Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014  № 39


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 187/24964

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 4560 від 06.12.2016}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму заяви на участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка;

Форму опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації;

Форму довідки, що надається організатором конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка.

Форму підсумкового висновку щодо реалізації проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка.

{Пункт 1 доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

2. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді та спорту України

Р.С. Сафіуллін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.01.2014 № 39

ФОРМА ЗАЯВИ
на участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

заповнює відповідальний спеціаліст Мінмолодьспорту України:

Дата реєстрації заяви


Реєстраційний номер


Заява
на участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Найменування інституту громадянського суспільства


Назва проекту


Пріоритетне завдання, визначене Мінмолодьспортом України, на розв’язання якого спрямовано проект (словами, зазначити лише одне)


Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту


Очікуване фінансування від Мінмолодьспорту України (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)


Строк реалізації проекту


Прізвище та ім’я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, факс, e-mail


Прізвище, ім’я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, факс, e-mail


Керівник інституту громадянського суспільства

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П._____  _____________ 20__ р.{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.01.2014 № 39

ФОРМА ОПИСУ
проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації

{Форма опису із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.01.2014 № 39
(у редакції наказу
Міністерства молоді
та спорту України
06.12.2016 № 4560)

ФОРМА ДОВІДКИ,
що надається організатором конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

{Форма довідки в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохич

ФОРМА
підсумкового висновку щодо реалізації проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

№ з/п

Назва проекту

Найменування організації

Обсяг бюджетних коштів, наданих для реалізації проекту

Відповідність результативних показників реалізації проекту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів

1

2

3

4

5


Директор департаменту
молодіжної політики


____________
(підпис)


_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор департаменту
молодіжної політики


І.І. Бєляєва

{Наказ доповнено формою згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4560 від 06.12.2016}


Документи та файли

Сигнальний документ — f418247n56.doc
Сигнальний документ — f418247n58.doc

Публікації документа