Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання
Мінекобезпеки України, Мінпромполітики України; Наказ, Форма, Порядок від 18.01.200017/21
Документ z0167-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.07.2015, підстава - z0718-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17/21 від 18.01.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 березня 2000 р.
vd20000118 vn17/21 за N 167/4388
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання
N 110/580 ( z0718-15 ) від 08.06.2015 }
Про затвердження Порядку користування Державним
регістром джерел іонізуючого випромінювання

Відповідно до пункту 3 Положення про Державний регістр джерел
іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації
та пункту 4 Програми заходів щодо створення Державного регістру
джерел іонізуючого випромінювання, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 ( 847-97-п ) (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 18.10.99 N 1919 ( 1919-99-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок користування Державним регістром джерел
іонізуючого випромінювання (далі - Порядок), що додається. 2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України у п'ятиденний термін після підписання
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України Шевчука В.Я.
Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України В.Я.Шевчук
Міністр промислової політики України В.М.Гуреєв
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України,
Міністерства промислової
політики України
18.01.2000 N 17/21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2000 р.
за N 167/4388
Порядок
користування Державним регістром
джерел іонізуючого випромінювання
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 3 Положення
про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок
оплати послуг з їх реєстрації та пункту 4 Програми заходів щодо
створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання,
які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97
N 847 ( 847-97-п ) (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919
( 1919-99-п ). 1.2. Порядок визначає правила та умови користування Державним
регістром джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр),
визначає обсяг інформації, яка може бути отримана з Регістру,
встановлює види взаємодії Регістру з державними органами,
юридичними та фізичними особами, порядок унесення запитів до
Регістру, їх форму і зміст. 1.3. Порядок поширюється на власників джерел іонізуючого
випромінювання (далі - ДІВ), юридичних та фізичних осіб, за якими
ДІВ закріплені на правах повного господарського відання або
оперативного управління чи перебувають у їх володінні і
користуванні на інших підставах, а також на інших юридичних та
фізичних осіб, що звертаються до Регістру за наданням послуг. 1.4. У цьому Порядку використовуються такі визначення та
скорочення: користувачі - юридичні особи (підприємства, установи або
організації будь-якої форми власності та господарювання) і
фізичні особи, що звертаються до Регістру для отримання його
послуг; реєстрант - юридична особа (підприємство, установа або
організація будь-якої форми власності та господарювання) або
фізична особа, яка звертається до Регістру для здійснення акту
реєстрації ДІВ; технічні характеристики ДІВ - характеристики, які включені в
сертифікат (паспорт) на ДІВ: номери ДІВ та сертифіката (паспорта),
тип ДІВ, радіонуклідний склад, активність, тип випромінювання, тип
ампули чи фасування, дата виготовлення, визначений термін
використання; головний реєстровий центр Регістру - ГРЦ.
2. Послуги Регістру
2.1. Головним завданням Регістру є надання довідкової та
аналітичної інформації органам державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки з метою забезпечення обліку ДІВ та контролю за
розміщенням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх
кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних силах),
прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у
виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та
спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними
відходами. 2.2. Регістр надає дані про власників ДІВ, про юридичних та
фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного
господарського відання або оперативного управління чи перебувають
у їх володінні і користуванні на інших підставах, а також про
місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ. 2.2.1. Регістр надає інформацію про юридичні адреси і
телефони: виробників ДІВ; реєстрантів, що використовують або зберігають ДІВ із
визначеними технічними характеристиками; власників ДІВ, які можуть надавати послуги щодо використання
іонізуючого випромінювання в практичній діяльності користувачів; організацій, що виконують перезарядку ДІВ та їх технічне
обслуговування; організацій, що виконують роботи з продовження терміну
використання ДІВ; спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними
відходами, які мають право на проведення захоронення ДІВ; постачальників (у тому числі експортерів та імпортерів) ДІВ. 2.2.2. Регістр надає інформацію про наявність дозволів на
здійснення діяльності з ДІВ, терміни їх дії, дозволені види
діяльності. 2.2.3. Регістр надає інформацію про власника ДІВ за
технічними характеристиками ДІВ у разі їх знайдення або втрати. 2.2.4. Регістр надає міністерствам та іншим центральним
органам державної виконавчої влади України для виконання
