Документ z0190-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 190/12064
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 14-НКРЕ
"Звіт про сплату поточної плати за ліцензії
на здійснення підприємницької діяльності
в електроенергетиці"
( zm179-06 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії, незалежно від форм власності та
підпорядкування. Вона визначає порядок заповнення форми звітності
та терміни подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516
( 516-95-п ) "Про плату за видачу та переоформлення Національною
комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення
певних видів підприємницької діяльності" (із змінами і
доповненнями); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
виробництва, передачі та постачання електричної енергії.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форму звітності 14-НКРЕ подають ліцензіати з
виробництва, передачі та постачання електричної енергії незалежно
від форм власності та підпорядкування щоквартально (на другий
робочий день після встановленого терміну сплати поточної плати за
ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в
електроенергетиці) на паперових носіях та електронною поштою до
територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за
місцезнаходженням ліцензіата.
2.2. Звітним періодом є календарний квартал.
2.3. Форма 14-НКРЕ направляється електронною поштою за
адресами, які визначають відповідні ТП НКРЕ.
2.4. ТП НКРЕ проводять аналіз правильності заповнення наданих
форм, вимагають від ліцензіатів усунення недоліків та здійснюють
узагальнення даних і надають зведену інформацію до НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 14-НКРЕ
(квартальна)
3.1. У рядку 1 "Нараховано" наводиться сума коштів, що
належить до сплати ліцензіатом за звітний квартал відповідно до
постанови НКРЕ за ліцензію з виробництва електричної енергії
(графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання
електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності
(графа 7).
3.2. У рядку 2 "Сплачено" наводиться сума коштів, яка
сплачена ліцензіатом за звітний квартал відповідно до вказаних у
рядку 4 платіжних доручень за ліцензію з виробництва електричної
енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з
постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів
діяльності (графа 7).
3.3. У рядку 3 "Борг (-) або переплата (+)" наводиться
різниця між сумою коштів, що належить до сплати (рядок 1), та
сумою коштів, яка сплачена ліцензіатом (рядок 2) за ліцензію з
виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної
енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та
разом з усіх видів діяльності (графа 7).
3.4. У рядку 4 "Дата та номер платіжних доручень"
зазначаються дата та номер платіжних доручень, згідно з якими
ліцензіатом сплачені кошти, наведені у рядку 2.
3.5. Усі дані наводяться також накопичувальним підсумком з
початку календарного року (графи 2, 4, 6, 8).
3.6. Форма підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою.
4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми у зв'язку
із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з
метою удосконалення звітності, поліпшення роботи НКРЕ і
ліцензіатів.
Начальник Управління справами М.М.Кузьменковгору