Документ z0185-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 185/12059
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
6-НКРЕ-енергопостачання "Звіт про фінансові
результати та виконання кошторису витрат
з ліцензованих видів діяльності"
( zh179-06 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності на виробництво, передачу електроенергії місцевими
(локальними), магістральними та міждержавними електромережами і
постачання електричної енергії за регульованим тарифом незалежно
від форм власності та підпорядкування. Інструкція визначає порядок
заповнення форми звітності та терміни її подання до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.96 N 3 ( z0174-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.04.96 за N 174/1199 (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433 (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458 (із змінами та доповненнями); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим
тарифом.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форму звітності 6-НКРЕ-енергопостачання подають до НКРЕ
та до відповідного територіального представництва НКРЕ (далі - ТП
НКРЕ) ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з
виробництва електричної, теплової енергії, передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування щокварталу до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду, поштою на паперовому носії та
електронною поштою.
2.2. Звітним періодом є календарний квартал. Звітність
складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного
року .
2.3. Звіт за формою 6-НКРЕ-енергопостачання подається до НКРЕ
після відмітки представника відповідного територіального
представництва НКРЕ щодо повноти і правильності її заповнення. Відповідальним за достовірність інформації є ліцензіат.
2.4. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат звітності не
подає.
2.5. Форма 6-НКРЕ-енергопостачання направляється поштою за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною
поштою за адресою: f6ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати
електронний шаблон звіту.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності
6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна)
3.1. Форма 6-НКРЕ-енергопостачання передбачає звітність за
всіма видами діяльності, уключаючи утримання об'єктів
соціально-культурного значення, підсобного господарства і т.ін.
Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного
року. Графи 1, 3, 5,7, 9 - витрати за діючими тарифами; графи 11,
14 - витрати за розрахунком. 13 графа - витрати за всіма іншими видами діяльності, які
належать до інших операційних витрат (доходів). Якщо на підприємстві деякі витрати не плануються або не
розподіляються за видами діяльності, відповідні клітини не
заповнюються. Розшифрування рядка 305 (інші витрати) необхідно надавати до
НКРЕ щокварталу у вигляді додатка до форми
6-НКРЕ-енергопостачання.
3.2. Для суб'єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію
на право здійснення підприємницької діяльності на передачу
електроенергії магістральними та міждержавними електромережами,
необхідно відображати у рядку 305 витрати на утримання Державної
інспекції України з енергетичного нагляду згідно з чинним
законодавством з наданням додатково розшифрування кошторису за
елементами витрат.
3.3. Ліцензіати одержують 2 файли: інструкцію для заповнення
форми ins15.doc, таблицю-шаблон SHAB15.XLS. Необхідно створити на
диску С папку NKRE_6 і перенести до неї (шляхом копіювання)
одержані файли. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB15.XLS потрібно
скопіювати до папки NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:
15_kkkkkk_nxx_рр, де xx - місяць з початку року; n - ознака; рр - рік; kkkkkk - код ліцензіата.
Приклад. Для заповнення звіту за 3 місяці 2005 року по ВАТ
"АК Вінницяобленерго" таблицю SHAB15.XLS необхідно скопіювати в
нову таблицю з ім'ям 15_000900_n03_05.xls.
Ім'я нової таблиці формуйте тільки так, як це описано вище. Таблиця SHAB15.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця
використовується для роботи як шаблон. Інформація вноситься в
отриману копію.
3.4 На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина:
------------------------------------------------- | макет | код | рік | місяць з початку року | |-------+--------+------+-----------------------| | 15 | xxxxxx | 20pp | 00 | -------------------------------------------------
де макет - не змінюється; код ліцензіата - надається НКРЕ; рік - звітний рік; місяць - з початку року.
Приклад. Для ВАТ "АК Вінницяобленерго" адресна частина форми
за 3 місяці 2005 року матиме вигляд:
------------------------------------------------- | макет | код | рік | місяць з початку року | |-------+--------+------+-----------------------| | 15 | 000900 | 2005 | 03 | -------------------------------------------------
3.5. Далі таблиця заповнюється інформацією відповідно до
видів діяльності. Дані заносять лише в білі клітини. Зелені
клітини будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно
з написаними формулами. Жовті клітини не заповнюються. Ні в якому разі не можна додавати, вилучати листи в шаблоні
(Лист 1, Лист 2, Лист 3) або змінювати їх назву. Рядки, графи,
формули змінювати заборонено. Форма і формули в разі потреби
будуть коригуватися шляхом одержання нового шаблону, а саме: грошові показники подаються в тис. грн. у цілих числах; корисний відпуск е/е - у млн.кВт.год (3 знаки після коми); корисний відпуск т/е - у тис.Гкал.кВт.год (3 знаки після
коми); питомі показники - у коп/ кВт.год, грн/Гкал (2 знаки після
коми); рентабельність - у відсотках (2 знаки після коми).
3.6 Після заповнення таблиці необхідно натиснути кнопку
"ФОРМУВАННЯ МАКЕТА". На екрані з'явиться вікно "ФОРМУВАННЯ
ВИХІДНОГО ФАЙЛА". Обов'язково перевірте часовий період (місяць з початку року,
рік), ім'я ліцензіата (залежить від коду ліцензіата). Якщо ці
параметри неправильні, натисніть кнопку "ВІДМІНА", відкоригуйте
адресну частину таблиці і знову натисніть кнопку "ФОРМУВАННЯ
МАКЕТА". Якщо параметри правильні, натисніть кнопку "ОК". На всі
питання EXCEL на заміщення існуючого файла відповідайте "ДА". Після цього сформується текстовий файл для передачі в НКРЕ
(ім'я файла і папка, у якій він міститься, відображені у
відповідних вікнах). Отриманий текстовий файл надішліть
електронною поштою до НКРЕ з тим самим ім'ям. Якщо з технічних причин вам не вдається отримати текстовий
файл, надсилайте заповнену EXCEL-таблицю в електронному вигляді.
Ім'я таблиці має бути таким, як це зазначено в пункті 3.3. Електронні таблиці зберігайте протягом року. Якщо немає можливості передавати макет електронною поштою,
заповнену таблицю надішліть за факсом та поштою.
3.7. Зв'язок рядків та граф форми 6-НКРЕ-енергопостачання
наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.
3.8. Зв'язок форми 6-НКРЕ-енергопостачання з іншими формами: а) графа 8, рядок 605 "Корисний відпуск" має збігатися з
рядком 566 форми 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний
відпуск електроенергії за групами та класами споживачів"
( zd179-06 ) наростаючим підсумком; б) графа 8, рядок 610 "Корисний відпуск за власними
споживачами" має збігатися з рядком 540 форми 4-НКРЕ "Звітні та
розрахункові дані про корисний відпуск електроенергії за групами
та класами споживачів" ( zd179-06 ) наростаючим підсумком; в) графа 8, рядок 337 "у т.ч. за реактивну енергію" має
збігатися з рядком 565 форми 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані
про корисний відпуск електроенергії за групами та класами
споживачів" ( zd179-06 ) наростаючим підсумком; г) зв'язок форми 6-НКРЕ-енергопостачання з формою 2 "Звіт про
фінансові результати" відповідно Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня
1999 р. N 87 ( z0397-99 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 р. за N 397/3690, наведено в додатку 2 до
цієї Інструкції. Графа 15 зазначених нижче рядків форми
6-НКРЕ-енергопостачання за 3, 6, 9, 12 місяців обов'язково повинна
відповідати графі 3 зазначених нижче рядків форми 2 "Звіт про
фінансові результати" відповідно за 1, 2, 3, 4 квартали.
4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ і
ліцензіатів. При зміні форми таблиці, кількості рядків та граф, їх
змісту ліцензіати отримають новий шаблон.
Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиці Р.І.Лагодюк

