Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2016 р.
за № 201/28331

Про затвердження нормативно-правових актів, необхідних для здійснення спеціального використання водних біоресурсів

Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інструкцію з ведення журналу обліку прийнятих водних біоресурсів;

2) Інструкцію з ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів;

3) форму заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів;

4) форму повідомлення про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів;

5) форму посвідчення рибалки;

6) форму квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів;

7) форму звіту про обсяги вилову водних біоресурсів;

8) форму звіту щодо виконаних робіт з науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного ловів.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Голова Державного агентства
рибного господарства України
Ксенія Ляпіна


Я.Б. КовалівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2016 р.
за № 201/28331

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку прийнятих водних біоресурсів

1. Ця Інструкція є обов'язковою для всіх суб'єктів рибного господарства, що здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів (далі - користувач водних біоресурсів) та ведуть облік прийнятих водних біоресурсів.

2. Облік прийнятих водних біоресурсів здійснюється у спеціально визначених місцях для обліку вилучених водних біоресурсів та продукції з них (далі - рибоприймальний пункт).

3. Результати прийнятих водних біоресурсів заносяться в журнал обліку прийнятих водних біоресурсів (далі - Журнал) згідно з додатком до цієї Інструкції.

4. Журнал є основним документом з обліку прийнятих водних біоресурсів на рибоприймальному пункті користувача водних біоресурсів.

5. Відповідальним за правильне і своєчасне ведення Журналу є особа, відповідальна за приймання та облік добутих (виловлених) водних біоресурсів у структурному підрозділі користувача водних біоресурсів.

6. Сторінки Журналу повинні бути з’єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення їх цілісності, із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих), пронумерованих і скріплених аркушів та проставлянням підпису керівника і печатки (за її наявності) користувача водних біоресурсів та органу рибоохорони.

7. Записи в Журналі виконуються акуратно, кульковою ручкою або перовою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів. У разі неточності в записах весь горизонтальний рядок закреслюється двома прямими лініями і записи поновлюються в наступному рядку.

8. На титульній сторінці Журналу зазначаються його повна назва, порядковий номер, дата початку та закінчення ведення, найменування користувача водних біоресурсів, місцезнаходження рибоприймального пункту. Порядковий номер Журналу присвоює користувач водних біоресурсів.

9. У графі 1 Журналу вказується порядковий номер запису.

10. У графі 2 Журналу записується дата приймання водних біоресурсів.

11. У графі 3 Журналу записуються прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, яка здала водні біоресурси, та ставиться її підпис.

12. У графі 4 Журналу записуються прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, яка прийняла водні біоресурси, та ставиться її підпис.

13. У графі 5 Журналу вказується номер квитанції.

14. У графі 6 Журналу записуються назви видів прийнятих водних біоресурсів та їх маса в тоннах. Маса записується цифрами.

15. У графі 7 Журналу вказується цифрами загальна маса прийнятих водних біоресурсів.

16. Після закінчення Журналу користувач водних біоресурсів зобов'язаний у двотижневий строк пред’явити для перевірки Журнал до органу рибоохорони.

17. Журнал після закінчення повинен зберігатися у користувача водних біоресурсів протягом трьох років.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. КвашаДодаток
до Інструкції з ведення журналу обліку
прийнятих водних біоресурсів
(пункт 3)

ЖУРНАЛ
обліку прийнятих водних біоресурсів №_______

Розпочато «____» _____________ 20___ р.

Закінчено «____» _____________20___ р.

Найменування/П.І.Б. користувача водних біоресурсів ______________________________

Рибоприймальний пункт _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, яка здала водні біоресурси

Прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, яка прийняла водні біоресурси

Номер квитанції

Види прийнятих водних біоресурсів, кг

Усього

1

2

3

4

5

6

7
Публікації документа