Про затвердження форм звітності НКРЕ
НКРЕ; Постанова, Інструкція, Форма від 23.11.20051044
Документ z0179-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2012, підстава - z1827-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.11.2005 N 1044
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 179/12053
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1259 ( z1827-12 ) від 04.10.2012 }
Про затвердження форм звітності НКРЕ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 502 ( z0523-07 ) від 26.04.2007 N 271 ( z0275-09 ) від 05.03.2009 N 1566 ( z0064-10 ) від 30.12.2009 N 370 ( z0459-11 ) від 24.03.2011 N 712 ( z0613-11 ) від 28.04.2011 N 1069 ( z0841-11 ) від 23.06.2011 }

Відповідно до Законів України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про державну статистику"
( 2614-12 ), Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) (із змінами та доповненнями), з
метою впорядкування, заповнення та надання ліцензіатами форм
звітності Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити форми звітності НКРЕ та інструкції щодо їх
заповнення, що додаються ( z0180-06, z0181-06, z0182-06, z0183-06,
z0184-06, z0185-06, z0186-06, z0187-06, z0188-06, z0189-06,
z0190-06, z0191-06, z0192-06, z0193-06, z0194-06, z0195-06,
z0196-06, z0197-06, z0198-06, z0199-06, z0200-06 ): 1-НКРЕ "Звіт про використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової енергії" ( za179-06 ); 2-НКРЕ "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні
витрати електроенергії за I-II класами напруги" ( zb179-06 );
{ Нову редакцію форми 2-НКРЕ див. у Постанові Національної комісії
регулювання електроенергетики N 502 ( z0523-07 ) від 26.04.2007 } 3-НКРЕ "Звіт про сплату постачальників електричної енергії за
користування місцевими (локальними) електромережами" ( zc179-06 ); 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск
електричної енергії за групами та класами споживачів"
( zd179-06 ); { Нову редакцію форми 4-НКРЕ див. у Постановах НКРЕ N 1566
( z0064-10 ) від 30.12.2009, N 370 ( z0459-11 ) від 24.03.2011 }
{ Зміни до форми 4-НКРЕ див. у Постанові НКРЕ N 1069 ( z0841-11 )
від 23.06.2011 }
5-НКРЕ "Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію"
( ze179-06 ); 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність
суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової
енергії" ( zf179-06 ); 6-НКРЕ-енергопостачання "Звіт про фінансові результати та
виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
( zh179-06 ); 7-НКРЕ "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену
постачальниками на Оптовому ринку електричної енергії та
поставлену споживачам" ( zi179-06 ); 9-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків за електроенергію
населенням і населеними пунктами" ( zg179-06 ); 11-НКРЕ "Звіт про використання грошових коштів за видами
ліцензованої діяльності" ( zk179-06 );
{ Абзац дванадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови
НКРЕ N 271 ( z0275-09 ) від 05.03.2009 }
14-НКРЕ "Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на
здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці"
( zm179-06 ); 15-НКРЕ "Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній
електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних
лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб"
( zn179-06 ); 1-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги постачання природного газу
постачальниками природного газу за нерегульованим тарифом
споживачам" ( zo179-06 ); 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками
природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний
газ" ( zo179-06 ); 3-НКРЕ-газ "Звіт про обсяг закачаного природного газу в
підземне сховище газу (ПСГ)" ( zo179-06 ); 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу
природного газу та його постачання за регульованим тарифом"
( zo179-06 ); 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами" ( zp179-06 ); 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний газ"
( zr179-06 ); { Нову редакцію форми 5-НКРЕ-газ див. у Постанові НКРЕ N 712
( za613-11 ) від 28.04.2011 }
6-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги природного газу в підземних
сховищах газу (ПСГ)" ( zr179-06 ); 7-НКРЕ-газ "Звіт про зарахування платежів від споживачів за
природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом"
( zr179-06 ).

