського водного об’єкта (його частини), місце здійснення добування (вилову) (номер квадрата, координати)

Вид добування (вилову) (промисловий, дослідно-конструкторський, контрольний, меліоративний, науково-дослідний, науково-промисловий лов, пошуковий та інші)

Вид промислової операції (тралення, закидання, притонення кошільних, кільцевих та закидних неводів, дифонів, постановка пасток, зябрових сіток, ставних неводів, ятерів, наживних гачків та інших знарядь лову), дата, час початку та час закінчення промислової операції (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства)

Знаряддя, які знаходяться на лові

Назва виду вилучених водних біоресурсів

Вага виду водних біоресурсів, зданих на рибоприймальний пункт, кг

Дата, час

та місце здавання улову на рибоприймальний пункт

Номер квитанції або номер акта на знищення та списання водних біоресурсів

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідального за добування (вилов)

назва знарядь лову

параметри знарядь лову

кількість знарядь лову, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Додаток 2
до Інструкції з ведення журналу обліку
вилучених водних біоресурсів
(пункт 18)

ДОДАТОК
до журналу обліку вилучених водних біоресурсів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

ЗАЯВА
про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. КвашаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

ПОСВІДЧЕННЯ РИБАЛКИ

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

КВИТАНЦІЯ ОБЛІКУ
добутих (виловлених) водних біоресурсів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. КвашаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

ЗВІТ
про обсяги вилову водних біоресурсів
на «___» ________20___ р.

(кг)

Види водних біоресурсів

Назва рибогосподарського водного об'єкта (його частини)

частка

вилов за звітний місяць

вилов з початку року

1

2

3

4

Улов водних біоресурсів
Риба, усього, у тому числі:
хамса азовська
хамса чорноморська
шпрот (кілька)
мерланг
тюлька
оселедець
пузанок
кефаль чорноморська
піленгас
ставрида
барабулька
калкан чорноморський
калкан азовський
камбала глоса
луфар
скумбрія
пеламіда
піщанка (атерина)
смарида (морський окунь)
сарган
акула катран
осетер
севрюга
білуга
стерлядь
бестер
морська лисиця
морський кіт
бичок
лосось чорноморський
судак
сом
лящ
тараня, плітка
краснопірка
щука
білизна
окунь прісноводний
рибець
чехоня
карась
шемая (селява)
плоскирка
сазан (короп)
товстолоб
білий амур
форель
лин
інші види риб
Інші водні біоресурси, у тому числі:
мідія
рапана
філофора
зостера
річкові раки
креветки
інші безхребетні та водні рослини
«_____» _______________ 20____ р.

_______________________________
       (П.І.Б. та номер телефону виконавця)

Підпис керівника користувача
водних біоресурсів


______________________________
                  М.П. (за наявності)

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17

ЗВІТ
щодо виконаних робіт з науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного ловів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Квашавгору