Документ z0193-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2013, підстава - z1336-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
14.02.2011 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2011 р.
за N 193/18931
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1555/5 ( z1336-13 ) від 31.07.2013 }
Про затвердження Положення
про порядок доступу судів загальної
юрисдикції до відомостей Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до пункту 3.15 розділу XII "Прикінцеві положення"
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ),
абзацу дванадцятого частини другої статті 7 та статті 22-1 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) та з метою надання на безоплатній основі
судам загальної юрисдикції безперешкодного доступу до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок доступу судів загальної
юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, що додається.
2. Департаменту реалізації державної політики у сфері
реєстрації та нагляду за дотриманням реєстраційного законодавства
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва (Здовбицька Я.Г.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому порядку.
3. Відділу документального забезпечення та контролю за
виконанням Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва (Комар Л.Б.) забезпечити надіслання цього наказу
Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Свищеву С.І.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова М.Ю.Бродський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної судової
адміністрації України Р.І.Кирилюк
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
14.02.2011 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2011 р.
за N 193/18931

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок доступу судів
загальної юрисдикції до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання пункту 3.15 розділу
XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" ( 2453-17 ), статей 7 і 22-1 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) і встановлює порядок надання на безоплатній основі
безперешкодного доступу судів загальної юрисдикції до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: автоматизована точка доступу до Єдиного державного
реєстру - організоване в суді загальної юрисдикції робоче місце,
обладнане комп'ютерною технікою, на яку встановлено програмне
забезпечення по формуванню Спеціального витягу з Єдиного
державного реєстру; АРМ "ЄДР-ІНФО" (автоматизоване робоче місце "ЄДР-ІНФО") -
комп'ютерна програма по формуванню Спеціального витягу з Єдиного
державного реєстру, що супроводжується технічним адміністратором
Єдиного державного реєстру; електронний запит - запит, сформований користувачем з
використанням програмного забезпечення, що містить критерій пошуку
та визначення конкретних відомостей Єдиного державного реєстру про
юридичну особу або фізичну особу - підприємця, які включаються до
Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру; ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України; забезпечення безперешкодного (безперебійного) доступу судам
загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру - це
комплекс організаційних і технічних заходів, що забезпечуються
спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та
здійснюються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру
і включають підключення суду до відомостей Єдиного державного
реєстру, підтримку та адміністрування автоматизованих точок
доступу до Єдиного державного реєстру; користувач - забезпечений індивідуальними засобами доступу
суддя суду загальної юрисдикції, який має повноваження на
здійснення судочинства, а також керівник апарату суду; критерій пошуку - відомості, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, за якими здійснюється пошук зазначених у
електронному запиті відомостей Єдиного державного реєстру; обліковий запис користувача в Єдиному державному реєстрі -
встановлена відповідність між логіном, паролем та конкретним
користувачем; підключення суду до Єдиного державного реєстру - здійснення
технічним адміністратором Єдиного державного реєстру встановлення
програмного забезпечення по формуванню Спеціального витягу з
Єдиного державного реєстру на визначені керівником апарату суду
робочі місця, в тому числі у зв'язку із зміною складу користувачів
суду, первинне навчання користувача з питань користування
програмним забезпеченням, встановлення будь-яких змін та оновлень
до програмного забезпечення, у тому числі в автоматизованому
режимі, формування та надання користувачеві у користування
індивідуальних засобів доступу; підтримка та адміністрування однієї автоматизованої точки
доступу до Єдиного державного реєстру - здійснення технічним
адміністратором Єдиного державного реєстру комплексу
організаційних і технічних заходів після підключення користувача
до Єдиного державного реєстру, що включає в себе: відновлення,
налаштування та оновлення програмного забезпечення при виникненні
збою комп'ютера користувача, заміну логіна та пароля; програмне забезпечення по формуванню Спеціального витягу з
Єдиного державного реєстру (далі - програмне забезпечення) -
комп'ютерна програма, що забезпечує одному або декільком
користувачам, за умови застосування індивідуальних засобів
доступу, можливість формування електронного запиту, роздрукування
Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру, переліку
електронних запитів, направлених з автоматизованої точки доступу
до Єдиного державного реєстру за конкретний період часу, але не
більше ніж за рік до дати формування переліку; Спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру (далі -
Спеціальний витяг) - документ, що оформлюється суддею та містить:
дату і час формування, мету отримання, підпис судді, що здійснив
його формування, та відомості Єдиного державного реєстру про
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців відповідно до
критерію пошуку, зазначеного в електронному запиті; суд загальної юрисдикції - у цьому Положенні термін
вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про судоустрій
і статус суддів" ( 2453-17 ); технічний адміністратор Єдиного державного реєстру - у цьому
Положенні термін вживається у значенні, наведеному в наказі
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 08.06.2005 N 50 ( z0656-05 ) "Про деякі питання
ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців", зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 15.06.2005 за N 656/10936.
2. Порядок надання доступу суду
до відомостей Єдиного державного реєстру
2.1. Спеціально уповноважений орган з питань державної
реєстрації забезпечує надання технічним адміністратором Єдиного
державного реєстру комплексу організаційних і технічних заходів
для безперешкодного (безперебійного) доступу судів до відомостей
Єдиного державного реєстру, який містить актуальну та достовірну
інформацію щодо всіх суб'єктів, включених у Єдиний державний
реєстр.
2.2. Забезпечення безперешкодного доступу користувача до
відомостей Єдиного державного реєстру здійснюється з використанням
індивідуальних засобів доступу: індивідуального системного імені користувача - логіна,
наданого технічним адміністратором Єдиного державного реєстру; індивідуального системного пароля користувача - пароля,
наданого технічним адміністратором Єдиного державного реєстру; особистого (індивідуального) ключа електронного цифрового
підпису (далі - ключ ЕЦП), сумісного з програмним забезпеченням
АРМ "ЄДР-ІНФО".
2.3. Підключення суду до Єдиного державного реєстру
здійснюється технічним адміністратором Єдиного державного реєстру
не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня отримання ним
відповідного повідомлення спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації та включає: генерацію особистих логіна та пароля для отримання
користувачем відомостей Єдиного державного реєстру; передачу керівнику апарату суду згенерованих логіна та пароля
для організації подальшого їх отримання користувачами з
дотриманням вимог законодавства про захист конфіденційної
інформації; встановлення на робочому місці, визначеному керівником
апарату суду, та налаштування програмного забезпечення; прив'язку ключа ЕЦП до облікового запису користувача в
Єдиному державному реєстрі, який є присутнім у суді під час
встановлення та налаштування програмного забезпечення; проведення з користувачем первинного навчання щодо роботи з
програмним забезпеченням, що здійснюється після прив'язки ключа
ЕЦП до облікового запису користувача в Єдиному державному реєстрі
одночасно з підключенням засобів індивідуального доступу; забезпечення тестового формування користувачем Спеціального
витягу з використанням критеріїв пошуку після прив'язки ключа ЕЦП
до облікового запису користувача в Єдиному державному реєстрі. Підключення суду до Єдиного державного реєстру передбачає
забезпечення автоматичного встановлення будь-яких змін та оновлень
до програмного забезпечення. У разі відсутності користувача на момент встановлення
програмного забезпечення керівник апарату суду додатково
повідомляє технічного адміністратора Єдиного державного реєстру
про дату можливого проведення підключення суду.
2.4. Підтримка та адміністрування однієї автоматизованої
точки доступу до Єдиного державного реєстру здійснюється технічним
адміністратором Єдиного державного реєстру та включає: відновлення програмного забезпечення у разі його пошкодження; налаштування програмного забезпечення у разі його
пошкодження; оновлення програмного забезпечення при виникненні збою
комп'ютера користувача; заміну логіна та пароля у випадку їх компрометації або
втрати.