{ Абзац двадцять другий пункту 1 виключено на підставі
Постанови НКРЕ N 712 ( z0613-11 ) від 28.04.2011 }

2. Ліцензіатам, що здійснюють підприємницьку діяльність з
виробництва, передачі та постачання електричної енергії, а також
господарську діяльність із зберігання, постачання природного газу,
розподілу природного і нафтового газу, транспортування нафти та
нафтопродуктів магістральними трубопроводами та транспортування
природного і нафтового газу магістральними трубопроводами,
надавати форми звітності, визначені пунктом 1 цієї постанови,
згідно з термінами їх надання за видами ліцензованої діяльності
відповідно до додатка.
3. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних
представництв забезпечити подання цієї постанови на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Територіальним представництвам НКРЕ здійснювати контроль
за дотриманням ліцензіатами вимог інструкцій щодо заповнення форм
звітності та термінів надання їх до НКРЕ.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Перший заступник
Голови Держкомстату України В.А.Головко
В.о. Міністра фінансів
України В.М.Кальник

Додаток
до постанови НКРЕ
23.11.2005 N 1044

ТЕРМІНИ
надання форм звітності ліцензіатами
за видами ліцензованої діяльності

------------------------------------------------------------------- | N |Назва ліцензії, виданої НКРЕ|Форми звітів, які |Періодичніс-| |з/п| на господарську діяльність | надають |ть надання | | | | ліцензіати | форми | | | | | звітності | | | | | (на | | | | | паперовому | | | | | носії та | | | | |електронною | | | | | поштою) | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------------------------------| | | Електроенергетичний комплекс | |---+-------------------------------------------------------------| | 1 |виробництво електричної |1-НКРЕ ( za179-06 )|місячна | | |енергії, теплової енергії, |6-НКРЕ-енерговироб-|квартальна | | |комбіноване виробництво |ництво ( zf179-06 )| | | |електричної та теплової |-------------------+------------| | |енергії |14-НКРЕ |квартальна | | | |( zm179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 2 |передача електричної енергії|2-НКРЕ ( zb179-06 )|місячна | | |місцевими (локальними) |6-НКРЕ-енергопоста-|квартальна | | |електричними мережами |чання ( zh179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |3-НКРЕ ( zc179-06 )|квартальна | | | |11-НКРЕ | | | | |( zk179-06 ) | | | | |14-НКРЕ | | | | |( zm179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |15-НКРЕ |річна | | | |( zn179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 3 |постачання електричної |2-НКРЕ ( zb179-06 )|місячна | | |енергії за регульованим |4-НКРЕ ( zd179-06 )| | | |тарифом |5-НКРЕ ( ze179-06 )| | | | |7-НКРЕ ( zi179-06 )| | | | |-------------------+------------| | | |6-НКРЕ-енергопоста-|квартальна | | | |чання ( zh179-06 ) | | | | |11-НКРЕ | | | | |( zk179-06 ) | | | | |14-НКРЕ | | | | |( zm179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |9-НКРЕ ( zg179-06 )|піврічна, | | | | |річна | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 4 |постачання електричної |7-НКРЕ ( zi179-06 )|місячна | | |енергії за нерегульованим |14-НКРЕ |квартальна | | |тарифом |( zm179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 5 |оптове постачання |14-НКРЕ |квартальна | | |електричної енергії |( zm179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 6 |передача електричної енергії|6-НКРЕ- |квартальна | | |магістральними і |енергопостачання | | | |міждержавними електричними |( zh179-06 ) | | | |мережами |14-НКРЕ | | | | |( zm179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |15-НКРЕ |річна | | | |( zn179-06 ) | | |---+-------------------------------------------------------------| | | Нафтогазовий комплекс | |---+-------------------------------------------------------------| | 7 |транспортування нафти |4-НКРЕ-нафта |квартальна | | |магістральними |( zp179-06 ) | | | |трубопроводами | | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 8 |транспортування природного |1-НКРЕ-газ |місячна | | |та нафтового газу |( zo179-06 ) |квартальна | | |магістральними |4-НКРЕ-газ | | | |трубопроводами | | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 9 |розподіл природного і |7-НКРЕ-газ |місячна | | |нафтового газу |( zr179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |4-НКРЕ-газ |квартальна | | | |( zo179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 10|постачання природного газу |3-НКРЕ-газ |місячна | | |за регульованим тарифом |( zo179-06 ) | | | | |5-НКРЕ-газ | | | | |( zr179-06 ) | | | | |7-НКРЕ-газ | | | | |-------------------+------------| | | |4-НКРЕ-газ |квартальна | | | |( zo179-06 ) | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 11|постачання природного газу |2-НКРЕ-газ |місячна | | |за нерегульованим тарифом |( zo179-06 ) | | | | |3-НКРЕ-газ | | |---+----------------------------+-------------------+------------| | 12|зберігання природного газу |6-НКРЕ-газ |місячна | | | |( zr179-06 ) | | | | |-------------------+------------| | | |4-НКРЕ-газ |квартальна | | | |( zo179-06 ) | | -------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 271
( z0275-09 ) від 05.03.2009, N 712 ( z0613-11 ) від 28.04.2011 }
Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних
представництв К.Красюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.11.2005 N 1044
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2006 р.
за N 179/12053

