Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів
ВАК, Мінпраці України; Наказ, Норми від 25.01.200526/54
Документ z0168-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.06.2005, підстава - z0595-05

                                                          
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2005 N 26/54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2005 р.
за N 168/10448
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії
N 292/169 ( z0595-05 ) від 14.05.2005 )
Про затвердження Норм оплати
праці офіційних опонентів

З метою впорядкування оплати праці офіційних опонентів,
відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 року N 644 ( 644-97-п ) (із змінами), та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 2005 року N 36 ( 36-2005-п ) "Про підвищення з
1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Норми оплати праці офіційних опонентів
(додаються).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Вищої
атестаційної комісії України і Міністерства праці та соціальної
політики України від 15.09.2004 N 512/222 ( z1192-04 ) "Про
затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2004 за
N 1192/9791.
3. Норми, затверджені цим наказом, застосовуються з
1 січня 2005 року.
Голова Вищої атестаційної
комісії України В.Мачулін
В.о.Міністра праці та
соціальної політики України М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів
України
Заступник Міністра О.С.Яременко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищої атестаційної
комісії України і
Міністерства праці та
соціальної політики України
25.01.2005 N 26/54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2005 р.
за N 168/10448

НОРМИ
оплати праці офіційних опонентів

------------------------------------------------------------------ | Розміри оплати праці за підготовку відзиву (у гривнях) | |----------------------------------------------------------------| | про докторську дисертацію | про кандидатську дисертацію | |-------------------------------+--------------------------------| | 82 | 50 | ------------------------------------------------------------------
1. Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за
участь у захисті дисертації (у гривнях): доктора наук - 22,35; кандидата наук - 17,87.
2. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента у
захисті докторської та кандидатської дисертацій становлять
відповідно 2 години та 1 годину.
Начальник відділу
бухгалтерського обліку,
звітності та контролю О.Куба



вгору