Документ z0179-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.1996, підстава - z0428-96

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 79 від 27.07.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 липня 1994 р.
за N 179/388

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Ліцензійної палати
N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
Про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності, пов'язаної з наданням туристичних
послуг, та контролю за їх дотриманням

1. Загальні положення
1.1. Ця інструкція розроблена у відповідності з постановою
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316
( 316-94-п ) "Про положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності". 1.2. Інструкція визначає перелік видів туристичної
діяльності, що підлягають ліцензуванню її суб'єктів та об'єктів,
умови і правила здійснення діяльності, пов'язаної з наданням
туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням. 1.3. Видами туристичної діяльності, що підлягають
ліцензуванню в Україні є: - організація прийому та обслуговування іноземних туристів в
Україні (міжнародний туризм); - організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів
в Україні (внутрішній туризм); - організація подорожей вітчизняних туристів за межі України
(зарубіжний туризм); - екскурсійна діяльність; - організація масового та оздоровчо-спортивного туризму
(самодіяльний туризм); 1.4. Суб'єктами туристичної діяльності в Україні можуть
виступати державні, колективні, приватні та змішані підприємства
незалежно від форм власності, фізичні особи. 1.5. Об'єктами ліцензування туристичної діяльності є:
туристичні агентства, бюро подорожей, бюро екскурсій, єкскурсійні
бюро, бюро по прийому туристів, туристичні оператори, готелі,
мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, квартирні бюро,
підприємства харчування і транспорту, центри, фонди, об'єднання,
асоціації, акціонерні товариства, компанії, корпорації,
консорціуми, а також інші фізичні та юридичні особи, що здійснюють
або мають намір здійснювати туристичну діяльність, передбачену їх
статутами.
2. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності,
пов'язаної з наданням туристичних послуг.
2.1. Туристичні підприємства, зазначені у пункті 1.5 цієї
Інструкції (надалі - фірми), при наданні туристичних послуг
повинні відповідати таким вимогам: - мати службові приміщення, оснащені необхідними для роботи
матеріально-технічними засобами, зовнішньою рекламою із
зазначенням свого найменування; - якщо в назві фірми або її товарному знаку використовується
слово "Україна" або скорочено "укр.", необхідно, щоб
представництва, філіали або інші структурні підрозділи такого
суб'єкта підприємництва були наявні не менше, ніж у 2/3 областей
України. Це повинно підтверджуватись відповідними документами; - при посиланні у назві фірми, її товарному знаку на туризм
або його окремі види та спеціалізацію (іноземний, молодіжний,
дитячий, закордонний, зарубіжний, круїзний, авіа, бізнесовий або
скорочено "тур", "тревел" тощо) необхідно, щоб така туристична
діяльність була основою і складала не менше 50% загального обсягу
виробництва за кожний рік функціонування фірми; - при здійсненні прийому та обслуговуванні іноземних
туристів, організації туристичних поїздок вітчизняних туристів за
межі України туристична фірма повинна мати в кредитній установі
(банку), крім розрахункового, валютний рахунок, а також банківське
підтвердження наяності коштів у розмірі не менше однієї тисячі
доларів США (фонд ризику); - мати угоду із страховою компанією на страхування туристів і
супроводжуючих їх осіб при організації подорожей за межі України
по таких видах страхування: медичному страхуванню, що забезпечує
покриття всіж можливих витрат, які вимагаються в тій чи іншій
країні при наданні медичної допомоги, та страхуванню туристів від
нещасних випадків; - при організації міжнародного, зарубіжного туризму необхідно
мати контракти або угоди з іноземними партнерами; - при умові відсутності власної бази, фірма повинна мати
контракти або угоди з підприємствами, організаціями тощо, які