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 1-НКРЕ
"Звіт про використання палива ліцензіатом
з виробництва електричної та теплової енергії"
( za179-06 )

1. Загальні положення Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, що
мають ліцензії на виробництво електричної енергії, теплової
енергії, комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
незалежно від форм власності та підпорядкування (далі -
ліцензіат). Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
та терміни подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ); Господарського кодексу України ( 436-15 ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.96 N 3 ( z0174-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.04.96 за N 174/1199 (із змінами та доповненнями).
3. Порядок та терміни надання інформації
3.1. Звітним періодом є календарний місяць.
3.2. Форму звітності 1-НКРЕ ліцензіати надають щомісяця (до
25 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому
носії та електронною поштою до НКРЕ та відповідного
територіального представництва НКРЕ.
3.3. Ліцензіати, які працюють за ціновими заявками, надають
форму 1-НКРЕ окремо щодо кожної електростанції, яка входить до
складу ліцензіата, та в цілому підприємства.
3.4. На період зупинення діяльності з виробництва електричної
та теплової енергії ліцензіат також надає звітність.
3.5. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних
даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і
контролю даних. Звіт підписується керівником організації, головним
бухгалтером та завіряється печаткою. У формі звіту вказуються
контактний телефон, прізвище та ініціали виконавця, який його
складає.
3.6. Форма 1-НКРЕ направляється поштою за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою:
f1-6ee@nerc.gov.ua.
4. Пояснення щодо заповнення форми звітності 1-НКРЕ (місячна)
за видами діяльності
4.1. Рядки 01, 09 "Витрати умовного палива": умовне паливо - одиниця обліку органічного палива, яка
використовується для співвідношення ефективності різних видів
палива та їх сумарного обліку. За одиницю умовного палива
використовується 1 кг палива з теплотою згоряння 7000 ккал/кг. Порядок розрахунку: рядок 01 = рядок 03 х рядок 02; рядок 09 згідно з плановими розрахунками на наступний місяць; рядки 01, 09 графи 5 = сума граф 1, 2, 3, 4; рядки 01, 09 графи 10 = сума граф 6, 7, 8, 9.
4.2. Рядки 02, 10 "Калорійний еквівалент переведення
натурального палива в умовне":
P рядок 02 визначається за формулою Q /7000,
P де Q - теплота згоряння палива, зазначена в сертифікаті
якості палива; 7000 - теплота згоряння умовного палива у ккал/кг; рядок 10 заповнюється аналогічно до рядка 02; рядки 02, 10 графи 5 не заповнюються; рядки 02, 10 графи 10 не заповнюються.
4.3. Рядки 03, 11 "Витрати палива в натуральному вимірі": рядок 03 визначається за фактом використання палива на
виробництво; рядок 11 = рядок 09 / рядок 10; рядки 03, 11 графи 5 не заповнюються; рядки 03, 11 графи 10 не заповнюються.
4.4. Рядки 04, 12 "Вартість палива": рядок 04 визначається за фактом використання палива на
виробництво; рядок 12 заповнюється згідно з укладеними договорами між
постачальниками палива та ліцензіатом на наступний місяць; рядки 04, 12 графи 5 = сума граф 1, 2, 3, 4; рядки 04, 12 графи 10 = сума граф 6, 7, 8, 9.
4.5. Рядки 05, 13 "Вартість транспортування": рядок 05 визначається за фактом витрат на транспортування
палива, використаного на виробництво; рядок 13 заповнюється згідно з плановими розрахунками
