Документ z0193-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2018, підстава - z1393-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2018  № 386/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
16 лютого 2018 р.
за № 193/31645

Про затвердження Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2570/5 від 08.08.2018
№ 3824/5 від 06.12.2018}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), та з метою забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 56 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 і від 5 квітня 2014 р. № 85» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01 березня 2016 року № 571/5 «Про Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за № 326/28456 (зі змінами).

3. Департаменту персоналу (Сова Н.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві вжити організаційних заходів щодо виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
з питань виконавчої служби


С. Шкляр


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16 лютого 2018 року № 386/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
08 серпня 2018 року № 2570/5)

ТИПОВА СТРУКТУРА
головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

№ з/п

Найменування підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

2

3

1

Керівництво головного територіального управління юстиції


1.1

Начальник головного територіального управління юстиції


1.2

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції


1.3

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби


1.4

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації


2

Управління державної виконавчої служби


2.1

Заступник начальника Управління - начальник відділу-1


2.2

Відділ примусового виконання рішень


2.3

Відділ організації та контролю за виконанням рішень


2.4

Відділ (сектор) аналітики та статистики


3

Управління державної реєстрації


3.1

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану


3.2

Відділ (сектор) державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань


3.3

Відділ (сектор) розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації


3.4

Відділ (сектор) взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів


4

Управління (відділ, сектор) з питань нотаріату


5

Відділ (сектор) з питань банкрутства


6

Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти


6.1

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів


6.2

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти


7

Відділ (сектор) судової роботи та міжнародного співробітництва, у тому числі головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини-2


8

Управління (відділ) персоналу


9

Відділ (сектор) організаційної роботи, документування та контролю


10

Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення


11

Сектор з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини


12

Сектор (головний спеціаліст) з питань запобігання і виявлення корупції-2


13

Сектор (головний спеціаліст) зв’язків з громадськістю-3


14

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту


15

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи


16

Відділи державної виконавчої служби (у регіоні)


17

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні)УСЬОГО:


__________
-1 Визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та вказується повне найменування посади із зазначенням відділу.
-2 У разі якщо не створюється сектор.
-3 За необхідності у структурі головного територіального управління юстиції утворюється сектор зв’язків з громадськістю або вводиться посада головного спеціаліста.

{Типова структура в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2570/5 від 08.08.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3824/5 від 06.12.2018}

Директор
Департаменту персоналу


Н.П. Совавгору