Документ z0188-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.03.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
19.12.2007 N 12
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2008 р.
за N 188/14879

Про внесення змін до постанови правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
від 22.10.2002 N 146

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та абзацу п'ятого пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) правління Фонду
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У назві та пункті 1 постанови правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146 ( z0952-02 ) "Про
затвердження Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за
N 952/7240, після слів "платника страхових внесків" доповнити
словами "чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи
що не пов'язане з банкрутством".
2. Затвердити Зміни до Порядку проведення органами державної
служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових внесків ( z0952-02 ), затвердженого цією постановою, що
додаються.
3. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову до Міністерства
юстиції України для проведення державної реєстрації.
Голова правління Фонду Я.Жугаєвич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
19.12.2007 N 12
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2008 р.
за N 188/14879

ЗМІНИ
до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття списання
непогашених боргів зі сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття після ліквідації
платника страхових внесків
( z0952-02 )

1. Назву Порядку після слів "платника страхових внесків"
доповнити словами "чи винесення судом рішення про припинення
юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством".
2. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: "1. Уважаються безнадійними та підлягають списанню відповідно
до цього Порядку: борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття та
реструктуризований (розстрочений або відстрочений) борг (у тому
числі нараховані на такий борг відсотки), що після ліквідації
платника страхових внесків на цей вид страхування залишилися
непогашеними у зв'язку з недостатністю його активів або активів
засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову
відповідальність за зобов'язаннями платника страхових внесків
згідно із законодавством; борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття, що
залишилися непогашеними внаслідок винесення судом відносно
платника рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, прийняте на підставі частини другої статті 32 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ).
3. В абзацах першому та третьому пункту 2 після слів
"платника страхових внесків" доповнити словами "чи винесення судом
рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством".
4. У пункті 4 після слів "платника страхових внесків"
доповнити словами "чи винесення судом рішення про припинення
юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством".
5. У абзаці першому пункту 5 після слів "платника страхових
внесків" доповнити словами "чи винесення судом рішення про
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством".
6. У пункті 6 після слів "ліквідованими платниками" доповнити
словами "чи такими, відносно яких судом винесено рішення про
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством", а
після слів "платника страхових внесків" доповнити словами "чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством".
7. В абзаці першому пункту 7 після слів "ліквідованими
платниками" доповнити словами "чи такими, відносно яких винесено
судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством".
8. У назвах та тексті додатків 1 - 3 після слів "платника
страхових внесків" доповнити словами "чи винесення судом рішення
про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством".
Начальник юридичного
управління О.Тарасенковгору