Документ z0169-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.04.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19.01.2018 № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 169/31621

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку).

2. Підставою для видачі посвідчень учасників бойових дій і нагрудних знаків є:

1) рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Комісія) щодо визнання учасниками бойових дій:

особового складу Держспецзв’язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, які проходили службу (працювали) в державах, де в цей період велися бойові дії;

особового складу Держспецзв’язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

2) рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореної Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, щодо визнання осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, стосовно яких виникли спірні питання, що потребують міжвідомчого врегулювання, учасниками бойових дій.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій у Держспецзв’язку.

Громадяни, що мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до Держспецзв’язку, мають право одержувати листи талонів після надання довідки з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) до Держспецзв’язку, та лист талонів, який було видано.

4. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються:

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладах, установах та організаціях Держспецзв’язку, що дислокуються у місті Києві, а також особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку і зареєстрованим у місті Києві та Київській області, - в Адміністрації Держспецзв’язку;

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, - за місцем проходження служби (роботи);

особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, - у територіальному органі Адміністрації Держспецзв’язку, територіальному підрозділі чи підрозділі урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку за місцем реєстрації.

5. Посвідчення учасників бойових дій підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються металевою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” (кліше блінтового тиснення) із зображенням Державного Герба України.

Листи талонів підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються каучуковою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 № 2” із зображенням Державного Герба України.

6. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків, листів талонів, їх видачу та розсилання до територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів чи підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку здійснює секретар Комісії.

7. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються учасникам бойових дій, які засвідчують їх отримання особистими підписами.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів реєструється у книзі обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції (далі - Книга обліку).

Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів для видачі в територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах чи підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку надсилаються разом з відомістю видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якої наведено у додатку 2 до цієї Інструкції (далі - Відомість видачі).

Заповнені Відомості видачі надсилаються секретарю Комісії протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасників бойових дій (нагрудних знаків, листів талонів), а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.

8. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення або лист талонів у встановленому цією Інструкцією порядку.

Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів надсилаються секретарю Комісії, де вони зберігаються та знищуються в установленому порядку.

9. Якщо посвідчення учасника бойових дій зазнало значних пошкоджень, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення та новий лист талонів. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування посвідчення учасника бойових дій. До рапорту (заяви) додаються посвідчення учасника бойових дій, яке зазнало значних пошкоджень, та лист талонів, який було видано.

Посвідчення учасника бойових дій, яке зазнало значних пошкоджень, та лист талонів, який було видано, знищуються секретарем Комісії в установленому порядку.

10. Якщо посвідчення учасника бойових дій було втрачено, за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення та новий лист талонів. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин втрати посвідчення учасника бойових дій.

До рапорту (заяви) додаються:

документ, який підтверджує звернення особи, яка втратила посвідчення учасника бойових дій, до органів (підрозділів) Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції України;

примірник видання друкованого засобу масової інформації в Україні, в якому розміщено оголошення про втрату посвідчення учасника бойових дій, із зазначенням серії та номера втраченого посвідчення, інформації про те, коли та ким його було видано, прізвища, імені та по батькові особи, яка втратила посвідчення, та визнанням такого посвідчення недійсним;

лист талонів, який було видано.

11. У разі втрати або значного пошкодження посвідчення учасника бойових дій громадяни, прийняті на службу (роботу) до Держспецзв’язку, надають до переліку документів, визначених пунктами 9 і 10 цієї Інструкції, копію рішення Комісії органу (установи, організації), яким було надано статус учасника бойових дій.

12. У разі втрати чи фізичного псування листа талонів або нагрудного знака новий лист талонів або нагрудний знак не видається.

13. Звіт про використання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - Звіт), форму якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції, складається у трьох примірниках та подається секретарем Комісії щокварталу не пізніше 03 числа після звітного періоду (якщо вручення було здійснено):

перший примірник - до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв’язку;

другий примірник - до Департаменту забезпечення Держспецзв’язку;

третій примірник долучається до відповідної номенклатурної справи.

До Звіту додаються:

копії сторінок з Книги обліку;

копії Відомостей видачі;

акт списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талонів, форму якого наведено у додатку 4 до цієї Інструкції;

акт списання за формою № 3-2, затвердженою наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 року за № 962/5183.

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. ПеченюкДодаток 1
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”,
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

КНИГА
обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер та дата протоколу рішення Комісії про визначення учасником бойових дій

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Примітка
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”,
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

ВІДОМІСТЬ
видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у _______________________________________________________________
(найменування територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку,
Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку,
територіального підрозділу, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку,
закладу, установи і організації Держспецзв’язку)

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

ПриміткаДодаток 3
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”,
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 13)

ЗВІТ
про використання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(станом на ___ ___________ 20___ року)

№ з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

посвідчень

нагрудних знаків

листів талонів

1

Військовослужбовці

2

Інші особи


Усього:

Залишок:

посвідчень учасника бойових дій _______


нагрудних знаків _______


листів талонів  _________

Секретар Комісії з питань розгляду
матеріалів про визначення учасників
бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації
України

___________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”,
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 13)

АКТ
списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талоніввгору