Документ z0180-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
( z0179-06 )
(в редакції постанови НКРЕ
від 26.04.2007 N 502
( z0523-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 180/12054
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 2-НКРЕ
"Звітні дані про обсяги передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами
та нормативні технологічні витрати електроенергії
за I-II класами напруги"
( zb179-06 )
{ В редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики
N 502 ( z0523-07 ) від 26.04.2007 }

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності, які мають ліцензію на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та ліцензію на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування. Інструкція визначає порядок
заповнення форми звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.2. Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433 (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458 (із змінами та доповненнями); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форму звітності 2-НКРЕ ( zb179-06 ) подають до НКРЕ та
відповідного територіального представництва НКРЕ ліцензіати з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та ліцензіати з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом (далі - енергопостачальники) незалежно від
форм власності та підпорядкування щомісячно до 20 числа місяця,
наступного після звітного періоду, електронною поштою та на
паперовому носії.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць.
2.3. Форма 2-НКРЕ ( zb179-06 ) направляється поштою до
Національної комісії регулювання електроенергетики України за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною
поштою за адресою: form2@nerc.gov.ua, за якою можна отримати
електронний шаблон звіту.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 2-НКРЕ (місячна)
( zb179-06 )
3.1. Колонки 1, 2 "за звітний місяць" та колонки 3, 4 "з
початку року" заповнюються на підставі актів прийому-передачі
електричної енергії із суміжними енергопостачальниками,
ДП "Енергоринок", споживачами та на підставі актів виконаних робіт
з ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом (далі - незалежний постачальник).
3.2. Рядок 1 "Обсяг віддачі електроенергії споживачам
безпосередньо на класі напруги" заповнюється на підставі даних
актів прийому-передачі електричної енергії зі споживачами, з якими
укладено договір про постачання електричної енергії (далі - власні
споживачі), та актів виконаних робіт з незалежними постачальниками
і включає корисний відпуск електроенергії споживачам незалежних
постачальників та власним споживачам. Значення рядка 1 дорівнює
сумі значень рядків 1.1, 1.2 та 1,3.
3.3. Рядок 1.1 "Обсяг віддачі електроенергії власним
споживачам, у тому числі:" заповнюється на підставі даних актів
прийому-передачі електричної енергії з власними споживачами
відповідно до укладених договорів та включає корисний відпуск
електроенергії власним споживачам, які приєднані до мереж
ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
мережами, який здійснює ліцензовану діяльність виключно з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на
території здійснення діяльності ліцензіата з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
електропередавальна організація), і враховує в тому числі дані
рядків 1.1.1 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної віддачі
електроенергії споживачам безпосередньо з шин магістральних
електричних мереж на ступенях напруги 10-0,38 кВ" та 1.1.2
(колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії
споживачам безпосередньо з шин генеруючих джерел (шин ТЕЦ, малих
ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами
енергопостачальника)".
3.4. Рядок 1.1.1 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної
віддачі електроенергії споживачам безпосередньо з шин
магістральних електричних мереж на ступенях напруги 10-0,38 кВ"
заповнюється на підставі даних актів прийому-передачі електричної
енергії з власними споживачами відповідно до укладених договорів
та включає корисний відпуск електроенергії власним споживачам
I класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин
підстанцій магістральних електромереж.
3.5. Рядок 1.1.2 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної
віддачі електроенергії споживачам безпосередньо з шин генеруючих
джерел (шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії
електричними мережами енергопостачальника)" заповнюється на
підставі даних актів прийому-передачі електричної енергії з
власними споживачами відповідно до укладених договорів та включає
корисний відпуск електроенергії власним споживачам I класу,
приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин ТЕЦ, малих
ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами
енергопостачальника.
