Документ z0192-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2001, підстава - z0681-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 106 від 19.04.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 травня 1997 р.
vd970419 vn106 за N 192/1996
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 328 ( z0681-01 ) від 09.08.2001
Про затвердження Інструкції до форми державної
статистичної звітності N 5-зез
( Щодо скасування Інструкції додатково див. Наказ
Державного комітету статистики
N 28 ( v0028202-97 ) від 16.10.1997 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 176 ( z0368-99 ) від 27.05.1999 )

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджену з Держмитслужбою України Інструкцію
про складання місячних звітів по формі N 5-зез "Звіт про експорт
(імпорт) товарів, що не проходять митного декларування", що
додається. 2. Скасувати п.1 наказу Мінстату від 25.03.97 N 80 відповідно
до листа Мін'юсту України від 14.04.97 N 15-90-629. 3. Управлінню статистики зовнішньоекономічної діяльності
(Хропатий Б.Ф.) забезпечити тиражування Інструкції та розсилку її
в Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та
Севастопольське міські управління статистики. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Арендаря В.П.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Затверджено
наказом Міністерства
статистики України від
19 квітня 1997 року N 106
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 1997 р.
за N 192/1996

Інструкція
про порядок складання місячних звітів по формі N 5-зез
"Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять
митного декларування"
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає основні положення по складанню
підприємствами і організаціями державної статистичної звітності
про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного
декларування. Звіт складають всі підприємства (в т.ч. з іноземними
інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації
України, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність незалежно
від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання. Звіт по ф.N 5-зез підписується керівником підприємства,
установи, організації та головним бухгалтером, які несуть
відповідальність за своєчасне подання цих звітів, а також їх
достовірність, відповідно до ст.14 Закону України "Про державну
статистику" від 17.09.92 N 2614-12. 1.2. Звіт по формі N 5-зез фіксує зміни в економічних
відносинах суб'єктів господарської діяльності резидентів і
нерезидентів України, які визначені Декретом Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
від 19.02.93 N 15-93. 1.3. Розробка звітності по експорту (імпорту) товарів, що не
проходять митного декларування, проводиться відповідно до цієї
Інструкції за територіальною ознакою. Всі резиденти України, які
самостійно здійснюють експортно-імпортні операції по товарах, що
не проходять митного декларування, відповідно до ст.10 Закону
України "Про державну статистику" і ст.22 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 N 959-12
відповідними змінами та доповненнями) подають звіт органу
державної статистики за місцезнаходженням. Об'єднання,
підприємства яких розташовані на території кількох областей,
складають звіт тільки за ту частину експорту-імпорту товарів, яка
здійснювалась підприємствами, що знаходяться на одній з ними
території. Підприємства, що входять до складу об'єднань та
знаходяться на території іншої області, подають звіт за
місцезнаходженням тільки за свою економічну діяльність. Виняток
складають зовнішньоторговельні об'єднання і фірми, корпорації,
акціонерно-фінансові групи і та ін., що діють на території всієї
України та розташовані в м.Києві. Вони подають звіти
безпосередньо ГОЦ Мінстату України. Звіт по "переливах" електроенергії подається об'єднанням
(підприємством), яке оформило контракт. Обов'язково подається звіт
про експорт-імпорт електроенергії підприємствами, установами,
організаціями, які мають ліцензію на такі операції (за умови, що
на них не оформлено вантажну митну декларацію). 1.4. Дані заповнюються за кожний звітний місяць окремо, а не
наростаючим підсумком, в розрізі країн і по видах всіх товарів
(крім транзитних) відповідно до Товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності. На одному бланку форми можна
надавати дані по декількох видах товарів. 1.5. Звіт по ф.N 5-зез складається окремо по експорту та
імпорту товарів: на першій сторінці звіту (у лівому кутку бланка)
закреслюється: при експорті товарів - позиція "імпорт - 2", при
імпорті товарів - позиція "експорт - 1". Дані про обсяги експорту (імпорту) товарів заповнюються на
основі контракту та при наявності документа, що засвідчує момент
передачі товару одержувачу (товарно-транспортні накладні, акти
прийому-передачі та та ін.). В звіті належить відобразити дані з усіх видів контрактів, в
тому числі за міждержавними угодами, бартерними операціями,
товарами на переробку тощо. Відповідно до Указу Президента України
від 27.01.95 N 84/95 "Про регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" загальна
вартість товару по бартерних угодах оцінюється у доларах США.
