Про внесення змін до деяких нормативних актів Комісії
Держкомісціннихпаперів; Рішення від 11.02.200363
Документ z0169-03, попередня редакція — Редакція від 15.10.2006, підстава - z1091-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.02.2003 N 63
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2003 р.
за N 169/7490

Про внесення змін до деяких
нормативних актів Комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 806 ( z1091-06 ) від 13.09.2006 }
З метою удосконалення порядку здійснення депозитарного обліку
та захисту прав інвесторів, відповідно до частини 1 статті 15,
частини 3 статті 4, абзацу 4 частини 4 статті 4 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та відповідно до
пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Підпункт 14 пункту 8.2 розділу 8 Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Комісії від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із
змінами), викласти в такій редакції: "Реквізит "Код випуску цінного папера". При заповненні цього
реквізиту вказується міжнародний ідентифікаційний номер (код
ISIN), що призначається Національним депозитарієм України
відповідно до міжнародних норм".
2. Абзац 2 пункту 8.3 розділу 8 Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Комісії від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із
змінами), викласти в такій редакції:
"Реквізити, наведені в підпунктах 1, 12, 13, 14, 15,
наносяться друкарським способом".
Абзац 3 пункту 8.3 розділу 8 Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Комісії від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із
змінами), викласти в такій редакції: "Реквізити, наведені в підпунктах 2, 3, 4, 7, 8, наносяться
друкарським способом та /або за допомогою принтера".
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 25 ( vr025312-98 ) від 12.02.98, до якого вносились
зміни } 3. Додаток 2 до Положення про глобальний сертифікат
випуску цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого
рішенням Комісії від 12.02.98 N 25 ( vr025312-98 ), викласти в
новій редакції згідно з додатком.
4. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
(О. Науменко), Юридичному управлінню (Л. Волохов) забезпечити
реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Н. Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до
чинного законодавства.
6. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії А. Головка.
Голова Комісії О. Мозговий

{ Додаток 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 25 ( vr025312-98 ) від 12.02.98, до якого вносились
зміни }
Додаток 2
до Положення про глобальний
сертифікат випуску цінних
паперів у бездокументарній
формі ( vr025312-98 )
(у редакції рішення
Комісії
від 11.02.2003 N 63)

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ __________________________________________________________________
(вид цінних паперів)
Дата оформлення _____________ Реєстраційний номер ________________
Місце оформлення _________________________________________________
Код випуску ------------------------- цінних паперів | | | | | | | | | | | | | -------------------------
Офіційне
найменування
емітента _________________________________________________
(повне офіційне найменування емітента) Місцезнаходження
емітента _________________________________________________
(юридична адреса реєстрації емітента)
Код за ЄДРПОУ --------------- емітента | | | | | | | | ---------------
Вид та категорія
цінних паперів _________________________________________________
Номінальна
вартість одного
цінного папера _________________________________________________
(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів (словами))
Зареєстрований
статутний фонд
емітента на дату
прийняття
рішення про
проведення
емісії _________________________________________________
(сума словами)
Дата державної
реєстрації
випуску цінних
паперів _________________________________________________
(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів)
Реєстраційний
номер випуску _________________________________________________
(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів)
Фактичний
обсяг емісії
(у штуках) _________________________________________________
(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів (кількість словами))
Фактичний обсяг
емісії (за
номінальною
вартістю) _________________________________________________
(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів (сума словами))
Дата початку
продажу цінних
паперів (крім
акцій) _________________________________________________
Дата припинення
продажу цінних
паперів (крім
акцій) _________________________________________________
Термін обігу
цінних паперів _________________________________________________
Зареєстрований
статутний фонд
емітента після
реєстрації
емісії _________________________________________________
(сума словами) Права власників
цінних паперів
на управління _________________________________________________
(відповідно до умов випуску цінних паперів)
Права власників
цінних паперів
одержання доходу _________________________________________________
(відповідно до умов випуску цінних паперів)
Інші права
власників
цінних паперів _________________________________________________
(відповідно до умов випуску цінних паперів)
Посада
уповноваженої
особи емітента _________________________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П __________________________________________________________________
Код випуску цінних паперів - міжнародний ідентифікаційний номер
(код ISIN), що призначається Національним депозитарієм України
відповідно до міжнародних норм.вгору