Документ z0172-98, попередня редакція — Редакція від 30.09.2006, підстава - z0994-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 80 від 19.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 березня 1998 р.
за N 172/2612

Про затвердження Порядку обліку платників
податків, зборів (обов'язкових платежів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 552 ( z0791-98 ) від 17.11.98
N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.99
N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001
N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005
N 216 ( z0563-06 ) від 25.04.2006
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення повноти надходжень
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів
шляхом охоплення обліком та контролем платників податків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів) (додається). { Пункт 1 Наказу із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про
порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.02.98 N 80
(в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України
від 17.11.98 N 552)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 1998 р.
за N 172/2612

Порядок обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів)
{ Заголовок Інструкції в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
( У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова
"встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова
"суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та
числах замінено на слова "підприємець" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
{ У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках
замінено словами "цей Порядок" згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 427
( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ) та інших актів, положень чинного
законодавства України і має на меті використання єдиної
раціональної методики обліку платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006, N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
1. Визначення термінів
1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа,
на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати
податки і збори (обов'язкові платежі). ( Підпункт 1.1 пункт 1 в
редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка
органами державної податкової служби зарахована до категорії
великих платників за встановленими критеріями, а саме: а) сукупний валовий дохід: від 4 млн. грн. до 20 млн. грн. - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 100 млн. грн. - 3 бали. б) загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. в) загальна сума сплачених платежів до бюджету від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до
відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал; від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали. Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2
розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного
року. Приклад розрахунку балів: "а" + "б" + "в" + "г" > = 5 балів - великий платник податків. 1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується
на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50-60
відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують
платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників
податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується
загальна сума балів відбору до 4-3. ( Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.2.2. До переліку великих платників податків, які
обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи
банків, які перебувають на обліку районів міста (області)
незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на
території міста (області) дочірні підприємства великих платників
податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи великих платників податків, що не мають статусу
юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених
платників податків приймається Державною податковою адміністрацією
України. ( Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 в редакції Наказу ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000, в
редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина)
- формується із переліку документів, які надходять до органів
державної податкової служби для взяття на облік платника податків.
Реєстраційна частина облікової справи платника податків
доповнюється документами, які подаються платником податків або
надходять стосовно платника податків від органів державної
реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств,
центральних органів виконавчої влади та від установ банків до
органів державної податкової служби в період діяльності платника
податків та у зв'язку з його ліквідацією. Облікова справа платника податків (звітна частина) формується
із звітних документів, які подаються платником у період його
діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється із
дотриманням правил діловодства. Комплектування документів
проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх
поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис
документів. Зберігання окремих документів та облікових справ
здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016. ( Пункт 1.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних
осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована
система збору, накопичення та обробки даних про платників
податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних
юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і
районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями
і ведеться Державною податковою адміністрацією України.
1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про
неприбуткові організації та установи.
1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
(далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для
забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до
бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що
визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення
ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.
1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків підприємців
(далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків,
який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку
платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової
служби і який є складовою частиною ДРФО.
1.8. Реєстр платників податків постійних представництв
нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений
для забезпечення обліку платників податків - постійних
представництв нерезидентів в Україні.
1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за
договорами про спільну діяльність.
1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина
Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків -
юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податку на додану вартість. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації
України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових)
номерів платників податків, які присвоюються платникам податків
органами державної податкової служби відповідно до Порядку
присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.08.98 N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 за N 540/2980. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
1.13. Військова частина - це військові частини, заклади,
установи, організації Збройних Сил України та інші утворені
відповідно до законів України військові формування. ( Розділ 1
доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа,
яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної
професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі
фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній,
освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності
лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів,
приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів
чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності
за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи
підприємцями, які прирівнюються до найманої особи. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані
бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях,
міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах,
організаціях та закладах бюджетної сфери. { Розділ 1 доповнено
пунктом 1.15 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
2. Загальні положення
2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій
органів державної податкової служби, яка створює передумови для
здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників
податків: { Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 216 ( z0563-06 ) від 25.04.2006 } 2.2.1. З числа резидентів: юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи та організації (в тому числі
неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як
на території України, так і за її межами або мають об'єкти
оподаткування; філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);
( Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 )
( Абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено
на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти
оподаткування. 2.2.2. З числа нерезидентів: фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій
формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи
мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з
міжнародними договорами України або законодавством; постійні представництва нерезидентів, через які повністю або
частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на
території України і які відповідно до чинного законодавства
України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові
платежі); інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не
здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під
визначення постійних представництв нерезидентів, але які
відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки
і збори (обов'язкові платежі). { Підпункт 2.2.2 пункту 2.2
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006 }
2.3. Цим Порядком визначаються такі питання: 2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних
осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних
осіб. ( Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних
осіб та Реєстру фізичних осіб. ( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку
платників податків; порядок ведення документації при взятті
платників податків на облік в органах державної податкової служби,
занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів. 2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам
податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників
податків.
3. Організація обліку платників податків у
органах державної податкової служби
3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної
податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку
платників податків відповідно до структури, яка затверджується
Державною податковою адміністрацією України.
3.2. Узяття на облік платників податків органами державної
податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності
реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами,
та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються
органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну
відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної
реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів
інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державної податкової адміністрації України, Державного комітету
статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406 ( z1523-05 ),
постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005
N 23-3 ( za523-05 ), постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 07.12.2005 N 368 ( zb523-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за
N 1523/11803. { Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
{ Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 }
{ Підпункт "б" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 }
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків
органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного
місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб
з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру. { Пункт із
змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002, N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.4. Крім того, органи державної податкової служби
координують свою діяльність з питань обліку платників податків з
фінансовими органами, органами Державного казначейства України,
органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури,
статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами,
іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а
також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ).
3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган
державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням
юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи
зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності)
самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком. 3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську
діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи,
які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна
податкова адміністрація України відповідно до інформації за
отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може
прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за
місцем знаходження таких структурних підрозділів. Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією
України за поданням органу державної податкової служби за
зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи
місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику
податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим
місцезнаходженням. 3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної
податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни
меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних
від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких
змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю
обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника
податку в одному органі державної податкової служби та взяття на
облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У
таких випадках перелік платників податків, стосовно яких
змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною
податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. Документи, видані платнику податків ліквідованим чи
реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються
чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що
вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких
документів. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам
податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови
пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в
органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про
відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів
(обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого
через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи
до органу державної податкової служби, в якому обліковується
платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття
рахунків (включаючи день відкриття/закриття). { Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у
паперовому або електронному вигляді. Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери
сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути
прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової
служби. Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного
забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією
України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих
копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого
вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день
засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників
податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів
існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з
формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні
записи вносяться вручну. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
4. Порядок взяття на облік платників податків -
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб
та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх
місцезнаходженням відповідними органами державної податкової
служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного
реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після
присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ). Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання
свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності інформують про це органи державної
податкової служби за місцем своєї дислокації. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині
розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету
податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних
поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись
в органах державної податкової служби. Установа або організація,
яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу
державної податкової служби підтвердження від централізованої
бухгалтерії факту її обслуговування. Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення
про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття
такого рішення за заявою установи або організації відповідно до
цього Порядку. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N
669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі
державної податкової служби є надходження до цього органу
повідомлення державного реєстратора про проведення державної
реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної
реєстраційної картки. Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової
служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення
державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру. ( Пункт 4.3 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу
юридичної особи є надходження повідомлення про створення
відокремленого підрозділу юридичної особи від державного
реєстратора до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу. ( Пункт 4.4 в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора
підрозділом з обліку платників податків органу державної
податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого
підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного
реєстратора відомості обробляються засобами відповідного
програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та
вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.
( Пункт 4.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому
числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного
реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом
державної податкової служби на підставі документів, визначених у
пункті 4.9 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного
реєстру та не припинена. ( Пункт 4.6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого
підрозділу якої до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості
від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на
облік може бути здійснене органом державної податкової служби за
його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті
4.10 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного
державного реєстру й не є закритим. ( Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.9; в
редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до
юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для
яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та
які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до
Єдиного державного реєстру. ( Пункт 4.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа,
означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі
професійна спілка), подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію
(легалізацію); копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності). Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною
особою пред'являються оригінали перелічених документів. ( Пункт 4.9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної
особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в
пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням
відомостей про відокремлений підрозділ (для тих, відомості про які
включаються до названого реєстру) або копію документа, що
підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для тих,
відомості про які не включаються до Єдиного державного реєстру). Одночасно з поданням заяви платником податків - відокремленим
підрозділом пред'являється оригінал такого документа. ( Пункт 4.10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.11. Платники податків - військові частини для взяття на
облік подають до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб'єкта господарської діяльності; копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з
присвоєним ідентифікаційним кодом. ( Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
4.12. На обліку в органах державної податкової служби
повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та
договори про спільну діяльність на території України без створення
юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають
обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів),
передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи
угоди, зберігаються в особовій справі платника податків. 4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл
продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди
про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції. 4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність
без створення юридичної особи платник податків (резидент), що
призначений учасниками договору відповідальним за утримання та
внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм
місцем перебування на податковому обліку подає такі документи: заяву за ф. N 1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність;
( Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) інформаційну картку договору з відміткою органу, що здійснив
державну реєстрацію договору (тільки для договорів про спільну
діяльність за участю іноземного інвестора). Органи державної податкової служби провадять облік договорів
про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень
наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N
571 ( z1388-04 ) "Про затвердження форми Звіту про результати
спільної діяльності на території України без створення юридичної
особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового
обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987. ( Абзац
п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в редакції Наказу ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) ( Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків
заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб
та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2). ( Пункт 4.13 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається
таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним
не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.
( Пункт 4.14 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.15. Узяття на облік платника податків органом державної
податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з
дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від
платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного
банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому
номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора
чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП. { Пункт 4.15 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника
податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної
особи орган державної податкової служби у день взяття на облік
передає відповідному державному реєстратору для внесення цих
відомостей до Єдиного державного реєстру. { Пункт 4.16 в редакції
Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 149 ( z0397-02 )
від 03.04.2002, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної
податкової служби формує довідку про взяття на облік платника
податків за формою N 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається
платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Другий примірник чи копія довідки зберігається в
реєстраційній частині облікової справи платника податків з
поміткою "Копія до облікової справи". { Пункт 4.17 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004; в редакції Наказів Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005, N 427
( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
4.18. Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у
журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків
за ф. N 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової
реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної
податкової служби. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є
єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на
облік в органі державної податкової служби. Якщо платник податків створений на визначений строк чи
перебуває на обліку в органі державної податкової служби до
визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою N
4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і
зазначається відповідна дата. { Пункт 4.18 розділу 4 доповнено
абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.18 згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.19. Повернення до органу податкової служби рекомендованого
листа з довідкою про взяття на облік платника податків за
ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з
розділом 11 цього Порядку. { Пункт 4.19 розділу 4 в редакції Наказів Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005, N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного
реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного
державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при
цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному
органі державної податкової служби, то цим органом проводяться
заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного
реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з
цим Порядком. У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і
відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за
результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру. { Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на
облік платника податків формують його облікову справу
(реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цим
Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або
зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і
взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження
платника податків (зі зміною адміністративного району), у
підрозділі обліку юридичних осіб. ( Пункт із змінами, внесеними
згідно з Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002, N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не
пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік
друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до
підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого
контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з
питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на
кожного платника. Наступного робочого дня після взяття на облік платників
податків підрозділ з обліку платників податків передає список
платників податків, узятих на облік за попередній день, до
підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження
платників податків та реалізації покладених законом повноважень.
{ Пункт 4.22 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється
державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у
складі державного податкового органу), на яку (який) покладено
функції обслуговування та контролю за великими платниками податків
(далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох робочих днів після
прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку
платника податків про зарахування його до категорії великих. Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного
рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції
(підрозділу). Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих
платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N
2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб. ( Абзац пункту в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не
пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до
підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за
поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують
облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника
податків. ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем
обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом
двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого
платника податків з категорії великих або про зміну місця його
обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2
пункту 3.5 цього Порядку. До органу державної податкової служби за новим місцем обліку
платника податків орган державної податкової служби, у якому
платник податків перебував на обліку, передає протягом одного
робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення
його з категорії великих платників або про зміну місця обліку
платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього
Порядку. Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників
податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до
журналів за формами N 6-ОПП (додаток 6) і N 2-ОПП або N 7-ОПП
(додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних
юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб. { Пункт 4.25 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
( Розділ 4 доповнено пунктом згідно із Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що
виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх
обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік
передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб
(фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними
податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків,
зборів (обов'язкових платежів). { Пункт 4.26 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків,
якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на
обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття
відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової
служби в 10-денний термін надсилає повідомлення про створення
відокремленого підрозділу за ф. N 17-ОПП до того органу державної
податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на
обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни
місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району
або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із
категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні
вказується причина зміни місця перебування відокремленого
підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія
повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого
підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому
вигляді або засобами електронної пошти органів державної
податкової служби. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002; пункт 4.27 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005, N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
5. Узяття на облік фізичних осіб - платників податків
{ Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004; в редакції Наказу ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006 }
5.1. Узяття на облік фізичної особи - підприємця
здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом
державної податкової служби на підставі повідомлення державного
реєстратора про проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної
картки на проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця. Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється
органом державної податкової служби також на підставі відповідного
повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо
відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру. ( Пункт 5.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора
підрозділом з обліку платників податків органу державної
податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця
робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. N 7-ОПП (додаток 7).
Отримані від державного реєстратора відомості обробляються
засобами відповідного програмного забезпечення згідно з
регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб.
( Пункт 5.2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
5.3. На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до
органу державної податкової служби за її місцем проживання не
надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи
на облік може бути здійснене органом державної податкової служби,
якщо така особа подає до органу державної податкової служби: заяву за формою N 5-ОПП (додаток 5); копію свідоцтва про державну реєстрацію. Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною
особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що така фізична особа - підприємець включена до
Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не
припинена. ( Пункт 5.3 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
5.4. Узяття на облік фізичної особи - підприємця органом
державної податкової служби провадиться не пізніше наступного
робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора
чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення
даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає
порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного
реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. N 7-ОПП. { Пункт 5.4 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
5.5. Платник податків зобов'язаний подати особисто або
надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу
державної податкової служби, у якому він узятий на облік,
повідомлення про відкриття/закриття поточних рахунків у банках. Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в фінансових установах затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306
( z0923-01 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
5.6. Підрозділ з питань оподаткування фізичних осіб вносить
інформацію про відкриті/закриті рахунки платників податків до
Реєстру фізичних осіб. ( Пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
5.7. Підрозділ обліку платників податків після взяття
платника податків на облік формує його облікову справу з переліком
документів, визначених пунктом 5.1 цього Порядку та іншими
документами, передбаченими цим Порядком, яка зберігається до
ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному
органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому,
тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із
зміною адміністративного району). Облікова справа з описом
документів на другий день після взяття платника податків на облік
закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі
за ф. N 7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи
зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб. Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних
осіб-підприємців підрозділ з обліку платників податків передає до
підрозділу податкової міліції список взятих на облік за попередній
день фізичних осіб-підприємців для реалізації покладених законом
повноважень. { Пункт 5.7 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 )
від 24.07.2006 } ( Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
5.8. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік
в органі державної податкової служби формується та видається
згідно з пунктами 4.16 - 4.18 розділу 4 цього Порядку. Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи -
підприємця орган державної податкової служби у день взяття на
облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих
відомостей до Єдиного державного реєстру. { Абзац другий пункту
5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } У довідці про взяття на облік фізичної особи-підприємця перед
прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується
"Фізична особа-підприємець". { Пункт 5.8 розділу 5 доповнено
абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Пункт 5.8 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є
підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є
найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності,
здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних
осіб - підприємців. Узяття на облік таких платників податків здійснюється не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за
формою N 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з
поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія
документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи
отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії,
сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності.
{ Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед
прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується
вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус",
