Документ z0170-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.1995, підстава - z0185-95

                                                          
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 65/81/69 від 15.07.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1994 р.
vd940715 vn65/81/69 за N 170/379
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу ГДПІ
N 47/39/86 ( z0185-95 ) від 05.06.95 )
Про внесення змін до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів за спеціальне
використання надр при видобуванні корисних
копалин
У зв'язку із затвердженням Переліку корисних копалин України
місцевого значення (наказ Державного комітету України по геології
і використанню надр від 9 червня 1994 року N 67 ( z0134-94 ),
зареєстрований Міністерством юстиції України 20 червня 1994 року
за N 134/343 Н А К А З У Є М О:
Внести зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати
платежів за спеціальне використання надр при видобуванні корисних
копалин, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України, Державного комітету України по геології і
використанню надр і Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 13 травня 1994 року N 38/57/45 ( z0122-94 ), що
додаються.

Перший заступник начальника
Головної державної податкової
інспекції України В.В.Регурецький
Заступник Голови
Держкомгеології України І.М.Бобер
Перший заступник Голови
Держнаглядохоронпраці України С.П.Ткачук
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головної державної
податкової інспекції України,
Державного комітету України
по геології і використанню
надр та Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці від 15 липня 1994 року
N 65/81/69
Зміни до Інструкції про порядок обчислення
і сплати платежів за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин ( z0122-94 )
Частину другу пункту 5 викласти у такій редакції: "До корисних копалин місцевого значення належать: Пісок (крім формувального, скляного, для фарфоро-фаянсової,
вогнетривкої та цементної промисловості); Галька; Гравій; Глина (крім вогнетривкої, тугоплавкої, формувальної, для
фарфоро-фаянсової і цементної промисловості, флоридинової,
фарбувальної, бентонітової, кислототривкої та каолінової); Суглинки (крім суглинків для цементної промисловості); Камінь бутовий; Пісковик (крім бітумінозного, облицювального, динасового та
для скляної промисловості); Кварцит (крім динасового, флюсового, облицювального,
залізистого для виробництва карбіду кремнію, кристалічного кремнію
та феросплавів); Крейда (крім крейди для цементної, хімічної, скляної, гумової
промисловості та для одержання глинозему із нефеліну); Доломіт (крім пиляльного, облицювального, для металургійної,
хімічної та скляної промисловості); Мергель (крім бітумінозного та для цементної промисловості); Вапняк (крім бітумінозного, облицювального, пиляльного, для
цементної, металургійної, хімічної, скляної, целюлозно-паперової
та цукрової промисловості, а також для виробництва глинозему); Ракуша; Сланець (крім горючого і покрівельного)."

Перший заступник начальника
Головної державної податкової
інспекції України В.В.Регурецький
Начальник управління розробки
проектів законів та інструкцій
по непрямих податках ГДПІ України Н.П.Фліссаквгору