Про доповнення пункту 47 Правил торгівлі на ринках
Мінекономіки (з 2005 р.), МВС України, ДПА України [...]; Наказ від 26.01.200938/19/16/39
Документ z0183-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.01.2009 N 38/19/16/39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2009 р.
за N 183/16199

Про доповнення пункту 47
Правил торгівлі на ринках

Відповідно до статті 85-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) Н А К А З У Є М О:
1. Доповнити пункт 47 Правил торгівлі на ринках, затверджених
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України та Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002
N 57/188/84/105 ( z0288-02 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 22.03.2002 за N 288/6576, після абзацу дев'ятого
новим абзацом такого змісту: "заборонені знаряддя добування тварин".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Близнюка А.С., заступника Міністра
внутрішніх справ України Євдокимова В.М., заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Чекашкіна С.В.,
заступника Голови Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Ширка Ю.В.
3. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Міністерства економіки України (Литвиненко С.В.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством
порядку.
Міністр економіки України Б.Данилишин
Міністр внутрішніх
справ України Ю.Луценко
Голова Державної податкової
адміністрації України С.Буряк
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики Л.Лосюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Заступник голови Правління
Центральної спілки
споживчих товариств України В.П.Левицький
Міністр аграрної політики
України Ю.Ф.Мельниквгору