Документ z0192-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019  № 617


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2019 р.
за № 192/33163

Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 717), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами), та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1017, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року № 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за № 937/29067 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
07 лютого 2019 року № 617


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2019 р.
за № 192/33163

ЗМІНИ
до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

1. У пункті 2 розділу II слова «семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства» виключити.

2. У пункті 8 розділу III слова «семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства: Республіка Польща або Україна» виключити.

3. У абзацах п’ятому, сімнадцятому підпункту 2 пункту 6 розділу IV цифри «20» замінити цифрами «22».

4. У розділі V:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Для отримання коштів на реалізацію проекту затверджуються кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу); кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку; положення про реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку; календарний план реалізації проектів (проведення заходів) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

При затвердженні кошторису валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) застосовується курс євро, встановлений Національним банком України на 01 число місяця підписання наказу Мінмолодьспорту на реалізацію проекту.»;

2) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Інститути громадянського суспільства, заклади чи установи яких визнано переможцями конкурсу, за 30 днів до початку реалізації проекту надають до Мінмолодьспорту на затвердження уточнений кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу), кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) та положення про реалізацію проекту (проведення заходу).».

У зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 8-11.

5. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 позицію «Пріоритет» доповнити словами «(зазначити один пріоритет)»;

2) у додатку 2 слова «Керівник департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту» замінити словами «Керівник фінансово-економічного підрозділу Мінмолодьспорту»;

3) доповнити Порядок новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додатки 3-7 вважати відповідно додатками 4-8.

У тексті Порядку посилання на додатки 3-7 вважати відповідно посиланнями на додатки 4-8.

Заступник
директора департаменту
молодіжної політики -
начальник відділу
підтримки молодіжних
та дитячих громадських
об’єднаньА. БілийДодаток 3
до Порядку здійснення
Українсько-Польських обмінів
молоддю та проведення заходів
відповідно до Договору
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Польща
про Українсько-Польську Раду
обміну молоддю
(пункт 5 розділу V)

КОШТОРИС
валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу)вгору