Документ z0171-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
22.01.2018 № 22


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 171/31623

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. У пункті 2:

слова “рішення Комісії” замінити словами “рішення (витяг з протоколу) Комісії”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Після закінчення терміну дії листів талонів нові листи талонів видаються за заявами громадян за місцем їх перебування на обліку як осіб, які брали участь у бойових діях.”.

2. У пункті 3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які проходять військову (державну) службу, працюють у командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуваннях Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управліннях повітряних командувань, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, які їм підпорядковані, - підрозділами персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управлінь повітряних командувань відповідно;”;

абзац шостий після слів “за місцем їх реєстрації” доповнити словами “(перебування на військовому обліку)”.

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Персонально відповідають за організацію роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів, здійснення контролю за виконанням цієї роботи та її законністю директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, начальник кадрового органу військової частини А0515, начальники підрозділів персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управлінь повітряних командувань, військовий комісар військового комісаріату Автономної Республіки Крим, військові комісари обласних та Київського міського військових комісаріатів.”.

4. Абзац другий пункту 8 виключити.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Підставою для заміни посвідчення учасника бойових дій є рішення (витяг з протоколу) або завірені у встановленому законодавством порядку їх копії.

У разі якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним до використання, за заявою особи (після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин зіпсування) видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка “Дублікат”.

Новий лист талонів до нового посвідчення видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які були використані для проїзду  в минулих роках.

Непридатні до використання посвідчення та лист талонів вилучаються та знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

У разі якщо посвідчення учасника бойових дій було втрачено (викрадено), за заявою особи видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка “Дублікат”.

До заяви додаються:

письмові пояснення особи щодо обставин втрати (викрадення) посвідчення;

довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи по факту втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення.

Новий лист талонів видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які були використані для проїзду в минулих роках.

У разі зміни прізвища, імені або по батькові за заявою особи їй видається нове посвідчення та лист талонів, а попередні знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

Зазначене оформляється протоколом.

Інформація стосовно таких осіб подається до внесення в єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про одруження (розлучення);

копія паспорта;

витяг з наказу (по особовому складу) про зміну особою прізвища, імені або по батькові.

У разі втрати листів талонів нові листи талонів не видаються.”.

6. Пункт 10 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Уповноважений на видачу посвідчення орган самостійно або через військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, Київський міський військові комісаріати за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) або військові частини (за місцем проходження військової служби) повідомляє особу про прийняте відповідною Комісією рішення щодо позбавлення її статусу учасника бойових дій, організовує вилучення посвідчення учасника бойових дій та вручення завіреного витягу (копії витягу) з протоколу Комісії.

Вилучене посвідчення знищується, про що складається акт, який зберігається в установі.

У разі відмови особи повернути посвідчення учасника бойових дій уповноважений на видачу посвідчення орган або військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, Київський міський військові комісаріати, військові частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи опубліковує оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність зазначеного посвідчення учасника бойових дій.

У разі якщо особу позбавлено статусу учасника бойових дій, наданого  відповідно до пунктів 19 або 20 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, але при цьому вона має статус учасника бойових дій з інших підстав, передбачених вищезазначеною статтею, посвідчення учасника бойових дій не вилучається.”.

7. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Звіт про вручення посвідчення учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додаток 2) подається підрозділами персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управліннями повітряних командувань та військовими комісаріатами до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до 15 січня та 15 липня щороку (станом на 01 січня та 01 липня відповідно).

Узагальнені відомості за Збройні Сили України подаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 25 січня та 25 липня відповідно.”.

8. У пункті 14 слова та цифри “до 01 січня” замінити словами та цифрами “до 10 січня”.

9. Додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
в Міністерстві оборони України
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” та листів талонів
на право одержання проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою їх вартості
(пункт 7)

КНИГА
персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості,

у _____________________________________________________
(ДКП МОУ, ГУП ГШ ЗСУ, військовому комісаріаті)

Ліва сторона

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада та місце служби (праці)

Підстава для видачі (номер, дата протоколу)

Серія, номер посвідчення

1

2

3

4

5

6

Права сторона

Підпис, дата отримання посвідчення

Серія, номер листа талонів

Термін дії листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Підпис, дата отримання нагрудного знака

7

8

9

10

11

”.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору