Документ z0170-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2018  № 22


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 170/31622

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 07.05.2015 № 200

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. У пункті 3 наказу Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200 “Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976, слова “кадрових органів” замінити словами “підрозділів персоналу”.

2. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976;

Зміни до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 532/26977.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
В.П. Добровольський

А. РеваР. Іллічов


Г.В. Осовий
І.В. МальцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
22.01.2018 № 22


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 170/31622

ЗМІНИ
до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

1. Пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

“2. До складу Комісії Міністерства оборони України входять:

голова Комісії - державний секретар Міністерства оборони України;

заступник голови Комісії - керівник кадрового структурного підрозділу;

члени Комісії - керівники структурних підрозділів юридичного, фінансового, гуманітарного забезпечення, з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, представники Генерального штабу Збройних Сил України та громадськості (за згодою);

секретар Комісії - представник кадрового структурного підрозділу Міністерства оборони України.

До складу Комісії можуть включатися керівники інших структурних підрозділів Міністерства оборони України за клопотанням голови Комісії.

Склад Комісії затверджується наказом Міністерства оборони України.

3. До складу Комісій Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515 та командувань видів Збройних Сил України входять:

голова Комісії - перший заступник (заступник) начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом функціональних повноважень), заступник командира військової частини А0515, перший заступник (заступник) командувача виду Збройних Сил України;

заступник голови Комісії - керівник структурного підрозділу персоналу;

члени Комісії - керівники структурних підрозділів юридичного, фінансового, морально-психологічного забезпечення, керівники інших структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515, командувань видів Збройних Сил України та представники громадськості (за згодою);

секретар Комісії - представник структурного підрозділу персоналу відповідного органу військового управління.

Склад Комісії затверджується наказом відповідного командира (начальника).

4. До складу Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів входять:

голова Комісії - заступник військового комісара;

члени Комісії - начальники структурних підрозділів персоналу, фінансового та соціального забезпечення, помічник військового комісара  з правової роботи (юрисконсульт), посадові особи інших структурних підрозділів та представники громадськості (за згодою);

секретар Комісії - представник структурного підрозділу персоналу (соціального забезпечення) відповідного військового комісаріату.

Склад Комісії затверджується наказом відповідного військового комісара.”.

2. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. На Комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, звільнених зі Збройних Сил (які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах), колишніх партизанів та підпільників - за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку).”.

3. У пункті 11:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції не менше ніж 30 календарних днів:

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

витяг із наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - Антитерористичний центр при СБУ) або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань антитерористичної операції та прибуття після їх виконання;

витяги із наказів (по стройовій частині) керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;

інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

витяги з директив, розпоряджень, журналів бойових дій, оперативних завдань, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень;

посвідчення про відрядження;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень;”;

після підпункту 4 доповнити новими підпунктами 5 - 7 такого змісту:

“5) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією;

6) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту, крім витягу з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про прибуття особи після виконання завдань антитерористичної операції;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

7) для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

витяг із наказу командира військової частини (по стройовій частині) про зарахування до списків військової частини (про прийом на роботу працівників);

витяг із наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витяг із наказу (по стройовій частині) керівника оперативного штабу  з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про прибуття до району проведення антитерористичної операції;”.

У зв’язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 8;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) для осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин Збройних Сил України:

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

у разі відсутності документів, зазначених у підпункті 4 цього пункту, - нотаріально завірені свідчення не менше двох свідків із числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження військовими частинами Збройних Сил, залученими до проведення антитерористичної операції, факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами;

інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;”;

доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

“9) для осіб, які перебували у полоні або в заручниках:

документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 4-8 цього пункту;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння у полон або в заручники;

довідка Служби безпеки України про те, що полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.”.

4. Пункт 12 після слів “разом із заявником” доповнити словами “в одній військовій частині (установі, закладі) та визнані учасниками бойових дій, інвалідами війни за цей період”.

5. Пункт 15 після слів “кадрові органи” доповнити словами “(підрозділи персоналу)”.

6. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Комісія приймає рішення у місячний строк з дня надходження документів. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі відсутності Голови Комісії на засіданні за його рішенням головує заступник.”.

7. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Комісія позбавляє особу статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті Комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

Підставою для позбавлення комісією статусу учасника бойових дій осіб, зазначених у пункті 2 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.

Про позбавлення особи статусу учасника бойових дій та припинення для неї пільг, передбачених статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Комісія у тижневий строк надсилає:

до Комісії Міністерства оборони України інформацію за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний атоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117;

до військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласного, Київського міського військових комісаріатів або до військової частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи, витяг  з протоколу, а також інформацію за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР.

Військовий комісар військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласний, Київський міський військові комісари, командир військової частини з отриманням витягу з протоколу про позбавлення особи статусу учасника бойових дій у десятиденний строк:

письмово повідомляє особу, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження;

повідомляє структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві та місті Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій та припинення пільг, передбачених статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР;

організовує роботу з вилучення посвідчення учасника бойових дій або визнання його недійсним;

повідомляє Комісію, з якої надійшло повідомлення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій, про проведену роботу.

Комісія Міністерства оборони України у місячний строк з дня прийняття рішення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій відповідною Комісією інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР.

У разі позбавлення особи статусу учасника бойових дій Комісія вносить відповідний запис до пункту протоколу, яким було надано цей статус (на вільному від тексту місці, а за відсутності такого - на зворотному боці сторінки), із зазначенням назви Комісії, дати та номера протоколу її засідання про позбавлення статусу.

Запис здійснюється чорним або фіолетовим чорнилом та засвідчується гербовою печаткою.

У разі якщо протоколи здані до державних архівних установ, Комісія інформує таку установу про позбавлення статусу.”.

8. У пункті 21 слова “єдиного державного реєстру учасників антитерористичної операції” та “Порядку надання статусу учасника бойових дій особам” замінити відповідно словами “єдиного реєстру учасників антитерористичної операції” та “Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб”.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору