Документ z0172-98, попередня редакція — Редакція від 31.01.2005, підстава - z0067-05
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 80 від 19.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 березня 1998 р.
vd980219 vn80 за N 172/2612

Про затвердження Інструкції про порядок
обліку платників податків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 552 ( z0791-98 ) від 17.11.98
N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.99
N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001
N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення повноти надходжень
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів
шляхом охоплення обліком та контролем платників податків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку платників
податків (додається). 2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про
порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів. 4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.02.98 N 80
(в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України
від 17.11.98 N 552)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 1998 р.
за N 172/2612
Інструкція про порядок обліку платників податків
( У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова
"встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова
"суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та
числах замінено на слова "підприємець" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
Інструкція про порядок обліку платників податків (далі -
Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та інших актів, положень
чинного законодавства України і має на меті використання єдиної
раціональної методики обліку платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.
1. Визначення термінів
1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа,
на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати
податки і збори (обов'язкові платежі). ( Підпункт 1.1 пункт 1 в
редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка
органами державної податкової служби зарахована до категорії
великих платників за встановленими критеріями, а саме: а) сукупний валовий дохід: від 4 млн. грн. до 20 млн. грн. - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 100 млн. грн. - 3 бали. б) загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. в) загальна сума сплачених платежів до бюджету від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до
відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал; від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали. Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2
розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного
року. Приклад розрахунку балів: "а" + "б" + "в" + "г" > = 5 балів - великий платник податків. 1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується
на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50-60
відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують
платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників
податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується
загальна сума балів відбору до 4-3. ( Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.2.2. До переліку великих платників податків, які
обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи
банків, які перебувають на обліку районів міста (області)
незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на
території міста (області) дочірні підприємства великих платників
податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи великих платників податків, що не мають статусу
юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених
платників податків приймається Державною податковою адміністрацією
України. ( Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 в редакції Наказу ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000, в
редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина)
- формується із переліку документів, які подаються платником
податків до органів державної податкової служби при взятті його на
податковий облік. Реєстраційна частина облікової справи платника
податків доповнюється документами, які подаються платником
податків або надходять стосовно платника податків від органів
державної реєстрації, статистики, інших державних органів,
міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ
банків до органів державної податкової служби в період діяльності
платника податків та у зв'язку з його ліквідацією. Облікова справа платника податків (звітна частина) формується
із звітних документів, які подаються платником у період його
діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється із
дотриманням правил діловодства. Комплектування документів
проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх
поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис
документів. Зберігання окремих документів та облікових справ
здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016. ( Пункт 1.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних
осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована
система збору, накопичення та обробки даних про платників
податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних
юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і
районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями
і ведеться Державною податковою адміністрацією України. 1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про
неприбуткові організації та установи. 1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
(далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для
забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до
бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що
визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення
ДРФО здійснюється органами державної податкової служби. 1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків підприємців
(далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків,
який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку
платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової
служби і який є складовою частиною ДРФО. 1.8. Реєстр платників податків постійних представництв
нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений
для забезпечення обліку платників податків - постійних
представництв нерезидентів в Україні. 1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за
договорами про спільну діяльність. 1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина
Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків -
юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 ) 1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податку на додану вартість. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації
України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових)
номерів платників податків, які присвоюються платникам податків
органами державної податкової служби відповідно до Порядку
присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.08.98 N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 за N 540/2980. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 1.13. Військова частина - це військові частини, заклади,
установи, організації Збройних Сил України та інші утворені
відповідно до законів України військові формування. ( Розділ 1
доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 ) 1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа,
яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної
професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі
фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній,
освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності
лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів,
приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів
чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності
за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи
підприємцями, які прирівнюються до найманої особи. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
2. Загальні положення
2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій
органів державної податкової служби, яка створює передумови для
здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
2.2. Дія Інструкції поширюється на таких платників податків: 2.2.1. З числа резидентів: юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи та організації (в тому числі
неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як
на території України, так і за її межами або мають об'єкти
оподаткування; філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи платника податків (далі - філії), що не мають статусу
юридичної особи, але розташовані на території іншої, ніж платник
податків, територіальної громади; ( Абзац підпункту 2.2.1 пункту
2.2 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) філії, що не мають статусу юридичної особи, але мають
банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї
діяльності, складають окремий баланс та розташовані окремо від
платника податків у межах однієї територіальної громади; ( Абзац
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти
оподаткування. 2.2.2. З числа нерезидентів: фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій
формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи
мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з
міжнародними договорами України або законодавством; постійні представництва нерезидентів, через які повністю або
частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на
території України і які відповідно до чинного законодавства
України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові
платежі).
2.3. Цією Інструкцією визначаються такі питання: 2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних
осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних
осіб. ( Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних
осіб та Реєстру фізичних осіб. ( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку
платників податків; порядок ведення документації при взятті
платників податків на облік в органах державної податкової служби,
занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів. 2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам
податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників
податків.
3. Організація обліку платників податків у
органах державної податкової служби
3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної
податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку
платників податків відповідно до структури, яка затверджується
Державною податковою адміністрацією України. 3.2. Для забезпечення повноти обліку платників податків
органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного
місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб
з даними відповідних органів державної реєстрації та органів
статистики з обов'язковим складанням актів звірок. ( Пункт 3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 3.3. Крім того, органи державної податкової служби
координують свою діяльність з питань обліку платників податків з
фінансовими органами, органами Державного казначейства України,
органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури,
статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами,
іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а
також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ).
4. Порядок взяття на облік платників податків -
юридичних осіб та їх філій
4.1. Юридичні особи, крім військових частин, повинні у
20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію
звернутися до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням для взяття на податковий облік, а військові
частини в десятиденний термін з моменту одержання свідоцтва про
реєстрацію військової частини як підприємця інформують про це
органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 ) 4.2. Філії (відділення) та інші відокремлені підрозділи
повинні у 20-денний термін після внесення органами державної
реєстрації відомостей про них до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний
державний реєстр) із присвоєнням ідентифікаційних кодів за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України (далі -
ЄДРПОУ) звернутися до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням для взяття на податковий облік. ( Пункт 4.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від
24.11.2004 )
4.3. Юридичні особи, що підпадають під визначення платників
податку на додану вартість згідно зі статтею 2 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), зобов'язані
зареєструватися як платники такого податку в органі державної
податкової служби за їх місцезнаходженням (обліку) відповідно до
Положення про Реєстр платників податку на додану вартість,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.04.2000 за N 208/4429. ( Пункт 4.3 в редакції
Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 4.4. Постійні представництва нерезидентів повинні до початку
своєї господарської діяльності стати на облік у органах державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням як платники податку
на прибуток згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку
постійних представництв нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової
адміністрації України від 16 січня 1998 року N 23 ( z0063-98 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року
за N 63/2503. 4.5. Неприбуткові установи й організації повинні до початку
своєї діяльності стати на облік у органах державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про Реєстр
неприбуткових організацій та установ, затвердженим наказом
Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року
N 232 ( z0291-97 ) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
6 серпня 1997 року за N 291/2095. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих
органів місцевої влади і самоврядування в частині розрахунків
оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків,
зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних
рахунків в установах банків, можуть не ставати на облік в органах
державної податкової служби. ( Абзац другий пункту 4.5 в редакції
Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 4.6. Благодійні організації всіх організаційно - правових
форм зобов'язані після отримання свідоцтва про державну реєстрацію
у місячний термін стати на облік у органах державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням згідно з Законом України "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ). 4.7. Для взяття на облік платники податків - юридичні особи
(крім житлово-будівельних кооперативів, автокооперативів,
садівничих та інших кооперативів, профспілок, військових частин, а
також суб'єктів господарської діяльності Міністерства оборони
(МО), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України
(СБУ), Національної гвардії України) подають в органи державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП (додаток 1); завірені в нотаріальному порядку копії статуту (якщо це
потрібно для створюваної організаційної форми підприємства),
установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну
реєстрацію; копію положення (для бюджетних установ, благодійних
організацій); копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй
ідентифікаційним кодом. Копії положень, які затверджуються постановами Кабінету
Міністрів України чи Указами Президента України, а також копії
положень бюджетних установ нижчого рівня, які затверджені
відповідними розпорядчими документами бюджетних установ вищого
рівня, нотаріального засвідчення не потребують. ( Пункт 4.7
доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 )
від 03.04.2002 ) Установи та організації, створення яких визначено
відповідними законами України, статути (положення) не подають.
( Пункт 4.7 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) ( Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.9; в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
4.7.1. Для взяття на облік обласних, міських, районних
організацій політичних партій або інших структурних утворень
подаються документи, що визначені пунктом 4.7 цієї Інструкції. При
цьому замість свідоцтва про державну реєстрацію надається копія
реєстраційного свідоцтва. Статути політичних партій, що подаються
такими організаціями, можуть бути завірені керівним органом
політичної партії чи керівним органом вищого за статусом
структурного утворення політичної партії або в нотаріальному
порядку. ( Пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.1 згідно з Наказом
ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 4.8. Платники податків - філії для взяття на облік подають в
органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі
документи: заяву за ф. N 1-ОПП; завірену в нотаріальному порядку копію установчих документів
юридичної особи; копію довідки за формою №4-ОПП про взяття на облік платника
податків - юридичної особи; копію рішення про створення філії, прийнятого юридичною
особою; копію положення про філію, затвердженого юридичною особою; копію довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй
ідентифікаційним кодом.

