Документ z0191-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.1998, підстава - z0637-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 372 від 10.06.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 червня 1995 р.
за N 191/727

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МВС
N 622 ( z0637-98 ) від 21.08.98 )
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 року N 373 "Про внесення
доповнень до Положення про дозвільну систему"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31 травня 1995 року N 373 ( 373-95-п ) "Про внесення доповнень до
Положення про дозвільну систему" (додається) Н А К А З У Ю:
1. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті,
Відділу по організації роботи органів внутрішніх справ на закритих
об'єктах організувати вивчення зазначеної постанови та забезпечити
неухильне її виконання.
2. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом
МВС України від 25 березня 1993 року N 164 ( z0051-93 ), такі
зміни та доповнення: 2.1. Пункт 2.1. викласти у редакції: "2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ
відповідно до чинного законодавства видають міністерствам та
іншим центральним органам державної виконавчої влади,
підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням
дозволи на придбання, зберігання і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї (арбалетів, мисливських
ножів тощо), пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, вибухових
матеріалів, на відкриття піротехнічних майстерень, а громадянам -
дозволи на придбання, зберігання, перевезення і носіння
вогнепальної мисливської, холодної зброї (арбалетів, мисливських
ножів тощо), пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду. Видача
ліцензій на виготовлення, ремонт і реалізацію спортивної,
мисливської зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї
регламентується Інструкцією, затвердженою наказом МВС України від
18 жовтня 1993 року N 643 ( z0161-93 )". 2.2. Абзац третій пункту 2.3.1. після слів "вогнепальної
зброї та боєприпасів" доповнити словами "холодної зброї
(арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за
секунду", далі - за текстом. 2.3. Абзац третій пункту 2.3.2. після слів "боєприпасів до
неї" доповнити словами "холодної зброї (арбалетів, мисливських
ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду", далі - за
текстом. 2.4. З абзацу четвертого пункту 2.3.2. вилучити слова "а
також зберігання холодної зброї". 2.5. Абзац другий пункту 2.3.3. після слів "боєприпасів до
неї" доповнити словами "холодної зброї (арбалетів, мисливських
ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду". 2.6. Доповнити пункт 2.3.3. абзацом п'ятим такого змісту: "придбання, зберігання і носіння громадянами холодної зброї
(арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за
секунду".
3. Встановити, що видача дозволів на придбання, зберігання і
носіння холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо) та
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду, контроль за станом придбання,
зберігання та перевезення вказаної зброї, облік її власників
здійснюються згідно з порядком, передбаченим Інструкцією,
затвердженою наказом МВС України від 25 березня 1993 року N 164
( z0051-93 ), щодо видачі дозволів на придбання, зберігання і
носіння та контролю за станом зберігання і перевезення мисливської
вогнепальної зброї, обліку власників зазначеної зброї. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра внутрішніх справ генерал-майора міліції Чернишова В.С. та
начальника ГУАСМ МВС України генерал-майора міліції Корнієнка М.В.
Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Міністр
генерал-полковник В.І.Радченковгору