Документ z0173-04, перша редакція — Прийняття від 09.02.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.02.2004 N 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2004 р.
за N 173/8772

Про затвердження змін до Порядку складання
податкового звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями

У зв'язку з набранням чинності Законом України від 10 липня
2003 року N 1096-IV ( 1096-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань діяльності профспілок" та
керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Порядку складання податкового звіту
про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
(далі - Порядок), затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 11 липня 1997 року N 233 ( z0290-97 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 серпня 1997 року
за N 290/2094 (із змінами та доповненнями), що додаються.
2. Директору Департаменту методології Піхоцькому В.Ф. в
установленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Мокрієва В.М.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
09.02.2004 N 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2004 р.
за N 173/8772

ЗМІНИ
до Порядку складання податкового звіту про використання
коштів неприбутковими установами й організаціями

1. Пункт 1.3 Порядку ( z0290-97 ) доповнити абзацом другим
такого змісту: "Неприбуткові організації, визначені в абзаці "ж" підпункту
7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону N 334 ( 334/94-ВР ), заповнюють
та подають звіт у частині обліку доходів, що підлягають
оподаткуванню".
2. У додатку до Порядку ( z0290-97 ) рядки 7.3, 7.3.1, 7.3.2,
7.3.3 та 7.3.4 вилучити.
Заступник директора Департаменту
методології Ю.В.Лапшинвгору