( Абзац пункту 4.8 вилучено на підставі Наказу ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )

4.9. Платники податків - кооперативи (житлово-будівельні
кооперативи, автокооперативи, садівничі та інші) для взяття на
облік подають в органи державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену в нотаріальному порядку копію статуту; копію довідки про включення кооперативу до ЄДРПОУ з
присвоєним йому ідентифікаційним кодом; ( Пункт 4.9 доповнено
абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) копію свідоцтва про державну реєстрацію. ( Пункт 4.9
доповнено підпунктом згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 4.10. Платники податків - профспілки для взяття на облік
подають в органи державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; копію статуту, завірену в нотаріальному порядку. 4.11. Платники податків - військові частини для взяття на
облік подають до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб'єкта господарської діяльності; копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з
присвоєним ідентифікаційним кодом. ( Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
4.12. На обліку в органах державної податкової служби
повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та
договори про спільну діяльність на території України без створення
юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають
обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів),
передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи
угоди, зберігаються в особовій справі платника податків. 4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл
продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди
про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції. 4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність
без створення юридичної особи платник податків (резидент), що
призначений учасниками договору відповідальним за утримання та
внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм
місцем перебування на податковому обліку подає такі документи: заяву за ф. N 1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність;
( Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) інформаційну картку договору з відміткою органу, що здійснив
державну реєстрацію договору (тільки для договорів про спільну
діяльність за участю іноземного інвестора). Органи державної податкової служби провадять облік договорів
про спільну діяльність відповідно до цієї Інструкції та до
положень наказу Державної податкової адміністрації України від
30.09.2004 N 571 ( z1388-04 ) "Про затвердження форми Звіту про
результати спільної діяльності на території України без створення
юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення
податкового обліку результатів спільної діяльності",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за
N 1388/9987. ( Абзац п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в
редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) ( Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
4.13. Усі документи, перелічені в пунктах 4.7 - 4.12, подає
особисто власник, засновник (власники, засновники) або
уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник,
або головний бухгалтер. Документи приймаються лише за наявності
паспорта особи, яка подає документи, довідок про присвоєння
ідентифікаційного номера з ДРФО власників, засновників (фізичних
осіб), директора та головного бухгалтера. Заяви приймають відділи обліку та реєструють у загальному
відділі (канцелярії). Приймання заяви фіксується в журналі
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін) платників податків
за ф. N 2-ОПП. Перевірку паспортних даних та встановлення
місцезнаходження платника податків виконують підрозділи податкової
міліції. Заява заповнюється друкарським способом або від руки
чорнилом темного кольору друкованими літерами та підписується
власником, засновником або призначеним керівником, чи головним
бухгалтером підприємства. ( Пункт 4.13 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
4.14. Якщо власниками, засновниками платника податків чи
учасниками договорів про спільну діяльність або угод про розподіл
продукції є юридичні особи, то при взятті на податковий облік вони
зобов'язані подати: для резидентів - копію довідки за ф. N 4-ОПП з органу
державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття їх на
облік як платників податків (за умови, коли зазначені юридичні
особи - засновники, власники перебувають на обліку в інших органах
державної податкової служби); для нерезидентів - документи, що свідчать про реєстрацію
(створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені на
українську мову та легалізовані в консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також
у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в
Міністерстві закордонних справ України. ( Пункт 4.14 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
4.15. Якщо в статуті платника податків колективної форми
власності не вказаний конкретний перелік засновників, то такий
платник податків надає інформацію та документи щодо засновників
(власників), яким належить не менше 10 відсотків загальної
кількості часток (внесків, паїв, акцій тощо) у статутному фонді
платника податків, а також щодо фізичних осіб - засновників
(власників), які є членами статутного керівного органу платника
податків. ( Пункт 4.15 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 )
від 14.05.2001 ) 4.16. Якщо у статутному фонді господарського товариства є
частка державного майна, то в числі засновників (власників) такого
господарського товариства називається державний орган,
уповноважений здійснювати управління корпоративними правами (за
умови, що приймалось рішення про передачу цих функцій відповідному
державному органу), або відповідне регіональне управління Фонду
державного майна України чи безпосередньо Фонд державного майна
України (якщо не приймались рішення про передачу функцій з
управління державними корпоративними правами). ( Пункт 4.16 в
редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 4.17. Узяття на облік платника податків - юридичної особи
(філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом
двох робочих днів після надходження заяви за ф. N 1-ОПП за
наявності всіх поданих документів, передбачених пунктами 4.7-4.16
Інструкції. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до
районного рівня Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб і фіксуються в журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2).
( Пункт 4.17 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 4.18. Після взяття платника податків на облік
(перереєстрації, реєстрації змін чи доповнень) орган державної
податкової служби ставить на першому примірнику, змінах та
доповненнях до статуту (положення) платника податків відмітку
(штамп) про взяття його на облік за підписом відповідальної особи
і видає (замінює) йому довідку про взяття на облік платника
податків за ф. N 4-ОПП (додаток 4). Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є
єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на
облік у органі державної податкової служби. Заміну довідки за ф. N 4-ОПП чи надання її копії орган
державної податкової служби здійснює за письмовими запитом
платника податків для пред'явлення її до органів державної влади
та установ банків, де він вирішив відкрити поточний рахунок.
Довідка чи її копія видається протягом двох робочих днів після
надходження звернення від платника податків. Про її видачу
робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік
платників податків за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит
зберігається в реєстраційній частини облікової справи платника
податків. Довідка чи її копія не потребує додаткової реєстрації в
загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової
служби. 4.18.1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання та копія документа, що підтверджує взяття його на
облік в органах державної податкової служби, є підставою для
відкриття рахунків в установах банків. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і
зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними
документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної
податкової служби. ( Пункт 4.18 доповнено підпунктом 4.18.1 згідно з Наказом ДПА
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.18 згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
4.19. Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих
днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день операції)
особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про
вручення) на адресу органу державної податкової служби, в якому
він перебуває на обліку, повідомлення про відкриття/закриття
рахунків в установах банків, які повинні зберігатися в особовій
справі платника. Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в установах банків затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306
( z0923-01 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114. ( Пункт 4.19 доповнено абзацом згідно з
Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 4.20. Підрозділи з обліку платників податків - юридичних осіб
вносять інформацію про відкриття/закриття рахунків платників
податків до районного рівня Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб. 4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на
облік платника податків формують його облікову справу
(реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цією
Інструкцією, яка зберігається до ліквідації платника податків або
зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і
взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження
платника податків (зі зміною адміністративного району), у
підрозділі обліку юридичних осіб. ( Пункт із змінами, внесеними
згідно з Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002, N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не
пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік
друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до
підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого
контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з
питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на
кожного платника. 4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється
державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у
складі державного податкового органу), на яку (який) покладено
функції обслуговування та контролю за великими платниками податків
(далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох робочих днів після
прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку
платника податків про зарахування його до категорії великих. Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного
рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції
(підрозділу). Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих
платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N
2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб. ( Абзац пункту в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не
пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до
підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за
поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують
облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника
податків. ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 ) 4.25. Взяття на облік платника податків здійснюється
податковим органом за попереднім місцем його обліку протягом двох
робочих днів після прийняття інспекцією (підрозділом) рішення про
виключення його з категорії великих. Інспекція (підрозділ), в якій платник податку перебував на
обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття
зазначеного рішення документи, передбачені пунктом 8.11, до
податкового органу за попереднім місцем обліку платника податків. Дані про зняття з обліку та про взяття на облік платників
податків, що виключені з категорії великих, заносяться до журналів
за формами N 6-ОПП і N 2-ОПП (додатки 6, 2), а також до
відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб. ( Абзац пункту в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно із Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що
виключені з категорії великих, не пізніше наступного дня після
взяття їх на облік передається до підрозділів з питань
оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням
ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну
частину) на кожного платника податків. ( Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків,
якщо юридична особа, що має філію, перебуває на обліку в іншому
органі державної податкової служби, після взяття філії на облік
орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає
повідомлення про створення філії за ф. N 17-ОПП до того органу
державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває
на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни
місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району
або включенням/виключенням філії до/із категорії великих платників
податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця
перебування філії на обліку в органі державної податкової служби.
Копія повідомлення підшивається до облікової справи філії.
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
5. Особливості взяття на облік самозайнятих осіб
( Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
5.1. Фізична особа - підприємець після одержання свідоцтва
про державну реєстрацію повинна в 5-денний термін звернутися до
органу державної податкової служби за своїм місцем проживання для
взяття на податковий облік з такими документами: заява за ф. N 5-ОПП (додаток 5); копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця - фізичної
особи; документ, що посвідчує особу (паспорт). 5.2. Працівники підрозділів з обліку платників податків до
взяття підприємця на облік як платника податків перевіряють подані
документи, дані із заяви за ф. N 5-ОПП заносяться до Реєстру
фізичних осіб. 5.3. Фізичні особи - підприємці, що підпадають під визначення
платників податку на додану вартість згідно зі статтею 2 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ),
зобов'язані зареєструватися як платники такого податку в органі
державної податкової служби за їх місцем проживання (обліку)
відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану
вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за N 208/4429. ( Пункт 5.3
в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 5.4. Після взяття платника податків на облік органи
державної податкової служби видають йому довідку про взяття на
облік за ф. N 4-ОПП. Видача такої довідки та її копій здійснюється
згідно з пунктом 4.18 цієї Інструкції. ( Пункт 5.4 в редакції
Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002; із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 5.5. Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих
днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день
відкриття/закриття) подати особисто або надіслати поштою, з
повідомленням про вручення, на адресу органу державної податкової
служби, в якому він взятий на облік, повідомлення про
відкриття/закриття поточних рахунків в установах банків. Порядок
подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття)
рахунків в установах банків, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 ( z0923-01 )
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за
N 923/6114. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами
ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 5.6. Підрозділ з питань оподаткування фізичних осіб вносить
інформацію про відкриті/закриті рахунки платників податків до
Реєстру фізичних осіб. ( Пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 5.7. Підрозділ обліку платників податків після взяття
платника податків на облік формує його облікову справу з переліком
документів, визначених пунктом 5.1 цієї Інструкції та іншими
документами, передбаченими цією Інструкцією, яка зберігається до
ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному
органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому,
тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із
зміною адміністративного району). Облікова справа з описом
документів на другий день після взяття платника податків на облік
закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі
за ф. N 7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи
зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб.
( Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 5.8. Облік фізичних осіб - підприємців ведеться в журналі
обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
фізичних осіб (далі - журнал) за ф. N 7-ОПП (додаток 7).
Інформація про взятих на облік платників податків або зміни щодо
них щотижня вносяться в зазначений журнал, підписуються керівником
органу державної податкової служби, завіряються печаткою і
підшиваються. 5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є
підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є
найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності,
здійснюється у порядку, установленому цією Інструкцією для
фізичних осіб - підприємців. 5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в
органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого
місця нотаріуса. Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси
розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного
посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову
інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із
Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної
діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
04.03.94 N 10/5 ( z0041-94 ) та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10.03.94 за N 41/250. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
6. Особливості взяття на облік фізичних осіб,
які не є самозайнятими особами
( Назва розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
6.1. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм
ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної
податкової служби в порядку, визначеному законодавством України та
іншими нормативно-правовими актами. 6.2. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами,
здійснюється органами державної податкової служби залежно від
наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування. ( Пункт 6.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від
24.11.2004 ) 6.3. Облік іноземних громадян, що мають постійне місце
проживання в Україні й одержують прибутки на її території,
здійснюється органами державної податкової служби на загальних
підставах.
7. Порядок внесення змін до облікових
даних платників податків
7.1. Органи державної податкової служби проводять внесення
змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на
підставі: інформації органів державної реєстрації; документально підтвердженої інформації установ банків про
відкриття (закриття) банківських рахунків та електронних реєстрів
з установ банків; документально підтвердженої інформації, що надається
платниками податків. 7.2. У разі змін в установчих документах платника податків
органи державної податкової служби фіксують зазначені зміни в
журналах за ф. N 2-ОПП та ф. N 7-ОПП. ( Пункт 7.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову
заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації
податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий
орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів
реорганізації та надати податковому органу план такої
реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження
плану реорганізації з податковим органом тягне за собою
відповідальність, установлену законодавством. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.3 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 7.4. У разі здійснення державної перереєстрації чи
реорганізації платника податків шляхом зміни назви,
організаційно-правового статусу, форми власності тощо платник
податків у 20-денний термін подає до органу державної податкової
служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на
облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП)
подається з відміткою "Перереєстрація". До заяви додаються
завірені в нотаріальному порядку копії документів платника
податків, що зазнали змін, з відміткою органу, що здійснив їх
реєстрацію. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 7.5. У разі державної реєстрації змін (доповнень) до
установчих документів платника податків, зміни місцезнаходження
(місця проживання) платника податків без проведення перереєстрації
чи реорганізації платника податків або у разі виникнення інших
змін (доповнень) у даних платників податків, визначених
реєстраційною заявою, що не потребують державної реєстрації,
платник податків у 10-денний термін подає до органу податкової
служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на
облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП)
подається з відміткою "Зміни". Відповідно до заяви додаються
завірені в нотаріальному порядку копії документів, що зазнали
змін, з відміткою органу, що здійснив їх реєстрацію, або копії
документів, що підтверджують достовірність інших змін.
( Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці
про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (назва,
місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової
служби, в якому платник податків перебуває на обліку, внесення
платника податків до Реєстру неприбуткових організацій, зміна
керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік
платника податків за ф. N 4-ОПП замість старої. ( Розділ 7
доповнено пунктом 7.6 згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб можуть бути оновлені
(доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на
підставі електронних даних інформаційного фонду ЄДРПОУ, Єдиного
державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких
здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про
внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків
та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника
податків. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності
реєстраційних частин облікових справ платників податків та
відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а
також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових
актів документів із облікових справ платників податків може
проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ
платників податків. З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були
виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація
банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків,
їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування
реєстраційних частин облікових справ платників податків
відповідними документами може проводитись із залученням платників
податків шляхом звірки. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 7.9. У разі зміни керівника чи головного бухгалтера
(бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
за штатом платника податків передбачена лише одна посада
бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним
бухгалтером) новопризначена особа (особи) або уповноважена нею
(ними) особа подає до органу державної податкової служби