3.6. Рядок 1.1.3 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг віддачі
електроенергії споживачам - промисловими підприємствами із
середньомісячним обсягом споживання електричної енергії
150 млн.кВт.год та більше на технологічні потреби виробництва на
ступенях напруги 10-0,38 кВ" заповнюється на підставі даних актів
прийому-передачі електричної енергії з власними споживачами
відповідно до укладених договорів та включає корисний відпуск
електроенергії власним споживачам-промисловим підприємствам
I класу, із середньомісячним обсягом споживання електричної
енергії 150 млн.кВт.год. та більше на технологічні потреби
виробництва на ступенях напруги 10-0,38 кВ.
3.7. Рядок 1.1.4 "Сумарний обсяг віддачі електроенергії
споживачам, приєднаним до шин електропередавальних організацій"
заповнюється на підставі даних актів прийому-передачі електричної
енергії з власними споживачами та електропередавальних організацій
відповідно до укладених договорів і включає корисний відпуск
електроенергії власним споживачам, приєднаним до шин
електропередавальних організацій.
3.8. Рядок 1.2 "Обсяг віддачі електроенергії споживачам
постачальників за нерегульованим тарифом, у тому числі:"
заповнюється на підставі актів виконаних робіт з незалежними
постачальниками та враховує в тому числі дані рядка 1.2.1 (колонки
1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії
споживачам безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на
ступенях напруги 10-0,38 кВ", дані рядка 1.2.2 (колонки 1, 3)
"Сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам
безпосередньо з шин генеруючих джерел (шин ТЕЦ, малих ГЕС без
передачі електроенергії електричними мережами
енергопостачальника)" та дані рядка 1.2.3 (колонки 2, 4) "Обсяг
відпуску електроенергії споживачам постачальників за
нерегульованим тарифом, які передають електроенергію від власних
джерел до споживачів виключно мережами 2 класу напруги (згідно з
постановою НКРЕ від 28.09.2000 N 1038 ( v1038227-00 )".
3.9. Рядок 1.2.1 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної
віддачі електроенергії споживачам безпосередньо з шин
магістральних електричних мереж на ступенях напруги 10-0,38 кВ"
заповнюється на підставі даних актів виконаних робіт з незалежними
постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам
незалежних постачальників I класу, приєднаним до мереж з напругою
10 кВ та нижче до шин підстанцій магістральних електромереж.
3.10. Рядок 1.2.2 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної
віддачі електроенергії споживачам безпосередньо з шин генеруючих
джерел (шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії
електричними мережами енергопостачальника)" заповнюється на
підставі даних актів виконаних робіт з незалежними постачальниками
та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних
постачальників I класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та
нижче до шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії
електричними мережами енергопостачальника.
3.11. Рядок 1.2.3 "Обсяг відпуску електроенергії споживачам
постачальників за нерегульованим тарифом, які передають
електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами
2 класу напруги (згідно з постановою НКРЕ від 28.09.2000 N 1038
( v1038227-00 )" заповнюється на підставі актів виконаних робіт з
незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі
електроенергії споживачам незалежних постачальників, які передають
електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами
II класу напруги відповідно до постанови НКРЕ від 28.09.2000
N 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного
виробництва".
3.12. Рядок 1.2.4 (колонки 1, 3) "Сумарний обсяг безвтратної
віддачі електроенергії споживачам безпосередньо з шин
магістральних електричних мереж на ступенях напруги 27,5 кВ і
вище" заповнюється на підставі даних актів виконаних робіт з
незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі
електроенергії споживачам незалежних постачальників I класу,
приєднаним до мереж з напругою 27,5 кВ і вище.
3.13. Рядок 1.3 (колонки 1, 3) "Обсяг віддачі електроенергії
споживачам постачальників за нерегульованим тарифом, приєднаним до
шин ТЕЦ, які не сплачують енергопостачальнику вартість нормативних
витрат електроенергії" заповнюється на підставі актів виконаних
робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі
електроенергії споживачам незалежних постачальників, приєднаним до
шин ТЕЦ, які не сплачують енергопостачальнику вартість нормативних
витрат електроенергії.
