Документ z0177-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014  № 24/6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 177/24954

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про Службу безпеки України", "Про боротьбу з тероризмом", "Про правовий режим надзвичайного стану", Указу Президента України від 15 травня 2013 року № 265 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року "Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", з метою організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі викликаних вчиненням актів технологічного тероризму, стихійного лиха та екологічного забруднення в умовах застосування засобів ураження терористичної діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки, що обслуговуються підрозділами та співробітниками Служби безпеки України, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України від 08 липня 2008 року № 508/525 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії МНС і СБУ із запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2008 року за № 703/15394.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В.Лебедєв

Голова Служби
безпеки України


О.Г. Якименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Служби безпеки України
13.01.2014  № 24/6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 177/24954

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) і Служби безпеки України (далі - СБУ) у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території України.

1.2. У цій Інструкції терміни "терористичний акт" та "технологічний тероризм" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про боротьбу з тероризмом".

1.3. Взаємодія здійснюється при загрозі або виникненні:

актів технологічного тероризму;

катастроф та аварій, пов’язаних з використанням зброї та військової техніки;

техногенних або природних катастроф та аварій на військових об’єктах, внаслідок яких загинули люди або заподіяно значну матеріальну шкоду;

диверсій, терористичних актів, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об’єктах, внаслідок яких загинули люди або заподіяно значну матеріальну шкоду;

суттєвого погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

небезпечних подій на атомних електростанціях та інших ядерних об’єктах України, що можуть призвести до порушення ядерної безпеки, аварійної зупинки ядерної установки, виникнення надзвичайної ситуації, втрати контролю за ядерними матеріалами;

стихійних лих, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

1.4. Взаємодія ДСНС України та СБУ здійснюється шляхом:

обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

проведення спільних оперативних нарад керівного складу ДСНС України, головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх структурних підрозділів з керівним складом СБУ, відповідних регіональних органів СБУ;

здійснення спільних заходів за планами, що розробляються на державному та регіональному рівнях;

проведення командно-штабних, тактико-спеціальних навчань, спільних тренувань та занять;

здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством.

1.5. Взаємодія здійснюється:

на державному рівні - між ДСНС України та СБУ;

на регіональному рівні - між територіальними органами ДСНС України та регіональними органами СБУ.

ІІ. Основні заходи, що здійснюються ДСНС України та СБУ під час взаємодії

2.1. ДСНС України в межах своєї компетенції:

інформує органи СБУ про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює заходи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних робіт на уражених територіях, надання першої допомоги постраждалим і евакуації їх за межі небезпечної зони для подальшого транспортування до закладів охорони здоров’я;

проводить інші роботи та заходи залежно від характеру та виду надзвичайної ситуації.

2.2. СБУ в межах своєї компетенції:

інформує ДСНС України про ознаки загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

спільно з ДСНС України вживає невідкладних заходів щодо оповіщення і термінової евакуації особового складу органів і підрозділів СБУ за межі районів впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій, що виникають у зонах діяльності таких органів;

надає допомогу ДСНС України у проведенні евакуації постраждалих осіб, документів і матеріальних цінностей з районів надзвичайних ситуацій;

здійснює інші заходи, передбачені чинним законодавством.

ІІІ. Організація і здійснення спільних заходів

3.1. Обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється між оперативно-черговими підрозділами ДСНС України та підрозділами чергування СБУ.

3.2. При загрозі або виникненні надзвичайної ситуації за ініціативою керівництва ДСНС України або СБУ, їх територіальних (регіональних) органів проводяться спільні оперативні наради, на яких уточнюються плани та розпорядчі документи щодо спільних заходів з упередження (запобігання) надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків.

3.3. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території України здійснюються силами і засобами ДСНС України із залученням підрозділів СБУ відповідно до покладених на них завдань.

Залучення підрозділів СБУ здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4. Після завершення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій територіальні органи ДСНС України, які здійснювали їх, повідомляють органи СБУ про здійснені заходи та їх результати.

ІV. Передача оперативної інформації

Обмін оперативною інформацією між оперативно-черговою службою ДСНС України та черговим підрозділом СБУ здійснюється за такими номерами телефонів:

оперативно-чергова служба ДСНС України - телефони: 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс: 247-32-11, 226-30-60;

Чергова частина СБУ Апарату Голови СБУ - телефони: 235-55-18, 256-97-26, 54-19 (АСТ-10), факс: 226-34-31;

Штаб Антитерористичного центру при СБУ - телефони: 503-05-21, 288-50-29.

Про зміни контактних номерів ДСНС України та СБУ негайно інформують один одного з подальшим внесенням відповідних змін до існуючих списків.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України
полковникК.Ю. Аніконов

Перший заступник
Голови Служби - начальник
Головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
Центрального управління
Служби безпеки УкраїниС.П. Чернихвгору