реєстраційну заяву з поміткою "Зміни", копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера за ДРФО (новопризначеної
особи). Документи приймаються лише за наявності паспорта особи, що
подає документи, та відповідних документів, що підтверджують її
повноваження. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.9 згідно з Наказом
ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
8. Порядок зняття з обліку платників податків
в органах державної податкової служби
8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або
його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є
ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення
реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії,
відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок
якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як
платника податків відповідно до законодавства. Для зняття з обліку платника податків - юридичної особи,
крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення
засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами
чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній
комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових
зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі
ліквідації платника податків, слід: ( Абзац другий пункту 8.1 в
редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) ( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного
державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває
у процесі припинення подати в орган державної податкової служби, в
якому платник податків перебуває на обліку, такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП
(додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток
6);
( Абзац третій підпункту 8.1.1 пункту 8.1 виключено на
підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 361
( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу,
уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії; ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної
філії за наявності у платника податків - юридичної особи філій).
( Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним
органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у
п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в
якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП
(додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток
6); оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії. ( Пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.1.3. У 10-денний термін з дня подання заяви за ф. N 8-ОПП
скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на дату
прийняття рішення про ліквідацію) та подати його для перевірки
органу державної податкової служби. ( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.2. При одержанні органами державної податкової служби від
платника податків заяви за ф. N 8-ОПП, а також на підставі
інформації про порушення справи про банкрутство платника податків,
провадження справи в суді (звернення до суду, порушення судом
справи, прийняття рішення) щодо скасування державної реєстрації,
припинення, визнання недійсними або такими, що суперечать
законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності,
що суперечить закону чи установчим документам, або в інших
випадках, передбачених законом, органом державної податкової
служби у місячний термін приймається рішення про проведення
документальної перевірки таких платників і відповідні підрозділи
розпочинають перевірку. ( Абзац перший пункт 8.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001,
N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001, N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) Дія цього порядку поширюється на представництва, філії та
інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття
юридичною особою рішення про їх закриття. За рішенням керівника органу державної податкової служби
документальна перевірка не проводиться, якщо платник податків
призупинив діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації
(обліку), не подає звітності протягом одного року до органу
державної податкової служби, не має податкового боргу та стосовно
нього використана інформація від банківських установ, митної
служби та інших контролюючих органів щодо відсутності здійснення
господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, а
також підрозділами податкової міліції підтверджено неможливість
установлення місцезнаходження (місця проживання) такого платника
податків. ( Пункт 8.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 8.3. Після проведеної перевірки платника податків, у разі
встановлення факту відсутності заборгованості перед Державним
бюджетом України та місцевими бюджетами орган державної податкової
служби знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в
органах державної податкової служби проводиться за наявності
повідомлення від установи банку про закриття такому платнику
рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку орган
державної податкової служби складає довідку про зняття з обліку
платника податків за ф. N 12-ОПП (додаток 12), яку надсилає до
органів державної реєстрації або органу, що здійснив реєстрацію.
( Абзац перший пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) Довідка про зняття з обліку філії - платника податків
надсилається органом державної податкової служби до органу
статистики за місцезнаходженням (обліку) філії та до органу
державної реєстрації за місцезнаходженням (обліку) юридичної
особи. Якщо юридична особа перебуває на обліку в іншому органі
державної податкової служби, то така довідка надсилається і до
того органу державної податкової служби, де перебуває на обліку
юридична особа. ( Пункт 8.3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 8.4. Зняття з обліку платника фіксується в журналі за
ф. N 6-ОПП, а відмітка про зняття платника з обліку вводиться в
районний рівень Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб або Державного реєстру фізичних осіб. Облікові
справи про таких платників здаються до архіву органу державної
податкової служби по закінченні звітного року. 8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків
встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган
державної податкової служби не знімає його з обліку, а підрозділи
обліку та звітності складають повідомлення про наявність
обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за
ф. N 10-ОПП (додаток 10) і надсилають його особі, відповідальній
за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є
такою відповідно до законодавства в разі ліквідації платника
податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику
податків для пред'явлення у відповідні органи. Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань
або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника
податків, є: а) стосовно платника податків, який ліквідується, -
ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію
згідно із законодавством; б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів
платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків; в) стосовно фізичної особи - підприємця - така фізична особа; г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств
співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени
(пайовики) солідарно; ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка
здійснює управління таким інвестиційним фондом. ( Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед
бюджетом, та у разі: неподання протягом одного року в органи державної податкової
служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності; якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; провадження діяльності, яка суперечить установчим документам
та законодавству; то керівник органу державної податкової служби приймає
рішення у вигляді розпорядження відносно суб'єкта підприємницької
діяльності - про звернення до суду або господарського суду із
заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. ( Абзац пункту 8.6 в редакції
Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001 ) 8.7. Після прийняття рішення судом (господарським судом)
згідно з пунктом 8.6, такі платники органами державної податкової
служби знімаються з обліку. Підрозділи, відповідальні за облік
платників, складають довідку про зняття з обліку платника податків
за ф. N 12-ОПП (додаток 12) і надсилають її до органів державної
реєстрації. ( Абзац перший пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ДПА N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001 ) Підприємства - банкрути знімаються з обліку після
затвердження ліквідаційного балансу ухвалою господарського суду,
прийняття судом рішення про ліквідацію такого підприємства та
визнання податкового боргу безнадійним у такому ж самому порядку.
( Пункт 8.7 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001 ) 8.8. Зняття з обліку платника податків - юридичної особи в
одному органі державної податкової служби і взяття на облік в
іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження платника, яка
пов'язана зі зміною адміністративного району) здійснюється в
такому порядку: 8.8.1. Платник податку подає до органів державної податкової
служби за попереднім місцезнаходженням у 20-денний термін від дня
зміни місцезнаходження: заяву за формою N 9 (додаток 9) ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; оригінал довідки за формою N 4-ОПП, отриманої за місцем
взяття на облік. 8.8.2. Платник податку, крім військових частин, подає до
органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням у
20-денний термін від дня зміни місцезнаходження: заяву за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП для фізичних осіб) з поміткою
"перереєстрація", із заповненням пункту 4; копію свідоцтва про державну реєстрацію, а також завірені в
нотаріальному порядку копії установчих документів, що зазнали
змін, з відміткою органу, що здійснив їх державну реєстрацію. У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших
відомостей військова частина в десятиденний термін з моменту
одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності з унесеними змінами в установленому
порядку повідомляє про це органи державної податкової служби. ( Підпункт 8.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000,
Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
8.8.3. Орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням на підставі реєстраційної картки органу
державної реєстрації перевіряє достовірність даних заяви платника
податків та надсилає у двох примірниках повідомлення про подання
платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання ) за ф. N 11-ОПП (додаток 11),
в якому зазначає назви органів державної податкової служби за
попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника
податків до органу державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням. 8.8.4. Після надходження повідомлення про подання платником
податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП та подання
платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 9-ОПП орган державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника
податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при
яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути
продовжений до: ( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції
Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України
про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при
зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених
законодавством України податків та платежів після перереєстрації
здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення
поточного бюджетного року; ( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )

( Абзац третій підпункту 8.8.4 пункту 8.8 вилучено на
підставі Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )

закінчення перевірки, якщо до подання платником податків
заяви про зняття з обліку перевірка була розпочата або призначена
та орган державної податкової служби вже повідомив платника
податків про її проведення; ( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в
редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових
платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній
відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на
таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи
відшкодування настав на дату подачі заяви про зняття з обліку.
( Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і
звітує за попереднім місцезнаходженням. ( Абзац підпункту 8.8.4
пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру
фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. N 11 - ОПП посадовою
особою підрозділу обліку платників податків робиться запис. Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки
платника податків за поточний рік в електронному вигляді та
довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на
дату зняття його з обліку. Один заповнений примірник повідомлення за ф. N 11 - ОПП разом
з обліковою справою за весь період існування платника податків
(реєстраційною та звітною частиною), електронною копією особових
карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату
платника податків роздрукованою обліковою карткою платника
податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного
банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру
фізичних осіб, даними про контрольно-перевірочну роботу в
електронному вигляді та копією акта останньої документальної
перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік
платників, у 5-денний термін надсилають органам державної
податкової служби за новим місцезнаходженням. ( Абзац дев'ятий
підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) В органі державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням зберігаються такі документи: заява за ф. N 9 - ОПП; копія супровідного листа; повідомлення за ф. N 11 - ОПП. Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по
закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з
обліку платників податків і доводять їх до відома та використання
в роботі до підрозділів з питань оподаткування, а також виключають
знятих з обліку із загальної кількості платників податків. ( Підпункт 8.8.4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
8.8.5. На підставі заяви за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП) та
облікової справи орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих
днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової
справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням
проводяться в журналі за ф. N 2-ОПП, ф. N 7-ОПП). ( Підпункту
8.8.5 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 8.8.6. Орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. N 4-ОПП,
що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії.
8.9. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника
податків здійснюється в порядку, відповідному для платників
податків - юридичних осіб. На фізичних осіб - підприємців
поширюється дія пунктів 8.1 - 8.8 цієї Інструкції. Особливістю є
лише те, що фізична особа після прийняття рішення про ліквідацію
підприємця подає до органу державної податкової служби, у якому
вона зареєстрована як платник податків, такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП
(додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток
6); оригінали документів, що видаються органами державної
податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки
за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до
органу державної податкової служби, а також завірені органом
державної податкової служби копії цих документів, якщо такі
видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової
служби. Фізична особа - підприємець знімається з обліку також за
наявності довідки про смерть фізичної особи - платника податків
або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною
згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи
відкритих рахунків в установах банків та податкового боргу або
визнання податкового боргу безнадійним у порядку, передбаченому
законодавством. ( Пункт 8.9 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування
його до категорії великих, здійснюється в такому порядку: Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків передає до інспекції (підрозділу): роздруковану облікову картку платника податків (повні
реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані
про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;
( Пункт 8.10 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) облікову справу великого платника податків (реєстраційну та
звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою
N 15-01111 (додаток 14); особові картки великого платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату великого платника податків
за станом на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки великого
платника податків. Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку
платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою
N 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих.
Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до банківських
установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення
його з категорії великих здійснюється в такому порядку: Інспекція (підрозділ), з якої переводиться великий платник
податків, передає до податкового органу за попереднім місцем
обліку платника податків такі документи: роздруковану облікову картку платника податків (повні
реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані
про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;
( Пункт 8.11 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну
частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП
(додаток 14); особові картки платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом
на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки платника
податків. Крім цього інспекція (підрозділ) надсилає другий примірник
повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного
з категорії великих. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП
надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки
зазначеного платника податків. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.11 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
8.12. Якщо за попереднім місцем перебування на податковому
обліку платник податків жодного разу не перевірявся комплексно, то
від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий
з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік,
надсилається повідомлення, у якому зазначається, що платник
податків не перевірявся і з яких причин. ( Розділ 8 доповнено
пунктом 8.12 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих
органів місцевої влади і самоврядування в частині розрахунків
оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і
зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків,
можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному
пунктами 8.1 - 8.8 цієї Інструкції. Після зняття з обліку такої
установи до органу державної податкової служби, де на обліку
перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона
створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника
податків (ф. N 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку
та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До
довідки додається актуальна копія заяви ф. N 1-ОПП або
інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та
повідомляється дата останньої документальної перевірки. ( Розділ 8
доповнено пунктом 8.13 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 8.14. Філії, розміщені на території тієї ж самої
територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з
податкового обліку у порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цієї
Інструкції за відсутності в таких філій рахунків в установах
банків та в разі реорганізації філії в таку, що не виділена на
окремий баланс, не веде окремого бухгалтерського обліку та не
відкриває рахунків в установах банків. До заяви про зняття з
обліку повинно бути додане рішення юридичної особи про таку
реорганізацію (створення) філії. Після зняття з обліку філії
облікові справи юридичної особи і філії об'єднуються. ( Розділ 8
доповнено пунктом 8.14 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції
та договорів про спільну діяльність здійснюється після закінчення
терміну їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були
укладені. Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі
державної податкової служби та взяттям на податковий облік в
іншому органі державної податкової служби платника податків, що є
інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору,
здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку
відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну
діяльність. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.15 згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )
9. Особливості обліку платників податків у
розрізі окремих видів податків
9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи
(філії), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на
облік органами державної податкової служби з урахуванням
рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних
податків, які розробляються галузевими управліннями Державної
податкової адміністрації України та затверджуються її Головою.
10. Порядок передання реєстраційних відомостей до
Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб
10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без
районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані
державні податкові інспекції: 10.1.2. Ведуть облік платників податків. 10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв
заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб
та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної
податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. N
2-ОПП і за ф. N 7-ОПП. Після взяття на облік протягом 5 робочих
днів формують облікові справи платників податків. ( Підпункт
10.1.3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) 10.1.4. Формують і передають "Звіт обліку платників" (терміни
встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).
10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній
Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові
інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у
містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції: 10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків -
юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб. 10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними
податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною
податковою адміністрацією України. 10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль,
звірку й аналіз даних щодо платників податків.
10.3. Державна податкова адміністрація України: 10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників
податку юридичних осіб та ДРФО. 10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що
надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо
платників податків.
10.4. Органи державної податкової служби організовують
взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами
Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом
статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки,
внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої
влади.
11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх
підрозділам податкової міліції для встановлення
місцезнаходження юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців
( Назва роділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
11.1. З метою більш повного обліку платників податків -
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення
отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями
неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової
служби з обліку платників податків повинні забезпечувати
систематичний контроль за своєчасним поданням заяв юридичними
особами або фізичними особами - підприємцями для взяття їх на
облік органами державної податкової служби після здійснення їх
державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення
змін до реєстраційних чи статутних документів. ( Підпункт 11.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 11.2. На підставі реєстраційних карток, одержаних від органів
державної реєстрації, про зареєстрованих юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців підрозділи обліку платників податків
складають списки юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців,
які не з'явились в органи державної податкової служби для взяття
їх на облік як платників податків, та передають ці списки
підрозділам з примусового стягнення податків і підрозділам
податкової міліції. Зазначені списки повинні містити відповідні
реквізити згідно з повідомленнями органів державної реєстрації. У такому ж самому порядку передаються матеріали і відносно
платників податків, що в установлені терміни не повідомили орган
державної податкової служби про перереєстрацію, реорганізацію,
зміни в реєстраційних та статутних документах. ( Підпункт 11.2
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 ) 11.3. Щодо кожної юридичної особи або фізичної особи -
підприємця, зазначеного в п.11.2, підрозділи примусового стягнення
податків встановлюють із засновниками та керівниками юридичних
осіб або фізичних осіб - підприємців причини ухилення від взяття
на облік в органах державної податкової служби та вживають заходів
(по телефону, поштою, виїздом за місцезнаходженням) щодо залучення
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців до обліку і
повідомляють про це підрозділ податкової міліції. 11.4. Підрозділи органу державної податкової служби: стосовно платників податків, якими не подано в зазначені
терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому
законодавством, самостійно визначають суму податкового
зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового
зобов'язання та інші заходи; стосовно платників податків, які мають податковий борг, у
порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із
скорочення податкового боргу з використанням права податкової
застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші
заходи. У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи
проведенні документальної перевірки платника податків чи при
виконанні інших службових обов'язків працівниками органів
державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись
перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження
платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків
за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться
робота із з'ясування фактичного місця розташування
(місцезнаходження) платника податків, відповідальних та
афілійованих осіб. ( Пункт 11.4 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
11.5. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних
осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом
податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної
податкової служби встановлено відсутність платника податків за
його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки
місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи
щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у
тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені
порушення податкового законодавства й суму податкового боргу
передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників
податків. ( Пункт 11.5 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 )
від 14.05.2001 ) 11.6. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена
відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не
з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження),
підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу
державної податкової служби готують та передають підрозділам
податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця
проживання) платника податків за формою, що затверджується
центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного
встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит
незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До
Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та
Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про
подання запиту. До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції,
включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків,
інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані
відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне
місцезнаходження), про допущені порушення податкового
законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані
відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні
відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації
(перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про
відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші
наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб). ( Пункт 11.6 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
11.7. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження
(місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції
надають інформацію підрозділам з обліку платників податків. Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, то підрозділи з обліку платників податків до
відповідного органу державної реєстрації (легалізації) надсилають
повідомлення про відсутність платника податків за
місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової
служби своєї нової адреси та неможливість установлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Таке
повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з'явилися до
органу державної податкової служби для взяття на облік, так і
відносно платників податків, що перебувають на обліку. ( Пункт 11.7 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
11.8. Щодо кожної філії, яка розташована на території іншої,
ніж юридична особа, територіальної громади та яка після її
створення в установлені терміни не була взята на облік в органі
державної податкової служби за місцезнаходженням, підрозділи з
обліку платників податків надсилають повідомлення про створення
філії за ф. N 17-ОПП до того органу державної податкової служби,
де перебуває на обліку юридична особа. Інформація про філію
надається згідно з даними органів державної реєстрації та
статистики. До повідомлення додаються копії наявних документів
щодо філії. Копія повідомлення підшивається до матеріалів звіряння
органу державної податкової служби з даними органів державної
реєстрації та статистики. ( Розділ 11 доповнено пунктом 11.8
згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 ) ( Розділ 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
12. Прикінцеві положення
12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цією
Інструкцією, не допускається. 12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік
платників податків та особливостей організації встановлення
місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів
податків органи державної податкової служби, які ведуть облік
платників, складають і надсилають до органів державної податкової
служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.