"Адвокат" тощо. { Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } 5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в
органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого
місця нотаріуса. При поданні заяви таким платником податків
пред'являється оригінал та надається копія реєстраційного
посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.
{ Абзац перший підпункту 5.9.1 пункту 5.9 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси
розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного
посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову
інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із
Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної
діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
04.03.94 N 10/5 ( z0041-94 ) та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10.03.94 за N 41/250. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються
адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як
фізичні особи-підприємці, здійснюється за місцем їх проживання.
При поданні заяви такими платниками податків пред'являється
оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до
Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,
затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155.
{ Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.2 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } 5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є
працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право
самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється
за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками
податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною
експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції
України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005
N 86/5 ( z0882-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.08.2005 за N 882/11162. Довідка про взяття на облік
такого платника податків видається із зазначенням строку її дії,
що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта. { Пункт 5.9 розділу 5 доповнено
підпунктом 5.9.3 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } 5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за
інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних
функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну
професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на
обліку в органі державної податкової служби, орган державної
податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання
заяви для взяття на облік. Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення
така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік,
підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу
податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця
ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу
для реалізації покладених законом повноважень. { Пункт 5.9 розділу
5 доповнено підпунктом 5.9.4 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
5.10. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм
ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної
податкової служби в порядку, визначеному законодавством України.
{ Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Наказом ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006 }
5.11. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами,
здійснюється органами державної податкової служби залежно від
наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з Наказом ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006 }
6. Особливості обліку нерезидентів
та їх відокремлених підрозділів
6.1. Облік філій, відділень, представництв та інших
відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів в Україні 6.1.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів,
які відповідають визначенню постійних представництв нерезидентів в
Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), до початку своєї господарської
діяльності реєструються платниками податку на прибуток в органах
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням згідно з
Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації
України від 12.08.97 N 293 ( z0331-97 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.08.97 за N 331/2135 (у редакції
наказу Державної податкової адміністрації України від 16.01.98
N 23 ( z0063-98 ), та з урахуванням вимог цього Порядку. Узяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно
з цим Порядком не звільняє такий підрозділ від обов'язку
реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає
господарську діяльність та відповідає визначенню постійного
представництва нерезидента в Україні згідно із Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). У разі реєстрації постійного представництва нерезидента в
Україні платником податку на прибуток уважається, що такий платник
податків є взятим на облік в органі державної податкової служби за
його місцезнаходженням з дати такої податкової реєстрації та не
зобов'язаний подавати документи для взяття на облік згідно з цим
Порядком. За письмовим зверненням постійного представництва
нерезидента в Україні йому може бути видана довідка про взяття на
облік за ф. N 4-ОПП відповідно до цього Порядку. 6.1.2. Облік відокремлених підрозділів юридичних осіб -
нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні
та не підпадають під визначення постійних представництв
нерезидентів в Україні відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), але відповідно
до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори
(обов'язкові платежі), здійснюється відповідно до цього Порядку.
Для взяття на облік в органах державної податкової служби такі
відокремлені підрозділи подають документи згідно з пунктом 4.9
цього Порядку. 6.1.3. Документом про реєстрацію відокремлених підрозділів
нерезидентів на території України є: свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним
органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні, на які поширюється дія Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської
(неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане
Міністерством юстиції України, - для філій, відділень,
представництв та інших структурних осередків громадських
(неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні; свідоцтво про державну реєстрацію представництва іноземного
банку, видане Національним банком України, - для представництв
іноземних банків; документ, виданий уповноваженим органом державної влади
України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення,
отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу
нерезидента на території України, - для інших відокремлених
підрозділів нерезидентів.
6.2. Узяття на облік договорів (контрактів) про виробничу
кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної
інвестиційної діяльності за участі іноземного інвестора
здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.2 пункту 4.12
цього Порядку, після державної реєстрації договору (контракту)
Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним,
Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх
економічних зв'язків. Узяття на облік угод про розподіл продукції за участі
іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному
підпунктом 4.12.1 пункту 4.12 цього Порядку, після отримання
свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції,
підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції, з проставленням печатки
Кабінету Міністрів України. { Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
6.3. Нерезидент - виконавець проекту (програми) міжнародної
технічної допомоги, акредитований Міністерством економіки України,
для взяття на облік подає до відповідного органу державної
податкової служби за адресою виконавця в Україні: лист-звернення, у якому зазначаються найменування,
місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім'я, за
наявності - по батькові та номер ДРФО, посада уповноваженої особи; копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи -
нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.
6.4. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та
адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на
додану вартість до районного рівня Єдиного банку юридичних осіб
уносяться відомості про дипломатичні представництва, консульські
установи іноземних держав та прирівняні до них представництва
міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатичні місії) у
разі: якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій
податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб; якщо за заявою дипломатичної місії органом державної
податкової служби приймається рішення про відшкодування з бюджету
податку на додану вартість. Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного
банку юридичних осіб та їй присвоюється номер із ТРДПАУ органом
державної податкової служби без подання додаткових документів, про
що орган державної податкової служби інформує дипломатичну місію
не пізніше наступного робочого дня після такого включення. У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної
місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати
податку з доходів фізичних осіб, їй видається довідка про взяття
на облік за формою N 4-ОПП (додаток 4) у порядку, визначеному
пунктом 4.17 цього Порядку. У такій довідці після слів "(назва
ДПІ)" зазначається "як податковий агент щодо сплати податку з
доходів фізичних осіб".
6.5. Облік іноземних громадян, які мають постійне місце
проживання в Україні й одержують доходи з джерелом його походження
з України, здійснюється органами державної податкової служби на
загальних підставах. Винятком є особи, які мають дипломатичний
імунітет і звільняються від сплати податків відповідно до
законодавства України та при цьому не мають доходів чи об'єктів
оподаткування в Україні, не пов'язаних із дипломатичною
діяльністю. { Розділ 6 в редакції Наказу ДПА N 216 ( z0563-06 ) від
25.04.2006 }
7. Порядок внесення змін до облікових
даних платників податків
7.1. Органи державної податкової служби проводять внесення
змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на
підставі: інформації органів державної реєстрації; документально підтвердженої інформації установ банків про
відкриття (закриття) банківських рахунків та електронних реєстрів
з установ банків; документально підтвердженої інформації, що надається
платниками податків.
7.2. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру та
надходження відповідних відомостей від державних реєстраторів щодо
платників податків, а також надходження від самих платників
податків заяв за ф. N 1-ОПП чи за ф. N 5-ОПП з позначками
"Перереєстрація" чи "Зміни" органи державної податкової служби
фіксують зазначені зміни в журналах за ф. N 2-ОПП та ф. N 7-ОПП.
( Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову
заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації
податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий
орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів
реорганізації та надати податковому органу план такої
реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження
плану реорганізації з податковим органом тягне за собою
відповідальність, установлену законодавством. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.3 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
7.4. Централізовані бухгалтерії надають до органів державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх
установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями,
який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб. { Абзац
перший пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } Якщо установою або організацією, яка обслуговується
централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного
реєстру, централізована бухгалтерія підтверджує перебування на
обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти
робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін. При ненадходженні такого підтвердження від централізованої
бухгалтерії, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру
про здійснення реєстраційних дій щодо бюджетної установи або
організації, яка не перебувала на обліку в органах державної
податкової служби, підрозділ з обліку платників податків надсилає
за місцезнаходженням такої установи або організації відповідне
повідомлення (лист). Якщо установа або організація протягом місяця від дня
направлення такого повідомлення не підтвердить факту
обслуговування централізованою бухгалтерією, вона має бути взята
на облік органом державної податкової служби датою надходження
відомостей від державного реєстратора, про що органом державної
податкової служби такій установі видається (направляється) довідка
за ф. N 4-ОПП у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; пункт 7.4 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
7.5. Надання дубліката або копії довідки про взяття на облік
платника податків за ф.N 4-ОПП орган державної податкової служби
здійснює на письмовий запит платника податків. Дублікат довідки чи
її копія видається (надсилається) платнику податків протягом двох
робочих днів після надходження письмового запиту від платника
податків. Про їх видачу робиться запис у журналі реєстрації
довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП, а
відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової
справи платника податків. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; пункт 7.5 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці про
взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (назва,
місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової
служби, в якому платник податків перебуває на обліку, зміна
керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік
платника податків за ф. N 4-ОПП замість старої. ( Розділ 7
доповнено пунктом 7.6 згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002; пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 )
7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб
можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) органами державної
податкової служби на підставі електронних даних інформаційного
фонду ДРФО ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних
реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При
цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для
кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини
облікової справи платника податків. { Розділ 7 доповнено пунктом
7.7 згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002; із
змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 669 ( z0067-05 ) від
24.11.2004, N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності
реєстраційних частин облікових справ платників податків та
відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а
також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових
актів документів із облікових справ платників податків може
проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ
платників податків. З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були
виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація
банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків,
їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування
реєстраційних частин облікових справ платників податків
відповідними документами може проводитись із залученням платників
податків шляхом звірки. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб
юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та
головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення
бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена
лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на
чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом
державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб
на підставі: реєстраційної заяви платника податків з поміткою "Зміни"; даних про таких осіб, що вказуються платником податків у
податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо таких даних
достатньо для однозначної ідентифікації відповідальних осіб
платника податків. { Розділ 7 доповнено пунктом 7.9 згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002; пункт 7.9 в редакції Наказів
Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005, N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
7.10. Платники податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, у разі перереєстрації чи виникнення
змін (доповнень) у даних платників податків, визначених
реєстраційною заявою, у 20-денний строк після реєстрації чи
виникнення змін подають до органу державної податкової служби
документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік.
Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП) подається
відповідно з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни". ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
7.11. Якщо відповідно до законодавства в платника податків,
окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків,
звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування)
податків, зборів, інших обов'язкових платежів на території
територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі
обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі
державної податкової служби, відповідному цій території, такий
платник податків зараховується до категорії платників окремих
податків. 7.11.1. Зарахування платника податків до категорії платників
окремих податків за місцезнаходженням підрозділів чи об'єктів
платника податків, що розташовані на території іншої
територіальної громади, ніж юридична особа, здійснюється у
порядку, визначеному розділом 9 цього Порядку, про що вносяться
відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру
фізичних осіб. Уся облікова справа платника окремих податків зберігається у
відповідному галузевому підрозділі того органу державної
податкової служби, у якому такий платник включений до категорії
платників окремих податків. 7.11.2. При надходженні (наявності) відповідних підтвердних
документів або по закінченні бюджетного року платники окремих
податків, у яких відсутні об'єкти, ліквідовані (закриті,
реорганізовані) підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків
був зарахований до категорії платників окремих податків, за умови
своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до
Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі
службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового
органу виключаються з категорії платників окремих податків
відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться
відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру
фізичних осіб. 7.11.3. Органом державної податкової служби, яким платника
податків зараховано до категорії платників окремих податків,
такому платнику податків може бути видане Повідомлення про
включення платника податків до категорії платників окремих
податків за формою N 16-ОПП (додаток 15), строк дії якого
обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про
взяття на облік за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою
довідкою. Видачу такого повідомлення відповідний підрозділ органу
державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника
окремих податків протягом двох робочих днів після надходження
звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у
журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків
за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій
справі платника окремих податків. Повідомлення не потребує
додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу
державної податкової служби. 7.11.4. У разі зняття з обліку платника податків та
переведення його на обслуговування до іншого органу державної
податкової служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця
проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району чи
зарахуванням/виключенням платника податків до/з категорії великих
платників тощо, за наявності підстав для зарахування такого
платника податків до категорії платників окремих податків органу
державної податкової служби за попереднім місцем обліку одночасно
із зняттям з обліку такого платника податків згідно з цим
Порядком платник податків зараховується до категорії платників
окремих податків такого органу державної податкової служби. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.11 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
8. Порядок зняття з обліку платників податків
в органах державної податкової служби
8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або
його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є
ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення
реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії,
відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок
якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як
платника податків відповідно до законодавства. Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття
рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи,
уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення
(ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній
за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника
податків у разі ліквідації платника податків, слід: { Абзац другий
пункту 8.1 в редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від
24.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного
державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває
у процесі припинення подати в орган державної податкової служби, в
якому платник податків перебуває на обліку, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток
8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);
{ Абзац другий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
( Абзац третій підпункту 8.1.1 пункту 8.1 виключено на
підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 361
( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу,
уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії. Якщо стосовно платника податків до Єдиного державного реєстру
не внесено запису про прийняття рішення про припинення, заява за
формою 8-ОПП органом державної податкової служби не розглядається.
Про це орган державної податкової служби інформує платника
податків та пропонує йому подати повторну заяву після внесення
такого запису до Єдиного державного реєстру. { Абзац шостий
підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу ДПА N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } Платники податків, для яких законом визначені особливості їх
державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного
реєстру, подають заяву за формою 8-ОПП та документи у 3-денний
строк після розміщення у визначених законодавством друкованих
засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної
особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї.
Таке оголошення пред'являється при поданні заяви за формою N 8-ОПП
та його копія додається до заяви. { Підпункт 8.1.1 пункту 8.1
розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002, N 317 ( z0912-05 )
від 08.08.2005 )
8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним
органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у
п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в
якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток
8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);
{ Абзац другий підпункту 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 } оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії. ( Пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її
ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується
один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується,
визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною
комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків
юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби
на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної
комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах
відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів,
які на момент звернення взяті на облік органами державної
податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх
закриття. З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої
статті 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) за наявності в
органі державної податкової служби достатніх для поштового
відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки
банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний
строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання
платника банкрутом. { Підпункт 8.1.3 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.2. У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації
юридичної особи органом державної податкової служби приймається
рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника
податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі
одержання хоча б одного з таких документів (відомостей): заяви за формою N 8-ОПП (додаток 8) від платника податків; відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи
ліквідацію юридичної особи; відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ,
повідомлення органу державної реєстрації про закриття
відокремленого підрозділу; судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру,
іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення
провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом
платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом
про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної
реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети
установи, реорганізацію платника податків. Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи
розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що
надійшов до органу державної податкової служби першим. При отриманні першого з документів про припинення платників
податків робиться запис у журналі за формою N 6-ОПП (додаток 6). 8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної
особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної
особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі
прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу
призначається і проводиться перевірка підрозділу, який
закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в
установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках
юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені
підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної
податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо
проведення перевірки здійснює той орган державної податкової
служби, у якому перебуває на обліку юридична особа. До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або
реорганізовується, залучаються також органи державної податкової
служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих
податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних
органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної
податкової служби за місцем обліку платника податків. 8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової
служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового
боргу платник податків не подає податкових декларацій
(розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують
даті одержання органом державної податкової служби документів
(відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього
використана інформація від фінансових установ, митних органів та
інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення
господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та
платник податків не знаходиться за зареєстрованим
місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення
фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена
підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається
керівником органу державної податкової служби на підставі
відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією
керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників
податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи
платника податків. { Пункт 8.2 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
8.3. У разі отримання органом державної податкової служби
документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку,
підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів
після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний
лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого
органу державної податкової служби та органи державної податкової
служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих
податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені
підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи
(органи) проводять відповідні заходи у зв'язку з припиненням
платника податків. За результатами таких заходів після проведення
документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених
строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника
податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів)
підписують обхідний лист або готують відповідний висновок.
Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу
державної податкової служби обхідний лист зберігаються у
реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний
лист не підлягає видачі платникам податків. 8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою
N 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його
відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених
строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника
податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення
факту відсутності заборгованості платника податків та його
відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та
місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів),
які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ
обліку та звітності органу державної податкової служби складає
довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах
(обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) та передає
її до підрозділу обліку платників податків для направлення
відповідальній особі платника податків за умови виконання таких
вимог: наявності повідомлень від фінансових установ про закриття
всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих
через відокремлені підрозділи; повернення до органу державної податкової служби оригіналів
документів, що видані платнику податків та його відокремленим
підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші
довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства,
а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та
підлягають поверненню до органу державної податкової служби. Така довідка направляється відповідальній особі платника
податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою N 8-ОПП.
За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку
за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про
припинення) призначено відповідальною за проведення процедур
припинення платника податків, довідка за формою N 22-ОПП може бути
видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової
служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем
реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після
закінчення триденного строку довідка направляється поштою. 8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або
нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для
проведення реєстрації припинення платника податків вимагається
довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за
формою N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника
податків за формою N 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки
за формою N 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з
обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації
його припинення відповідно до законодавства або внесення запису
про припинення до відповідного державного реєстру. 8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу - платника
податків другий примірник довідки за формою N 12-ОПП або за формою
N 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де
перебуває на обліку юридична особа. 8.3.4. Дані про видачу довідки за формою N 12-ОПП або за
формою N 22-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки
про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру
фізичних осіб. Копії довідок за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП
зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників
податків. 8.3.5. Довідки за формою N 22-ОПП та довідки за формою
N 12-ОПП є дійсними протягом тридцяти календарних днів від дня їх
реєстрації в органі державної податкової служби. 8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою N 12-ОПП
або за формою N 22-ОПП повторна довідка видається органом
державної податкової служби протягом місяця від дня отримання
звернення платника податків про заміну довідки у такому самому
порядку, як і попередня довідка. У разі звернення платника податків щодо видачі повторної
довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби
може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов
від дати закінчення попередньої перевірки. { Пункт 8.3 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення
яких здійснюється згідно з Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), підставою для зняття їх з обліку в органах державної
податкової служби є надходження від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на
підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації
припинення чи рішення суду. Щодо платників податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб
уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей
(інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ. Якщо після припинення платника податків залишились
незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної
податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію,
повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв
таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення
або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про
дату зняття з обліку платника податків в органі державної
податкової служби. Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника
податків фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, уводяться до
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру
фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини)
таких платників здаються до архіву органу державної податкової
служби по закінченні звітного року. { Пункт 8.4 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків
встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, підрозділ
обліку та звітності складає повідомлення про наявність
заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) за
формою N 10-ОПП (додаток 10) і надає його підрозділу погашення
прострочених податкових зобов'язань для надсилання особі,
відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового
боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації
платника податків. Копії таких повідомлень передаються до
підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення
дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у
відповідні органи. { Абзац перший пункту 8.5 розділу 8 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань
або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника
податків, є: а) стосовно платника податків, який ліквідується, -
ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію
згідно із законодавством; б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів
платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків; в) стосовно фізичної особи - підприємця - така фізична особа; г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств
співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени
(пайовики) солідарно; ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка
здійснює управління таким інвестиційним фондом. При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника
податків, орган державної податкової служби організовує та планує
їх таким чином, щоб повідомлення за формою N 10-ОПП було отримане
особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або
податкового боргу платника податків, не пізніше строку,
визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може
становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про
припинення платника податків. { Пункт 8.5 розділу 8 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } Повідомлення за формою N 10-ОПП є вимогою органу державної
податкової служби щодо погашення заборгованості з податків, зборів
(обов'язкових платежів). { Пункт 8.5 розділу 8 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед
бюджетом, та у разі: неподання протягом одного року в органи державної податкової
служби податкових декларацій, документів податкової звітності;
{ Абзац другий пункту 8.6 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; провадження діяльності, яка суперечить установчим документам
та законодавству; наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; { Пункт 8.6
розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } наявності в органу державної податкової служби передбачених
законами України інших підстав для постановлення судового рішення
щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання; { Пункт 8.6 розділу 8 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } то керівник органу державної податкової служби приймає
рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про
звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною
заявою) про скасування державної реєстрації платника податків,
постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, визнання повністю або частково недійсними установчих
документів чи змін до них. { Абзац пункту 8.6 в редакції Наказу
ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами, внесеними
згідно з Наказами ДПА N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001, N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо
визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань
платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність
податкових зобов'язань та/або податкового боргу, план
реорганізації такого платника податків з органом державної
податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності
складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах
(обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) і передає
її підрозділу обліку платників податків для надання платнику
податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених
цим Порядком для випадків ліквідації платників податків. Платник податків, який реорганізовується та має податкові
зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених
законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення
про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за
місцем свого обліку: заяву про припинення платника податків за формою N 8-ОПП
(додаток 8); копію рішення про реорганізацію; у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається
порядок розподілу податкових зобов'язань та/або податкового боргу
між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням
видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що
передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими
визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний
уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та
уповноваженими особами платників податків - правонаступників.
Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством
порядку. Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань
органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника
податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної
податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників
податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня
отримання заяви за формою N 8-ОПП. За результатами такого розгляду
органом державної податкової служби приймається відповідне
рішення, яке доводиться до відома платника податків. 8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або
податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до
пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181), податковий
орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або
відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в
узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за
висновками податкового органу така реорганізація може призвести до
неналежного виконання податкових зобов'язань платником податків,
який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов'язань
та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає
вимогам Закону N 2181. У цьому випадку платник податків може погасити податковий
борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу
податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам)
та повторно звернутись до органу державної податкової служби для
його узгодження. 8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або
податкового боргу платника податків, активи якого передані у
податкову заставу, або того, хто скористався правом
реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до
пункту 13.2 статті 13 Закону N 2181 ( 2181-14 ), орган державної
податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає
надані платником податків документи та приймає рішення відповідно
до Закону N 2181. Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом,
передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових
зобов'язань, орган державної податкової служби приймає рішення про
узгодження плану реорганізації платника податків. 8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття,
приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників
долучаються облікові справи реорганізованих платників податків.
Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної
податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після
завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа
реорганізованого платника податків передається до органу державної
податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник. 8.7.4. Податкові зобов'язання та/або податковий борг знятого
з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до
карток юридичної особи. Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної
особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. 8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника
податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та
звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників
відповідно до Закону N 2181 ( 2181-14 ) згідно з узгодженим планом
реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про
порядок ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких
здійснюється органами державної податкової служби України,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 18.07.2005 N 276 ( z0843-05 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123. { Пункт 8.7 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному
органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у
зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника,
яка пов'язана зі зміною адміністративного району) є надходження
хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про належну
реєстрацію таких змін. ( Преамбула до пункту 8.8 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 ) 8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника
податків розпочинаються та проводяться органами державної
податкової служби при надходженні хоча б одного з таких
документів: відомостей державного реєстратора про внесення змін до
відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника
податків; заяви платника податків про зняття з обліку за ф. N 9-ОПП
(додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з
Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів),
поданих платником податків до органу державної податкової служби
за попереднім місцезнаходженням; заяви платника податків про взяття на облік за ф. N 1-ОПП або
за ф. N 5-ОПП із позначкою "Перереєстрація" та копії свідоцтва про
державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для
відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу
державної податкової служби за новим місцезнаходженням. ( Підпункт 8.8.1 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
8.8.2. Платники податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця
проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району, у
20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про
зняття з обліку до органу державної податкової служби за
попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за
новим місцезнаходженням. У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших
відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту
одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності з унесеними змінами в установленому
порядку повідомляє про це органи державної податкової служби. ( Підпункт 8.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000, N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
8.8.3. Після отримання органом державної податкової служби за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків
документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця
проживання) платника податків такий орган формує повідомлення про
зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 11), у
якому зазначає назви органів державної податкової служби за
попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника
податків. Таке повідомлення формується у двох примірниках та
надсилається до органу державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням протягом п'яти робочих днів від дня отримання
документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця
проживання). Про направлення повідомлення за ф. N 11-ОПП робиться
позначка у полі "Примітка" в журналі за ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП).
( Підпункт 8.8.3 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 ) 8.8.4. Після надходження повідомлення про зняття з обліку у
зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за
ф. N 11-ОПП або надходження відомостей від державного реєстратора
про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків чи
подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі
зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 9-ОПП орган
державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає
платника податків з обліку протягом місяця за відсутності
обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку
повинен бути продовжений до: { Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005, N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України
про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при
зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених
законодавством України податків та платежів після перереєстрації
здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення
поточного бюджетного року; ( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
( Абзац третій підпункту 8.8.4 пункту 8.8 вилучено на
підставі Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
закінчення перевірки, якщо до подання платником податків
заяви про зняття з обліку перевірка була розпочата або призначена
та орган державної податкової служби вже повідомив платника
податків про її проведення; ( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових
платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній
відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на
таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи
відшкодування настав на дату подачі заяви про зняття з обліку;
( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових
зобов'язань. { Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428
( z0998-06 ) від 24.07.2006 } Орган державної податкової служби, у якому було продовжено
строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк
від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного
державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган
державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в
обов'язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника
податків, причина продовження строку перебування на обліку
платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника
податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного
повідомлення, інформація про дати та результати останньої
перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи
порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни
місцезнаходження (місця проживання), тощо. Якщо до моменту зняття
з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи
факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася
чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування
на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення
таких змін органом державної податкової служби, у якому платник
перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне
повідомлення та направлене до органу державної податкової служби
за новим місцезнаходженням. Інші особливості зняття з обліку
платників податків, строк перебування на обліку яких був
продовжений, визначені підпунктом 8.8.10 цього пункту. { Підпункт
8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і
звітує за попереднім місцезнаходженням. ( Абзац підпункту 8.8.4
пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) Орган державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках
повідомлення за ф. N 11-ОПП, якщо до зняття платника податків з
обліку від органу державної податкової служби за новим
місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення. ( Підпункт 8.8.4
пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 ) Дані про надходження (виписку) повідомлення за ф. N 11-ОПП та
про зняття з обліку платника податків заносяться до журналу за
формою N 6-ОПП. ( Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено
абзацом сьомим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 ) Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру
фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. N 11 - ОПП посадовою
особою підрозділу обліку платників податків робиться запис. Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки
платника податків за поточний рік в електронному вигляді та
довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на
дату зняття його з обліку а також електронні копії податкових
декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні
роки, включаючи поточний. { Абзац одинадцятий підпункту 8.8.4
пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } Один заповнений примірник повідомлення за ф. N 11 - ОПП разом
з обліковою справою за весь період існування платника податків
(реєстраційною та звітною частиною), електронною копією податкової
звітності особових карток платника податків, довідкою про
недоплату й переплату платника податків роздрукованою обліковою
карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з
районного рівня Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, даними про
контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді та копією
акта останньої документальної перевірки платника податків
підрозділи, відповідальні за облік платників, у 5-денний термін
надсилають органам державної податкової служби за новим
місцезнаходженням. { Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002,
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } В органі державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням зберігаються такі документи: заява за ф. N 9 - ОПП; копія супровідного листа; повідомлення за ф. N 11 - ОПП. Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по
закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з
обліку платників податків і доводять їх до відома та використання
в роботі до підрозділів з питань оподаткування, а також виключають
знятих з обліку із загальної кількості платників податків. ( Підпункт 8.8.4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.8.5. Після надходження облікової справи орган державної
податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків
здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить
відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік
за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за ф. N 2-ОПП, ф.
N 7-ОПП). ( Підпункт 8.8.5 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно
з Наказами ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 ) 8.8.6. Орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. N 4-ОПП,
що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії. Така
довідка видається замість довідки, виданої за попереднім місцем
обліку. { Підпункт 8.8.6 пункту 8.8 розділу 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } 8.8.7. Місце обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну
професійну діяльність, крім нотаріусів, змінюється у разі зміни
місця проживання таких осіб, що пов'язане із зміною
адміністративного району. Місце обліку приватного нотаріуса змінюється у разі, якщо
воно не відповідає місцезнаходженню робочого місця нотаріуса або у
разі зміни місцезнаходження робочого місця нотаріуса, що
підтверджується відповідним повідомленням органу юстиції чи
реєстраційним посвідченням приватного нотаріуса. У разі зміни місця обліку особи, яка здійснює незалежну
професійну діяльність, органами державної податкової служби за
попереднім місцем обліку та за новим місцем обліку проводяться
процедури зняття з обліку / взяття на облік, аналогічні випадкам
зміни місця проживання фізичними особами - підприємцями. Такі
процедури розпочинаються та проводяться органами державної
податкової служби на підставі повідомлення відповідного державного
органу, що реєструє відповідну професійну діяльність або видає
документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва,
дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), або заяви самозайнятої особи
за формою N 9-ОПП та/або заяви за формою N 5-ОПП, поданих до
відповідних органів державної податкової служби. { Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.7 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
8.8.8. Процедури передачі карток особових рахунків та
податкових зобов'язань платника податків при знятті з обліку в
одному органі державної податкової служби і взятті на облік в
іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку платежів
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами
державної податкової служби України, затвердженої наказом
Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 N 276
( z0843-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
02.08.2005 за N 843/11123. Перед передачею карток особових
рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника
податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з
бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для
органів державної податкової служби і один - для платника
податків) відповідних актів звірки. { Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.8 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
8.8.9. У разі неможливості складання документа, передбаченого
нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації
України, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
платника податків (наприклад, проведення звірки з платником
податків) формується довідка у довільній формі про неможливість
складання такого документа. Довідка долучається до облікової
справи платника податків, яка передається до органу державної
податкової служби за новим місцем обліку платника податків. { Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.9 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
8.8.10. Облік платника податків, строк перебування на обліку
в органі державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним
місцезнаходження (місця проживання), що пов'язано із зміною
адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких
особливостей. За зверненням такого платника податків орган державної
податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову
довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП
замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника
податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному
за днем завершення строку перебування на обліку платника податків. У разі отримання органом державної податкової служби
відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного
реєстру відносно такого платника податків орган державної
податкової служби, який отримав такі відомості, зобов'язаний
передати ці відомості до органу державної податкової служби, у
якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не
пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних
відомостей. Якщо протягом строку, на який продовжено термін перебування
на обліку платника податків, приймається рішення про його
припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника
податків проводяться та завершуються тим органом державної
податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку на
момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не
може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної
податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу
державної податкової служби. { Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.10 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
8.9. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника
податків здійснюється в порядку, відповідному для платників
податків - юридичних осіб. На фізичних осіб - підприємців
поширюється дія пунктів 8.1 - 8.8 цього Порядку. Особливістю є
лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення до
Єдиного державного реєстру запису щодо прийняття рішення про
припинення підприємницької діяльності подає до органу державної
податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків,
такі документи: { Абзац перший пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 }
заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток
8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);
{ Абзац другий пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 } оригінали документів, що видаються органами державної
податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки
за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до
органу державної податкової служби, а також завірені органом
державної податкової служби копії цих документів, якщо такі
видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової
служби. Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну
діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної
діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб -
підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації
відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або
видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва,
дозволи, ліцензії, сертифікати тощо). { Абзац четвертий пункту 8.9
розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її
смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно
відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця
банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної картки є
підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у
відповідному органі державної податкової служби. { Пункт 8.9
розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 } ( Пункт 8.9 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування
його до категорії великих, здійснюється в такому порядку: Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків передає до інспекції (підрозділу): роздруковану облікову картку платника податків (повні
реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані
про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;
( Пункт 8.10 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) облікову справу великого платника податків (реєстраційну та
звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою
N 15-01111 (додаток 14); особові картки великого платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату великого платника податків
за станом на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки великого
платника податків. Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку
платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою
N 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих.
Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до банківських
установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення
його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця
обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2
пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку. Орган державної податкової служби, з якого переводиться
платник податків, передає до органу державної податкової служби за
новим місцем обліку платника податків такі документи: роздруковану облікову картку платника податків (повні
реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних
юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про
контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді; облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну
частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП
(додаток 14); особові картки платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом
на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки платника
податків; електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів
платника податків за три звітні роки, включаючи поточний. Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім
місцем обліку платника податків надсилає другий примірник
повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного
з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку.
Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до фінансових
установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків".
{ Пункт 8.11 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
8.12. Якщо за попереднім місцем перебування на податковому
обліку платник податків жодного разу не перевірявся комплексно, то
від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий
з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік,
надсилається повідомлення, у якому зазначається, що платник
податків не перевірявся і з яких причин. ( Розділ 8 доповнено
пунктом 8.12 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині
розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету
податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах
банків, можуть бути зняті з податкового обліку в порядку,
визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього Порядку. Після зняття з
обліку такої установи до органу державної податкової служби, де на
обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому
вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника
податків (ф. N 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку
та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До
довідки додається актуальна копія заяви ф. N 1-ОПП або
інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та
повідомляється дата останньої документальної перевірки. { Розділ 8
доповнено пунктом 8.13 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї
самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути
зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього
розділу, за відсутності рахунків у банках, відкритих через такі
підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в
такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо: нараховування, утримання або сплати (перерахування) до
бюджету жодного податку, збору, обов'язкового платежу від свого
імені чи від імені іншого платника податків; складання та подання податкової звітності податковим органам; укладання трудових договорів (контрактів) з найманими
особами, нараховування або сплати їм заробітної плати; ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового
обліку; відкриття рахунків у банках. До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена
копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію
відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого
підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого
підрозділу об'єднуються. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.14 згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; пункт 8.14 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 )
8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції
та договорів про спільну діяльність здійснюється після закінчення
терміну їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були
укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку. { Абзац
перший пункту 8.15 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від
24.07.2006 } Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі
державної податкової служби та взяттям на податковий облік в
іншому органі державної податкової служби платника податків, що є
інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору,
здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку
відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну
діяльність. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.15 згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
9. Особливості обліку платників податків у
розрізі окремих видів податків
9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи
(відокремленого підрозділу), фізичні особи (в тому числі
підприємці) ставляться на облік органами державної податкової
служби з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком
платників відповідних податків, які розробляються галузевими
управліннями Державної податкової адміністрації України та
затверджуються її Головою. ( Пункт 9.1 розділу 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
9.2. Платник податків зараховується органами державної
податкової служби до категорії платників окремих податків за
місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ
корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного
середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних
засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях
інших територіальних громад, ніж юридична особа. ( Розділ 9
доповнено пунктом 9.2 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
10. Порядок передання реєстраційних відомостей до
Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб
10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без
районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані
державні податкові інспекції: 10.1.2. Ведуть облік платників податків. 10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв
заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб
та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної
податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. N
2-ОПП і за ф. N 7-ОПП. Після взяття на облік протягом 5 робочих
днів формують облікові справи платників податків. ( Підпункт
10.1.3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 10.1.4. Формують і передають "Звіт обліку платників" (терміни
встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).
10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній
Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові
інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у
містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції: 10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків -
юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб. 10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними
податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною
податковою адміністрацією України. 10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль,
звірку й аналіз даних щодо платників податків.
10.3. Державна податкова адміністрація України: 10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників
податку юридичних осіб та ДРФО. 10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що
надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо
платників податків.
10.4. Органи державної податкової служби організовують
взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами
Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом
статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки,
внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої
влади.
11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх
підрозділам податкової міліції для встановлення
місцезнаходження юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців
( Назва роділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
11.1. З метою більш повного обліку платників податків -
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення
отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями
неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової
служби з обліку платників податків повинні забезпечувати
систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців органами державної
податкової служби після здійснення їх державної реєстрації,
перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи
статутних документів. ( Підпункт 11.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказами ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
( Підпункт 11.2 вилучено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
( Підпункт 11.3 вилучено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
11.2. Підрозділи органу державної податкової служби: стосовно платників податків, якими не подано в зазначені
терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому
законодавством, самостійно визначають суму податкового
зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового
зобов'язання та інші заходи; стосовно платників податків, які мають податковий борг, у
порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із
скорочення податкового боргу з використанням права податкової
застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші
заходи. У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи
проведенні документальної перевірки платника податків чи при
виконанні інших службових обов'язків працівниками органів
державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись
перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження
платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків
за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться
робота із з'ясування фактичного місця розташування
(місцезнаходження) платника податків, відповідальних та
афілійованих осіб. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
11.3. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних
осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом
податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної
податкової служби встановлено відсутність платника податків за
його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки
місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи
щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у
тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені
порушення податкового законодавства й суму податкового боргу
передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників
податків. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
11.4. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена
відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не
з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження),
підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу
державної податкової служби готують та передають підрозділам
податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця
проживання) платника податків за формою, що затверджується
центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного
встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит
незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До
Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та
Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про
подання запиту. До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції,
включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків,
інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані
відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне
місцезнаходження), про допущені порушення податкового
законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані
відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні
відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації
(перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про
відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші
наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб). ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника
податків подається у зв'язку з поверненням до органу державної
податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв'язку з
відсутністю платника податків на обліку у органах державної
податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу
податкової міліції, включаються: інформація про причини
направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків
(код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні
дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про
засновників та відповідальних осіб тощо). { Пункт 11.4 розділу 11
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
11.5. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження
(місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції
надають інформацію підрозділам з обліку платників податків. Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, то підрозділи з обліку платників податків до
відповідного органу державної реєстрації (легалізації) надсилають
повідомлення про відсутність платника податків за
місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової
служби своєї нової адреси та неможливість установлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Таке
повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з'явилися до
органу державної податкової служби для взяття на облік, так і
відносно платників податків, що перебувають на обліку. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
( Підпункт 11.8 вилучено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
( Розділ 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
12. Прикінцеві положення
12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цим
Порядком, не допускається.
12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік
платників податків та особливостей організації встановлення
місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів
податків органи державної податкової служби, які ведуть облік
платників, складають і надсилають до органів державної податкової
служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.

( У всіх додатках цифри та слово "19__ р." замінено
на цифри та слово "20__ р." Згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
{ У всіх додатках слова "Інструкції про порядок обліку
платників податків" замінено словами "Порядку обліку
платників податків, зборів (обов'язкових платежів)"
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Додаток 1
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 1-ОПП
Заява
Для юридичних осіб (відокремлених підрозділів)
Номер реєстрації ———————————— —— в ДПА ———————————— —— ОБЛІК —— Дата взяття на ———— ———— ———— —— Зарахування до категорії облік в ДПА ————/————/———— —— платників окремих податків
—— Перереєстрація,
зміни (потрібне
підкреслити) (ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)
——— ———— |1|Ідентифікаційний—————————————————— |1а|Ідентифікаційний———————————————— ———код за ЄДРПОУ —————————————————— ————код головного ———————————————— або реєстраційний (обліковий) номер підприємства за ЄДРПОУ (для платника податків відокремлених підрозділів) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |——— | ||2| Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер) | |——— | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |——— | ||3| Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер) | |——— | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— ————————————————————————————————————————————————————————— |4|Назва ДПІ, в яку | | ———подається заява ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Назва ДПІ, з якої | | вибув платник —————————————————————————————————————————————————————————
ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
————Назва органу ————————————————————————————————————————————————————————— |4А|державної | | ————реєстрації ————————————————————————————————————————————————————————— ———— ———— ———— ——————————————————————————— Дата реєстрації ————/————/———— Номер рішення | | про реєстрацію ———————————————————————————
Код та назва ———— ———————————————————————————————————————————————— форми власності ———— ————————————————————————————————————————————————
Код та назва організаційно- —————————————————————————————————————————————————————————— правової форми —————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |————ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Ознака ЗЕД* Назва виду діяльності | ||5 |Код ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |———— ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |————НЕОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | ||5а|Код ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |———— ———————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————— —————— —— ————————————————————————————————| | —— —————— —————— —— ————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— |6|Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, —— ———за рахунок чл. внесків - 3, змішана - 4) ——
Код і назва органу управління ———————— —— ———————————————————————————— ———————— —— ———————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— —————————————————————— |7|Розмір статутного фонду в національній валюті (грн.) —————————————————————— ———
* ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність. Аркуш 1

АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ——— |8|Місцезнаходження ——— ———————————— ————————————————————————————————————————— Поштовий індекс ———————————— Країна ————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Область —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Район —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Місто —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————————— ——————— ——————— ——————— ——————— Будинок ——————— / ——————— Корпус ——————— Офіс / Квартира ———————
——— |9|Дані про керівників ———
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові ———————————————————— та ідентифікаційний номер ———————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Паспорт: серія _____ номер ______ ким виданий ______________________________| |дата видачі ___________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————— —————————————— Телефон: службовий —————————————— домашній —————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | —————————————— —— —————————————— —— | |Додаткові телефони —————————————— факс —— —————————————— факс —— | | —————————————— —— —————————————— —— | | —————————————— —— —————————————— —— | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: прізвище, ім'я, по батькові ———————————————————— (бухгалтер чи інша особа, та ідентифікаційний номер ———————————————————— на яку покладено обов'язки
з ведення бухгалтерського
обліку платника податків)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Паспорт: серія _____ номер ______ ким виданий ______________________________| |дата видачі ___________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————— —————————————— Телефон: службовий —————————————— домашній —————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | —————————————— —— —————————————— —— | |Додаткові телефони —————————————— факс —— —————————————— факс —— | | —————————————— —— —————————————— —— | | —————————————— —— —————————————— —— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———— |10|Кількість працюючих згідно зі штатним ———————————————————————— ————розкладом на момент взяття на облік ————————————————————————