3.14. Рядок 2 "Обсяг віддачі електричної енергії в мережі
суміжних енергопостачальників" заповнюється як сума обсягів
віддачі електричної енергії в мережі суміжних
енергопостачальників, визначена на підставі актів прийому-передачі
електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та
ДП "Енергоринок", і включає обсяг віддачі електричної енергії в
мережі суміжних енергопостачальників, які сплачують (рядок 2.1) та
які не сплачують (рядок 2.2) частку нормативних технологічних
витрат електроенергії при передачі електричної енергії.
3.15. Рядок 2.1 "Обсяг віддачі електричної енергії в мережі
суміжних енергопостачальників, які сплачують частку нормативних
технологічних витрат електроенергії при передачі" заповнюється на
підставі актів прийому-передачі електричної енергії із суміжними
енергопостачальниками та ДП "Енергоринок" і включає обсяг віддачі
електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які
сплачують частку нормативних технологічних витрат електроенергії
при передачі, та складається з даних за кожним
енергопостачальником окремо (рядки 2.1.1 - 2.1.8).
3.16. Рядок 2.2 "Обсяг віддачі електричної енергії в мережі
суміжних енергопостачальників, які не сплачують частку нормативних
витрат електроенергії при передачі електричної енергії"
заповнюється на підставі актів прийому-передачі електричної
енергії із суміжними енергопостачальниками та ДП "Енергоринок" і
включає обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних
енергопостачальників, які не сплачують частку нормативних
технологічних витрат електроенергії при передачі, та складається з
даних за кожним енергопостачальником окремо (рядки 2.2.1-2.2.8).
3.17. Рядок 3 "Звітні технологічні витрати електроенергії в
електричних мережах" заповнюється на підставі даних розрахункових
засобів обліку електроенергії і заповнюється як різниця між сумою
значень обсягів надходження і обсягів віддачі електроенергії.
3.18. Рядок 4 (колонки 2, 4) "Небаланс" заповнюється на
підставі даних розрахункових засобів обліку електроенергії, і його
значення визначається як різниця між звітними технологічними
витратами електроенергії (рядок 3) та нормативними технологічними
витратами електроенергії (рядок 6) у мережах енергопостачальника.
3.19. Рядок 5 (колонки 1, 2) "Економічний коефіцієнт
нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ),
затверджений на звітний період" заповнюється згідно з затвердженим
у встановленому порядку ЕКНТВЕ на квартал, до якого належить
звітний місяць.
3.20. Рядок 5.1 (колонки 1, 2) "Допоміжний економічний
коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії
(ДЕКНТВЕ), затверджений на звітний період" заповнюється згідно з
затвердженим у встановленому порядку ДЕКНТВЕ на квартал, до якого
належить звітний місяць.
3.21. Рядок 6 "Нормативні технологічні витрати
електроенергії, розраховані за затвердженою нормативною
характеристикою та фактичним балансом електроенергії за звітний
період" заповнюється згідно з фактичним балансом електроенергії
звітного періоду та затвердженою нормативною характеристикою
технологічних витрат електроенергії на передачу електричними
мережами та складається з нормативних технологічних витрат
електричної енергії у власній мережі та нормативних технологічних
витрат електричної енергії, які склались при передачі власної
електричної енергії мережами електропередавальної організації
(рядки 6.1 та 6.2). Значення рядка 6 дорівнює сумі значень рядків 6.1 "Нормативні
технологічні витрати електроенергії у власних мережах" та 6.2
"Нормативні технологічні витрати електроенергії в мережах
електропередавальних організацій" у відповідних колонках.
3.22. Рядок 6.1 "Нормативні технологічні витрати
електроенергії у власних мережах" заповнюється згідно з фактичним
балансом електроенергії звітного періоду та затвердженою
нормативною характеристикою технологічних витрат електричної
енергії на передачу електричними мережами та складається з
нормативних технологічних витрат електричної енергії у власних
мережах.