Вартість продукції, що виготовлена з давальницької сировини,
включається у звіт на валовій основі, тобто складається з вартості
давальницької сировини, витрат підприємства на виготовлення
продукції та вартості власної сировини підприємства, якщо вона
додається. 1.6. Обсяг експорту (імпорту) товарів в натуральному виразі
наводиться у цілих числах з трьома десятковими знаками після коми
в одиницях виміру відповідно до ТН ЗЕД. Якщо в ТН ЗЕД передбачені
дві одиниці виміру, то у звіті по ф.N 5-зез необхідно показувати
їх дробом. Вартісні показники у звіті проставляються у цілих
числах з двома десятковими знаками після коми.
2. Порядок складання форми N 5-зез "Звіт про експорт (імпорт)
товарів, що не проходять митного декларування"
2.1. Не включаються до звіту по експорту (імпорту): - пряма транзитна торгівля; - транспортні засоби, що здійснюють чартерні рейси; - транспортне устаткування, риболовецькі судна, газо- і
нафтобурильні вишки та інше устаткування, що пересувається та діє
на території країни менш ніж рік. 2.2. До товарів, що не проходять митного декларування,
відносяться: - риба та всі види морепродуктів, що продані з українських
(або зафрахтованих Україною) суден за кордоном, в тому числі і на
іноземні судна, які знаходяться в територіальних водах іноземних
держав або у відкритому морі; - товари, здобуті зі дна у відкритому морі та реалізовані
нерезидентам або придбані в них (якщо на них не оформлено
українську вантажну митну декларацію); - ввезені в державу риба та інші морські продукти, здобуті у
територіальних водах іноземних держав за умовами концесії (якщо на
концесійні товари не оформлялась українська вантажна митна
декларація); - товари, передані в оренду строком на 1 рік і більше (якщо
на них не оформлено українську вантажну митну декларацію),
проставляються у звітності по повній вартості орендованого товару
на момент ввозу (вивозу) - наприклад: морські, риболовецькі судна,
транспортні засоби, газо- і нафтобурильні вишки та інше
устаткування, що діє на території країни більше ніж 1 рік; - переливи електроенергії по загальній електромережі (якщо на
них не оформлено українську вантажну митну декларацію); - продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі
на космічних суднах України (або орендованих нею) та продана
нерезиденту; - продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі
на іноземних суднах та придбана Україною; - інші товари, на які не оформлено вантажну митну декларацію,
якщо їх вартість складає понад 100 доларів США. 2.3. При заповненні форми N 5-зез: У графі А - вказується найменування країни призначення при
експорті та країни походження при імпорті. У графі Б - вказується торгуюча країна (країна - власник
товару).*) У графах В, Г - код країни згідно з класифікатором держав
світу. У графах Д, Є, Ж - найменування, одиниця виміру товару та
коди товарів згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної
діяльності (ТН ЗЕД). У графі З - код одиниць виміру товарів згідно з
класифікатором одиниць виміру ТН ЗЕД. У графі І - код характеру угоди згідно з класифікатором видів
розрахунків (характеру угоди). У графах К, Л - найменування валюти контракту та її код
згідно з класифікатором валют. У графі 1 - кількість товару. У графі 2 - вартість товару в тис. одиниць валюти контракту
за умовами ФОБ. У графі 3 - вартість страхування та фрахту в тис. одиниць
валюти контракту. ______________
*) Дані графи Б використовуються при складанні платіжного
балансу країни. Відповідно до методології МВФ при експорті товарів
торгуючою країною вважається країна, що платить за товар Україні.
При відсутності країни-посередника країна призначення збігається з
торгуючою країною. При імпорті товарів торгуючою країною
вважається країна, яка отримує кошти за товар від України. Якщо
країна-посередник відсутня, країна походження збігається з
торгуючою країною.
Вартість товару у гр.2 проставляється на основі контракту за
умови поставки ФОБ; всі інші види витрат (зверх ФОБ), що пов'язані
з фрахтом транспортних засобів та страхуванням вантажів і
обумовлені контрактом, проставляються в гр.3. 2.4. Повернення товарів у зовнішній торгівлі реєструється
окремо. Якщо експортний товар згодом повернений, його слід
включати як імпорт на момент його повернення. Аналогічно товари,
ввезені та згодом повернені, необхідно включати як експорт також
на момент повернення. Підприємство повинне надати обласному
управлінню статистики письмове підтвердження про повернення товару
з визначенням країни, валюти, назви товару і його коду за ТН ЗЕД
та кількості і вартості поверненого вантажу в тис. одиниць валюти
контракту. ( Пункт 2.4 в редакції Наказу Держкомстату N 176
( z0368-99 ) від 27.05.99 )

Державна статистична звітність ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Коди | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |форми|під- |тери-|галу-| |форми|міністерства|вищої ор| КС | |доку-|приєм-|торії|зі за| |влас-|(відомства),|ганіза- | | |мента|ства- |за |ЗКГНГ| |ності|МДО, концер-|ції за | | |за |склада|СПАТО| | | |ну, асоціа- |ЄДРПОУ | | |ЗКУД |ча за | | | | |ції за СПОДУ| | | | |ЄДРПОУ| | | | | | | | |—————+——————+—————+—————+———+—————+————————————+————————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 5-зез
Затверджена
наказом Міністерства
статистики України
від 28.10.96 N 317
—————————————————————————— | експорт | 1 | Поштова-місячна |————————————————+———————| Подають 10 числа після звітного | імпорт | 2 | періоду всі підприємства (в т.ч. з |————————————————————————| іноземними інвестиціями), установи, | непотрібне закреслити | посередницькі та інші організації —————————————————————————— України, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність,
органу державної статистики за
місцем знаходження підприємства.
