Документ z0201-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2009, підстава - z0435-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 98 від 20.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 травня 1997 р.
vd970320 vn98 за N 201/2005

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 461 ( z0435-09 ) від 28.04.2009 }
Про затвердження Положення про проведення конкурсу
на право отримання статусу національного
повітряного перевізника

З метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб
держави в авіаційних перевезеннях та підвищення рівня
конкурентоспроможності вітчизняних авіапідприємств на міжнародному
ринку транспортних послуг та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 15.11.96 N 1397 ( 1397-96-п ) "Про
затвердження Положення про національного повітряного перевізника"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на право
отримання статусу національного повітряного перевізника
(додається).
2. Державному департаменту авіаційного транспорту України
(Марченку М.О.): 2.1. У встановленому порядку зареєструвати зазначене
Положення в Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести вимоги цього Положення до українських
авіапідприємств.
3. Робочій групі для підготовки пропозицій Уряду щодо
національних повітряних перевізників України, створеній згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 25.12.96 N 418
(Реві В.М.) у десятиденний строк з дати реєстрації цього
Положення: 3.1. Подати пропозиції щодо складу Конкурсної комісії. 3.2. Оголосити конкурс на право отримання статусу
національного повітряного перевізника України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Бебешка А.П.
В.о.Міністра Л.М.Костюченко
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 1997 р.
за N 201/2005

Затверджено
наказом Міністерства
транспорту України
від 20.03.97 N 98
Положення
про проведення конкурсу на право отримання статусу
національного повітряного перевізника
Звід авіаційних правил України АПУ 11.
Повітряні перевезення
1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначаються цілі, порядок та умови
проведення конкурсу на право отримання статусу національного
повітряного перевізника. 1.2. Конкурс на право отримання статусу національного
повітряного перевізника проводиться відповідно до вимог Законів
України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про обмеження монополізму
та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ), Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
та Положення про національного повітряного перевізника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.96
N 1397 ( 1397-96-п ), та оголошується Міністерством транспорту
України. 1.3. Конкурс на право отримання авіапідприємством
(авіакомпанією) статусу національного повітряного перевізника з
пасажирських, вантажних чи комбінованих перевезень проводиться з
метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб України
в авіаційних перевезеннях та підвищення рівня
конкурентоспроможності українських авіапідприємств (авіакомпаній)
на міжнародному ринку транспортних послуг.
2. Порядок проведення конкурсу
2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається
Міністерством транспорту України. 2.2. Конкурс на право отримання статусу національного
перевізника проводиться Міністерством транспорту України один раз
у три роки, про що оголошується у пресі. 2.3. Рішення про проведення конкурсу оформлюється наказом по
Міністерству транспорту України, яким створюється Конкурсна
комісія (далі - Комісія) кількістю не менше ніж 15 осіб, до складу
якої входять представники Міністерства транспорту України,
Державного департаменту авіаційного транспорту України
(Укравіатрансу) та інших установ і організацій, що відносяться до
сфери цивільної авіації. 2.4. У десятиденний термін з дати видання наказу Комісія
публікує оголошення про проведення конкурсу українською мовою у
газетах "Урядовий кур'єр" та "Магістраль", а також оголошує про
конкурс по телебаченню у програмі "Крила". В оголошенні
оприлюднюється регламент конкурсу та склад Комісії. 2.5. Із складу Комісії Міністерство транспорту України
призначає Голову Комісії та відповідального секретаря. До складу
Комісії не можуть входити особи, безпосередньо зацікавлені у
результатах конкурсу. 2.6. Документи на участь у конкурсі приймаються Комісією від
авіапідприємств (авіакомпаній) протягом 30 днів з моменту
публікації повідомлення про оголошення конкурсу. 2.7. Підведення підсумків конкурсу здійснюється не пізніше
2-х місячного терміну з моменту публікації оголошення про
проведення конкурсу. Комісією протягом зазначеного періоду можуть
здійснюватися перевірки діяльності авіапідприємств (авіакомпаній),
які допущені до участі в конкурсі, в межах встановлених критеріїв
конкурсу. 2.8. Рішення приймається абсолютною більшістю голосів на
закритих засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу
Комісії та оформлюється у вигляді протоколу з підсумками
поіменного голосування членів Комісії. По результатах конкурсу
Міністерство транспорту України за погодженням з Антимонопольним
комітетом України у двотижневий термін вносить на розгляд Кабінету
Міністрів України подання про надання авіапідприємству-переможцю
статусу національного повітряного перевізника України.
3. Умови проведення конкурсу на право отримання статусу
національного повітряного перевізника
3.1. При проведенні конкурсу Комісія звертає увагу на те, що
статус національного повітряного перевізника може бути наданий
авіапідприємству (авіакомпанії) України за умови відповідності
вимогам п.2 Положення про національного повітряного перевізника. 3.2. Для участі у конкурсі авіапідприємства (авіакомпанії)
повинні подати до Комісії такі документи: - заяву про участь у конкурсі; - копію Статуту; - копію свідоцтва про реєстрацію авіапідприємства
(авіакомпанії); - довідку Укравіатрансу про процент державного майна, яке
перебуває у користуванні авіапідприємства (авіакомпанії); - відомості про чисельний склад та керівництво; - копію сертифіката експлуатанта з додатками до нього; - ліцензію на право здійснення авіаційної діяльності; - копії посвідчень про придатність до польотів повітряних
суден, які експлуатуються; - довідку Укравіатрансу про стан справності авіаційної
техніки, яка експлуатується авіапідприємством (авіакомпанією), та
її відповідність міжнародним технічним вимогам; - копії документів, які засвідчують реєстрацію в ІКАО, ІАТА; - зразки власних перевізних документів; - довідку Укравіатрансу про стан безпеки польотів за останні
3 роки; - бізнес-план авіапідприємства (авіакомпанії); - інформацію про обсяг та географію авіаперевезень
(регулярних та чартерних, внутрішніх та міжнародних), наявність
представництв за кордоном; - інформацію про призначення авіапідприємства (авіакомпанії)
на виконання регулярних міжнародних повітряних сполучень; - довідку про фінансовий стан, підтверджену результатами
фінансової аудиторської перевірки авіапідприємства (авіакомпанії); - інформацію про особливі відзнаки авіапідприємства
(авіакомпанії) від міжнародних (ІКАО, ІАТА) чи українських
організацій. 3.3. Основними критеріями відбору претендентів на отримання
статусу національного повітряного перевізника є: - рівень безпеки польотів, авіаційної та екологічної безпеки; - рівень обслуговування пасажирів на борту повітряного судна; - якісне і своєчасне перевезення пасажирів та вантажів,
високий рівень регулярності польотів; - обсяг перевезень; - фінансовий стан авіапідприємства (авіакомпанії) та стан
справності авіаційної техніки. 3.4. Комісія може відмінити конкурс з причин відсутності
достойних претендентів чи вводити обмеження щодо надання статусу
національного повітряного перевізника з окремих видів перевезень.вгору