Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2016  № 133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 лютого 2016 р.
за № 188/28318

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 січня 2012 року № 3

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 566 "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298" та від 16 вересня 2015 року № 731 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 січня 2012 року № 3 "Про умови оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження Державного агентства резерву України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 92/20405 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2.6 слова "його заступників," виключити;

2) абзац перший примітки 1 до додатка 1 до наказу після цифр і слова "852 гривні" доповнити словами і цифрами ", з 01 вересня 2015 року – 1012 гривень";

3) у графі "Найменування посад" "Схеми тарифних розрядів посад керівників, наукових працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та інших працівників Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження Державного агентства резерву України" додатка 2 до наказу слово "Директор" замінити словами "Генеральний директор".

2. Директору Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження Державного агентства резерву України встановити у штатному розписі з 01 вересня 2015 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду – 1378 гривень;

2 тарифного розряду – 1383 гривні;

3 тарифного розряду – 1393 гривні;

4 тарифного розряду – 1403 гривні;

5 тарифного розряду – 1413 гривень;

6 тарифного розряду – 1467 гривень;

7 тарифного розряду – 1558 гривень;

8 тарифного розряду – 1660 гривень;

9 тарифного розряду – 1751 гривня;

10 тарифного розряду – 1842 гривні;

11 тарифного розряду – 1994 гривні;

12 тарифного розряду – 2145 гривень;

13 тарифного розряду – 2297 гривень;

14 тарифного розряду – 2449 гривень;

15 тарифного розряду – 2611 гривень;

16 тарифного розряду – 2823 гривні;

17 тарифного розряду – 3036 гривень;

18 тарифного розряду – 3249 гривень;

19 тарифного розряду – 3461 гривня;

20 тарифного розряду – 3684 гривні;

21 тарифного розряду – 3896 гривень;

22 тарифного розряду – 4109 гривень;

23 тарифного розряду – 4321 гривня;

24 тарифного розряду – 4412 гривень;

25 тарифного розряду – 4564 гривні.

3. Департаменту оборони та безпеки в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Айварас Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова
Державного агентства резерву України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніП. Розенко

Р.П. Качур


В.А. МосійчукС.М. КондрюкО. Мірошниченко


Публікації документа