Кому подається ___________________________________________________
найменування організації __________________________________________________________________
і адреса Міністерство (відомство),
головне управління (управління) __________________________________
Організація, яка звітує __________________________________________
Адреса, телефон __________________________________________________
Орган, який відповідає за збір даних. Відповідно до Закону
України "Про державну статистику" Ваше підприємство повинне
надіслати заповнену форму до місцевих органів державної
статистики. Конфіденціальність. Подана Вами інформація призначена для
службового користування органу державної статистики, який буде
зберігати її конфіденціальний характер. Мета збору даних. На основі цієї форми збирається інформація
від підприємств, організацій та установ України, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, для складання торговельного та
платіжного балансів України. Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення
питань у працівників органів державної статистики при зведенні
даних. Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які
дозволять скласти торговельний та платіжний баланси України.
Міністерство статистики України
Форма N 5-зез
Звіт
про експорт (імпорт) товарів, що не проходять
митного декларування
за __________________ 199__ р.
(місяць) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування| Код | Найменування | |————————————+————————————+—————————————————————————————————————| |країни|торгу|країни|торгу| товарів |одиниць| |поход-|ючої |поход-|ючої | |виміру | |ження |краї-|ження |краї-| | | |(приз-|ни |(приз-|ни | | | |начен-| |начен-| | | | |ня) то| |ня) то| | | | |вару | |вару | | | | |——————+—————+——————+—————+—————————————————————————————+———————| | А | Б | В | Г | Д | Є | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Коди | Валюта |Кіль-|Вартість |Вартість стра-| |—————————————————+———————————|кість|тис. одиниць|хування та фра| |това- |оди-|харак|найме-|код | |у валюті кон|хту | |рів по|ниць|теру |нуван-| | |тракту за | | |ТН ЗЕД|вимі|угод |ня | | |умовами ФОБ | | | |ру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————+————+—————+——————+————+—————+————————————+——————————————| | Ж | З | І | К | Л | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Звіт складено на _______ аркушах
"___" _________________ 199__ р. Керівник ________________ ________________________________
прізвище та N телефону виконавця Головний бухгалтер ______

Форма N 5-зез
Одиниці виміру
Основною одиницею виміру кількості товарів по всіх товарних
позиціях ТН ЗЕД (версія 2) є одиниця маси - кілограм. У разі необхідності застосовуються додаткові одиниці виміру
(тарифне регулювання, ліцензування, квотування, збір і обробка
статистичних даних і т. ін.). Заповнення додаткових одиниць виміру відповідно до ТН ЗЕД у
статистичній звітності є обов'язковим.
Таблиця одиниць виміру за ТН ЗЕД —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування одиниць виміру |Умовне позначення|Кодове позначення —————————————————————————————+—————————————————+—————————————————— 1 | 2 | 3 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Основна одиниця Кілограм кг 166 —————————————————————————————+—————————————————+—————————————————— Додаткові одиниці виміру Брутто-регістрова тонна - | | 2,8316 куб.м | БРТ | 181 Грам | г | 163 Грам ізотопів, що діляться | г Д/И | 306 Вантажопідйомність у тоннах | т грп | 185 | 2 | Квадратний метр | м (кв.м) | 055 Кілограм азоту | кг N | 861 Кілограм гідроксиду калію | кг KOH | 859 Кілограм гідроксиду натрію | кг NaOH | 863 Кілограм оксиду калію | кг K2O | 852 Кілограм пероксиду водню | кг H2O2 | 841 Кілограм п'ятиокису фосфору | кг P2O5 | 865 Кілограм 90%-ї сухої речовини| кг 90% с/р | 845 Кілограм урану | кг U | 867 | 3 | Кубічний метр | м (куб.м) | 113 Літр | л | 112 Літр чистого (100%) спирту | л 100% спирту| 831 Метр | м | 006 Метричний карат (1 карат = | | 2 x 10 кг) | кар | 162 Пара | пар | 715 Сто штук | 100 шт. | 797 Тисяча штук | 1000 шт. | 798 Кількість штук | шт. | 796 1000 кіловат-годин | 1000 квт-г | 246вгору