Документ z0199-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.01.2019  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2019 р.
за № 199/33170

Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини восьмої статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форму Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що додається.

2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які уклали станом на дату набрання чинності цим рішенням договори із суб’єктами аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим рішенням подати до Комісії повідомлення за формою, встановленою цим рішенням.

3. Дія цього рішення не поширюється на банки.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (Рафальська К.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної
служби України
К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
31 січня 2019 року № 43

ПОВІДОМЛЕННЯ
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Директор департаменту
систематизації та аналізу
фінансової звітності учасників
ринків капіталу
та пруденційного нагляду

К. Рафальськавгору