Документ z0166-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.02.2014. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2014  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2014 р.
за № 166/24943

Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”, № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про видавничу справу”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції” (далі - форма № 1-В (книги));

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”;

3) форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” (далі - форма № 1-В (ЗМІ));

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації”.

2. Поширити:

1) форму звітності № 1-В (книги) та Інструкцію щодо її заповнення на видавництва, видавничі організації, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють випуск книжкової продукції та розташовані на території України;

2) форму звітності № 1-В (ЗМІ) та Інструкцію щодо її заповнення на фізичних осіб - підприємців, редакції друкованих засобів масової інформації (далі - ЗМІ) або інші установи, що виконують їх функції з випуску у світ друкованих ЗМІ, розташовані на території України.

3. Увести форми звітності в дію:

1) № 1-В (книги), починаючи зі звіту за І квартал 2014 року;

2) № 1-В (ЗМІ), починаючи зі звіту за І півріччя 2014 року.

4. Установити такий порядок подання звітності за формами № 1-В (книги) та № 1-В (ЗМІ):

1) видавництва, видавничі організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, подають звіт за формою № 1-В (книги) Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній науковій установі “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

2) фізичні особи - підприємці, редакції друкованих ЗМІ або інші установи, що виконують їхні функції з підготовки і випуску у світ друкованих ЗМІ, подають звіт за формою № 1-В (ЗМІ) Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній науковій установі “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

3) Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” подає Державній службі статистики України та Державному комітету телебачення і радіомовлення України за узгодженими показниками зведену інформацію по Україні та регіонах за рік на підставі форм № 1-В (книги), № 1-В (ЗМІ) про випуск друкованих видань - не пізніше 19 травня.

5. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 1 цього наказу, покладається на Державну наукову установу “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо України від 3 червня 2009 року № 194 «Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”, № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 2009 року за № 559/16575.

7. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) разом з департаментом інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови
Держкомтелерадіо України


А.Л. Мураховський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
статистики України
М.Ю. Бродський


О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
09.01.2014  № 1
за погодженням
з Держстатом України

ЗВІТ
про випуск книжкової продукції

Директор департаменту
видавничої справи і преси
Держкомтелерадіо УкраїниО.А. Кононенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
09.01.2014  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2014 р.
за № 166/24943

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна) «Звіт про випуск книжкової продукції»

І. Загальні положення

1. Форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) «Звіт про випуск книжкової продукції» подають респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, щокварталу не пізніше 5 числа після звітного періоду.

2. Якщо у звітному періоді респондент не випустив жодного книжкового видання й не було доздавання тиражів, це відображається у звіті.

3. Не включають до звіту видання у разі здачі тільки сигнальних та обов’язкових примірників видань.

4. В адресній частині форми зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження / місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи / фізичної особи - підприємця.

ІІ. Заповнення показників форми

1. У графі 2 «Стислий опис видання» нижче рядка 1 «Видання, що вийшли, усього» зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, які вийшли у звітному періоді (текстових, образотворчих, картографічних, нотних).

Щодо кожного видання зазначають такі відомості:

повна назва, назва або номер тому, частини, книги, порядковий номер видання (2-е, 3-є тощо);

автор, колектив авторів (не більше трьох авторів), перекладач, укладач, організація, від імені якої випущено видання;

мова оригіналу (у перекладних виданнях);

країна (для зарубіжних авторів);

видавництва-партнери (два і більше видавництв, які спільно випустили видання) та процентний розподіл тиражу між ними.

Каталоги устаткування, запасних частин; паспорти до машин; інструкції з експлуатації машин та устаткування; алфавітні списки; деякі нормативні, інструктивні, довідкові та інші матеріали обмеженої сфери і строку дії; розклад руху транспорту; плани семінарських занять; збірники типових програм для підготовки спеціалістів у навчальних закладах і на виробництві; програмно-методичні матеріали для підвищення кваліфікації; рекламні проспекти тощо є дрібнодрукованою книжковою продукцією, яка до звіту не включається і обраховується Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» окремо за даними обов’язкового примірника.

Назву кожного видання зазначають в окремому рядку. Щодо кожного видання заповнюють графи 4-12.