2.5. Надання та припинення доступу користувачів до відомостей
Єдиного державного реєстру забезпечуються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації за письмовим поданням
керівника апарату відповідного суду.
2.6. Для забезпечення доступу суду до відомостей Єдиного
державного реєстру керівник апарату суду направляє повідомлення до
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в
якому зазначаються: дата направлення повідомлення; найменування та адреса суду; кількість робочих місць, які на момент формування
повідомлення не використовувались, але будуть використовуватись як
автоматизована точка доступу до Єдиного державного реєстру; кількість робочих місць, які до моменту формування
повідомлення використовувались, але в подальшому не будуть
використовуватись як автоматизована точка доступу до Єдиного
державного реєстру; кількість робочих місць, які продовжують використовуватись як
автоматизована точка доступу до Єдиного державного реєстру; перелік суддів, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові,
дати закінчення строку перебування на посаді судді (у разі обрання
на посаду судді безстроково вказується: "безстроково"), та
відомості про керівника апарату суду; перелік користувачів суду, що мають потребу в забезпеченні
прив'язки ключа ЕЦП до облікового запису користувача в Єдиному
державному реєстрі.
2.7. До повідомлення обов'язково додається завірена в
установленому порядку копія розпорядчого документа про призначення
користувача на посаду судді та/або керівника апарату суду.
2.8. За результатами підключення суду до Єдиного державного
реєстру представником технічного адміністратора Єдиного державного
реєстру та керівником апарату суду підписуються акт підключення до
Єдиного державного реєстру та акт передачі індивідуальних засобів
доступу до відомостей Єдиного державного реєстру (логіна, пароля),
що включає відомості про прив'язку ключа ЕЦП до облікового запису
користувача в Єдиному державному реєстрі та успішного тестового
формування користувачем Спеціального витягу або переліку
електронних запитів, направлених з автоматизованої точки доступу
до Єдиного державного реєстру. Акти, зазначені в абзаці першому цього пункту, складаються у
двох примірниках.
2.9. Для блокування індивідуальних засобів доступу
користувача у зв'язку із його звільненням із займаної посади або
припиненням повноважень судді керівник апарату суду не пізніше
наступного робочого дня направляє повідомлення до спеціально
уповноваженого органу з питань державної реєстрації, у якому
зазначаються: дата направлення повідомлення; найменування та адреса суду; кількість робочих місць, на яких програмне забезпечення має
бути заблоковано; кількість робочих місць, які використовуються як
автоматизована точка доступу до Єдиного державного реєстру, з
урахуванням тих, на яких програмне забезпечення має бути
заблоковано; прізвище, ім'я, по батькові особи, що втратила повноваження
користувача у зв'язку із звільненням із займаної посади або
припиненням повноважень судді.
2.10. До повідомлення обов'язково додається завірена в
установленому порядку копія розпорядчого документа про звільнення
із займаної посади користувача або інформація керівника апарату
суду про припинення повноважень судді у письмовій формі.
2.11. Для блокування індивідуальних засобів доступу
користувача у разі втрати, пошкодження чи компрометації ключа ЕЦП,
компрометації логіна або пароля керівник апарату суду не пізніше
наступного робочого дня після події направляє повідомлення до
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, у
якому зазначаються: дата направлення повідомлення; найменування та адреса суду; кількість робочих місць, які використовуються як
автоматизована точка доступу до Єдиного державного реєстру; прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка не може
користуватись логіном та паролем у зв'язку із їх компрометацією; прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка не може
користуватись ключем ЕЦП у зв'язку з його втратою, пошкодженням,
компрометацією.
2.12. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру на
підставі доручення спеціально уповноваженого органу з питань
державної реєстрації протягом одного робочого дня блокує обліковий
запис користувача, логін та пароль.
