Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28.10.2005 N [...]
Мінсім'ямолодьспорт України, Держдепартамент вик.покарань; Наказ, Форма типового документа, Повідомлення [...] від 08.02.2007349/21
Документ z0177-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.11.2010, підстава - z0962-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
08.02.2007 N 349/21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2007 р.
за N 177/13444

Про внесення змін до наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді
та спорту та Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 28.10.2005 N 2559/177
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2559/177 ( z1425-05 ) від 28.10.2005, до якого вносились зміни }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.08.2004 N 1125 ( 1125-2004-п ) "Про утворення Державної
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" та з метою
затвердження обов'язкових форм обміну інформацією між центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ) та
установами виконання покарань, обліку соціальної роботи з надання
соціальних послуг і здійснення соціального супроводу неповнолітніх
та молоді, які відбувають покарання в установах виконання покарань
та звільняються з них, Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Порядку взаємодії центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у
проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які
відбувають покарання в цих установах і звільняються з них,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту та Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 28.10.2005 N 2559/177 ( z1425-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 1425/11705, виклавши
пункт 5 у такій редакції: "5. Форми обміну інформацією та обліку роботи ЦСССДМ і
установ виконання покарань складають:
5.1. Повідомлення про звільнення, що надсилається установою
виконання покарань не пізніше, ніж за 2 місяці до звільнення
неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання, до
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних,
Київського та Севастопольського міських ЦСССДМ відповідно до
регіону, у якому має намір проживати особа після звільнення
(додаток 1).
5.2. Інформаційна карта, що є додатком до повідомлення про
звільнення і містить загальні відомості про засудженого,
результати надання йому соціальних послуг фахівцями ЦСССДМ,
соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом
установи виконання покарань за місцем відбування покарання,
коротку характеристику та рекомендації для подальшого соціального
супроводу спеціалістами ЦСССДМ регіону, у якому має намір
проживати особа після звільнення.
5.3. Інформаційний лист, що надсилається ЦСССДМ регіону, у
якому має намір проживати особа після звільнення, до установи
виконання покарань не пізніше, ніж за 1 місяць до її звільнення
(додаток 2)".
2. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді та
заступника Голови Державного департаменту України з питань
виконання покарань відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж
Голова Державного
департаменту України
з питань виконання покарань В.В.Кощинець

Додаток 1
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту,
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
08.02.2007 N 349/21

Штамп установи виконання покарань
Вих. N, дата Директору
ОЦСССДМ ____________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення

____________ 20__ з _____________________________________________
(назва установи виконання покарань)
звільняється ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження )
який (яка) має намір проживати _________________________________
(указати передбачуване місце проживання - населений
_________________________________________________________________
пункт, вул., буд., кв.)
Паспорт: серія ___N ___________, ким і коли виданий __________ _________________________________________________________________
Відповідно до Порядку взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні
соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають
покарання в цих установах і звільняються з них (затвердженого
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і
Державного департаменту України з питань виконання покарань 28
жовтня 2005 року N 2559/177, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2005 року за N 1425/11705), просимо
з'ясувати можливість влаштування звільненого (ої) за вищевказаним
місцем проживання, ужити за потреби необхідних заходів та
поінформувати про результати проведеної роботи та соціальні
проблеми, які потребують вирішення в установі виконання покарань
до звільнення гр.__________________________________ . Інформаційна карта з повідомленнями про особу, яка готується
до звільнення, та проведену щодо цього роботу додається.
Додаток: на ___ арк. в 1 прим.
Начальник установи
виконання покарань ___________________ П.І.Б.
(підпис)
Перший заступник директора
Державної соціальної служби
для сім'ї дітей та молоді В.С.Вовк

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
(є обов'язковим додатком до повідомлення
про звільнення, що заповнює установа виконання
покарань та надсилає до ЦСССДМ регіону,
де засуджений має намір проживати
після звільнення; заповнюється
за згодою особи; утримання особи
від відповіді на запитання
не є перешкодою в наданні
їй соціальних послуг центрами
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді)

1. Загальні відомості про особу
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________ _________________________________________________________________
Число, місяць, рік, місце народження ____________________________ _________________________________________________________________
Термін перебування у місцях позбавлення волі ____________________
Наявність паспорта (N, серія, де, коли, ким виданий) ____________
Наявність свідоцтва про народження (N, серія, де, коли, ким
видане) __________________________________________________________
Останнє місце проживання та прописки (реєстрації) _______________ _________________________________________________________________
Наявність прописки (реєстрації) _________________________________
Освіта, спеціальність ___________________________________________
Чи потребує лікування ___________________________________________
Сімейний стан, склад сім'ї ______________________________________ _________________________________________________________________
Чи збережені соціальні зв'язки __________________________________
Якщо збережені, указати з ким (родичі, сусіди, друзі тощо),
П.І.Б., місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.),
телефон тощо _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи залучався до участі в програмах підготовки до звільнення _____
2. Результати надання соціальних послуг,
соціально-виховної та психологічної роботи
(у розділі 2 знаком "+" указати, ким саме здійснено роботу, у
разі потреби заповнити розділ 3)
П.І.Б. осіб, які здійснювали соціальну роботу, посада, контактний
телефон, установа виконання покарань _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ЦСССДМ __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Результати надання соціальних| Ким здійснено | Примітка | |послуг, соціально-виховної та|----------------| | |психологічної роботи |уста- | ЦСССДМ | | | | нова | | | | |вико- | | | | |нання | | | | |пока- | | | | | рань | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Поінформовано засудженого (у)| | | | |про центри СССДМ регіону, у | | | | |якому він (вона) має намір | | | | |проживати після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Налагоджено зв'язок з ЦСССДМ | | | | |регіону, у якому засуджений | | | | |(а) має намір проживати після| | | | |звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Видано засудженому | | | | |інформаційно-довідкову та | | | | |соціально-рекламну продукцію | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Відновлено (зміцнено) | | | | |соціально корисні зв'язки | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання | | | | |щодо заміни або отримання | | | | |паспорта | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з майновими | | | | |проблемами | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з реєстрацією | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з | | | | |житлово-побутовими проблемами| | | | |після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Забезпечено професійну | | |диплом/свідоцтво | |підготовку, | | |серія ___ N____ | |кваліфікація_________________| | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Забезпечено загальноосвітню | | |атестат серія | |підготовку | | |___N____ | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з працевлаштуванням| | | | |після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Порушено клопотання про | | | | |поновлення навчання після | | | | |звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Порушено клопотання щодо | | | | |вступу до навчальних закладів| | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Надано індивідуальні | | |з яких питань | |консультативні послуги | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Залучено інших фахівців | | |фах, з яких | |відповідно до індивідуальних | | |питань | |потреб | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Інше (вказати, що саме) | | | | ------------------------------------------------------------------
З вищевикладеною інформацією
ознайомлений і погоджуюся _______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище
особи, яка готується до звільнення
)______________________________
3. Характеристика
Риси характеру (відповідне підкреслити, необхідне за потреби
додати):
грубість, інфантилізм, несамостійність у прийнятті рішень,
занижена (висока, неадекватна) самооцінка, низький (високий)
рівень агресивності, потреба в ризику, низька (висока) емоційна
стійкість, низький (високий) рівень домагань, низький (високий)
рівень комунікабельності _________________________________________ _________________________________________________________________
Схильність до вживання наркотичних та токсичних речовин _________
Мотивація клієнта на подальшу професійну чи навчальну
діяльність _______________________________________________________
Інтелектуальний рівень __________________________________________
Основні потреби та проблеми клієнта, що саме заважає задовольнити
їх самостійно ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Здібності, нахили _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦІЇ
психолога установи виконання покарань
та спеціаліста ЦСССДМ щодо подальшого
соціального супроводу та заходів
профілактичного і реабілітаційного
характеру, до яких після звільнення
доцільно залучити клієнта та інших фахівців
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заступник начальника Спеціаліст _________________
(назва установи
виконання покарань) ЦСССДМ _____________________ _________________ ____________________________ _________________ ____________________________ _________________ (підпис, П.І.Б.)
(підпис, П.І.Б. ) ______________20__ р. ____________20__ р.
Перший заступник директора
Державної соціальної служби
для сім'ї дітей та молоді В.С.Вовк

Додаток 2
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту,
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
08.02.2007 N 349/21
Штамп ЦСССДМ Начальнику ___________________________
Вих. N, дата (назва установи виконання
покарань)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

На повідомлення від _____ ________20___ N _____ інформуємо про
роботу __________________________ ЦСССДМ __________________
області щодо підготовки до повернення громадянина (ки) ___________ _________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження)
за місцем проживання (населений пункт, вул., буд., кв.): _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
де засуджений (а) має намір проживати після звільнення _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(інформувати про роботу, проведену ЦСССДМ, зазначити конкретні
заходи з боку адміністрації установи виконання покарань, ужиття
яких до звільнення сприятиме якісному забезпеченню соціального
супроводу після нього).
Директор ____________________ П.І.Б.
(підпис)
Перший заступник директора
Державної соціальної служби
для сім'ї дітей та молоді В.С.Вовквгору