_______________________ _________________ ________________
(П.І.Б. керівника) (підпис) (дата)
М.П.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ
(для юридичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————— | |ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ ————————————————— | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |НАЗВА |—————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Місцезнаходження | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон службовий ———————————————— Факс ——— || | | ———————————————— ——— || | | Назва ДПІ ——————————————————————————————————————————————————————— || | | ——————————————————————————————————————————————————————— || | | Назва органу ——————————————————————————————————————————————————————— || | | державної | | || | | реєстрації ——————————————————————————————————————————————————————— || | | || | | Дата ———— ———— ———— Номер рішення —————————————————————— || | | реєстрації ————/————/———— про реєстрацію —————————————————————— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Внесок у статутний ————————————————————————— Назва валюти ———————————| |фонд (сума) ————————————————————————— ———————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————— | |ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ ————————————————— | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |НАЗВА |—————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Місцезнаходження | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон службовий ———————————————— Факс ——— || | | ———————————————— ——— || | | Назва ДПІ ——————————————————————————————————————————————————————— || | | ——————————————————————————————————————————————————————— || | | Назва органу ——————————————————————————————————————————————————————— || | | державної | | || | | реєстрації ——————————————————————————————————————————————————————— || | | || | | Дата ———— ———— ———— Номер рішення —————————————————————— || | | реєстрації ————/————/———— про реєстрацію —————————————————————— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Внесок у статутний ————————————————————————— Назва валюти ———————————| |фонд (сума) ————————————————————————— ———————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
У розділі "Інформація про засновників (для юридичних осіб)": відокремлені підрозділи) надають інформацію тільки щодо
платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є; щодо платників податків, які перебувають у державній або
комунальній власності, зазначається орган державної влади,
об'єднання, установа, заклад, якому такий платник податків
безпосередньо підпорядкований, підзвітний та/або який здійснює
управління таким платником податків.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*
(для фізичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————————— | |ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО ————————————————————— | |ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ————————————————————————————————————————————————| | ————————————————————————————————————————————————| |Місце проживання | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон ———————————————— Факс ——— Телефон ———————————————— Факс ——— || | |службовий ———————————————— ——— домашній ———————————————— ——— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Паспортні дані Серія ————————————————— Номер ————————————— | | ————————————————— ————————————— | | Ким виданий ————————————————————— Коли виданий ————————————————— | | Внесок у статутний |———————————————————| ————————————————— | | фонд (сума) ————————————————————— Назва валюти ————————————————— | | ————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————————— | |ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО ————————————————————— | |ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ————————————————————————————————————————————————| | ————————————————————————————————————————————————| |Місце проживання | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон ———————————————— Факс ——— Телефон ———————————————— Факс ——— || | |службовий ———————————————— ——— домашній ———————————————— ——— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Паспортні дані Серія ————————————————— Номер ————————————— | | ————————————————— ————————————— | | Ким виданий ————————————————————— Коли виданий ————————————————— | | Внесок у статутний |———————————————————| ————————————————— | | фонд (сума) ————————————————————— Назва валюти ————————————————— | | ————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається,
якщо вони є членами трудового колективу. Інформація про засновників може продовжуватись на наступних
аркушах.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 4
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )

Додаток 2
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)

Форма N 2-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
Журнал
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін)
платників податків *
(для осіб, що внесені до ЄДРПОУ та ТРДПАУ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Причини подання|Код за | Найменування |Дата взяття на |Дата виписки |Дата та спосіб|Примітка | |з/п|отримання,|заяви чи |ЄДРПОУ або|платника податків|облік та внесення|довідки про |видачі | | | |вхідний |надходження |за ТРДПАУ | |даних до Єдиного |взяття на облік|(направлення) | | | |номер та |повідомлення |платника | |банку даних про |за ф. N 4-ОПП, |довідки | | | |назва | |податків | |платників |реєстраційний |платнику | | | |документа | | | |податків |номер довідки |податків | | |---+----------+---------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _________________
* 1 - порядковий номер заповнення Журналу;
2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа (заява,
повідомлення тощо) про взяття на облік (перереєстрацію,
унесення змін);
3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення
(первинне взяття на облік, перереєстрація, реорганізація,
унесення змін до статутних документів, зміна
місцезнаходження тощо);
4 - код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний
(обліковий) номер;
5 - повне найменування платника податків;
6 - дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку
даних про платників податків органу державної податкової
служби;
7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП,
реєстраційний номер довідки;
8 - дата видачі (направлення) довідки платнику податків та
спосіб направлення такої довідки згідно з пунктом 4.17
Порядку
{ Додаток 2 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
Додаток 3
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
N _________
"___"____________ 20__ р.
Форма N 17-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
(назва та адреса органу державної податкової
служби, якому видається повідомлення)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення філії, представництва, відділення чи
іншого відокремленого підрозділу платника податків*
-------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ----------------- | | ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код відокремленого ----------------- | |підрозділу за ЄДРПОУ ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | |------------------------------------------------------------------| ||Поштовий індекс ----------- || || ----------- || ||Область ____________________________________________________|| ||Район ____________________________________________________|| ||Місто ____________________________________________________|| ||Район міста ____________________________________________________|| ||Вулиця ____________________________________________________|| ||Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- || || ---- ---- ---- ---- || |------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------
Інформація про перебування на податковому обліку відокремленого
підрозділу: ____________________________________ "___"______________ 20____ р.
(перебуває на податковому обліку з / (дата взяття на облік /
не перебуває на податковому обліку, дата створення)
створений)
Назва органу державної податкової служби: __________________________________________________________________
Додаток на ___________ аркушах
Посадова особа
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. _____________________
* Надається інформація про відокремлений підрозділ:
що перебуває на податковому обліку - за даними органу державної
податкової служби;
що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики та
органів державної реєстрації.
( Додаток 3 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 4
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 4-ОПП
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149
( z0397-02 )
від "___"_________ 20__ р. N ___
Довідка
про взяття на облік платника податків
--------------------- Повідомляємо, що платник податків | | | | | | | | | | | --------------------- (код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із
ТРДПАУ/номер ДРФО (потрібне підкреслити))
__________________________________________________________________
(повна найменування або прізвище, ім'я, по батькові
для фізичної особи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________________________
Керівник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)
узятий на облік від "___"______________ ____ р. N ___
у ________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва ДПІ) __________________________________________________________________

Начальник відділу (підрозділу) з обліку
платників податків органу державної
податкової служби _________ __________
(підпис) (П.І.Б.) М.П.
( Додаток 4 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
Додаток 5
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 5-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
ЗАЯВА
для фізичних осіб
(підприємців та інших самозайнятих осіб)
----------- ----- Номер реєстрації у ДПІ ----------- |___| Реєстрація Дата взяття на облік ----- ----- ----- |___| Перереєстрація, зміни (потрібне
підкреслити) у ДПІ -----/-----/----- | | Зарахування до ----- категорії платників окремих
податків ------------------------------------------------------------------ |1. Ідентифікаційний номер ДРФО --------------------- | | --------------------- | | Прізвище ________________________________________________ | | Ім'я ________________________________________________ | | По батькові ________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |2. Назва ДПІ, в яку | | подається заява ____________________________________________| | Назва ДПІ, з якої | | вибув платник ____________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |3. Назва органу | | державної реєстрації _______________________________________ | | Дата реєстрації ----- ----- ----- Номер свідоцтва | | -----/-----/----- про реєстрацію ___________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4. Основний вид діяльності Ознака ЗЕД Назва виду діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| |4а. Неосновні види діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5. Місце проживання ----------- | | Поштовий індекс ----------- Країна ____________________ | | Область ________________________________________________ | | Район ________________________________________________ | | Місто ________________________________________________ | | Район міста ________________________________________________ | | Вулиця ________________________________________________ | | | | Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- | | ---- ---- ---- ---- | | ------- --------- --- -------------------| |Контактні телефони----------------- Факс --- -------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |6. Місце роботи (якщо робота - за наймом) ______________________| |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |7. Паспортні дані | | Серія ______________ Номер __________________ | |Ким виданий ________________________ Коли виданий _____________ | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ ____________ ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

( Додаток 5 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )

Додаток 6
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 6-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв, повідомлень, інших
документів про припинення чи зняття
з обліку платників податків*

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Найменування|Вид, форма | Орган, | Дата та |Форма, дата | Особа, якій |Дата зняття| |з/п|ЄДРПОУ, | або | документа | що | номер |та вихідний | видано | з обліку, | | |номер з | прізвище, | щодо | прийняв| відповід-| номер | довідку |підстава та| | |ТРДПАУ, | ім'я, по |припинення |рішення,| ного | довідки за |(повідомлен- | дата | | | номер | батькові | (зняття з | дата та| запису |ф. N 12-ОПП,| ня), |припинення | | | ДРФО | платника |обліку) та | номер |в Єдиному | за | спосіб та | (у разі | | |платника| податків | дата його | рішення|державному|ф. N 22-ОПП | дата видачі |ліквідації | | |податків| | отримання | | реєстрі | або | документа, | або | | | | | (заява, | | |повідомлення|підпис такої |реорганіза-| | | | |повідомлен-| | | за |особи (у разі| ції) | | | | |ня, рішення| | |ф. N 11-ОПП,| отримання | | | | | | тощо) | | | за | документа | | | | | | | | |ф. N 15-ОПП | особисто) | | |---+--------+------------+-----------+--------+----------+------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Стосовно одного платника податків у цьому Журналі робиться
тільки один запис при отриманні першого з документів, які є
підставою для припинення платника податків або зняття з обліку
платника податків 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 2 - код ЄДРПОУ, номер з ТРДПАУ, номер ДРФО платника податків; 3 - найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника
податків; 4 - вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та
дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо згідно з
пунктом 8.2 Порядку); 5 - найменування та інші реквізити органу, що прийняв рішення
про припинення (зняття з обліку), дата та номер рішення; 6 - дата та номер відповідного запису в Єдиному державному
реєстрі; 7 - форма, дата та вихідний номер довідки за ф. N 12-ОПП, за
ф. N 22-ОПП або повідомлення за ф. N 11-ОПП, за ф. N 15-ОПП; 8 - особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата
видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа
особисто), назва ДПІ при зміні місцезнаходження (місця проживання)
або місця обліку.
{ Додаток 6 у редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
Додаток 7
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
Форма N 7-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття
на облік (перереєстрацію, реорганізацію,
унесення змін) платників податків
(для самозайнятих осіб)

