Документ z0187-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019  № 563/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 187/33158

Про затвердження Змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5), що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник Міністра

Д. ЧернишовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22 лютого 2019 року № 563/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2019 р.
за № 187/33158

ЗМІНИ
до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

1. У розділі I:

1) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Підставою для проведення експертизи у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та адміністративному судочинствах є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення учасника справи.

Підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.»;

2) пункт 1.13 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

«понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування декількох методів);

понад 90 календарних днів - щодо матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-тринадцятим.

2. Пункт 4.23 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.23 Експертні дослідження виконуються в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень викладаються у висновку експертного дослідження.

Висновок експертного дослідження складається за структурою і змістом висновку експерта, за такими винятками:

у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням про проведення дослідження;

опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.».

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору