Документ z0188-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2010, підстава - z0779-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2009 N 66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2009 р.
за N 188/16204

Про внесення змін до наказу Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 19.02.2007 N 60
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства N 60 ( z0223-07 )
від 19.02.2007, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Преамбулу наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 60
( z0223-07 ) "Про затвердження Порядку використання коштів
державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері
архітектури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.03.2007 за N 223/13490, викласти у такій редакції: "Відповідно
до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ).
2. Пункт 4.3. глави 4 Порядку ( z0223-07 ) виключити; у зв'язку з цим пункт 4.4 глави 4 вважати пунктом 4.3.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.А.Негоду.
Міністр регіонального
розвитку та будівництва
України В.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України І.І.Уманський
Голова
Державного казначейства України Т.Я.Слюзвгору