------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Причини |Номер|П.І.Б. та| Дата |Дата виписки |Дата та спосіб|Приміт-| |з/п|отримання,| подання |ДРФО |категорія| взяття | довідки про | видачі | ка | | | вхідний | заяви чи | |платника |на облік| взяття на |(направлення) | | | | номер та |надходження| | | та | облік за | довідки | | | | назва |повідомлен-| | |внесення| ф. N 4-ОПП, | платнику | | | |документа | ня | | |даних до|реєстраційний| податків | | | | | | | |Реєстру |номер довідки| | | | | | | | |фізичних| | | | | | | | | | осіб | | | | |---+----------+-----------+-----+---------+--------+-------------+--------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа; 3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення; 4 - номер ДРФО; 5 - прізвище, ім'я, по батькові та категорія платника
(фізична особа - підприємець, приватний нотаріус, адвокат тощо); 6 - дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру
фізичних осіб; 7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП,
реєстраційний номер довідки; 8 - дата та спосіб видачі (направлення) довідки платнику
податків; 9 - примітка.
{ Додаток 7 у редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 8-ОПП

N ______ "___"________ 20__ року

ЗАЯВА
про припинення платника податків

до ______________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, до якого подається
заява)
Цим повідомляється, що стосовно ------------------------------- платника податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- (код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер
платника податків / номер ДРФО (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_________________________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання)
розпочаті/проведені процедури припинення
(ліквідації/реорганізації).
----------------------------------------------------------------- (непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)
Причина (підстава) для припинення діяльності (з посиланням на
пункт, статтю нормативно-правового акта):
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення
(ліквідацію чи реорганізацію).
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
Назва документа, яким затверджене рішення, номер та дата
рішення.
------------------------------------------------------------------ | | | від "___"____________ 20__ року N _____________ | ------------------------------------------------------------------
До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців унесено запис
------------------------------------------------------------------ |про | |----------------------------------------------------------------| | | | "___"____________ 20__ року за N __________ | ------------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та
видати (необхідне відмітити):
--- | | довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах | | (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП |-| | | довідку про зняття з обліку платника податків за формою | | N 12-ОПП згідно з | | | | ____________________________________________________________ | | (вказати пункт, статтю нормативно-правового акта) ---
Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за
даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про
припинення) призначено відповідальною за проведення процедур
припинення платника податків:
________________________________ _______________________________
(П.І.Б.) (посада)
_________________________________________________________________
(поштова адреса, телефон)
____________________________
(підпис)
М.П. (для фізичних осіб - за наявності)
{ Додаток 8 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 347
( z0874-01 ) від 05.09.2001; у редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Додаток 9
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 9-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання)
--------------------- Платник податків --------------------- код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ |Назва ДПІ ______________________________________________________| |Дата подання ----- ----- ----- | |заяви про зняття з обліку -----/-----/----- | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу, | |що прийняв рішення про зміну ----------------- | |місцезнаходження (місця проживання), ----------------- | |та його назва _________________________________________________ | | | |Номер та дата прийняття рішення про зміну місцезнаходження | |(місця проживання) ____________________________________________ | | | |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків зобов'язаний стати на облік | |_______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Заяву склав:
Посадова особа ___________ _____________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. ------------------------------------------------------------------ Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової
служби*:
Зняття з обліку здійснив ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)
Керівник органу державної податкової служби
__________ _____________________________ "___"________ 20__ року
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------- * Заповнюється після зняття з обліку.
( Додаток 9 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 10
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 10-ОПП
N ______ "___"_________ 20__ року ________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення) ________________________________________
Повідомлення
про наявність заборгованості з
податків і зборів (обов'язкових платежів)

Платник податків ————————————————————— ————————————————————— код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/
номер ДРФО (потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) має заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підрозділу погашення
прострочених податкових
зобов'язань органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)
Керівник підрозділу обліку
та звітності органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)
Керівник органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.) М.П.
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
Додаток 11
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)

N _________
"___"____________ 20__ р.
Форма N 11-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
_________________________ _________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який
видається повідомлення) видав повідомлення) _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ *
про зняття з обліку платника податків у зв'язку
зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків стає (зобов'язаний стати) на облік | |________________________________________________________________| | | |Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути| |платник податків | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ Інформація про платника податків: --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Найменування або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження| |(місце проживання) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | | |Посадова особа органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом ________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Остання документальна перевірка проведена за станом на | |"___"______________ 20__ р. | |Інформація про зняття з обліку в органі державної податкової | |служби ________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Зняття з обліку здійснено | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Одержав дане повідомлення _________________"___"________ 20__ р.| | | |Посадова особа органу державної податкової служби |
|____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ____________________
* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких
підшивається до облікової справи платника податків.
( Додаток 11 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )

Додаток 12
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
N _________
"___"____________ 20__ р.
Форма N 12-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
____________________________________
(орган, до якого подається довідка) ____________________________________
ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків
ДПІ/ДПА у ________________________________________________________
повідомляє, що платник податків --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО
(потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для
фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи) не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів).
У зв'язку з ______________________________________________________
(ліквідація, реорганізація, злиття та ін.) за рішенням ______________________________________________________
(суду, господарського суду, власника, засновників,
міністерства та ін.)
від "___"____________ 20__ р. N ____________________
знятий з податкового обліку "___"_____________ 20__ р.
Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення
платника податків та дійсна протягом тридцяти календарних днів від
дати її реєстрації.
Посадова особа
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 12 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 347
( z0874-01 ) від 05.09.2001; N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Додаток 13
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 14-ОПП
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149
( z0397-02 )
Журнал
реєстрації довідок про взяття на облік платника податків
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Код за |Найменування |Місцезнаходження (місце|Кіль-|Дата та | |з/п|видачі |ЄДРПОУ, |платника податків |проживання) |кість|підпис | | |довідки |реєстрацій-|(прізвище, ім'я та| |вида-|керівника | | |за ф. |ний номер |по батькові) | |них |в | | |N 4-ОПП, |із ТРДПАУ, | | |копій|одержанні | | |вихідний |ідентифіка-| | | |довідки та | | |реєстра- |ційний | | | |копій | | |ційний |номер із | | | | | | |номер |ДРФО | | | | | | |довідки |платника | | | | | | | |податків | | | | | |---+---------+-----------+------------------+-----------------------+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 13 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 )

Додаток 14
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
N______
"___"___________ 20__року
Форма N 15-ОПП

_______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який дає
дається повідомлення/ повідомлення)
адреса платника податків/
адреса банківської установи, в
якій відкриті рахунки платника
податків)
Повідомлення *
про зарахування / виключення платника податків
до / з категорії великих платників або
про зміну місця обліку платника податків
(потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, до якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Назва органу державної податкової служби, з якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про платника податків: ------------------------ ------------------------ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника податків)
------------------------------------------------------------------ |Назва та місцезнаходження: ____________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Інформація про переведення з органу державної податкової | |служби: | | | |Номер та дата рішення про переведення платника податків _______ | | | |Переведення здійснено: | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Посадова особа органу державної податкової служби | | _____________ _______________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |Керівник органу державної податкової служби | | _____________ ________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом:________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Одержав дане повідомлення: ______________ "__"__________20____р.| | | |Відповідальна особа _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | |Керівник _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------
----------------- * Це повідомлення виконується у двох примірниках (один
підшивається до облікової справи платника податків, другий -
платнику податків), копії надсилаються банківським установам, що
обслуговують платника податків.
{ Доповнено Додатком 14 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Додаток 15
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 16-ОПП
(у редакції наказу ДПА
України
від 08.08.2005 N 317
( z0912-05 )

"____" _________ 200__ р.
N _______________
ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення платника податків
до категорії платників
окремих податків

Платник податків --------------------------------------------------------------------- |Код за ЄДРПОУ/номер ДРФО | | | | | | | | | | | |(потрібне підкреслити) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи --------------------------------------------------------------------- | | |-------------------------------------------------------------------| | | --------------------------------------------------------------------- включений до категорії платників окремих податків у --------------------------------------------------------------------- | | |-------------------------------------------------------------------| | | --------------------------------------------------------------------- (назва органу державної податкової служби)
у зв'язку з наявністю підрозділу (об'єкта) --------------------------------------------------------------------- | | |-------------------------------------------------------------------| | | --------------------------------------------------------------------- (назва підрозділу, об'єкта)
що знаходиться --------------------------------------------------------------------- | | |-------------------------------------------------------------------| | | --------------------------------------------------------------------- (місцезнаходження підрозділу, об'єкта)
Це повідомлення є доповненням до довідки про взяття на облік
платника податків за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою
довідкою до:
"_______" ________________ 200____ року
(указати строк дії повідомлення, який
обмежується бюджетним роком)
Начальник відділу (підрозділу) з обліку
платників податків органу державної
податкової служби _________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
( Доповнено додатком 15 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )

Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
Форма N 22-ОПП

N _______ "___"__________ 20__ року
(номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості по податках,
зборах (обов'язкових платежах)

_________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, в якому платник
податків перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про ______________ _________________________________________________________________,
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою /потрібне вказати/)
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців внесено запис "___"__________ 20__ року за
N ______,
------------------------------- платником податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- (код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер
платника податків / номер ДРФО /потрібне підкреслити/)
_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів
(обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та
державних цільових фондів та стосовно яких контролюючими органами
є органи державної податкової служби.
Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків
відсутня заборгованість по податках, зборах (обов'язкових
платежах).
Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення
платника податків та дійсна протягом тридцяти календарних днів від
дати її реєстрації.
Керівник органу державної
податкової служби ____________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Доповнено Додатком 16 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
( Порядок (Інструкція) в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 552 ( z0791-98 ) від 17.11.98 )вгору