2.13. У випадку блокування облікового запису користувача,
логіна та пароля з підстав, передбачених пунктом 2.11 цієї глави,
технічний адміністратор Єдиного державного реєстру на підставі
доручення спеціально уповноваженого органу з питань державної
реєстрації протягом одного робочого дня після блокування створює
новий обліковий запис користувача, логін, пароль та проводить
авторизацію користувача в Єдиному державному реєстрі
індивідуальних засобів доступу до відомостей Єдиного державного
реєстру.
2.14. Зміни до переліку користувачів вносяться шляхом
доповнення його відомостями про особу, що зайняла відповідну
посаду: обрання на посаду судді безстроково, зміна користувачем
прізвища, вилучення зі складу користувачів звільненого судді, у
тому числі щодо якого строк повноважень закінчився. Кожна зміна в переліку користувачів суду передбачає
направлення керівником апарату суду повідомлення до спеціально
уповноваженого органу з питань державної реєстрації відповідно до
пунктів 2.6 та 2.9 цієї глави.
2.15. Керівник апарату суду забезпечує дотримання вимог
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру щодо
оснащення робочого місця, на якому встановлюється програмне
забезпечення.
3. Використання користувачами ключів ЕЦП
3.1. Користувачі повинні бути забезпечені ключами ЕЦП,
сумісними з програмним забезпеченням АРМ "ЄДР-ІНФО".
3.2. За наявності у користувачів ключів ЕЦП, сумісних з
програмним забезпеченням АРМ "ЄДР-ІНФО", технічним адміністратором
Єдиного державного реєстру здійснюється прив'язка такого ключа
електронного цифрового підпису до облікового запису користувача в
Єдиному державному реєстрі.
4. Формування електронного запиту
4.1. Користувач для отримання Спеціального витягу формує
електронний запит та визначає його тип: запит на формування Спеціального витягу щодо відомостей про
юридичну особу; запит на формування Спеціального витягу щодо відомостей про
фізичну особу - підприємця; запит на формування переліку електронних запитів, направлених
з автоматизованої точки доступу до Єдиного державного реєстру.
4.2. При створенні електронного запиту для отримання
Спеціального витягу користувач повинен вказати: номер справи, розгляд якої ним здійснюється, із зазначенням
повноважень (одноособовий розгляд, суддя-доповідач, головуючий
суддя, член колегії, при розгляді справи колегією суддів); мету отримання відомостей (отримання даних про
місцезнаходження або місце проживання особи, перевірка
достовірності інформації, наданої особою, встановлення обставин по
справі тощо (обов'язково вказується статус особи, щодо якої
сформовано запит, - позивач, відповідач, співучасник, свідок,
потерпілий тощо).
4.3. При створенні електронного запиту для отримання переліку
електронних запитів, направлених з автоматизованої точки доступу
до Єдиного державного реєстру, користувач повинен вказати дату
початку та кінця періоду, за який необхідно сформувати такий
перелік, та прізвище, ім'я, по батькові судді.
4.4. Залежно від вибраного типу запиту користувач зазначає
відомості Єдиного державного реєстру, які необхідно включити до
Спеціального витягу відповідно до статті 17 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
4.5. В електронному запиті для формування Спеціального витягу
щодо відомостей про юридичну особу користувач як критерій пошуку
вказує одне або декілька значень, що відповідають відомостям
Єдиного державного реєстру: ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ; повне найменування юридичної особи (скорочене у разі його
наявності); серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію.
4.6. В електронному запиті для формування Спеціального витягу
з Єдиного державного реєстру щодо відомостей про фізичну особу -
підприємця користувач як критерій пошуку вказує одне або декілька
значень, що відповідають відомостям Єдиного державного реєстру: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця та
(або) місце проживання фізичної особи - підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків; серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті); серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію.
4.7. Користувачу надаються відомості з Єдиного державного
реєстру, що актуальні на момент формування відповідного
електронного запиту.
4.8. При перегляді відомостей з Єдиного державного реєстру
щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, сформованих у
відповідь на електронний запит, надається можливість ознайомитись
із загальним виглядом Спеціального витягу, вибрати режими друку.