Додаток 1
до Інструкції
щодо заповнення форми
звітності
6-НКРЕ-енергопостачання

ЗВ'ЯЗОК
рядків та граф форми 6-НКРЕ-енергопостачання
( zh179-06 )

------------------------------------------------------------------ | Рядки | Графи | Знак | Рядки | Графи | | | |рівності| | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок за графами | |----------------------------------------------------------------| |005-320 | 7 | = | | 1 + 3 + 5 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| |005-320 | 8 | = | | 2 + 4 + 6 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| |005-320 | 14 | = | | 7+9+11 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| |005-320 | 15 | = | | 8+10+12+13 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 325 | 14 | = | | 7 +9 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 325 | 15 | = | | 8 + 10 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| |330,335 | 14 | = | | 7+9+11 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| |330,335 | 15 | = | | 8+10+12 | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 340 | 15 | = | | 13 | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок за рядками | |----------------------------------------------------------------| | 5 | 1.-15 | = | 010 + 015 + 020 + | | | | | | 025 + 030 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 35 | 1.-15 | = |040 +045 +050 +055 +| | | | | | 060 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 65 | 1.-15 | = |070 +075 + 080+ 085 | | | | | | + 090 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 200 | 1.-15 | = |005+ 035 +065 + 095 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 200 | 1.-15 | = |205+ 250 +255 +260+ | | | | | | 265 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 205 | 1.-15 | = |210 +215 +220 + 230 | | | | | | + 235 +240 + 245 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 205 | 1.-15 | = | 010+040+070 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 250 | 1.-15 | = | 015+045+075 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 255 | 1.-15 | = | 020+050+080 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 260 | 1.-15 | = | 025+055+085 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 265 | 1.-15 | = | 030+060+090+095 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 265 | 1.-15 | = | 270 +275 +280 +285 | | | | | |+290 +295+ 300 +305 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 315 | 1.-15 | = | 200-225 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 320 | | = | 310-200 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 330 |7-12,14| = | 200+325 | | | | -15 | | | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 345 |7-12,14| = | 335-330 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 345 | 15 | = | 335 -330 + 340 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 385 | 14-15 | = |345 +350 + 355 +360 | | | | | | -365 - 375 -380 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 395 | 14-15 | = | 385 - 390 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 505 | 1 -6 | = | 200 /500/ 10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 510 | 1 -6 | = | 225/500/10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 515 | 1 -6 | = | 505 -510 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 520 | 1 -6 | = | 310/500/10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 525 | 1 -6 | = | 520- 505 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 530 | 1 -10 | = | 320/200*100 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 570 | 14-15 | = | 550 -560 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 575 | 14-15 | = | 555 -565 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 585 | 15 | = | 395 /580* 100 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 600 | 7 -10 | = | 325/590/10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 615 | 7 -8 | = | 330 /605/ 10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 615 | 9 -10 | = | 330 /605 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 620 | 7 -8 | = | 225 /605/ 10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 620 | 9 -10 | = | 225 /605 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 625 | 7 -8 | = | 325 /605 / 10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 625 | 9 -10 | = | 325 / 605 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 630 | 7 -10 | = | 615 - 620 - 625 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 635 | 7 -8 | = | 335 /605/ 10 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 635 | 9 -10 | = | 335 /605 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 645 | 7 -10 | = | 635 - 615 | | |--------+-------+--------+--------------------+-----------------| | 650 |7-10,14| = | 345 /330 * 100 | | | | -15 | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Зв'язок рядків і граф таблиці подано у формулах і
виконується автоматично.
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.І.Лагодюк

Додаток 2
до Інструкції
щодо заповнення форми
звітності
6-НКРЕ-енергопостачання

ЗВ'ЯЗОК
форми 6-НКРЕ-енергопостачання ( zh179-06 )
з формою 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 )

------------------------------------------------------------------ |6-НКРЕ-енергопостачання | | Форма 2 | |-------------------------+--------+-----------------------------| | Рядки |Графи| Знак | Рядки |Графи | | | |рівності| | | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 35 | 15 | = | 70 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 65 | 15 | = | 80 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 95 | 15 | = | 90 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 340 | 15 | = | 60 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 345 | 15 | = | 100(105) | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 350 | 15 | = | 110 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 355 | 15 | = | 120 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 360 | 15 | = | 130 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 365 | 15 | = | 140 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 375 | 15 | = | 150 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 380 | 15 | = | 160 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 385 | 15 | = | 170(175) | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 390 | 15 | = | 180 | 3 | |-------------------+-----+--------+----------------------+------| | 395 | 15 | = | 190 (195) | 3 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиці Р.І.Лагодюквгору