3.23. Рядок 6.2 "Нормативні технологічні витрати
електроенергії в мережах електропередавальних організацій"
заповнюється згідно з фактичним балансом електроенергії звітного
періоду та затвердженою нормативною характеристикою технологічних
витрат електроенергії на передачу електричними мережами
електропередавальних організацій та складається з нормативних
технологічних витрат електричної енергії в їх мережах (рядки 6.2.1
- 6.2.8).
3.24. Рядок 7 "Сальдований обсяг надходження електричної
енергії" заповнюється на підставі актів прийому-передачі
електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та
ДП "Енергоринок" і визначається відповідно до пункту 4.7 Положення
про порядок подання, визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 25.05.2006 N 654 ( v0654227-06 )
(далі - Положення).
3.25. Рядок 8 "Обсяг надходження електроенергії" заповнюється
на підставі актів прийому-передачі електричної енергії із
суміжними енергопостачальниками, ДП "Енергоринок" та споживачами і
визначається відповідно до пункту 4.4 Положення ( v0654227-06 ).
3.26. Рядок 9 "Нормативні технологічні витрати електроенергії
в електричних мережах, які фактично оплатили споживачі"
заповнюється відповідно до значення, розрахованого згідно з
пунктом 5.3 Положення ( v0654227-06 ).
3.27. Рядок 10 "Величина коригування нормативного значення
технологічних витрат електроенергії" заповнюється відповідно до
значення, розрахованого згідно з пунктом 5.4 Положення
( v0654227-06 ).
3.28. Рядок 11 "Вартість величини коригування нормативного
значення технологічних витрат електроенергії" заповнюється
відповідно до значення, розрахованого згідно з пунктом 5.5
Положення ( v0654227-06 ).
3.29. Рядок 12 "Обсяг надходження електроенергії від суміжних
енергопостачальників" заповнюється відповідно до актів
прийому-передачі електроенергії за звітний місяць із суміжними
енергопостачальниками та ДП "Енергоринок". Значення рядка 12 у відповідних колонках дорівнює сумі
значень рядків 12.1 та 12.2.
3.30. Рядок 12.1 "Обсяг надходження електроенергії від
суміжних енергопостачальників, за який здійснюється оплата частки
нормативних витрат електроенергії" визначається відповідно до
актів прийому-передачі електроенергії з суміжними
енергопостачальниками та ДП "Енергоринок" за звітний місяць та
складається з даних рядків 12.1.1 - 12.1.8.
3.31. Рядок 12.2 "Обсяг надходження електроенергії від
суміжних енергопостачальників, за який не здійснюється оплата
частки нормативних витрат електроенергії" визначається відповідно
до актів прийому-передачі електроенергії з суміжними
енергопостачальниками та ДП "Енергоринок" за звітний місяць та
складається з даних рядків 12.2.1 - 12.2.8.
3.32. Рядок 13 "Частка НЗТВЕ в мережах енергопостачальника,
що припадає на обсяг віддачі електроенергії суміжним
енергопостачальникам, які сплачують частку нормативних витрат
електроенергії при передачі" заповнюється відповідно до значення,
розрахованого згідно з підпунктом 4.6.1 Положення ( v0654227-06 ),
та складається з суми часток нормативних технологічних витрат
електричної енергії в її мережах, що припадають на обсяги віддачі
електроенергії кожному суміжному енергопостачальнику (рядки 13.1 -
13.8).
3.33. Рядок 14 "Фактична середня закупівельна ціна
електроенергії з урахуванням дотації за звітний період"
заповнюється відповідно до даних Оптового ринку електричної
енергії України.
3.34. Форма підписується керівником організації та
скріплюється печаткою.
4. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо в звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (місяць, квартал), у якому були
допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього
звіту (з початку року). Усі розбіжності та виправлення мають бути
відображені у поясненнях до звіту.
4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із
змінами законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ та
ліцензіатів. { Інструкція в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 502 ( z0523-07 ) від 26.04.2007 }
Начальник відділу
технічної експертизи Д.Коваленковгору