Документ z0171-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2019, підстава - z0754-19

Від емітента:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я)

__________
* За наявності.

{Додаток 13 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 14
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 4 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій*

______________
(посада)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 14 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 15
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій*

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій, підстава для прийняття рішення*

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій

Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 15 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 16
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 3 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій / припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 16 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 17
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 17 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}


Додаток 18
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 9 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}Додаток 19
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 5 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств

{Додаток 19 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 20
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

Дата опублікування проспекту емісії облігацій (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі публічного розміщення облігацій, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)


____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 20 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 214 від 16.04.2019}Додаток 21
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

______________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__/Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

3. Кількість облігацій у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактично розміщених

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

фактично розміщених, грн

5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) облігацій, грн

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами виконавчого органу**

Кількість (шт.):


Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані працівниками емітента**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески***


7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн***


Затверджено:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від андеррайтера*:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}Додаток 22
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 22 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 23
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 24
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 25
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 3 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Кількість погашених облігацій у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

Відсоткові облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн

Цільові облігації*:

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн

Дисконтні облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)


2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)


Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

Кількість непогашених облігацій

Сума, на яку не погашено облігації, грн

Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн

Товари (послуги), якими мало проводитися погашення цільових облігацій*

Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення облігацій:

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)


Від емітента:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)

Від аудитора*:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)

Від Центрального депозитарію
цінних паперів:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)вгору