( У всіх додатках цифри та слово "19__ р." замінено
на цифри та слово "20__ р." Згідно з Наказом ДПА
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001 )

Додаток 1
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 1-ОПП
Заява
Для юридичних осіб (філій)
Номер реєстрації ———————————— —— в ДПА ———————————— —— ОБЛІК —— Дата взяття на ———— ———— ———— —— ЗМІНИ облік в ДПА ————/————/———— —— —— ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ
(ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)
——— ———— |1|Ідентифікаційний—————————————————— |1а|Ідентифікаційний———————————————— ———код за ЄДРПОУ —————————————————— ————код головного ———————————————— або реєстраційний (обліковий) номер підприємства за ЄДРПОУ (для філії) платника податків —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |——— | ||2| Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер) | |——— | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |——— | ||3| Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер) | |——— | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— ————————————————————————————————————————————————————————— |4|Назва ДПІ, в яку | | ———подається заява ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Назва ДПІ, з якої | | вибув платник —————————————————————————————————————————————————————————
ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
————Назва органу ————————————————————————————————————————————————————————— |4А|державної | | ————реєстрації ————————————————————————————————————————————————————————— ———— ———— ———— ——————————————————————————— Дата реєстрації ————/————/———— Номер рішення | | про реєстрацію ———————————————————————————
Код та назва ———— ———————————————————————————————————————————————— форми власності ———— ————————————————————————————————————————————————
Код та назва організаційно- —————————————————————————————————————————————————————————— правової форми —————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |————ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Ознака ЗЕД* Назва виду діяльності | ||5 |Код ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |———— ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |————НЕОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | ||5а|Код ———————————— —— —— ————————————————————————————————| |———— ———————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | —— —————————— —— —— ————————————————————————————————| | Код —— —————— —————— —— ————————————————————————————————| | —— —————— —————— —— ————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— |6|Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, —— ———за рахунок чл. внесків - 3, змішана - 4) ——
Код і назва органу управління ———————— —— ———————————————————————————— ———————— —— ———————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— —————————————————————— |7|Розмір статутного фонду в національній валюті (грн.) —————————————————————— ———
* ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність. Аркуш 1

АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ——— |8|Місцезнаходження ——— ———————————— ————————————————————————————————————————— Поштовий індекс ———————————— Країна ————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Область —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Район —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Місто —————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————————— ——————— ——————— ——————— ——————— Будинок ——————— / ——————— Корпус ——————— Офіс / Квартира ———————
——— |9|Дані про керівників ———
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові ———————————————————— та ідентифікаційний номер ———————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Паспорт: серія _____ номер ______ ким виданий ______________________________| |дата видачі ___________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————— —————————————— Телефон: службовий —————————————— домашній —————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | —————————————— —— —————————————— —— | |Додаткові телефони —————————————— факс —— —————————————— факс —— | | —————————————— —— —————————————— —— | | —————————————— —— —————————————— —— | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: прізвище, ім'я, по батькові ———————————————————— (бухгалтер чи інша особа, та ідентифікаційний номер ———————————————————— на яку покладено обов'язки
з ведення бухгалтерського
обліку платника податків)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Паспорт: серія _____ номер ______ ким виданий ______________________________| |дата видачі ___________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————— —————————————— Телефон: службовий —————————————— домашній —————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | —————————————— —— —————————————— —— | |Додаткові телефони —————————————— факс —— —————————————— факс —— | | —————————————— —— —————————————— —— | | —————————————— —— —————————————— —— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———— |10|Кількість працюючих згідно зі штатним ———————————————————————— ————розкладом на момент взяття на облік ————————————————————————

