Документ z0171-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.01.2017, підстава - z1126-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2006 N 13/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2006 р.
за N 171/12045

Про внесення змін до Положення
про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
та встановлення розмірів оплати за його експлуатацію
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства юстиції N 43/5 ( z0388-03 ) від
20.05.2003, до якого вносились зміни }
З метою приведення Положення про Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 20.05.2003 N 43/5 ( z0388-03 ), зареєстрованого в
Мін'юсті України 21.05.2003 за N 388/7709 (далі - Положення), у
відповідність до вимог законодавства та встановлення розміру
оплати за експлуатацію Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень (далі - ЄДРВП) Н А К А З У Ю:
1. До Положення ( z0388-03 ) унести такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції: "Департамент державної виконавчої служби, державна виконавча
служба Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і
Севастополя, у районах, містах (містах обласного значення),
районах у містах".
1.2. У пункті 4.2 слова "мають право" замінити словами "які
мають право відповідно до Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), можуть".
1.3. Пункт 4.6 виключити.
{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
3. Установити, що кошти за реєстрацію відомостей виконавчих
проваджень та щомісячна плата перераховуються органами державної
виконавчої служби на рахунок державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції на підставі укладених
договорів за рахунок коштів виконавчого провадження (стягнутих з
боржника витрат на проведення виконавчих дій).
4. Кошти за надання витягу перераховуються юридичною або
фізичною особою, яка звернулась за інформацією з ЄДРВП, на рахунок
державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України.
5. Кошти, отримані державним підприємством "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України за експлуатацію ЄДРВП,
спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних зі створенням,
упровадженням, супроводженням та матеріально-технічним
забезпеченням роботи ЄДРВП та мережі доступу до нього.
6. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити функціонування
ЄДРВП.
7. Департаменту державної виконавчої служби (Кузь О.Р.),
Державному підприємству "Інформаційний центр" (Добжанський В.Б.):
7.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (зі змінами і доповненнями).
7.2. Довести наказ до відома начальників державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя, регіональних філій державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції і забезпечити належне
його виконання.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Сергій Головатийвгору