покладених на них завдань інформацію про переміщення ДІВ через
державний кордон України: при ввезенні - з зазначенням дат надходження повідомлень про
початок та закінчення ввезення ДІВ, стану операції (завершена чи
ні); технічних характеристик цих ДІВ; найменувань експортерів, їх
юридичних адрес; інформації про дозволи на ввезення; про вихідну
митницю; при вивезенні - з зазначенням дат надходження повідомлень про
початок та закінчення вивезення ДІВ; найменувань імпортерів та їх
юридичних адрес; інформації про вхідну митницю, про дозволи на
вивезення, стан операції (завершена чи ні); при транзиті через територію України - із зазначенням дат
надходження повідомлення про початок операції транзиту; терміну
завершення операції транзиту; інформації про вхідну (вихідну)
митницю; стан операції (завершена чи ні). 2.3. Регістр надає органам державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки огляди, звіти, прогнози, аналітичні та інші
довідки про: ДІВ, що перебувають на обліку, за: технічними
характеристиками ДІВ; даними про виробника ДІВ; номерами та типами
контейнерів ДІВ; типами та номерами приладів, апаратів чи
установок, у складі яких ДІВ поставляється; кількісним та якісним
складом ДІВ; ДІВ, які придбані, використовуються або зберігаються окремими
реєстрантами; місцезнаходження та переміщення ДІВ; ДІВ, терміни використання яких були продовжені (за визначений
користувачем період); юридичні адреси власників цих ДІВ;
організації, які виконали роботи з продовження терміну
використання, та їх юридичні адреси; передачу ДІВ спеціалізованим підприємствам по поводженню з
радіоактивними відходами за визначений період, юридичні адреси
власників цих ДІВ, юридичні адреси спеціалізованих підприємств,
які прийняли ДІВ, технічні характеристики цих ДІВ; прогнозування накопичення ДІВ за технічними характеристиками
ДІВ; прогнозування обсягів обслуговування ДІВ за технічними
характеристиками ДІВ; прогнозування потреб у продуктивності спеціалізованих
підприємств з поводження з радіоактивними відходами.
3. Користування Регістром
3.1. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, а також міністерства та інші центральні органи державної
виконавчої влади України для виконання покладених на них завдань
отримують інформацію від ГРЦ згідно з наданими ними офіційними
запитами. Запити подаються за формою, наведеною в додатку 1.
Інформація надається цим органам безкоштовно у формі і в терміни у
відповідності до їх запитів. Якщо термін у запиті не вказаний, то
інформація надається в термін не більше 10 днів. 3.2. Інші юридичні та фізичні особи, які не зазначені в
пункті 3.1, подають запити: для юридичних осіб за формою,
наведеною в додатку 2, для фізичних осіб за формою, наведеною в
додатку 3. Інформація цим користувачам надається на підставі
договорів між ними та ГРЦ. Форми договорів, обсяги, характер,
терміни надання інформації встановлюються за погодженням сторін. 3.3. Інформація з Регістру надається ГРЦ у письмовій формі на
офіційному бланку Регістру та, за бажанням користувача, може
дублюватися в електронному вигляді.
Начальник Управління Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України В.С.Голубєв
Додаток 1
до пункту 3.1 Порядку користування
Державним регістром джерел
іонізуючого випромінювання
Форма запиту державного органу виконавчої
влади щодо отримання інформації з Регістру
(подається на офіційному бланку установи)
Просимо Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань
надати інформацію про __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
у вигляді ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Бажані терміни отримання інформації ______________________________

Посада підпис прізвище
Додаток 2
до пункту 3.2 Порядку користування
Державним регістром джерел
іонізуючого випромінювання
Форма запиту підприємства, установи,
організації щодо отримання інформації з Регістру
(подається на офіційному бланку)
Просимо Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань
укласти договір з ________________________________________________
(назва організації (підприємства) щодо надання такої інформації: ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Напрямки діяльності, що обумовлюють потребу отримання
інформації, яка запитується: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Інформація, що запитується, буде використовуватися __________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Оплату зазначеної інформації гарантуємо відповідно до умов
договору.

Посада підпис прізвище
Головний бухгалтер підпис прізвище
Додаток 3
до пункту 3.2 Порядку користування
Державним регістром джерел
іонізуючого випромінювання
Форма запиту фізичної особи щодо
отримання інформації з Регістру
_____________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, адреса, __________________________________________________________________
паспортні дані, ідентифікаційний код)
Прошу Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань
укласти договір зі мною щодо надання такої інформації: ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Напрямки діяльності, що обумовлюють потребу отримання
інформації, яка запитується: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Інформація, що запитується, буде використовуватися __________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Оплату зазначеної інформації гарантую відповідно до умов
договору.
Прізвище підписвгору