Видання однієї тематики, що мають спільну палітурку, спільну суперобкладинку або футляр із зазначенням загальної назви видання, а також видання, частину тиражу якого випущено в палітурці, а частину - в обкладинці, та видання, що випущене в палітурках різних типів, є однією назвою. Спільне видання та видання, тираж якого виготовлено різними виготовлювачами або одним виготовлювачем, але кількома випусками, є однією назвою. Додрукування тиражу будь-якого видання у звітному році окремою назвою не вважається.

2. У графі 4 «Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання (ISBN, ISMN)» зазначають Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання чи номери (у багатотомних, спільних виданнях, у виданнях з різними палітурками тощо).

3. У графі 5 «Мова видання» зазначають, якою мовою вийшло видання.

4. У графі 6 «Обсяг в обліково-видавничих аркушах» зазначають загальну кількість обліково-видавничих аркушів в одному примірнику видання (заповнюється тільки державними видавництвами).

5. У графі 7 «Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60х90 см» зазначають загальну кількість приведених друкованих аркушів в одному примірнику видання. За один приведений друкований аркуш видання (умовний друкований аркуш) прийнято друкований аркуш формату 60х90 см, площею 5400 см-2, до якого за допомогою коефіцієнтів переведення фізичних аркушів в умовні прирівнюють друковані аркуші інших форматів.

Коефіцієнти переведення:


60х84 см

0,93


60х90 см

1,0


70х90 см

1,17


75х90 см

1,25


70х100 см

1,30


70х108 см

1,40


84х108 см

1,68.

У разі друкування на папері інших форматів коефіцієнт переведення визначають співвідношенням площі одного боку аркуша до площі облікової одиниці - 5400 см-2.

Обкладинку, суперобкладинку, форзаци в обсяг видання в друкованих аркушах не включають.

6. У графі 8 «Тираж видання (тис. прим.)» зазначають підсумкову кількість примірників видання однієї назви у звітному періоді.

7. У графі 9 «Фактична здача тиражу (тис. прим.)» зазначають фактично зданий тираж видання у звітному періоді в торговельну мережу або замовнику.

8. У графі 10 «Найменування / прізвище, ім’я, по батькові виготовлювача книжкової продукції та його місцезнаходження / місце проживання, № замовлення» зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові і місцезнаходження / місце проживання виготовлювача (виготовлювачів) книжкової продукції, а також номер замовлення.

9. У графі 11 «Число, місяць, рік доставки (розсилки) обов’язкового примірника» зазначають число, місяць, рік доставки (розсилки) видавництвом, видавничою організацією, фізичною особою (або виготовлювачем книжкової продукції за наявності відповідного договору) обов’язкового примірника згідно з підтверджувальними документами.

10. У графі 12 «Назва бюджетної програми» зазначають назву бюджетної програми для видань, які повністю або частково фінансуються за бюджетні кошти.

11. У графі 2 «Стислий опис видання» нижче рядка 2 «Доздавання тиражів видань, усього» зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, тиражі яких доздали у звітному періоді в торговельну мережу або замовнику. Назву кожного видання зазначають у кожному окремому рядку, за кожним виданням заповнюють графу 9.

12. У рядку 1 «Видання, що вийшли, усього»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» зазначають загальну кількість назв видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 6 «Обсяг в обліково-видавничих аркушах» зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в обліково-видавничих аркушах;

у графі 7 «Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60х90 см» зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в приведених друкованих аркушах;

у графі 8 «Тираж видання (тис. прим.)» зазначають загальний тираж усіх видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 9 «Фактична здача тиражу (тис. прим.)» зазначають фактично зданий тираж усіх видань у звітному періоді.

13. У рядку 2 «Доздавання тиражів видань, усього» графу 9 заповнюють аналогічно відповідній графі рядка 1.

14. У рядку 3 «Разом видань (рядки 1+2)»:

у графах 3, 6, 7, 8 наводять дані відповідних граф рядка 1;

у графі 9 зазначають фактично зданий тираж (рядки 1+2).

Директор департаменту
видавничої справи і преси
Держкомтелерадіо УкраїниО.А. Кононенковгору