Документ z0188-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.07.2013, підстава - z1018-13


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 16/73 від 11.02.2002        Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ юстиції України
26 лютого 2002 р.
за N 188/6476
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 524/320 ( z1018-13 ) від 28.05.2013 }
 
Про затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом

 
     Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, що додається.
 
     2. Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України (Апатенко О. П.), Департаменту безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту України (Петрашевський О. Л.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту України (Петрашевський О. Л.) забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника державного секретаря Кроля С.С.
 
 Голова Державного комітету 
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Міністр транспорту України В.П.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва
України і
Міністерства транспорту
України
від 11.02.2000 N 16/73
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2002 р.
за N 188/6476
 
Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання послуг з
перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом
 
     1. Загальні положення
     1.1. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом (далі - Порядок контролю) розроблено відповідно до:
     Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );
     Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР );
     Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР );
     Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 );
     Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 );
     Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР );
     Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
     Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 );
     Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 );
     Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 );
     Указу Президента України від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва";
     Директиви Ради європейського співтовариства 91/440/ЕЕС від 29.07.91 "Про розвиток залізничного транспорту в Європейському співтоваристві";
     Директиви Ради європейського співтовариства 95/18/ ЕЕС від 19.06.95 "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств";
     постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 ( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті";
     постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування";
     постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
     постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
     спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 08.06.2001 N 85/363 ( z0540-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 540/5731.
     1.2. Порядок контролю поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.
     1.3. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом (далі за текстом - Ліцензійні умови) здійснюють Міністерство транспорту України та організації, які входять до його структури, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво) і його представництва (далі за текстом - органи контролю) шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
     1.4. Суб'єкт господарювання при здійсненні перевірки повинен сприяти органам контролю для забезпечення її виконання.
 
     2. Організація перевірок
     2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органом контролю згідно з річним планом перевірок.
     Планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше ніж один раз на рік. Орган ліцензування узгоджує річні плани проведення перевірок ліцензіатів з Держпідприємництва України.
     2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю за наявності обставин, передбачених чинним законодавством України.
     2.3. Для проведення перевірки органом контролю видається розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та членів комісії і посвідчення на право проведення перевірки ліцензіата (додаток 1) за підписом керівника органу контролю (його заступника), який засвідчується його печаткою.
     2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2) з посиланням на розпорядчий документ. Журнал обліку має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.
     2.5. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.
     Термін проведення перевірки становить не більше ніж десять робочих днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу контролю, термін перевірки може бути продовжений до двадцяти робочих днів.
 
     3. Обов'язки комісії
     Голова та члени комісії зобов'язані:
     керуватись у своїй роботі виключно нормами чинного законодавства;
     об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами ліцензійних умов;
     забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої чинним законодавством таємниці.
 
     4. Відповідальність комісії
     Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:
     необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність ліцензіата;
     приховування фактів порушень чи зловживань, допущених ліцензіатом;
     інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують чинне законодавство України.
 
     5. Порядок проведення перевірки
     5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику ліцензіата посвідчення та документи, які засвідчують осіб голови та членів комісії.
     5.2. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних умов надає всі необхідні для перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
     5.3. Під час перевірки ліцензіата комісія перевіряє:
     додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
     наявність технічних умов або технічного регламенту, які визначають умови і порядок надання послуги за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності і зміст яких визначено у ГСТУ 32.0.10.001-97 "Порядок розроблення, правила побудови, викладу, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів у галузі залізничного транспорту", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 208, і в ГСТУ 32.0.10.018-97 "Типова побудова технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 09.02.98 N 39, які зареєстровані в порядку, установленому ГСТУ 32.0.10.002-97 "Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, внесення змін, скасування та видання нормативних документів у галузі залізничного транспорту", затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 209, і ГСТУ 32.0.10.019-97 "Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України", затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 17.04.98 N 134 ( z0295-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.05.98 за N 295/2735;
     наявність сертифіката відповідності, виданого органом із сертифікації Міністерства транспорту України та визначеного у Положенні про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 207 ( z0525-98 ) та зареєстрованому Міністерством юстиції України 19.08.98 за N 525/2965, який свідчить про можливість надання ним послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом відповідно до технічних умов або технічного регламенту та нормативних документів, визначених у пункті 2.5.1 Ліцензійних умов;
     підтвердження фінансової спроможності і можливості виконувати свої фінансові зобов'язання перед клієнтами шляхом надання аудиторського звіту за останні дванадцять місяців;
     достовірність даних у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;
     відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію та в установчих документах;
     наявність рішень про створення філій, відокремлених підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених положень про їх створення чинному законодавству;
     наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом на підставі отриманої ліцензії;
     відповідність умов і порядку надання послуг, зазначених у господарських договорах, вимогам, зазначеним у технічних умовах (технічних регламентах);
     наявність факту передачі права на виконання діяльності (ліцензії або копії) іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
     своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстровано ліцензіата, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;
     своєчасність подання до органу ліцензування повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що долучалися до заяви про видачу ліцензії;
     своєчасність переоформлення ліцензії;
     виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;
     наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження зазначеної вище господарської діяльності (у разі відсутності ліцензії).
 
