Документ z0191-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2004, підстава - z0229-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
18.02.2003 N 36
( z0188-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2003 р.
за N 191/7512
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції
N 46 ( z0229-04 ) від 05.02.2004 )
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення ліцензій на експорт
окремих категорій текстильної продукції
походженням з України до країн - членів
Європейського Союзу у 2003 році

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатку 6 до постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1939 ( 1939-2002-п ) "Про
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і
ліцензуванню у 2003 році".
2. Ліцензія на експорт окремих категорій текстильної
продукції повинна відповідати зразку (додаток 1); дійсна щодо
експорту зазначеного в ній товару походженням з України до країни
- члена Європейського Союзу.
3. Ліцензія може використовуватися для експорту в країну
призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару.
4. Ліцензія на експорт та її копії оформляються згідно з цією
Інструкцією. Вони заповнюються англійською мовою. Розміри бланків ліцензії - 210 мм х 297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв. м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільош". Цей примірник має бути
чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з поміткою
"COPY".
5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер складається з таких елементів: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн - членів Європейського Союзу, наведений у додатку 2); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад 2 для 2002 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, призначений
країні-імпортеру, де передбачено здійснити митне оформлення
товару.
6. Ліцензії на експорт можуть видаватися після відвантаження
продукції, якої вони стосуються. У цих випадках у них має бути
напис: "issued retrospectively".
7. Якщо ліцензію на експорт викрадено, загублено або вона
зробилася непридатною, то експортер може звернутися до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі раніше
поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України. Заява про
видачу дубліката має супроводжуватися документом, що підтверджує
факт крадіжки чи втрати ліцензії, та повідомленням про фактичне
відвантаження продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої
такої ліцензії, виданий таким чином, матиме напис у пункті 9
зразка ліцензії: "duplicata" або "duplicate" і буде дійсним для
митного оформлення. Про факт видачі дубліката Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України повідомляє
Державну митну службу України та уповноважений орган
країни-імпортера.
8. Дублікат має дату та номер оригіналу ліцензії на експорт.
9. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - повна назва експортера продукції та його
місцезнаходження; у пункті 2 - номер ліцензії; у пункті 3 - квотовий рік експорту; у пункті 4 - категорія товару; у пункті 5 - назва фірми, яка буде одержувати товар, та її
місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару одержувачем
товару буде інша фірма, то в пункті 9 ліцензії зазначаються назва
фірми-покупця та її місцезнаходження; у пункті 6 - країна походження товару; у пункті 7 - країна призначення; у пункті 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; у пункті 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, за яким здійснюється експорт, та додаткова інформація; у пункті 10 - опис категорії товару, що експортується,
вартість послуг з переробки давальницької сировини; у пункті 11 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та Комбінованою
номенклатурою; у пункті 12 - контрактна вартість продукції, що експортується
на умовах, зазначених у контракті, згідно з INCOTERMS у чинній
редакції; у пункті 13 - уповноважена особа Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України, яка підписує ліцензію та
ставить дату її оформлення, що засвідчується відповідною печаткою; у пункті 14 - повна назва та місцезнаходження Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України.
10. Заявка на одержання ліцензії оформлюється суб'єктом
підприємницької діяльності згідно із зразком ліцензії (додаток 1)
відповідно до пункту 9, за винятком пунктів 2 і 14 цієї
Інструкції. У пункті 13 ставляться підпис керівника й дата, що
засвідчуються печаткою суб'єкта підприємницької діяльності.
Заступник керівника департаменту -
начальник управління нетарифного
регулювання та контрактного обліку В.Богданов

Додаток 1
до пункту 2 Інструкції про
порядок заповнення ліцензій
на експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн - членів Європейського
Союзу в 2003 році

ЗРАЗОК
ліцензії на експорт окремих категорій текстильної
продукції походженням з України до країн - членів
Європейського Союзу

--------------------------------------------------------------------- |1. Exporter (name, full address, country)|ORIGINAL |2. No | | |---------+---------------| | |3. Quota |4. Category | | |year |number | | |-------------------------| |-----------------------------------------|EXPORT LICENCE | |5. Consignee (name, full address, |(Textile products) | |country) | | | |-------------------------| | |6. |7. Country | | |Country |of | | |of |destination | | |origin | | |-----------------------------------------+-------------------------| |8. Place and date of shipment - Means of |9. Supplementary details | |transport | | |-------------------------------------------------------------------| |10. Marks and numbers - Number and kind |11. |12. FOB | |of packages - DESCRIPTION OF GOODS |Quantity |Value | | |(1) |(2) | |-------------------------------------------------------------------| |13. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT | |AUTHORITY - | |I, the undersigned, certify that the goods described above | |have been charged against the quantitative limit established for | |the year shown in box No 3 in respect of the category shown No 4 | |by the provisions regulating trade in textile products with the | |European Economic Community | |------------------------------------- | |14. Competent authority (name, full |At ____________, on __________| |address, country) | | | |(Signature) (Stamp)| ---------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 5 Інструкції про
порядок заповнення ліцензій
на експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн - членів Європейського
Союзу в 2003 році

КЛАСИФІКАТОР
країн - членів Європейського Союзу

AT - Австрія BL - країни Бенілюксу DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Об'єднане Королівство Великобританії та Північної
Ірландії IE - Ірландія IT - Італія PT - Португалія SE - Швеція
вгору