_______________________ _________________ ________________
(П.І.Б. керівника) (підпис) (дата)
М.П.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ
(для юридичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————— | |ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ ————————————————— | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |НАЗВА |—————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Місцезнаходження | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон службовий ———————————————— Факс ——— || | | ———————————————— ——— || | | Назва ДПІ ——————————————————————————————————————————————————————— || | | ——————————————————————————————————————————————————————— || | | Назва органу ——————————————————————————————————————————————————————— || | | державної | | || | | реєстрації ——————————————————————————————————————————————————————— || | | || | | Дата ———— ———— ———— Номер рішення —————————————————————— || | | реєстрації ————/————/———— про реєстрацію —————————————————————— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Внесок у статутний ————————————————————————— Назва валюти ———————————| |фонд (сума) ————————————————————————— ———————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————— | |ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ ————————————————— | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |НАЗВА |—————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Місцезнаходження | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон службовий ———————————————— Факс ——— || | | ———————————————— ——— || | | Назва ДПІ ——————————————————————————————————————————————————————— || | | ——————————————————————————————————————————————————————— || | | Назва органу ——————————————————————————————————————————————————————— || | | державної | | || | | реєстрації ——————————————————————————————————————————————————————— || | | || | | Дата ———— ———— ———— Номер рішення —————————————————————— || | | реєстрації ————/————/———— про реєстрацію —————————————————————— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Внесок у статутний ————————————————————————— Назва валюти ———————————| |фонд (сума) ————————————————————————— ———————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
У розділі "Інформація про засновників (для юридичних осіб)": філії надають інформацію тільки щодо платників податків,
відокремленим підрозділом яких вони є; щодо платників податків, які перебувають у державній або
комунальній власності, зазначається орган державної влади,
об'єднання, установа, заклад, якому такий платник податків
безпосередньо підпорядкований, підзвітний та/або який здійснює
управління таким платником податків.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*
(для фізичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————————— | |ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО ————————————————————— | |ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ————————————————————————————————————————————————| | ————————————————————————————————————————————————| |Місце проживання | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон ———————————————— Факс ——— Телефон ———————————————— Факс ——— || | |службовий ———————————————— ——— домашній ———————————————— ——— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Паспортні дані Серія ————————————————— Номер ————————————— | | ————————————————— ————————————— | | Ким виданий ————————————————————— Коли виданий ————————————————— | | Внесок у статутний |———————————————————| ————————————————— | | фонд (сума) ————————————————————— Назва валюти ————————————————— | | ————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ідентифікаційний код засновника - ————————————————————— | |ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО ————————————————————— | |ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ————————————————————————————————————————————————| | ————————————————————————————————————————————————| |Місце проживання | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Поштовий індекс ————————————— Країна ———————————————————————————————— || | | ————————————— ———————————————————————————————— || | | —————————————————————————————————————————————————————————— || | |Область |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Місто |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Район міста |————————————————————————————————————————————————————————| || | |Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————— || | | || | |Будинок ————— ————— Корпус —————— Офіс/квартира ————— || | | —————/————— —————— ————— || | |Телефон ———————————————— Факс ——— Телефон ———————————————— Факс ——— || | |службовий ———————————————— ——— домашній ———————————————— ——— || | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Паспортні дані Серія ————————————————— Номер ————————————— | | ————————————————— ————————————— | | Ким виданий ————————————————————— Коли виданий ————————————————— | | Внесок у статутний |———————————————————| ————————————————— | | фонд (сума) ————————————————————— Назва валюти ————————————————— | | ————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається,
якщо вони є членами трудового колективу. Інформація про засновників може продовжуватись на наступних
аркушах.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ —————————————————— або реєстраційний (обліковий) номер —————————————————— Аркуш 4
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002 )

Додаток 2
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 2-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
Журнал
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін)
платників податків *
(для осіб, що внесені до ЄДРПОУ та ТРДПАУ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Причини подання|Код за | Найменування |Дата взяття на |Дата виписки |Дата одержання|Примітка | |з/п|отримання,|заяви чи |ЄДРПОУ або|платника податків|облік та внесення|довідки про |довідки про | | | |вхідний |надходження |за ТРДПАУ | |даних до Єдиного |взяття на облік|взяття на | | | |номер та |повідомлення |платника | |банку даних про |за ф. N 4-ОПП, |облік, | | | |назва | |податків | |платників |реєстраційний |ПІБ та підпис | | | |документа | | | |податків |номер довідки |відповідальної| | | | | | | | | |особи платника| | | | | | | | | |податків | | |---+----------+---------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _________________
* 1 - порядковий номер заповнення Журналу;
2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа (заява,
повідомлення тощо) про взяття на облік (перереєстрацію,
унесення змін);
3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення
(первинне взяття на облік, перереєстрація, реорганізація,
унесення змін до статутних документів, зміна
місцезнаходження тощо);
4 - код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний
(обліковий) номер;
5 - повне найменування платника податків;
6 - дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку
даних про платників податків органу державної податкової
служби;
7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП,
реєстраційний номер довідки;
8 - дата одержання довідки про взяття на облік, прізвище,
ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи платника
податків. ( Додаток 2 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 3
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 17-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
(назва та адреса органу державної податкової
служби, якому видається повідомлення)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення філії, представництва, відділення чи
іншого відокремленого підрозділу платника податків*
-------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ----------------- | | ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код відокремленого ----------------- | |підрозділу за ЄДРПОУ ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | |------------------------------------------------------------------| ||Поштовий індекс ----------- || || ----------- || ||Область ____________________________________________________|| ||Район ____________________________________________________|| ||Місто ____________________________________________________|| ||Район міста ____________________________________________________|| ||Вулиця ____________________________________________________|| ||Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- || || ---- ---- ---- ---- || |------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------
Інформація про перебування на податковому обліку відокремленого
підрозділу: ____________________________________ "___"______________ 20____ р.
(перебуває на податковому обліку з / (дата взяття на облік /
не перебуває на податковому обліку, дата створення)
створений)
Назва органу державної податкової служби: __________________________________________________________________
Додаток на ___________ аркушах
Посадова особа
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. _____________________
* Надається інформація про відокремлений підрозділ:
що перебуває на податковому обліку - за даними органу державної
податкової служби;
що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики та
органів державної реєстрації.
( Додаток 3 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 4
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 4-ОПП
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149
( z0397-02 )
від "___"_________ 20__ р. N ___
Довідка *
про взяття на облік платника податків
--------------------- Повідомляємо, що платник податків | | | | | | | | | | | --------------------- (код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із
ТРДПАУ/номер ДРФО (потрібне підкреслити))
__________________________________________________________________
(повна найменування або прізвище, ім'я, по батькові
для фізичної особи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________________________
Керівник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)
узятий на облік від "___"______________ ____ р. N ___
у ________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва ДПІ) __________________________________________________________________
Керівник органу державної податкової служби ________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа, яка видає довідку ________ _____________
(підпис) (П.І.Б.) М.П.
------------
* Якщо платник податків є неприбутковою організацією, то
дозволяється вказувати про це таким чином: "і є неприбутковою
організацією" після назви ДПІ.
( Додаток 4 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 )
Додаток 5
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 5-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
ЗАЯВА
для фізичних осіб
(підприємців та інших самозайнятих осіб)
----------- ----- Номер реєстрації у ДПІ ----------- |___| Реєстрація Дата взяття на облік ----- ----- ----- |___| Перереєстрація у ДПІ -----/-----/----- | | Зміни ----- ------------------------------------------------------------------ |1. Ідентифікаційний номер ДРФО --------------------- | | --------------------- | | Прізвище ________________________________________________ | | Ім'я ________________________________________________ | | По батькові ________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |2. Назва ДПІ, в яку | | подається заява ____________________________________________| | Назва ДПІ, з якої | | вибув платник ____________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |3. Назва органу | | державної реєстрації _______________________________________ | | Дата реєстрації ----- ----- ----- Номер свідоцтва | | -----/-----/----- про реєстрацію ___________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4. Основний вид діяльності Ознака ЗЕД Назва виду діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| |4а. Неосновні види діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5. Місце проживання ----------- | | Поштовий індекс ----------- Країна ____________________ | | Область ________________________________________________ | | Район ________________________________________________ | | Місто ________________________________________________ | | Район міста ________________________________________________ | | Вулиця ________________________________________________ | | | | Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- | | ---- ---- ---- ---- | | ------- --------- --- -------------------| |Контактні телефони----------------- Факс --- -------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |6. Місце роботи (якщо робота - за наймом) ______________________| |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |7. Паспортні дані | | Серія ______________ Номер __________________ | |Ким виданий ________________________ Коли виданий _____________ | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ ____________ ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

( Додаток 5 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )

Додаток 6
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 6-ОПП
Журнал
реєстрації заяв та повідомлень про зняття з обліку
платників податків *
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Дата |Ідентифі-|Назва |Підпис|Назва |Дата |Дата |Підпис ке-|Назва ДПІ з/п|отри- |каційний |платника |відпо-|органу, |знят-|видачі |рівника в |при зміні |мання |номер |податків |віда- |що при- |тя з |довідки|одержанні |місцезна- |заяви |(код) |(прізви- |льної |йняв |облі-|про |довідки |ходження |про |платника |ще, ім'я |особи |рішення |ку |зняття |про зняття|(місця |зняття|податків |та по | |про лі- | |з |з обліку |проживання) |з об- | |батькові)| |квідацію| |обліку | | |ліку | | | | | | | | ———+——————+—————————+—————————+——————+————————+—————+———————+——————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10 ------------------------------------------- * 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 2 - дата реєстрації заяви про зняття платника податків з
обліку; 3 - код платника податків з Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України або ідентифікаційний номер
Державного реєстру фізичних осіб, або реєстраційний (обліковий)
номер; 4 - повна назва платника податків або прізвище, ім'я, по
батькові; 5 - інспектор, який прийняв заяву; 6 - назва органу, що прийняв рішення про ліквідацію
(видається при ліквідації платника); 7 - дата зняття з обліку; 8 - дата видачі довідки про зняття з обліку; 9 - підпис керівника в одержанні довідки про зняття з обліку; 10 - назва ДПІ, куди направлено повідомлення про зняття з
обліку (при зміні місцезнаходження (місця проживання).
Додаток 7
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 7-ОПП
Журнал
обліку платників податків *
(для фізичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Місце про-|Іденти-|Дата |Вид ді- |Дата |Дата |П.І.Б. |При- з/п|ім'я, по |живання |фікаці-|реєс- |яльності|взяття|закін- |інспек- |міт- |батькові | |йний |трації | |на об-|чення |тора, за|ка | | |номер |і номер| |лік в |зайнят-|яким за-| | | |ДРФО |Свідоц-| |подат-|тя під-|кріпле- | | | | |тва про| |ковому|приєм- |ний пла-| | | | |реєст- | |органі|ницькою|тник | | | | |рацію | | |діяль- | | | | | | | | |ністю | | ———+—————————+——————————+———————+———————+————————+——————+———————+————————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
* Роздруковується з Реєстру фізичних осіб.
Додаток 8
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 8-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
платника податків
--------------------- Платник податків --------------------- код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ |Назва ДПІ ______________________________________________________| |Дата подання ----- ----- ----- | |заяви про зняття з обліку -----/-----/----- | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу, | |що прийняв рішення про ліквідацію, та ----------------- | |його назва ----------------- | |________________________________________________________________| |Номер та дата прийняття рішення про ліквідацію | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ Зняття з обліку ------------------------------------------------------------------ |Ліквідація ---- Реорганізація ---- Інше ---- | | ---- ---- ---- | |Причина зняття з обліку ---- (Ліквідація: за рішенням власника | | ---- - 3; за рішенням суду - 4; за | | рішенням господарського суду - 5; | | за рішенням органу підпорядкування| | - 6; за рішенням органу реєстрації | | - 7) | ------------------------------------------------------------------ Заяву склав:
Посадова особа ___________ _____________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. ------------------------------------------------------------------ Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової
служби*:
Зняття з обліку здійснив ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)
Керівник органу державної податкової служби
__________ _____________________________ "___"________ 20__ року
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------- * Заповнюється після зняття з обліку.
( Додаток 8 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 347
( z0874-01 ) від 05.09.2001 )
Додаток 9
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 9-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання)
--------------------- Платник податків --------------------- код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ |Назва ДПІ ______________________________________________________| |Дата подання ----- ----- ----- | |заяви про зняття з обліку -----/-----/----- | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу, | |що прийняв рішення про зміну ----------------- | |місцезнаходження (місця проживання), ----------------- | |та його назва _________________________________________________ | | | |Номер та дата прийняття рішення про зміну місцезнаходження | |(місця проживання) ____________________________________________ | | | |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків зобов'язаний стати на облік | |_______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Заяву склав:
Посадова особа ___________ _____________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. ------------------------------------------------------------------ Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової
служби*:
Зняття з обліку здійснив ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)
Керівник органу державної податкової служби
__________ _____________________________ "___"________ 20__ року
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------- * Заповнюється після зняття з обліку.
( Додаток 9 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 10
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 10-ОПП
N ______ "___"_________ 20__ року ________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення) ________________________________________
Повідомлення
про наявність заборгованості з
податків і зборів (обов'язкових платежів)

Платник податків ————————————————————— ————————————————————— код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/
номер ДРФО (потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) має заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посадова особа органу державної
податкової служби _____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник органу державної
податкової служби _____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Додаток 11
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 11-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
_________________________ _________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який
видається повідомлення) видав повідомлення) _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ *
про подання платником податків заяви про зняття з
обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків стає (зобов'язаний стати) на облік | |________________________________________________________________| | | |Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути| |платник податків | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ Інформація про платника податків: --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Найменування або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження| |(місце проживання) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | | |Посадова особа органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом ________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Остання документальна перевірка проведена за станом на | |"___"______________ 20__ р. | |Інформація про зняття з обліку в органі державної податкової | |служби ________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Зняття з обліку здійснено | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Одержав дане повідомлення _________________"___"________ 20__ р.| | | |Посадова особа органу державної податкової служби |
|____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ____________________
* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких
підшивається до облікової справи платника податків.
( Додаток 11 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
Додаток 12
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 12-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195
( z0486-01 )
____________________________________
(орган, до якого подається довідка) ____________________________________
ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків
ДПІ/ДПА у ________________________________________________________
повідомляє, що платник податків --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО
(потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для
фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи) не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів).
У зв'язку з ______________________________________________________
(ліквідація, реорганізація, злиття та ін.) за рішенням ______________________________________________________
(суду, господарського суду, власника, засновників,
міністерства та ін.)
від "___"____________ 20__ р. N ____________________
знятий з податкового обліку "___"_____________ 20__ р.
Посадова особа
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
( Додаток 12 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 347
( z0874-01 ) від 05.09.2001 )

Додаток 13
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 14-ОПП
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149
( z0397-02 )
Журнал
реєстрації довідок про взяття на облік платника податків
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Код за |Найменування |Місцезнаходження (місце|Кіль-|Дата та | |з/п|видачі |ЄДРПОУ, |платника податків |проживання) |кість|підпис | | |довідки |реєстрацій-|(прізвище, ім'я та| |вида-|керівника | | |за ф. |ний номер |по батькові) | |них |в | | |N 4-ОПП, |із ТРДПАУ, | | |копій|одержанні | | |вихідний |ідентифіка-| | | |довідки та | | |реєстра- |ційний | | | |копій | | |ційний |номер із | | | | | | |номер |ДРФО | | | | | | |довідки |платника | | | | | | | |податків | | | | | |---+---------+-----------+------------------+-----------------------+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 13 в редакції Наказу ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 )

Додаток 14 N______ до Інструкції про порядок
"___"___________ 20__року обліку платників податків
Форма N 15-ОПП

_______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який дає
дається повідомлення/ повідомлення)
адреса платника податків/
адреса банківської установи, в
якій відкриті рахунки платника
податків)
Повідомлення *
про зарахування / виключення платника податків
до / з категорії великих платників
(потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, до якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Назва органу державної податкової служби, з якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про платника податків: ------------------------ ------------------------ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника податків)
------------------------------------------------------------------ |Назва та місцезнаходження: ____________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Інформація про переведення з органу державної податкової | |служби: | | | |Номер та дата рішення про переведення платника податків _______ | | | |Переведення здійснено: | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Посадова особа органу державної податкової служби | | _____________ _______________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |Керівник органу державної податкової служби | | _____________ ________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом:________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Одержав дане повідомлення: ______________ "__"__________20____р.| | | |Відповідальна особа _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | |Керівник _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------
----------------- * Це повідомлення виконується у двох примірниках (один
підшивається до облікової справи платника податків, другий -
платнику податків), копії надсилаються банківським установам, що
обслуговують платника податків.
( Інструкцію доповнено Додатком 14 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
( Інструкція в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 552 ( z0791-98 ) від 17.11.98 )вгору