Документ z0183-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - z1113-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2015  № 22


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 183/26628

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 747 від 31.08.2015}

Відповідно до статті 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність із Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (із змінами), що додаються.

2. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1453/26230:

у підпункті 1:

цифри «13» замінити цифрами «15»;

слова «протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цим наказом» виключити.

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному порталі Державної фіскальної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби статистики України

Перший заступник Голови
Національного банку України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Міністр оборони України
генерал-полковник

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної фіскальної служби УкраїниІ.М. Жук


О.В. Писарук

В.В. Пристайко


С.Т. Полторак

К. Ляпіна

І.О. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
02.02.2015  № 22


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 183/26628

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів

1. В абзаці п’ятому пункту 3.1 розділу ІІІ слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,».

2. У першому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 10.22 розділу Х слова «має право приймати рішення» замінити словами «приймає рішення».

3. У розділі ХІ:

в абзаці другому пункту 11.1 слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,»;

в абзаці першому пункту 11.13 слова «в електронній формі та на паперовому носії» замінити словами «в електронній формі або на паперовому носії»;

доповнити пункт 11.14 реченням такого змісту: «Зазначені повідомлення надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням або в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу»;

в абзаці другому пункту 11.26 слова «в електронній формі та на паперовому носії» замінити словами «в електронній формі або на паперовому носії»;

доповнити абзац перший пункту 11.28 та абзац перший підпункту 5 пункту 11.35 після слова «надіслати» словами «в електронній формі або на паперовому носії».

4. Абзац перший пункту 12.5 розділу ХІІ доповнити реченням такого змісту: «Повідомлення за формою № 18-ОПП надсилається державному реєстратору поштовим відправленням або в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу».

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору