Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців
МОЗ України, Головдержслужба України, Державне управління справами; Наказ, Положення від 18.02.200375/24/1
Документ z0184-03, поточна редакція — Редакція від 21.07.2003, підстава - z0622-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Н А К А З
18.02.2003 N 75/24/1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2003 р.
за N 184/7505

Про проведення щорічного
профілактичного медичного огляду
державних службовців
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 299/180/2 ( z0622-03 ) від 07.07.2003 )

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2002 року N 240-р ( 240-2002-р ) "Про розроблення проектів
нормативно-правових актів з питань підвищення престижу державної
служби та забезпечення соціального захисту державних службовців,
яких звільнено за станом здоров'я" з метою створення єдиного
порядку організації проведення щорічного профілактичного медичного
огляду державних службовців Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про проведення щорічного
профілактичного медичного огляду державних службовців (додається).
2. Начальнику медичного управління Державного управління
справами:
2.1. Підготувати та подати на затвердження за погодженням з
Головним управлінням державної служби України протягом місяця
після набрання чинності цим наказом перелік
лікувально-профілактичних закладів, які проводять щорічно
профілактичний медичний огляд державних службовців I-III категорій
та IV категорій, що займають посади спеціалістів Адміністрації
Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату
Кабінету Міністрів України, республіканських органів виконавчої
влади Автономної республіки Крим, заступників начальників
управлінь, самостійних відділів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, керівників управлінь, служб обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
( Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 299/180/2 ( z0622-03 ) від 07.07.2003 )
2.2. Довести Положення про проведення щорічного
профілактичного медичного огляду державних службовців до відома і
виконання керівників затверджених лікувально-профілактичних
закладів.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, начальнику
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської та начальнику управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з
Головним управлінням організації медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я України:
3.1. Затвердити протягом місяця після набрання чинності цим
наказом перелік лікувально-профілактичних закладів, які проводять
щорічно профілактичний медичний огляд державних службовців IV-VII
категорій (за винятком посад, указаних у підпункті 2.1 пункту 2
цього наказу).
3.2. Довести Положення про проведення щорічного
профілактичного медичного огляду державних службовців до відома і
виконання керівників лікувально-профілактичних закладів, які
проводять щорічно профілактичний медичний огляд державних
службовців IV-VII категорій (за винятком посад, указаних у
підпункті 2.1 пункту 2 цього наказу).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я
України Гойду Н.Г., першого заступника начальника Головного
управління державної служби України Борсука М.О. та першого
заступника керівника Державного управління справами Возіанова О.Ф.
Міністр охорони
здоров'я України А.В.Підаєв
Начальник Головного
управління державної
служби України Г.І.Леліков
Керівник Державного
управління справами Ю.О.Дагаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Головного управління
державної служби України,
Державного управління
справами
18.02.2003 N 75/24/1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2003 р.
за N 184/7505

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення щорічного профілактичного
медичного огляду державних службовців

1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення щорічного профілактичного
медичного огляду державних службовців (далі Положення) розроблено
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2002 року N 240-р ( 240-2002-р ) "Про розроблення проектів
нормативно-правових актів з питань підвищення престижу державної
служби та забезпечення соціального захисту державних службовців,
яких звільнено за станом здоров'я".
1.2. Це Положення встановлює: єдиний порядок організації проведення щорічного
профілактичного медичного огляду державних службовців керівниками
(далі - керівник) відповідних органів державної влади, де працює
державний службовець; єдиний порядок проведення щорічного профілактичного медичного
огляду (далі - медичний огляд) державних службовців
лікувально-профілактичними закладами за переліком, що визначається
медичним управлінням Державного управління справами та
Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управліннями охорони здоров'я обласних, Головним управлінням
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської, управлінням
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій
за погодженням з Головним управлінням організації медичної
допомоги населенню Міністерства охорони здоров'я України.
1.3. Медичний огляд проводиться з метою визначення стану
здоров'я державних службовців та проведення профілактичних і
лікувальних заходів.
2. Порядок організації медичного огляду
керівником органу
Керівник органу: 2.1. Складає у двох примірниках поіменний список державних
службовців, які підлягають медичному огляду. Один примірник списку
направляється в лікувально-профілактичний заклад,
другий - залишається в органі (у відповідального за організацію
медичного огляду).
2.2. Видає наказ про проведення медичного огляду в термін,
погоджений з керівником лікувально-профілактичного закладу,
призначає відповідальних за організацію медичного огляду.
2.3. Направляє державних службовців на медичний огляд у
лікувально-профілактичний заклад відповідно до плану-графіка
проведення медичного огляду і здійснює контроль за його
дотриманням.
2.4. Організовує на прохання державного службовця
позачерговий (достроковий) медичний огляд державного службовця у
зв'язку з перенесеним захворюванням.
3. Порядок проведення медичного огляду
лікувально-профілактичним закладом
Лікувально-профілактичний заклад: 3.1. Видає щорічно наказ про створення медичної комісії для
проведення медичного огляду державних службовців з визначенням
терміну, місця проведення, переліку спеціалістів лікарів,
обов'язкових клініко-діагностичних досліджень. До складу медичної
комісії входять: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-невропатолог,
лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-дерматовенеролог,
лікар-стоматолог, лікар-акушер-гінеколог, лікар-уролог,
лікар-психіатр. Обов'язковий обсяг клініко-діагностичних
досліджень включає: загальний аналіз крові і сечі, аналіз крові на
цукор, рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та
електрокардіографічне обстеження.
3.2. Розробляє, погоджує з керівником план-графік проведення
медичного огляду.
3.3. Проводить медичний огляд, обов'язкові
клініко-діагностичні дослідження.
3.4. Заносить дані медичних обстежень, проведених лікарями
медичної комісії, до медичної картки амбулаторного хворого (форма
N 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ).
3.5. Готує висновок про стан здоров'я державного службовця на
підставі результатів медичного огляду.
3.6. Інформує державного службовця про стан його здоров'я за
результатами медичного огляду.
3.7. Залучає за медичними показаннями до медичних оглядів
інших спеціалістів, направляє державних службовців до
спеціалізованих лікарень, центрів, відділень, клінік, інститутів
та проводить індивідуальні додаткові обстеження для уточнення
діагнозу захворювання.
3.8. Визначає необхідність направлення державного службовця
на амбулаторне, стаціонарне, санаторно-курортне лікування, у
будинки відпочинку для оздоровлення та медичної реабілітації.
3.9. Проводить диспансерний облік державних службовців і
здійснює лікувально-профілактичні заходи.
3.10. За згодою державного службовця робить запити в інші
лікувально-профілактичні заклади, спеціалізовані диспансери (за
місцем проживання) про стан здоров'я державних службовців, які
підлягають медичним оглядам.
3.11. Направляє державного службовця за медичними показаннями
на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).
3.12. Зберігає медичну документацію відповідно до
встановлених термінів.
3.13. Контролює додержання термінів проходження медичного
огляду.
3.14. Проводить на вимогу державного службовця позачерговий
медичний огляд у зв'язку з перенесеним захворюванням.
Начальник Головного
управління організації
медичної допомоги населенню М.П.Ждановавгору