Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017  № 66


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2017 р.
за № 172/30040

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 675 від 22.05.2018}

Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію,  затвердженого  наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 362/2166 (із змінами), доповнивши пункт 3.1 глави 3 новим абзацом такого змісту:

«Заява щодо підприємств агропромислового комплексу, що приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України, розглядається державними органами приватизації після набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.».

2. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

І. Білоус


Публікації документа