вартості транспортування палива на наступний місяць згідно з
укладеними договорами; рядки 05, 13 графи 5 = сума граф 1, 2, 3, 4; рядки 05, 13 графи 10 = сума граф 6, 7, 8, 9.
4.6. Рядки 06, 14 "Вартість палива з транспортуванням": рядок 06 = рядок 04 + рядок 05; рядок 14 = рядок 12 + рядок 13; рядки 06, 14 графи 5 = сума граф 1, 2, 3, 4; рядки 06, 14 графи 10 = сума граф 6, 7, 8, 9.
4.7. Рядки 07, 15 "Вартість 1 т натурального палива": рядок 07 = рядок 06 : рядок 03; рядок 15 = рядок 14 : рядок 11; рядки 07, 15 графи 5 не заповнюються; рядки 07, 15 графи 10 не заповнюються.
4.8. Рядки 08, 16 "Вартість 1 т умовного палива": рядок 08 = рядок 06 / рядок 01; рядок 16 = рядок 14 / рядок 09.
5. Довідкові дані за формою 1-НКРЕ заповнюються за
показниками:
5.1. Рядок 17 "Обсяг виробленої енергії": рядок 17 граф 1, 4 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 17 граф 2, 5 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 17 графи 3, 6 заповнюється згідно з плановими
розрахунками на наступний місяць.
5.2. Рядок 18 "Власні потреби": рядок 18 граф 1, 4 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 18 граф 2, 5 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 18 граф 3, 6 заповнюється згідно з нормативами
споживання електричної енергії на власні потреби на наступний
місяць.
5.3. Рядок 19 "Корисний відпуск енергії": корисний відпуск - це різниця між обсягом виробленої енергії
та власними потребами електростанції; рядок 19 граф 1, 4 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 19 граф 2, 5 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 19 граф 3, 6 заповнюється згідно з плановими
розрахунками на наступний місяць.
5.4. Рядок 20 "у т.ч. ДП "Енергоринок": рядок 20 графи 1 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 20 графи 2 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 20 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками
на наступний місяць.
5.5. Рядок 21 "енергопостачальникам за регульованим тарифом": рядок 21 графи 1 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 21 графи 2 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 21 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками
на наступний місяць.
5.6. Рядок 22 "споживачам за прямими договорами": рядок 22 графи 1 заповнюється згідно з показами лічильників
за звітний місяць; рядок 22 графи 2 заповнюється згідно з показами лічильників
за період з початку року; рядок 22 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками
на наступний місяць.
5.7. Рядок 23 резервний.
5.8. Рядок 24 резервний.
5.9. Рядок 25 "Питомі витрати умовного палива": рядок 25 граф 1, 4 заповнюється згідно з фактичними даними за
звітний місяць; рядок 25 графи 2, 5 заповнюється згідно з фактичними даними з
початку року; рядок 25 графи 3, 6 заповнюється згідно з плановими
розрахунками на наступний місяць. У рядках 04, 05, 06, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 показники наводяться цілими числами. У рядку 25 показники наводяться з точністю до одного знака
після коми. У рядках 07, 08, 15, 16 показники наводяться з точністю до
другого знака після коми. У рядках 01, 02, 03, 09, 10, 11 показники наводяться з
точністю до третього знака після коми.
6. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України.
Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств В.Волошенюк
Начальник управління
енергоринку С.Вишинськийвгору