     6. Порядок оформлення результатів перевірки
     6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов.
     6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час проведення перевірки (додаток 3): один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичній особі) або самому ліцензіату (суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі), який перевірявся, другий зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.
     6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного йому примірника засвідчують із зазначенням дати:
     керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник - особистим підписом та печаткою суб'єкта господарювання;
     ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).
     6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з актом перевірки ознайомлений і від підпису відмовився.
     Керівник ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.
     6.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.
     6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.
     6.2. Якщо на протязі десяти робочих днів від дати складення акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов виявлені порушення не були усунені, то органи контролю видають розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов або Міністерство транспорту України приймає рішення про анулювання ліцензії на підставах, викладених у п. 6.6.
     6.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в п. 6.2 розпорядження не видається.
     6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним виявлених порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати і в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі повідомити про це орган, який видав розпорядження.
     6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов:
     6.5.1. Органи контролю складають акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.
     Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов складається за результатами перевірки.
     6.5.2. Представництва Держпідприємництва направляють копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов до Держпідприємництва, який звертається до Міністерства транспорту України з пропозицією щодо анулювання ліцензії і повідомляє про це відповідне представництво.
     6.5.3. Міністерство транспорту України на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії.
     6.6. Підставами для анулювання ліцензії є:
     акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;
     акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
     акт про встановлення факту передачі права на виконання діяльності (ліцензії або копії) іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
     акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
     акт про невиконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;
     акт про неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності.
     6.7. Рішення про анулювання ліцензії приймається Міністерством транспорту України протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання у триденний термін від дати його прийняття.
     6.8. Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату із врученням під особистий підпис або рекомендованим листом.
     6.9. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що долучалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі права на виконання діяльності (ліцензії або копії) іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов розглядається Міністерством транспорту України з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
     6.10. Міністерство транспорту України повинно мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.
     6.11. У разі неприбуття ліцензіата або його представників питання про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.
     6.12. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:
     акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
     акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
     розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;
     наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювались перевірки.
     6.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів від дня його прийняття.
     6.14. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру Міністерством транспорту України не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
     6.15. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що долучалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на виконання діяльності (ліцензії або копії) іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття Міністерством транспорту України рішення про анулювання попередньої ліцензії.
 
     7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
     7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття Міністерством транспорту України рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, то дія цього рішення зупиняється до ухвалення відповідного рішення Держпідприємництва.
     Експертно-апеляційна рада інформує Міністерство транспорту України про отримання такої скарги.
     7.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених Міністерством транспорту України.
     7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.
 
     8. Відповідальність ліцензіата за провадження господарської діяльності без наявності ліцензії
     8.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання провадив діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії, то органом контролю складається відповідний акт.
     8.2. Про факт провадження господарської діяльності без ліцензії повідомляються територіальні органи Державної податкової адміністрації для прийняття відповідних рішень.
     8.3. До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом.
 
 Начальник Головного управління 
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський
Додаток 1
до п. 2.3 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо надання послуг з
перевезення пасажирів,
вантажів залізничним
транспортом
 
     від "___" ________200_р.
   N___________ 

Посвідчення
на право проведення перевірки
 
     Видане голові комісії
             ________________________________________ 
(прізвище, ініціали)
та членам комісії: ________________________________________
(прізвище, ініціали) ________________________________________ ________________________________________
для проведення перевірки суб'єкта господарювання __________________
(найменування ліцензіата) __________________________________________________________________
щодо додержання Ліцензійних умов провадження______________________
(вид господарської __________________________________________________________________
діяльності, що ліцензується)
за період з _______________ 200__ р. до _______________ 200__р.
(число, місяць) (число, місяць) у термін з _______________ 200__ р. до _______________ 200__р.
(число, місяць) (число, місяць)
________________ місце підпису, печатки ______________________
(посада) (прізвище та ініціали)
Термін продовжено до _______________ 200__ р.
(число, місяць)
________________ місце підпису, печатки _______________________
(посада) (прізвище та ініціали)
Додаток 2
до п. 2.4 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо надання послуг з
перевезення пасажирів,
вантажів залізничним
транспортом
 
Журнал обліку посвідчень на право проведення
перевірки ліцензіатів
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    | Наймену- | Місцезна- | Склад  | Термін | Реєстраційний | Вид     | Підпис |
| з | Номер | вання  | ходження  | комісії | прове- | номер наказу | перевірки  | голови |
| / | посвід-| ліцензі- | ліцензіата |     | дення | (розпорядженя)| (планова,  | комісії |
| п | чення | ата   |      |     | пере- |        | позапланова)|     |
|  |    |     |      |     | вірки |        |       |     |
|---+--------+----------+------------+---------+--------+---------------+-------------+---------|
| 1 |  2  |  3   |  4    |  5  |  6  |    7    |   8   |  9   |
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Додаток 3
до п. 6.1.1 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо надання послуг з
перевезення пасажирів,
вантажів залізничним
транспортом
 
Акт
перевірки додержання суб'єктом господарювання
Ліцензійних умов
від "__"______ 200__ р. N____
 
__________________________________________________________________ 
(найменування населеного пункту, де проводиться перевірка)
(номер та дата посвідчення) Голова комісії_______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) члени комісії:_______________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ За участю представника (ів)_______________________________________
(найменування органу, посада, прізвище,
ініціали)
з "___"________ 200__ р. до ___"________ 200__ р.
У_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
ідентифікаційний код (номер)______________________________________
місцезнаходження__________________________________________________
місце здійснення діяльності_______________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію N________________ від___________ __________________________________________________________________
(найменування органу, що його видав)
ліцензія серія_________, N ______, дата видачі ліцензії__________
найменування органу, що її видав__________________________________
вид господарської діяльності, який ліцензується___________________
у присутності керівника або уповноваженого представника __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженого
представника суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання з питань
ліцензування провадження певного виду господарської діяльності.
    Перевіркою встановлено:
__________________________________________________________________ 
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути __________________________________________________________________
підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова комісії ___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
     З актом ознайомлений та один примірник отримав:
 
Керівник або уповноважений представник 
ліцензіата (юридична особа), ліцензіат
(суб'єкт підприємницької діяльності -
фізична особа), у присутності якого
проведено перевірку ______________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Печаткавгору