4.9. Облік електронних запитів, забезпечення пошуку
зазначених в електронних запитах відомостей здійснюються
автоматизованою системою ведення Єдиного державного реєстру.
5. Спеціальний витяг
та його оформлення
5.1. Згідно з електронним запитом користувачу надаються
відомості з Єдиного державного реєстру у вигляді Спеціального
витягу за формою, наведеною у додатку до цього Положення.
5.2. Спеціальний витяг про юридичну особу містить такі
відомості: повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності; повне та скорочене найменування англійською мовою у разі їх
наявності; реєстраційний номер юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі; ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ; місцезнаходження юридичної особи; дату державної реєстрації юридичної особи; статус відомостей про юридичну особу ("у Єдиному державному
реєстрі є підтвердження даних про юридичну особу", "у Єдиному
державному реєстрі відсутні підтверджені дані про юридичну особу",
"у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність юридичної
особи за місцезнаходженням"); стан юридичної особи ("зареєстровано", "припинено", "в стані
припинення діяльності", "порушено справу про банкрутство"); відомості Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців, зазначені користувачем при створенні
електронного запиту.
5.3. Спеціальний витяг про фізичну особу - підприємця містить
такі відомості: реєстраційний номер фізичної особи - підприємця в Єдиному
державному реєстрі; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; місце проживання; дату державної реєстрації фізичної особи - підприємця; стан фізичної особи - підприємця ("зареєстровано",
"припинено", "в стані припинення діяльності", "порушено справу про
банкрутство"); відомості Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців, зазначені користувачем при створенні
електронного запиту.
5.4. Оформлення Спеціального витягу здійснюється
автоматизованою системою ведення Єдиного державного реєстру.
5.5. При оформленні Спеціального витягу використовується
датування у форматі: ДД.ММ.РРРР (наприклад: 01.04.2004).
5.6. Друкування Спеціального витягу проводиться з
використанням таких шрифтів: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця - напівжирний шрифт 16-го розміру; відомості про юридичну особу або про фізичну особу -
підприємця з Єдиного державного реєстру - напівжирний шрифт 14-го
розміру; найменування даних, які розміщуються у Спеціальному витягу, -
шрифт 12-го розміру.
5.7. Отриманий користувачем Спеціальний витяг
роздруковується, підписується ним та долучається до матеріалів
справи.
5.8. Факт отримання Спеціального витягу з Єдиного державного
реєстру автоматично фіксується автоматизованою системою ведення
Єдиного державного реєстру із зазначенням дати та часу його
формування, номера справи, мети отримання, прізвища, імені та по
батькові, посади користувача.
6. Заключні положення
6.1. Державна судова адміністрація України, керівники
апаратів судів інформують спеціально уповноважений орган з питань
державної реєстрації про обставини, що мають значення для
виконання цього Положення.
6.2. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює
керівник апарату суду.
6.3. Користувачам організовується доступ до відомостей
Єдиного державного реєстру виключно для здійснення судочинства.
Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості
Єдиного державного реєстру.
Заступник директора
Департаменту реалізації державної
політики у сфері реєстрації
та нагляду за дотриманням
реєстраційного законодавства Н.Є.Татарінова

Додаток
до Положення про порядок
доступу судів загальної
юрисдикції до відомостей
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статей 17 та 22-1 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та у
зв'язку із розглядом справи N _______________ від _______________
за електронним запитом
від "__" ______ 20__ року за N _____ станом на "__"____ 20__ року
(дата) (номер) (дата)
надається Спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо заданих
показників пошуку:
"Показник пошуку" "Значення показника пошуку" ... ... "Показник пошуку" "Значення показника пошуку"
у кількості ______ записів:
(місце для записів)
Суддя __________ ______________________
(найменування суду) (підпис) (прізвище та ініціали)
Заступник директора
Департаменту реалізації
державної політики у сфері
реєстрації та нагляду
за дотриманням реєстраційного
законодавства Н.Є.Татаріновавгору