Документ z0168-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2012  № 192/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2012 р
за № 168/20481

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про внесення змін до Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 797 «Про затвердження зразка свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати», підпункту 19 пункту 4 та підпунктів 2, 3 пункту 10 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 401, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.06.98 № 35/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.98 за № 369/2809, такі зміни:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України проводиться Укрдержреєстром.

Державна реєстрація Торгово-промислової палати Автономної Республіки Крим проводиться структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру; інших регіональних торгово-промислових палат - структурними підрозділами відповідних головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.».

1.2. У пункті 3:

в абзаці першому слова «Міністерства юстиції України» замінити словом «Укрдержреєстру»;

абзац п’ятий після слів «реєстраційного збору» доповнити словами «, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України».

1.3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Після державної реєстрації торгово-промислової палати реєстраційний орган видає засновнику свідоцтво про державну реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України.».

1.4. Пункт 9 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Торгово-промислова палата набуває статусу юридичної особи у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

1.5. У пункті 14 слова «і повідомляє про це органи статистики» виключити.

1.6. Доповнити Положення пунктом 15 такого змісту:

«15. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати як юридичної особи проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

1.7. Додаток до Положення виключити.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.).

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби УкраїниЛ.В. Єфіменковгору