будуть забезпечувати туристів фірми засобами розміщення,
харчування, транспорту. відпочинку і розваг та іншими; 2.2. Фірма повинна мати необхідні рекламні, інформаційні та
довідкові матеріали з питань міжнародного та внутрішнього туризму,
в тому числі довідники готелів, підприємств харчування, розклади
руху та тарифи на перевезення різними видами транспорту, для
надання кліентам консультацій і туристичних послуг високої якості,
своєчасного інформування іх про зміни тарифів, умов
обслуговування. 2.3. Фірма має забезпечувати кваліфіковане виконання діючих
правил щодо надання туристам послуг на маршрутах прийому та при
організації поїздок за кордон тощо. 2.4. Фірма зобов'язана надавати своїм клієнтам достовірну
інформацію про тури, умови обслуговування, вартість послуг,
гарантійні зобов'язання, а також надавати туристам допомогу в
оформленні паспортних, візових, митних, медико-санітарних,
валютних, страхових та інших необхідних формальностей. 2.5. Фірма не може збільшувати загальну вартість туру,
обумовлену зі своїми партнерами в контрактах, за виключенням
випадків загальнодержавної зміни цін та тарифів. В разі зміни
вартості послуг з названих причин фірма забов'язана своєчасно
інформувати про це своїх клієнтів, в рекламних інформаціях не
допускати перебільшення в оцінці якості послуг, що пропонується
клієнтам. На всі види послуг повинні бути прейскуранти. 2.6. У всіх випадках (крім форс-мажорних) фірма забезпечує
виконання своїх забов'язань перед партнерами, що задіяні в наданні
послуг туристам, згідно укладених контрактів або угод та
відповідає перед своїми клієнтами як за власні дії, так і за дії
своїх партнерів. 2.7. При здійсненні туристичної діяльності суб'єкти
підприємництва керуються чинним законодавством України,
відповідними нормативними документами Держкомітету України, що
регулюють цю діяльість.
3. Контроль на підприємницькою діяльністю, пов'язаною
з наданням туристичних послуг
3.1. Контроль за виконанням суб'єктами підприємництва умов та
правил здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних
послуг (надалі - контроль), здійснюється працівниками
Держкомтуризму України та визначених ним місцевих органів
ліцензування туристичної діяльності. 3.2. Контроль передбачає: - аналіз інформації про послугу, на яку видається ліцензія; - створення (в разі необхідності) комісії для проведення
контролю за здійсненням туристичної діяльності; - проведення відповідної перевірки; - оформлення результатів перевірки та прийняття рішення. Контроль передбачає використання даних, одержаних
безпосередньо від споживачів, в тому числі шляхом їх анкетуваненя
або інтерв'ювання соціологічними центрами, товарисвтами
споживачів, місцевими органами управління та іншими. 3.3. Періодичність і обсяг проведення контролю встановлює
орган ліцензування в залежності від стану якісного надання
туристичних послуг суб'єктам підприємництва. 3.4. Раптовий контроль може бути проведений при
неодноразовому надходженні інформації про претензії до якості
туристичних послуг від споживачів або органів, що здійснюють
державний контроль за якістю надання послуг, на які видані
ліцензії. 3.5. Результат контролю оформляється актом, в якому додається
оцінка якості перевірених послуг, дотримання умов, правил
обслуговування та загальний висновок про можливість подальшого
використання даної ліцензії. Акт зберігається в органі
ліцензування, що здійснював перевірку, а копія його направляється
в фірму, що перевірялася, та організації, представники яких брали
участь у перевірці. 3.6. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності
орган, що видав ліцензію, може дати розпорядження про усунення
порушень чи зупинити її дію на визначений термін або до усунення
цих порушень. У разі повторного або грубого порушення правил здійснення
діяльності, на яку видана ліцензія, ця ліцензія може бути
анульована за рішенням органу, що її видав. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути
оскаржено підприємцем до суду або арбітражного суду. 4. Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю
за їх дотриманням погоджена з Держпідприємництвом України
(заступник Голови Комітету В.І.Маринін).вгору