Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм [...]
Мінсім'ямолодьспорт України, МОН України, МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 02.02.2007302/80/49
Документ z0186-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.12.2016, підстава - z1467-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2007 N 302/80/49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 186/13453

Про затвердження Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
й соціального захисту дітей, до сімейних
форм виховання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від 03.08.2010
Наказом Міністерства соціальної політики
N 1219/1282/1131 ( z1467-16 ) від 25.10.2016 }
Відповідно до Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та з
метою врегулювання процесу вибуття дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту дітей до сімейних форм виховання
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі -
Порядок), що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я довести
зазначений Порядок до відома Міністерства молоді, сім'ї та
ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах
дітей, органів управління освітою, органів управління охорони
здоров'я, керівників закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та соціального захисту
дітей. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2580/786/649
( z0723-10 ) від 03.08.2010 }
3. Директору Державного департаменту з усиновлення та захисту
прав дитини (Волинець Л.С.) подати цей наказ на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (зі змінами).
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України
від 22.12.2004 N 959/634 ( z0023-05 ) "Про затвердження Порядку
передавання закладами охорони здоров'я та навчальними закладами
дітей, усиновлених громадянами України та іноземцями",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 року
за N 23/10303.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до посадових обов'язків.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж
Міністр освіти
і науки України С.М.Ніколаєнко
Міністр охорони
здоров'я України Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
02.02.2007 N 302/80/49
(у редакції наказу
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 03.08.2010
N 2580/786/649)
( z0723-10 )

ПОРЯДОК
вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України
(дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерства
охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для дітей, центри
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)) (далі -
заклади) і підпорядковуються обласним, районним, міським
управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах
дітей.
2. Влаштування дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу
здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до: постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905
( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених
дітей" (у разі передачі дитини у сім'ю усиновлювачів); постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866
( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини" (у разі встановлення опіки,
піклування над дитиною); постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 564
( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу" (у разі передачі дитини у дитячий будинок
сімейного типу); постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 565
( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у
разі передачі дитини у прийомну сім'ю).
3. При відрахуванні дитини із закладу в сім'ю усиновлювачі,
опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки
звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою
заявою (додатки 1, 2 до цього Порядку). До заяви додаються: копія рішення суду про усиновлення дитини (для
усиновлювачів); копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над
дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про встановлення опіки, піклування над
дитиною (для опікунів, піклувальників); копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного
типу та передачу до нього на виховання і спільне проживання дітей
або про передачу дитини до дитячого будинку сімейного типу (для
батьків-вихователів); копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї та передачу на
виховання і спільне проживання дитини або про передачу дитини до
прийомної сім'ї (для прийомних батьків); ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків (при цьому
надається оригінал паспорта).
4. Одночасно адміністрацією закладу усиновлювачам, опікунам,
піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам надаються
оригінали документів дитини.
5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо
прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо
адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана
призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих
розбіжностей.
6. Передача дитини здійснюється у присутності працівника
служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу. У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу,
прийомну сім'ю передача дитини здійснюється у присутності
працівника служби у справах дітей та працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї. За фактом передачі дитини адміністрацією закладу у
присутності усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох
примірниках (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта
залишається в закладі, другий примірник передається службі у
справах дітей, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, четвертий - усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям та прийомним батькам.
{ Порядок в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від 03.08.2010 }
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

Додаток 1
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

ЗАЯВА
про передачу дитини у сім'ю (опікуна,
піклувальника, батьків-вихователів,
прийомних батьків)

Ми, громадяни ______________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові)
що проживаємо __________________________________________________,
(місце проживання)
просимо передати на виховання та спільне проживання
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
вихованця ______________________________________________________,
(найменування закладу)
до ______________________________________________________________
(сім'ї опікуна, піклувальника,
дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї)
До заяви додаємо:
копію розпорядчого документа;
копію паспорта.
___________ _______________________
(дата) (підпис)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від
03.08.2010 }
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

Додаток 2
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

ЗАЯВА
про передачу усиновленої дитини

Ми, громадяни _______________________________________________
(назва країни)
Прізвища, імена та по батькові усиновлювачів ________________ ________________________________________________________________,
місце проживання _______________________________________________,
телефон ________________________________________________________,
паспорт (серія, N, дата видачі, яким органом виданий) ___________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
усиновили вихованця ____________________________________________
(найменування закладу)
Прізвище, ім'я та по батькові дитини до усиновлення _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові дитини після усиновлення _________________________________________________________________
Дата та місце народження: ___________________________________
Дата та місце народження після усиновлення (якщо змінювалось) _________________________________________________________________
Усиновлення здійснено відповідно до рішення суду
_________________________________________________________________
(назва суду)
за справою N___________від "____" __________________ 20___ року
просимо передати нам усиновлену дитину.
До заяви додаємо:
копію рішення суду;
ксерокопію паспорта кожного з усиновлювачів. При усиновленні дитини особами, які не володіють українською
мовою, до заяви також додається копія паспорта перекладача (за
умови його присутності).
Підписи усиновлювачів:
Батько ___________________ (____________________________) Мати _____________________ (____________________________) Перекладач _______________ (____________________________)
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________
(дата)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від
03.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 1219/1282/1131 ( z1467-16 ) від 25.10.2016 }
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

Додаток 3
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

АКТ
про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Адміністрація ______________________________________________,
(найменування закладу)
в особі ______________________________________, з одного боку, та
(прізвище, ім'я, по батькові) громадяни (усиновлювачі) _________________________________________
________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові)
з іншого боку, склали цей акт про таке:
На підставі рішення _________________________________________
(назва суду)
про усиновлення за справою від "___" ________ 20___ року N ______
у приміщенні ____________________________________________________
(найменування закладу)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
"_____" __________________20___ року о _____год. ______ хв.
передано, а усиновлювачами прийнято усиновлену ними дитину ______
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
Дитина передана в (зазначити стан здоров'я дитини):
_________________________________________________________________
(заповнюється лікарем закладу) _________________________________________________________________
Перелік документів, які передаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи:
Головний лікар, директор
або особа, яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа служби
у справах дітей ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Усиновлювачі ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
_____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Перекладач _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
__________________
(дата)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від
03.08.2010 }
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

Додаток 4
до Порядку вибуття дітей
із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
й соціального захисту дітей
до сімейних форм виховання

АКТ
про передачу дитини у сім'ю (опікуна, піклувальника,
батьків-вихователів, прийомних батьків)

"____" _____________ 20__ року "____" год. "___" хв.
Адміністрація _______________________________________________
(найменування закладу)
в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
та ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника центру
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді)
передали дитину _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
_________________________________________________________________
(число, місяць, рік народження)
кому (куди) _____________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові опікуна,
_________________________________________________________________
піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків,
паспортні дані, місце проживання)
на підставі _____________________________________________________
(розпорядження рішення районної, районної
у містах Києві та Севастополі
_________________________________________________________________
державної адміністрації або рішення виконавчого
органу міської, районної у місті ради, рішення суду)
від "____" __________ 20___ року N ______
Стан здоров'я дитини: _______________________________________
(заповнюється лікарем закладу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів та речей, які передаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Головний лікар, директор
або особа, яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа служби
у справах дітей ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа центру
соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Опікун, піклувальник
батьки-вихователі,
прийомні батьки ______________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2580/786/649 ( z0723-10 ) від
03.08.2010 }
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко
вгору